Tarpand public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه. در پایان هم در مورد باورهای عامه یا خرافات و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی ب…
 
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " شغال بیشه مازندران را، نگیرد جز سگ مازندرانی " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه. در پایان هم در مورد حکمت ها و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. این قسمت به پیشنهاد امیرحسین امیدی فرد، سازنده و راوی پادکست قصه کلیدر ساخته شده. صفحه اینستاگرام قصه کلیدر لینک کست باکس پادکست قصه کلیدر ترپند رو در شبکه‌ها…
 
این قسمت ترپند به ریشه اصطلاح " ملا خور شدن " می‌پردازه و کاربردش از گذشته تا به امروز رو روایت میکنه. در پایان هم در مورد زبانزدها و انواعشون صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Sen…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کار نیکو کردن از پر کردن است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، این داستان از هفت پیکر خمسه نظامی برگرفته شده. در پایان هم در مورد ویژگی "نا معلوم بودن پدید آورنده" ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https:…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کلاهش پس معرکه است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به یکی دیگه از ویژگی ضرب المثل‌ها که "جنبه استعاری" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tar…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " روضه خوان پشم چال " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به خاصیت "کاربردهای متفاوت" ضرب المثل میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send…
 
این قسمت ترپند به مناسبت شب یلدای سال 99 منتشر میشه و به ریشه کنایه " دیوان بلخ " می‌پردازه و 2 تا از حکایت های جالب و شنیدنی دیوان بلخ رو روایت میکنه، توی این قسمت بخش توضیحات ویژگی های ضرب المثل ها وجود نداره. پادکست معرفی شده: چای با بنفشه با صدای بنفشه طاهریان ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتو…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " سوراخ دعا رو گم کردی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به یازدهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "روانی لفظ و سادگی" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی …
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " خر کریم رو نعل کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به دهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "انعکاس اندیشه و آیینه زندگی گذشتگان بودن" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/t…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " حرف مفت زدن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به نهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "کلیت و شمول" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarandpodca…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " این امام زاده ایه که باهم ساختیم " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به هشتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "تکیه بر تجربه" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Se…
 
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " آتش بیار معرکه " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به هفتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "جمله ای بودن" ضرب المثل هست میپردازیمترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنیدTarpandpodcastبرای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنیدHttps://hamibash.com/tarpand--- Send in a voice message: h…
 
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " زینب زیادی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به ششمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "حسن تاثیر، جاذبه و کشش" ضرب المثل هست میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice …
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " از ریش به سبیل پیوند کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به پنجمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت حسن تشبیه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voic…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به چهارمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت روشنی و درستی معنی ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.co…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل " حکیم باشی رو دراز کنید " می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به سومین ویژگی ضرب المثل ها که خاصیت پند و اندرزگونه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand--- Send in a voi…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل با همه بله، با ما هم بله می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم به دومین ویژگی ضرب المثل ها که شهرت و رواج بین مردم هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand--- Send in a voice message: h…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل میخ به دامن خودش زده می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم کمی به ویژگی موجز و مختصر بودن ضرب المثل میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/t…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم برداشتی از مقدمه کتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، تالیف دکتر حسن ذوافقاری رو با هم میشنویم.ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنیدTarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنیدHttps://hamibash.com/tarpand---…
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل ماست ها رو کیسه کردن می پردازه که ماجرای تاریخیش برمیگرده به دوران ناصرالدین شاه قاجار، ترپند رو می تونید توی فضای مجازی با آی دی tarpandpodcast جستجو و دنبال کنید.--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
 
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل چند مرد حلاجی می پردازه که در واقع دو نوع نظر در مورد اصل و ریشه این ضرب المثل موجوده و یکی از این نظر ها اشاره داره به ماجرای اعدام حسین بن منصور حلاج، ترپند رو می تونید توی فضای مجازی با آی دی tarpandpodcast جستجو و دنبال کنید--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message…
 
این اپیزود به مناسبت شب یلدا منتشر شده و شامل دو حکایت از داستانهای پشت ضرب المثل هاست. حکایت اول، داستان ضرب المثل قوز بالای قوز و حکایت دوم، داستان ضرب المثل نه خانی آمده نه خانی رفته ترپند رو می تونید توی فضای مجازی با آی دی tarpandpodcast جستجو و دنبال کنید --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message…
 
در این اپیزود حکایت پشت یکی از ضرب المثلهای مربوط به دیوان بلخ یعنی خر من از کره گی دم نداشت رو میشنویممحتوای این حکایت برای بچه ها مناسب نیست، ولی بعد شنیدن حتما واسه بچه هاتون به زبون خودتون تعریف کنیدبا تشکر از روزبه استیفایی، سازنده پادکست چیروک کست باکس چیروک--- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login