Best Bibelen podcasts we could find (Updated February 2019)
Related podcasts: Christianity Religion Education  
Bibelen public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Bibelen news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
En konsentrert behandling av et kristent tema eller et avsnitt i Bibelen. Ca. 15-18 minutter. Hensikten er å gi kristen innsikt og forståelse, å utvide horisonten i forhold til kristent læregrunnlag og daglig anvendelse. Mange av innslagene har et sjelesørgerisk sikte, det vil si at de skal hjelpe i vanskeligheter med å tro og leve rett i forhold til etikk, sorg, kriser og dilemmaer. Asbjørn Kvalbein er teolog og formidler en klassisk, felleskristen tro som verken tradisjonelle statskirkekri ...
 
F
Foross-podden
Weekly+
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen.
 
S
Spør Foross.no
Monthly+
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. I denne podcasten forsøker vi å gi svar på aktuelle spørsmål om kristen tro. Du kan selv stille spørsmål ved å besøke denne linken - https://www.foross.no/s ...
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen.
 
Loading …
show series
 
Denne artikkelen er også mulig å lytte til. Abonner på foross-podden for å få de nyeste oppdateringene. RSS Android iTunes Last ned En trosbekjennelse sier med få ord hva vi tror på. Hvorfor framsies den apostoliske trosbekjennelse hver søndag formiddag? Hvordan kan vi bruke den i eget liv? Hvorfor trosbekjennelser? Ganske tidlig – helt tilbake ...…
 
Denne artikkelen er også mulig å lytte til. Abonner på foross-podden for å få de nyeste oppdateringene. RSS Android iTunes Last ned Av og til stopper livet helt opp. Så vondt det enn er å være mørkets episenter, er det også både smertefullt, vanskelig og forvirrende å være nær noen som sliter. Kanskje har du en venn som har mistet et familiemed ...…
 
Denne artikkelen er også mulig å lytte til. Abonner på foross-podden for å få de nyeste oppdateringene. RSS Android iTunes Last ned I løpet av de siste årene har den såkalte transhumanismen tiltrukket seg oppmerksomhet. Bevegelsens representanter har fremprovosert debatter om menneskets verdi og muligheter. De tar til orde for å forandre mennes ...…
 
Denne artikkelen er mulig å lytte til via foross-podden: RSS Android iTunes – Eller i lyd-spiller nedenfor: Last ned Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Luk 2:14 Fred på jorden? Hvis det ikke hadde vært for at det var himmelens engler som forkynte fred på jorden, kunne man synes at det var litt rart. Vi hus ...…
 
På julaften er det altså O helga natt som er salmen vi blir med «bak». Den er kjent for mange, men inneholder ganske «sterke sannheter» om vår synd og vårt behov for frelse. Mer ukjent er det kanskje at forfatteren var fransk vinhandler. Vi ønsker alle lyttere en riktig god jul. I adventskalenderens siste episode samtaler Jan Magnus Fauske Lill ...…
 
Få julesanger har som denne blitt både populær både blant folk flest og blant kristne. Den er nesten alltid med når de store solistene velger repertoar for julekonsertene, men har altså en «åndelig inderlighet» som kun det nye livet vil kunne uttrykke til fulle. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler med Egil Sjaastad om salmen Mitt hjerte alltid v ...…
 
Guds kjærlighet er mer enn følelser og gode tanker for oss. Han kom nært. Han ble en av oss og fikk et navn, Immanuel, som betyr «Gud med oss». Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler om kommende søndags tekst, Matteus 1:18-25, med Espen Andreas Hasle og Simeon Ottosen.
 
Jesus fikk navnet sitt «for å frelse sitt folk fra deres synder». Hva betyr det? Mange av oss har sterke erfaringer med synd. For et budskap Jesus da kommer med- han skal frelse fra synd. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler om kommende søndags tekst, Matteus 1:18-25, med Espen Andreas Hasle og Simeon Ottosen.…
 
Selv om Josef er i bakgrunnen i julefortellingen er det faktisk hans slekt som regnes opp. Det var jo han som var etterkommer av David! Og dermed er det også en rekke profetier som oppfylles i Ham. Store profetier. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler om kommende søndags tekst, Matteus 1:18-25, med Espen Andreas Hasle og Simeon Ottosen.…
 
Brorson kjente til prøvelser i livet. Med en psykisk syk sønn gjorde det noe med hvordan han også kunne gi hjelp til andre. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler med Egil Sjaastad om salmen Her kommer dine arme små.
 
De kunstneriske og musikalske sidene ved Martin Luther er ikke like kjent for alle. Men han skrev altså mange salmer og tenkte særlig på «det vanlige folk» og barna i sitt salmeforfatterskap. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler med Egil Sjaastad om salmen Jeg synger julekvad.
 
