BORUT SAVSKI and MILAN KRISTL - "Analogična kompozicija" (Analogic Composition)

Share
 

Manage series 1090158
By BORUT SAVSKI and MILAN KRISTL - "Analogična kompozicija" (Analogic Composition). Discovered by Player FM and our community — copyright is owned by the publisher, not Player FM, and audio is streamed directly from their servers. Hit the Subscribe button to track updates in Player FM, or paste the feed URL into other podcast apps.
Borut Savski in Milan Kristl O analogic?ni kompoziciji: Analogic?na kompozicija je osnova dramaturskega pristopa dveh avtorjev, ki je sicer improvizacija, vendar s predvidenim in predsestavljenim instrumentarijem. Razteza se med strukturo in de-strukturo - torej c?asovno: med trenutkom in konstruiranim (sestavljenim, zaporednim) c?asom. C?e je soc?asje (sinhronost) sodelovanja dveh avtorjev ena od osnov - torej: vzporejanje - je druga v razporejanju (v zaporedja) - v podrobnem je to ritmiziranje - v s?irs?em pa je to glasbena kompozicija. Instrumentarij je na eni strani sestavljen iz razlic?nih senzorskih sistemov - video, infrardec?ih, zvoc?nih in dotic?nih (taktilnih) - povezanih na rac?unalnik. Ti sistemi so razlic?no odzivni - nekateri neposredno, drugi algoritmic?no. Na drugi strani je c?lovesko telo in njegovi neposredni zvoc?ni vmesniki, kot so pis?c?ali, brenkala in glasovi. Poudarek v obeh primerih pa je vendarle v iskanju sledi organskosti (telesnosti; ki je vedno predvsem struktura) logic?nega (rac?unalnis?kega, kulturnega) in analognega sistema (ki je avtonomija teles in njihovih odloc?itev)- torej analogne logike. O principu analogic?nosti: Skovanka “analogic?no” je skrajsana besedna zveza ‘analogna logika’, ki je zanimiva zato, ker dejansko pomeni analogic?na logika, torej: nelogic?na logika. Torej nekaj takega kot ‘neumni um’. Semantic?no pa kaz?e na to, da je nelogic?no izpeljava iz logic?nega - torej je primarnejs?i izraz: logic?no. Beseda, ki je zelo blizu ‘analogic?nemu’ je ‘analogno’, vendar je v praksi (v kulturi...) povsem drugac?nega (celo nasprotnega) pomena. Analogno opisuje, da je pri prevajanju iz ene vrednosti v neko drugo pris?lo do proporcionalne (podobne - analogne) spremembe. Mi dodajamo, da je bila sprememba pri pretvorbi v drugo velic?ino skoraj linearna (v nasprotju z vec?pomenskostjo nelinearnih sistemov). V splos?nejs?em c?loves?kem jeziku pa: da je pomen (skoraj) isti. V matematiki je bila pred desetletji zanimiva beseda ‘fuzzy logic’ ali slovensko: ‘mehka logika’. Primernejs?i izraz bi sicer bil ‘nejasna logika’. Ne le dve izkljuc?ujoc?i se stanji - ampak neskonc?no stanj. S?e en uporabljan izraz za omenjeni princip je ‘analogna logika’ - od tu torej skovanka principa analogic?nega kot nelogic?ne logike. Analogic?ni princip sicer izhaja iz gradnje (elektronskih) strojev, pri katerih moment odloc?itve ni enoznac?en, ampak je zaradi zajemanja podatkov dveh senzorjev, uporabe analognih elektronskih komparatorjev in posebne konfiguracije pomic?nih registrov precej samosvoj. Pri tem mislimo na samosvojost v razmeroma kratkem c?asovnem intervalu, ki ga dojemamo kot ritem, vendarle pa ga lahko oznac?imo kot rudimentarni spomin - no, pomnilnik. WEB: http://www.3via.org/trivia/ ------------- o projektu / about the project ZVO.?I.TI. (so.und.ing): ZVO.?I.TI. (so.und.ing) is presenting the work of artists and music by sound researchers: Marko Batista, Luka Prin?i? (Nova deViator), Tao G. Vrhovec Sambolec, SON: DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomažin and Bojana Šalji? Podešva. ZVO.?I.TI. (so.und.ing) is a production of a thematically related sound-art audioperformances of Slovenian composers and sound artists in podcast format. The project integrate audio-Slovenian intermedia scene, creating the field of contemporary music on musical theatrical, audio and internet-based field and internet research performances. The project involves the authors of young and middle generations that generate predominantly creative approach to music and sound for various forms of contemporary art projects. Featured authors are actively flirting with exploratory attitude to sound, music and sound presence in the field of contemporary sound-art. The project ZVO.?I.TI. (so.und.ing) is produced by CONA institute in a co-production with RAM LIVE and co-curated by Ilari Valbonesi (intermedia curator, director RAM LIVE). Project is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.

One episode