Best sudnjeg podcasts we could find (Updated January 2018)
Related podcasts: Danu Sudnjem Djela Vjerovanje Ispravno Islamic Religion Education Računa šefa’at Dana Vagati šefa’ata Polaganja Sudnij Smak Predznaci Sabura Vrijednost Vrste  
Sudnjeg public [search 0]
show episodes
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
I
Imena Sudnjeg dana
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje imena Sudnjeg dana spomenuta u Kur’anu i hadisima Allahovog Poslanika, alejhi selam, i objašnjava njihova značenja.
 
V
Vrste šefa’ata na Sudnjem danu
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje vrste šefa’ata ili zauzimanja, onih kojma Allah to dozvoli na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u šefa’at na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje po pitanju zauzimanja ili šefa’ata na Sudnjem danu, onih kojma to Allah dozvoli.
 
P
Pravila polaganja računa na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava nekoliko pravila po kojima će se vršiti polaganje računa i obračunavanje među robovima na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu za počinjena dobra i loša djela.
 
K
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
U ovom audio klipu daija spominje djela i vrste dijela koja će na Sudnjem danu biti vagana.
 
D
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija spominje dijela kojima čovjek zaslužuje šefa’at ili zauzimanje onih kojima Allah to dozvoli, na Sudnjem danu.
 
S
Smak svijeta i Sudnij dan
Daily+
 
Podsjećanje na smrt i ono što dolazi nakon toga od života u berzehu, strahote Sudnjeg dana od proživljenja i suđenja robovima.
 
D
Dan Ašure
Daily+
 
Predavanje o danu koji nam slijedi, Danu Ašure tj. 10 dan mjeseca muharrema. Ovo je veliki dan u kojem je Allah Uzvišeni spasio Musaa i njegov narod od Faraona i njegova naroda te potopio ove druge i učinio ih ajetom sve do Sudnjeg dana.Upoznajte fadilete ovog dana i propisanost posta u njemu.
 
D
Dan odvajanja istine od laži
Daily+
 
Pomen stanja ljudi na Sudnjem danu, te kako će proći kafir a kako musliman, a velika je razlika među njima?
 
I
Ispravno vjerovanje u vaganje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u vaganje dobrih i loših djela na Sudnjem danu.
 
V
Vrijednost sabura
Daily+
 
Podsjećanje na vrijednost sabura i na ono što je Allah na Sudnjem danu pripremio od nagrade samo za strpljive.
 
I
Ispravno vjerovanje u pisanje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u pisanje dobrih i loših djela Allahovih robova, i njihovo prezentovanje na Sudnjem danu.
 
D
Dan kada će zemlja vijesti svoje kazivati
 
Obavješava nas Allah u svojoj Knjizi da će na Sudnjem danu zemlja vijesti svoje kazivati i posvjedočiti za ono što je urađeno na njoj i to za svakog insana ponaosob.
 
Loading …
show series
 
I
Imena Sudnjeg dana
 
Imena Sudnjeg dana
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
 
Predznaci Sudnjeg dana 03
 
Mali predznaci Sudnjeg dana, bidat kao veliki grijeh
 
Mali predznaci Sudnjeg dana
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
 
Predznaci Sudnjeg dana 01
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
 
Predznaci Sudnjeg dana 02
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login