Er det kanskje alltid slik at de som selv er prøvet i mye har mye håp og trøst å gi videre? Landstad mistet blant annet to av dine barn på ni og elleve år, men formidler gjennom sterke bibelreferanser løftet og håpet vi eier i troen på Jesus. Jan Magnus Fauske Lillebø snakker i dagens episode med Egil Sjaastad om salmen Jeg løfter opp til Gud m ...…
 
At Jesus er troverdig er viktig for Bibelen. Han kommer oss i møte! Og for mennesker fremmed for kristen tro trenger vi å si noe om nettopp det. Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Grete Yksnøy Martinsen og Sven Arne Lundeby om morgendagens tekst, Luk 5:31-36.
 
I dag igjen om døperen Johannes. En spesiell mann. Som pekte på en enda mer spesiell mann, han som også var Gud, Jesus Kristus. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler om ulike sider ved kommende søndags tekst, Joh 5:31-36, med Grete Yksnøy Martinsen og Sven Arne Lundeby.
 
Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Sven Arne Lundeby og Grete Yksnøy Martinsen om kommende søndags tekst fra Johannes 5:31-36.
 
Jesus gir oss ofte budskapet med teskje. Det kan vi trenge! Kommende søndag er ulike vitner om Jesus på banen. Men trenger han dem egentlig? Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Sven Arne Lundeby og Grete Yksnøy Martinsen om kommende søndags tekst fra Johannes 5:31-36.
 
Julesalme- ja, men hele bibelhistorien er med. Og den er troverdig! Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler med Egil Sjaastad om salmen Det kimer nå til julefest.
 
Danske Grundtvig hadde mye å gi. Selv strevde han med mange personlige ting, men hadde et klart siktemål, også i den barnlige «Deilig er den himmel blå», at Kristus skulle bli tydelig. Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler i denne episoden med Egil Sjaastad om salmen Deilig er den himmel blå.
 
Selv om han fikk kritikk for å hente melodier fra ukristelige kilder fikk Landstad sterkt gjennomslag med sitt salmeutvalg. «Gjør døren høy, gjør porten vid» er egentlig oversatt fra tysk og har sterke innslag av både klar teologi og nær forkynnelse. Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Egil Sjaastad om salmen «Gjør døren høy, gjør porten vid.»…
 
Jesus lærer oss om bønn. Ikke som mekanisme, men som fellesskap. Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Janet Seierstad og Temesgen Shibru Galla om kommende søndags tekst fra 1. Joh 16:21-24.
 
Jesus lover disiplene «en evig glede» som aldri skal bli tatt fra dem. Så hvor skal vi vente denne gleden fra? Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Janet Seierstad og Temesgen Shibru Galla om kommende søndags tekst fra 1. Joh 16:21-24.
 
Dagens episode handler om at arbeid i Guds rike krever noe, men gir en enorm glede når Gud gir synlige resultater. Jan Magnus Fauske Lillebø, Janet Seierstad og Temesken Shibru Galla snakker omkring Joh 16:21-24.
 
Fra Joh 16:21-24 snakker Jan Magnus Fauske Lillebø med Janet Seierstad og Temesgen Shibru Galla om følelser i den kristne fellesskapet og en viktig forskjell på «happyness» og «joy».
 
Egil Sjaastad og Jan Magnus Fauske Lillebø snakker om Folkefrelsar til oss kom. En av de eldste salmene vi kjenner til(!) Skrevet av Ambrosius som ble døpt, prestevigd og biskopvigd på en og samme dag. Det er godt gjort!
 
Jan Magnus Fauske Lillebø snakker med Egil Sjaastad om Fanny Crosbys sang La meg få høre om Jesus.
 
Vert Jan Magnus Fauske Lillebø samtaler med Espen Andreas Hasle og Simeon Ottosen med Matt 21:10-17 som utgangspunkt. Om Jesu identitet, dom og barnas plass hos Jesus.
 
Vær så god: Første episode i foross- podden! Og årets adventskalender er først ut. Vert er Jan Magnus Fauske Lillebø og i første episode snakker han om Matt 21:10-17 med Simoen Ottosen og Espen Andreas Hasle.
 
– Legg merke til deres kall, brødre, skriver apostelen Paulus i 1. Kor 1,26. En slik oppfordring kan vi ikke ta lettvint. Kallet er hellig, fordi det er gitt av en hellig Gud, som et kall til et liv i hellighet. Kallet er hverdagslig, fordi det er gitt av en Gud som vil ha med hverdagen vår å gjøre, og fordi kallet skal leves ut nettopp i hverd ...…
 
Det fortelles om en av astronautene som ble sendt til månen, David Scott, at han så opp mot himmelen og fikk se den planeten han kom fra. Da han trådte ut av romkapselen og ut på månens overflate, sa han: «Jeg kan se rett opp og se jorden.»
 
