Ugradert public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
UGRADERT

Forsvarets forskningsinstitutt

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Podkasten Ugradert gir deg et innblikk i den ugraderte forskningen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hvordan beveger menneskemengder som har middels panikk seg? Hvordan fungerer numerisk simulering? Hvorfor får noen hvite fingre? Slike spørsmål får du svar på her, i samtaler mellom forskere og FFIs forskningsjournalist. FFI er et statlig, tverrfaglig institutt med forskning innen de overordnede fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, stat ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I den tredje episoden av sommerpodkastserien, blir du bedre kjent med Arne Joakim Coldevin Bunkan. Han er kjemiker med doktorgrad i luftforurensing, kvantekjemiske beregninger og spektroskopi. Har studert atmosfærekjemi på Max Planck-instituttet for kjemi. På jobben ved FFI er han opptatt av å formidle så mye praktisk lærdom om feltet sitt som muli…
  continue reading
 
Alle vet at det går heftig for seg når moderne litiumbatterier begynner å brenne. Men få vet like mye om kjemien bak som Martin Gilljam.I episode to av FFIs sommerpodkastserie kan du lære mer om hvorfor og hvordan FFI forsker på batterier og batterisikkerhet. Og du får vite hvorfor Gilljam har Darth Vader, Pondus og Homer Simpson på kontorveggen.…
  continue reading
 
Vi tør påstå at det Sandeep «Sunny» Singh Klair ikke vet om 3D-printing, ikke er verdt å vite. Da er det flaks at han jobber ved FFIs prototypverksted og får forske på hvordan Forsvaret kan ta i bruk 3D-printing.I første episode av FFIs sommerpodkastserie kan du lære mer om hvorfor og hvordan FFI forsker på 3D-printing. Og du får vite hvorfor Klair…
  continue reading
 
Multidomeneoperasjoner er blitt et moteord i forsvarssammenheng, og er også ett av tre satsingsområder i FFIs nye strategi. Men hva er det egentlig? I denne episoden av Ugradert kort forklart forteller sjefsforsker Sigmund Valaker om hva multidomeneoperasjoner innebærer og hvorfor det kan være vanskeligere å få til enn man skulle tro.…
  continue reading
 
Er Donald Trumps eventuelle retur eit varsel om Natos død? Kva skjer i så fall med Europa? Nato fylte 75 år i april. I denne episoden har vi invitert tre forskarar til å snakke meir om eit Europa som ikkje lenger søv like trygt. Putins krig mot Ukraina og Kinas veksande makt er to sentrale faktorar.Marianne Riddervold er forskar ved Norsk Utenriksp…
  continue reading
 
Multidomeneoperasjoner. Situasjonsforståelse. Datadrevet forsvar. Det er bare å lære seg hva det betyr med en gang. Dette vil prege hvordan Forsvaret opererer og utvikles i årene som kommer, og det skal gjennomsyre teknologiutvikling og forskning ved FFI.I en ny episode av Ugradert møter du FFI-direktør Kenneth Ruud, og forskningsdirektør for forsv…
  continue reading
 
Nato er ikke bare kollektivt forsvar. De har også et stort apparat for forskning og teknologiutvikling med flere enn 5000 forskere fra 40 ulike land som samarbeider for å bevare alliansens teknologiske forsprang.I denne episoden av Ugradert ser vi nærmere på hvordan dette arbeidet er organisert, i tillegg til å snakke litt med noen av de fra FFI so…
  continue reading
 
Ekstremisme er mer aktuelt enn noen gang, men får samtidig mindre oppmerksomhet enn på lenge.Den 4. mars overleverte Ekstremismekommisjonen sin rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Sjefsforsker Petter Nesser har sittet i kommisjonen og i denne episoden av Ugradert deler han erfaringer fra arbeidet og syn på tematikken.…
  continue reading
 
I 2025 skal Norge ha nådd full operasjonell kapasitet med den nye F-35 kampflyflåten.FFIs forskere har allerede rettet blikket mot framtiden. I en ny episode av Ugradert snakker vi med Stian Betten, leder for FFIs forskningsprogram på kampfly. Hvordan skal Forsvaret få mest mulig ut av F-35 i årene som kommer? Og hva mener vi egentlig når vi snakke…
  continue reading
 
Forsvarets investeringar i nye kampfly, ubåtar og stridsvogner vekkjer alltid stor merksemd. Både innkjøp og drift kan vere svært kostbart. Bak dei store innkjøpa trengst det difor grundig arbeid. FFI spelar ei sentral rolle i val av materiell og konsept. I denne podkasten fortel Karl Erik Olsen korleis instituttet arbeider med materiell som i sin …
  continue reading
 
Det enorme antallet overvåkingdroner i Ukraina gjør at begge parter i krigen hele tiden ser hva motstanderen gjør. Da blir det også umulig å kraftsamle tropper uten å gå på store tap, sier Tor Bukkvoll. Han frykter flere år med fastlåst krig i landet.Det er to siden Russlands store bakkeinvasjon og opptrapping av krigen i Ukraina. I denne episoden …
  continue reading
 
