Ariadnina niť 84 - 2021-01-19 Postmoderný relativizmus a poludňajší démon

2:01:10
 
Share
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on February 02, 2021 16:38 (2M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 282747415 series 1942280
By Slobodný Vysielač. Discovered by Player FM and our community — copyright is owned by the publisher, not Player FM, and audio is streamed directly from their servers. Hit the Subscribe button to track updates in Player FM, or paste the feed URL into other podcast apps.
Postmoderný relativizmus a poludňajší démon... hosť : Emil Páleš moderuje : Boris Koroni Tematické body 1. časť (postmoderna v teórii) 01 – Dejiny idealizmu v slnečnom rytme. Úloha doby je duchovné (seba)poznanie. Jej tieň = gnozeologický a mravný nihilizmus, relativizmus 02 – Relativizmus v axiálne doby antiky (Protagoras, Gorgias, sofisti) a Platónova reakcia. Podobnosť súčasných výziev s antikou 03 – Každá kultúra má svoje veľké zjednocujúce rozprávanie, príbeh, mýtus. Ale postmoderna nedôveruje akejkoľvek pravde. Nech je relativizmus a rozmanitosť, tolerancia, nesúdiť. Pravda = snaha vnucovať hodnoty, konštrukt slúžiaci niekomu. Západný mýtus o neutrálnom vedeckom rozume je len nástroj nadvlády 04 – Absencia stredu = spoločný znak postmoderny. Neexistujú meradlá. Pluralita komunít a tým právd. 05 – Nietzsche predchodca PM. Podkopal základy morálky a rozbil jednotu pravdy 06 – Exstencializmus, Sartre, súčasný človek stratil oporu v autoritách, hodnoty musí čerpať sám zo seba. Heidegger, stroskotanie v otázke pravdy, poznania. 07 – Pre klasickú filozofiu prirodzenosť je zdrojom hodnôt. Esencializmus. Foucault: neexistuje prirodzenosť, človek nemá podstatu, esencia človečenstva je len výmysel. Rorty: ja = premenlivá sieť názorov bez stredu. Sartre: človek tvorí sám seba celkom ľubovoľne ? 08 – Derrida, nič mimo text, ligvistický obrat, všetko je uväznené v jazyku, žijeme v svete slov a nie vecí. Prehnaný Saussurov štrukturalizmus: na svet projektujeme sieť významov. Ale živý duch je tvorcom, nie väzňom jazyka. Wittgenstein: zredukoval myslenie na logický jazyk a filozofia stratila zmysel. 09 – Rorty: jazyk je nástroj na dosiahnutie cieľa. Rôzne slovníky slúžia rôznym cieľom. Pragmatizmus: pravda je to, čo umožňuje dosiahnuť cieľ. Intencionalita vedomia sprítomňuje veci okolo nás, štrukturuje kontinuum reality vzhľadom na zámer a účel. Rôzne pravdy sú nezlučiteľné, nerozhodnuteľné, lebo neexistuje „pravý“ účel života. Inštitúcie majú byť neutrálne. 10 – Dôsledok: Rozpad na subkultúry, až atomizácia, osamotenie. Bez mravného rozumu ex. len tolerantná nezhoda, alebo násilie pri riešení nezhôd. Orli a ovce. Postmoderná pravda sa rozpadá rezignáciou na najvyšší cieľ. 11 – Úplne spolitizovali poznanie: vždy len výraz niekoho záujmov. Foucault prepletenie poznania s mocou. Rôzne epistémy v rôznych epochách. Veda je len ideológia a morálka mocenské šikanovanie. Ako homosexuál osobne nenávidel inštitúcie. Lesbická Butlerová rozkladá binárnosť pohlaví. 12 – Kritika postmoderny: protirečivá, bezvýznamná, nie je žiteľná. tak prečo je najcitovanejší Foucault ? 13 – Absencia stredu, zmyslu, cieľa = útok na princíp slnka, na cnosti a schopnosti, ktoré sú darom slnečných mocností. Démon slnka vymazáva duchovný stred človeka, odľudšťuje ho. 14 – Stromová štruktúra klasického poznania x podzemkové myslenie postmoderny, Deleuze: presný obraz ducha za PM. Stonka x podzemok 15 – Taylor: PM nie je amorálnosť, ale zle porodený mravný ideál: relativizmus nerouzvinutá podoba kultúry autenticity, tieň michaela. Ako osloviť mládež. 16 – Obava mať akúkoľvek identitu, akýkoľvek názor hrozí totalitou. Ale dá sa bez vízie, metapríbehu, chrbtice mať spoločnosť? Hľadať význam je duchovný chlieb duše, slnko v tme. 17 – Variabilita morálky a jej hranice. Rôzne kultúry mali rôzne mravné poriadky, ale všetky mali svoju logiku. Sedem pravzorov vystupuje rôzne do popredia a celá pravda je ich syntézou. 18 – Hodnota diverzity. Skĺbiť rôzne kultúry môže len chrbtica spravodlivosti. Rozmanitosť je možná len ak necháme rozvíjať každého, čomu verí (a nevnucujeme miešanie kultúr). 19 – Liberálna inkvizícia, aj tak máme príbeh ale zlý, a esenciu človeka hľadáme mylne v pseudoprávach. 20 – Trauma z totalít 20. storočia, vznikli duchovnou pasivitou a nie nadbytkom myslenia, zavrhnutím myslenia práve zasievame totalitu 21 – Vyslovená pravda je vždy čiastková, neexistuje pravdivá ideológia ale pravdiví ľudia, duchaprítomnosť je esenciou človeka. Zjednotiť nekoherentné hlasy vnútri je úloha, ktorou sa stávame ľuďmi.

88 episodes