Sorgen og gleden de vandrer til hope.Lytter du, hører du begge vil ropeTil deg en lærerik, viktig parole:Begge er fag i din livslange skole, skrev Karl Sandsmark.
 
Vi leser sammen et ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13,18-19: «Så sa han: Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.»
 
Noen synes ikke dåpen er viktig for troslivet. De er redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen.
 
Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske Far sier Jesus: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» (Joh 17,3) Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesk ...…
 
«Mens det ennå var mørkt,» heter det i det første verset av Johannesevangeliets beretning om Jesu oppstandelse. Gjennom påskens budskap skinner lyset inn i vår verden. Vi har et håp utover døden. Vi har grunn til å lovprise og takke Gud
 
Jesus visste om alt som skulle skje med ham i den stille uken. Vi leser fra Johannesevangeliets 13. kapittel, fra vers 1: «Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.…
 
Noen er omsvermet. De ser ut til å vasse i venner. De har en magnetisk evne til å trekke andre mennesker til seg. Andre kjemper med ensomhet. De merker at folk prater med dem av plikt, og samtalen går snart i stå. De føler seg utenfor.
 
I dag vil jeg peke på noen av de lange linjene i Den hellige skrift, helt fra ham som kalles alle troendes far, Abraham. Et avsnitt minner oss om den trofaste Gud, som holder løftene sine. Vi leser fra 1Mos 15,1-7, jeg tar fram vers for vers, og kommenterer innimellom.
 
En historie stammer fra Skottland i gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta livet av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa: ...…
 
Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar, som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde.
 
Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud. Men de som lever rundt oss og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er sv ...…
 
Se for deg en hendelse ved sjøen i gammel tid. Det er storm, og en liten seilskute driver langs land, forbi den smale innseilingen til en trygg havn. Da kaster en av sjømennene seg over bord. Han svømmer med et tau inn mot havnen. Der møtes han av redningsmenn. Ved hjelp av tauet og en vinsj drar de båten inn i den trygge havnen.…
 
Den berømte amerikanske forfatteren Maya Angelou forteller om bestemoren som opplevde de vanskelige nedgangstidene i USA på 1930-tallet. Hun så opp mot himmelen og sa: «I will step out on the word of God.» «Jeg vil ta et skritt fram på Guds ord.» Bestemoren var enslig, neger og hadde ansvar for en funksjonshemmet sønn og to barnebarn. Men når h ...…
 
En misjonær i Kina fortalte om en merkelig skikk blant kineserne mens han gjorde tjeneste der ute. Under gudstjenestene stakk de fleste tilhørerne hodet inn gjennom vinduene og døren. Kroppen var utenom! Det var så uforpliktende på den måten. For da kunne de til enhver tid trekke seg tilbake om de ville.…
 
Et av de mest hellige avsnittene i hele Bibelen er kapittel 17 i Johannesevangeliet. Her leser vi en eneste lang bønn av Jesus selv. Det er siste kvelden før han skal dø på korset. Herren skal la seg ydmyke til døden og samtidig bli herliggjort av Faderen. Bønnen i Johannes 17 er fra gammelt av blitt kalt Jesu yppersteprestlige bønn, der han be ...…
 
Har du hørt den gamle historien om telefonen som ringer og en liten gutt svarer med hviskende stemme: «Hallo?» «Hei, er mammaen din der?» «Ja.» «Kan jeg få snakke med henne?» «Nei!» «Hvorfor ikke?» «Hun er opptatt.» «Er det noen andre der?» «Ja, lillesøsteren min.» «Er det noen andre der? En eller annen voksen?»…
 
Dette er et forfriskende tema. Det hjelper oss til å kaste blikket fremover. Av og til henger vi oss altfor mye opp i fortiden. Tankene surrer rundt hva vi sa, hva vi gjorde, hva vi skulle ha gjort. Men her og nå vil vi se på hvordan vi kan gjøre det beste ut av resten av livet.
 
Mange av profetiene i Bibelen blir oppfylt flere ganger. Det er som om du kjører bil nordover fra Oslo og leser veiskilt: Trondheim, men det står også underveis Gardermoen, Hamar, Dombås osv. Du har et mål der fremme, og merker deg mellomstasjoner underveis. Går vi glipp av tegnene og skiltene under reisen, mister vi bredde, lengde og perspektiv.…
 
Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte. Last ned Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast: RSS iTunes Romerbrevet 8: 33 – 39 33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er d ...…
 
Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte. Last ned Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast: RSS iTunes Den nikenske trosbekjennelse Vi tror på én Gud,den allmektige Fader, som ...…
 
Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte. Last ned Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som Podkast: RSS iTunes Lukas 2: 13 – 15 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, ...…
 
Google login Twitter login Classic login