Best yallaaksa podcasts we could find (Updated March 2018)
Related podcasts: Cakkisittam Islamic Religion Education Yaaminenim Sumaaqitaanaah Waytaamah Baxxaqqa Anee Waytaamih Anee Qibaada Qibaada Addaffaknu Leemi Muxxok Makaadoh  
Yallaaksa public [search 0]
show episodes
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaaminenim muxxok leemi
 
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaminenim muxxok leemih warsa , ama qangarah muxxoxa maggoh tiik teyni kak : tet maqna axiigak is elle tascasseemil taamitak tet iyye numuk islaminna kaak tamqeeh jannat kaak madab yakke , abeh yan uma taamal gira cula way aakirih kak yawqeh .
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaaxigeenim faxximta
 
Loading …
show series
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaaminenim muxxok leemi
 
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaaminenim muxxok leemi
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login