De siste årene har 3D-printing blitt en tilgjengelig teknologi som også glade amatører kan leke seg med. Bruksområdene er nær uendelige, og ved FFI er det et eget miljø som forsker på hvordan 3D-printing kan brukes av Forsvaret. I denne episoden av Ugradert forteller forskere Martin Øhlund Øyen og Sandeep Singh Klair om de uendelige mulighetene 3D-…
  continue reading
 
I denne episoden av Ugradert snakker vi med forskningssjef Tor-Odd Høydal. Han har jobbet med elektroniskmagnetisk krigføring ved FFI i mer enn 30 år. I podkasten forklarer Høydal hvordan elektromagnetisk krigføring (EK) har utviklet seg siden starten, og han snakker om hvordan FFI jobber på dette feltet akkurat nå.…
  continue reading
 
Kjernen i totalforsvarskonseptet er at hele landets ressurser, altså både de sivile og de militære, må kunne mobiliseres for å forsvare Norge. Men hvor mye har vi av en ressurs, hvor mye kan vi eventuelt produsere, hvor i landet er de ulike ressursene og er ressursene mobile? Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved avdeling Totalforsvar, og Rebekka Hyk…
  continue reading
 
Rett før jul hadde FFI-direktør Kenneth Ruud et bokbad med forsker og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Her diskuterer de Diesens siste bok, Krig, konflikt og militærmakt. I denne episoden kan du høre bokbadet i sin helhet. Disen snakker blant annet om hvordan krigføring og væpnede konflikter har endret seg. Han snakker også om hvordan det står…
  continue reading
 
I en tid der den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang, og aller fleste er opptatt av måter kunstig intelligens kan ta over for mennesker – så finnes det likevel ganske store forskningsmiljøer, både ved FFI og internasjonalt, som tar til orde for at mennesket må i sentrum.I denne episoden av Ugradert snakker FFI-forsker Nina Hellum om …
  continue reading
 
I høst har Regjeringen vedtatt en strategi for hvordan forsvarssektoren skal utnytte kunstig intelligens (AI).I denne episoden av Ugradert møter du Ingebjørg Kåsen, forskningsleder og fagansvarlig for kunstig intelligens ved FFI. Kåsen vært med på å utarbeide strategien. Hun sitter også i rådet som skal operasjonalisere prinsippene for ansvarlig AI…
  continue reading
 
Det er for lengst slutt på den tiden da «alle» menn (og nesten ingen kvinner) avtjente førstegangstjeneste i Forsvaret.Fra hvert årskull på ca. 60.000 ungdommer, blir ca 11.000 gutter og jenter valgt ut.I denne episoden møter du Kari-Røren Strand, som jobber med personellstudier ved FFI. Strand har forsket på hvordan ungdommers ønske om tjeneste bø…
  continue reading
 
Det sies at i kognitiv krigføring blir hjernen slagmark. Men hvordan ser dette ut når kjemiske stoffer blir en del av påvirkningsoperasjoner? Krig handler ikke bare om våpen, styrker og det som skjer på slagmarken. Det å påvirke folks oppfatninger er også en vesentlig del av moderne krig og konflikt. I denne episoden av FFIs podkast Ugradert fortel…
  continue reading
 
Denne uken takker Anne-Lise Hammer for seg etter 21 år som kommunikasjonssjef ved FFI. Den tidligere idrettsmanageren og Cupido-redaktøren vet hvordan hun skal selge inn budskap, og hvordan medie-snøballer stoppes før de blir skred.I denne podkasten ser den svært tydelige formidleren tilbake på to tiår med folkeopplysning om forsvarsforskning.…
  continue reading
 
I felt er det ofte behov for å overvåke strategisk viktige områder – for eksempel et kryss og veiene inn og ut av krysset. Det bør du helst kunne gjøre, uten å sende ut operatører som må ligge tett på og eksponere seg selv.I denne episoden av Ugradert forteller forskningsleder Katrine Mygland Dybwad og utvikler Gard-Inge Rosvold om samarbeidet unde…
  continue reading
 
I denne episoden av Ugradert snakker vi med Peder og Trym som har brukt sommeren på å bistå økonomimiljøet ved FFI. Peder holder på med en mastergrad i finansiell økonomi og internasjonal ledelse ved Norges Handelshøgskole (NHH) og Trym tar en master i økonomi med fordypning i finans ved Handelshøgskolen BI. Sammen med nesten 60 andre studenter har…
  continue reading
 
På kort tid har kunstig intelligens gitt oss verktøy som gjør det lettere å lage bilder, video og lyd som manipulerer andres identitet.I denne episoden av FFIs podkast «Ugradert – kort forklart» snakker spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen fra FFI om hva deepfake er og hvorfor det er viktig med kildekritikk i møte med dagens medieinnhold.…
  continue reading
 
Systemene som brukes av både Forsvaret og sivil sektor blir stadig mer komplekse. Det er derfor ikke unaturlig å støte på utfordringer underveis i et forskningsprosjekt. Ved FFI finnes det en egen gruppe som bistår både forskningsprosjekt og administrasjonen med systemutvikling. I denne episoden av Ugradert Kort forklart snakker vi med lederen av S…
  continue reading
 
