Best sunneta podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Komentar Važnost Akide Selam Alejhi Poslanika Allahova Nazadovanja Protiv Lijek Zapostavljanje Braka Koristi Hanbela Tahavijske Pedagogija  
Sunneta public [search 0]
show episodes
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
Daily+
 
U ovom predavanju daija nas podstiče na obaveznost slijeđenja i rada po sunnetu te da je sunnet pravi tumač Kur’ana.
 
I
Institucije Ehli sunneta vel džemata
 
Koji je to pravac Ehlu sunneta vel džemata, ovdje možete saznati. Inače čovjek treba da zna pravi put kako nebi odlutao krivim, jer ’naučio sam zlo ne radi njega, nego da se sačuvam, a onaj ko se zla ne čuva u nj pada’.
 
S
Sufizam na vagi Kurana i sunneta
Daily+
 
Pojašnjenje akide sufija po pitanju tevessula, šefata, šejhova, kaburova itd.
 
D
Definicija sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam
 
U ovom audio klipu daija objašnjava jezičku i šerijatsku definiciju sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam.
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.
 
I
Iman u proživljenje
Daily+
 
Dokazi iz Kur’ana i Sunneta za obavezu vjerovanja u proživljenje.
 
Z
Značaj vjerovanja u Sudnji dan
Daily+
 
Dokazi iz Kur’ana i Sunneta koji ukazuju na obavezu vjerovanja u Sudnji dan.
 
O
Odgoj na Kur’anu i sunnetu
Daily+
 
Predavanje u kojem daija objašnjava bitnost sljeđenja Kurana i Sunneta a zatim ustrajnost na njima.
 
M
Mladi i pedagogija
Daily+
 
Nešto više o islamskom odgoju i pedagogiji uz dokaze iz Kur’ana i Sunneta.
 
I
Islamski šarti
Daily+
 
Seriajl predavanja o islamskim šartima (ruknovima) uz nešto više pojašnjenja i pomena dokaza iz Kurana i sunneta Allahova Poslanika, s.a.v.s.
 
O
Očekivani Mehdi
Daily+
 
Stav učenjaka Ehli Sunneta po pitanju Mehdija, i da li su hadisi koji su došli na temu vjerodostojni ili ne?
 
I
Iskrenost
Daily+
 
Opširnije o jednoj od mnogobrojnih karakteristika islamskog bontona, uz dokaze iz Kurana i Sunneta, a to je iskrenost.
 
D
Dokazi da se Allah Uzvišeni iznad Arša uzdigao
 
U ovom audio klipu daija spominje dokaze iz Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam, o tome da je Allah Uzvišeni na nebesima iznad Arša.
 
D
Džemat
Daily+
 
Bitnost džemata uz napomenu da je riječ džemat uvijek vezan za sunnet a razilaženje za novotariju kao što je to rekao šejhul Islam Ibn Tejmijje.
 
V
Važnost vremena
Daily+
 
Bitnost iskorištavanja slobodnog vremena i vremena uopšte uz pomen dokaza iz Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem.
 
S
Sabur na putu iskušenja
Daily+
 
Vrijednost sabura i podjele ljudi po pitanju istog uz dokaze iz Kur’ana i Sunneta i govora prijašnjih generacija.
 
B
Biografija imama Ahmed ibn Hanbela
 
Kratka biografija ovog velikana islamskog Ummmeta koji je stao sam u lice novotarima i odbranio akidu Ehlis-sunneta vel-džemata.
 
S
Sunnet Allahova Poslanika, alejhi selam
 
Vrijednost sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da je sunnet taj koji najviše komentariše Kur’an i da je sačuvan kao i Kur’an.
 
D
Da li su Džennet i Džehennem već stvoreni ?
 
U ovom audio klipu daija objašnjava stav Ehlu sunneta vel džem’ata po pitanju stvaranja Dženneta i Džehennema, i da li su već stvoreni ili ne?
 
Z
Zapostavljanje Kur’ana
Daily+
 
Tekstovi Kur’ana i sunneta jasno upućuju na obavezu druženja s Knjigom putem čitanja i razmišljanja o njoj, te upozoravaju na suprotno tome poput ne davanja prava ili napustanja i zapostavljanja u čitanju i radu po istom.
 
K
Koristi braka
Daily+
 
Nekoliko riječi o braku i primjerima prijašnjih dobrih generacija u odnosu sa ženama u bračnoj zajednici što će predstaviti jasnu sliku njihovog života kao pretvorenu praksu sljeđenjea Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem.
 
L
Lijek protiv nazadovanja u imanu
Daily+
 
Od bitnih stvari po pitanju shvatanja probema nazadovanja u imanu te predstava mogućeg liječenja jeste ubjeđenje da iman raste i opada, i to je od akide Ehlis-sunneta vel-džemata. Dakle, iman je govor jezikom, ubjeđenje srcem, rad ekstremima, raste pokornošću te opada griješenjem.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
Loading …
show series
 
D
Definicija sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam
 
Definicija sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam
 
K
Komentar Vasitijske akide
 
Stav Ehlis-Sunneta spram Ashaba 01
 
K
Komentar Vasitijske akide
 
Stav Ehlis-Sunneta spram Ashaba 02
 
K
Komentar Vasitijske akide
 
Ispravno vjerovanje Ehlis-Sunneta
 
I
Institucije Ehli sunneta vel džemata
 
Institucije Ehli sunneta vel džemata 2
 
I
Institucije Ehli sunneta vel džemata
 
Institucije Ehli sunneta vel džemata 1
 
S
Sufizam na vagi Kurana i sunneta
 
Sufizam na vagi Kurana i sunneta
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Ne sljedite šejtanove stope
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Pretjerivanje u vjeri
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Šejtanove vesvese
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Sticanje znanja kod prvih generacija
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Odlike sunneta
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Na zlo dobrim uzvrati
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
U društvu sa najboljima
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
U društvu učenih
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Allahov Poslanik
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Umjerenost
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Ljubav prema Poslaniku
 
V
Važnost slijeđenja sunneta
 
Važnost slijeđenja sunneta
 
Slast imana i praktikovanje sunneta
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login