Best sudnjem podcasts we could find (Updated March 2018)
Related podcasts: Danu Djela Vjerovanje Ispravno Islamic Religion Education Računa šefa’at Vagati šefa’ata Polaganja Sabura Vrijednost Vrste Koja Vaganje Pisanje Polaganje Pravila  
Sudnjem public [search 0]
show episodes
 
V
Vrste šefa’ata na Sudnjem danu
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje vrste šefa’ata ili zauzimanja, onih kojma Allah to dozvoli na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u šefa’at na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje po pitanju zauzimanja ili šefa’ata na Sudnjem danu, onih kojma to Allah dozvoli.
 
P
Pravila polaganja računa na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava nekoliko pravila po kojima će se vršiti polaganje računa i obračunavanje među robovima na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu za počinjena dobra i loša djela.
 
D
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija spominje dijela kojima čovjek zaslužuje šefa’at ili zauzimanje onih kojima Allah to dozvoli, na Sudnjem danu.
 
K
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
U ovom audio klipu daija spominje djela i vrste dijela koja će na Sudnjem danu biti vagana.
 
D
Dan odvajanja istine od laži
Daily+
 
Pomen stanja ljudi na Sudnjem danu, te kako će proći kafir a kako musliman, a velika je razlika među njima?
 
V
Vrijednost sabura
Daily+
 
Podsjećanje na vrijednost sabura i na ono što je Allah na Sudnjem danu pripremio od nagrade samo za strpljive.
 
I
Ispravno vjerovanje u vaganje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u vaganje dobrih i loših djela na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u pisanje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u pisanje dobrih i loših djela Allahovih robova, i njihovo prezentovanje na Sudnjem danu.
 
D
Dan kada će zemlja vijesti svoje kazivati
 
Obavješava nas Allah u svojoj Knjizi da će na Sudnjem danu zemlja vijesti svoje kazivati i posvjedočiti za ono što je urađeno na njoj i to za svakog insana ponaosob.
 
Loading …
show series
 
K
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
I
Ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu
 
Ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu
 
P
Pravila polaganja računa na Sudnjem danu
 
Pravila polaganja računa na Sudnjem danu
 
D
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
I
Ispravno vjerovanje u šefa’at na Sudnjem danu
 
Ispravno vjerovanje u šefa’at na Sudnjem danu
 
V
Vrste šefa’ata na Sudnjem danu
 
Vrste šefa’ata na Sudnjem danu
 
Šefa’at ili zauzimanje na Sudnjem danu
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
O zauzimanju kod Allaha na Sudnjem danu
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login