Før eller siden kommer oljen til å ta slutt. Hva skal Forsvarets fly og farkoster gå på da?– Det er på høy tid at Forsvaret begynner å eksperimentere med ny teknologi som kan erstatte fossilt drivstoff og energi, mener forskerne Brynjar Arnfinnsson og Even Tønsberg.I en ny rapport har de sett på hvilke alternativer som finnes i dag, og hva som kan …
  continue reading
 
En av sommerens storfilmer, Oppenheimer, tar for seg hvordan atombomben ble skapt. Hva er status for verdens atomvåpen i dag? Hvordan kontrolleres de, og hva er faremomentene?I denne utgaven av Ugradert snakker vi om kjernefysikeren Oppenheimer og arven etter ham. Sjefsforskerne Steinar Høibråten og Halvor Kippe arbeider begge ved FFIs avdeling Tot…
  continue reading
 
Visste du at åtte av ti som dør i branner, tilhører en sårbar gruppe?I denne episoden møter du forskerne Fatima Ibsen og Arne Joakim Bunkan. De jobber med beredskap og samfunnssikkerhet, nærmere bestemt hvordan vi kan beskyttelse oss mot farlige stoffer.Det siste året har de deltatt i et EU-prosjekt der målet er å finne ut hvordan nødetater kan bli…
  continue reading
 
Begrepet statshåndverk betyr at stater har tilgjengelig et stort repertoar av virkemidler de kan bruke for å oppnå strategiske utenrikspolitiske mål. Det kan være militære virkemidler, det kan være økonomiske. Det handler også om etterretning og for eksempel cyberoperasjoner. Økonomiske virkemidler representerer et eget sett med muligheter. I denne…
  continue reading
 
Forsker Betina Slagnes har nylig publisert en rapport om personellsikkerhet. I denne episoden av Ugradert forteller hun om hvilken trussel innsidere utgjør i dag.– Vår nasjonale sikkerhet er helt avhengig av at vi er i stand til å beskytte skjermingsverdig informasjon. Dette er spesielt viktig nå i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner os…
  continue reading
 
I dagens sikkerhetspolitiske situasjoner er det ofte snakk om sammensatte trusler. I denne episoden av Ugradert kort forklart, hjelper forsker Julie Bergaust oss med å forstå hva som ligger i dette begrepet.Merk at i episoden forteller Bergaust at hybridkonseptet ble introdusert i 2009. Det ble riktignok mer populært i 2009, men ble tatt i bruk all…
  continue reading
 
24. februar er det ett år siden Russlands storskala-invasjon av Ukraina startet. I denne episoden oppsummerer forskerne Tor Bukkvoll og Kristian Åtland året som er gått, og ser på mulige veier videre:Hva er Ukraina og Russlands styrker og svakheter? Hva må til for å få en slutt på krigen? Og hva kan vi vente oss dersom Russland vinner?Bukkvoll og Å…
  continue reading
 
For Forsvaret er det en evig utfordring å kunne overføre store datamengder trygt over store avstander der det ikke finnes noen infrastruktur. I denne episoden av Ugradert Kort forklart, snakker vi med Joakim Flathagen som er forskningsleder ved FFIs kommunikasjonsteknologimiljø.By Forsvarets forskningsinstitutt
  continue reading
 
Forståelsen av genomet – arvematerialet vårt – har ført til store medisinske fremskritt. Men hva skjer hvis denne kunnskapen blir brukt til militære formål? Risikerer vi i fremtiden å måtte forsvare oss mot genredigerte supersoldater eller terrorister? I denne episoden møter du forsker Ingunn Helene Landsend Monsen. Hun jobber med å se på hvordan t…
  continue reading
 
Krigen i Ukraina har vist hvordan droner kan brukes på nye måter i krig. Det er bare begynnelsen, mener FFI-forsker Mathias Minos-Stensrud.I denne episoden forteller Mathias om hvordan forskere jobber for å utvikle fremtidens dronesystemer og droneforsvar. Hva er egentlig mulig å få til med dagens teknologi, og hva kan vi vente oss om 20 år?…
  continue reading
 
1. november 2022 gikk Erling Sunde av med pensjon, 85 år gammel. Bak seg har han en 61 år lang karriere ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Sunde har blant annet vært med på å utvikle sensorene i norske høyteknologiske missiler som penguin, NSM og JSM – altså det som gjør at missilene klarer å finne målet.Rett før Sunde gikk av plasserte vi en oppt…
  continue reading
 
Forsvarsviljen blant de ukrainske soldatene trekkes frem som en viktig grunn til at krigen i Ukraina ikke går helt som Putin hadde sett for seg. En studie ved FFI ser nærmere på forsvarsviljen blant norske soldater. I denne episoden av Ugradert snakker vi med seniorforsker Nina Hellum. Hun er sosialantropolog og er i gang med en studie av norske so…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide