Best swaumu podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Mambo Wakati Haribu Uwajibu Funga Kuharibu Yenye Kuanza Kumaliza Anafungua Niwakati Yasiyo Ambayo Ashuraa Kufunga Kulipa Fadhila  
Swaumu public [search 0]
show episodes
 
Mada hii inazungumzia venye kufunguza swaumu,sindano ao kumuingilia mkeo kwa kusudi,nahukumu ya kulipa deni la ramadhani,na mwenye kufa akiwa na swaumu ya nadhiri.
 
U
Utukufu Wa Swaumu
Daily+
 
Mada hii inazungumzia utukufu wa swaumu katika fidia za makosa mbalimbali,na maajabu ya pepo ya wafungaji(arayaan).
 
Mada hii inazungumzia muda ambao anatakiwa kufunguwa mfungaji.
 
Mada hii inazungumzia mambo ambayo yanayo haribu swaumu pindi atakapo yafanya mwenye kufunga.
 
Mada hii inazungumzia hali ya waislam wakwanza katika kufunga,na wakati wakuanza kufunga,na toauti baina ya alfajiri yakweli na alfajiri ya uongo.
 
Mada hii inazungumzia mambo ambayo yasiyo haribu swaumu pindi atakapo yafanya mfungaji.
 
Mada hii inazungumzia hukumu ya alie kula na kunywa bila kujuwa kama niramadhani,na hukumu ya alie jua baada ya kuamka asubuhi kua niramadhani.
 
Mada hii inazungumzia uwajibu wa kufunga swaumu ya ramadhani,na hatuwa za kufaradhishwa swaumu,na nguzo za uislam,na uhimizo wa kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani.
 
Mada hii inazungumzia hukumu za kulipa swaumu ambazo zilizo mpita muislam katika mwezi mtukufu wa ramadhani
 
F
Fadhila Za Kufunga
Daily+
 
Mada hii inazungumzia fadhila za swaumu,na dalili zilizo kuja kueleza ubora wa swaumu,na nguvu za swaumu katika kuziwiya madhambi.
 
Mada hii inazungumzia rehema ya allah kwa waja wake wadhaifu,na swaumu ya mwnye mimba na anae nyonyesha.na wakati anao takiwa kula alie funga swaumu.
 
Mada hii inazungumzia adabu za dua na masharti ya kujibiwa dua na jinsi alivyokuwa akiomba mtume -swala Allah alayhi wasalama- wakati wa kufungua swaumu na baada ya kufungua swaumu.
 
Mada hii inazungumzia hikima mbalimbali za funga na siri mbalimbali,na mambo mengi yaliyomo katika ramadhani,na sifa za watu wema katika swaumu.
 
Loading …
show series
 
Google login Twitter login Classic login