Bibelen public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
En konsentrert behandling av et kristent tema eller et avsnitt i Bibelen. Ca. 15-18 minutter. Hensikten er å gi kristen innsikt og forståelse, å utvide horisonten i forhold til kristent læregrunnlag og daglig anvendelse. Mange av innslagene har et sjelesørgerisk sikte, det vil si at de skal hjelpe i vanskeligheter med å tro og leve rett i forhold til etikk, sorg, kriser og dilemmaer. Asbjørn Kvalbein er teolog og formidler en klassisk, felleskristen tro som verken tradisjonelle statskirkekri ...
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. I denne podcasten inviterer vi til Table Talks - samtaler rundt bordet om kristen tro og liv.
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. I denne podcasten forsøker vi å gi svar på aktuelle spørsmål om kristen tro. Du kan selv stille spørsmål ved å besøke denne linken - https://www.foross.no/s ...
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen.
 
Loading …
show series
 
Har vi en tendens tl å hoppe over «Hva nå?» eter å ha lest en bibeltekst? Eller gir vi oss selv tid til den delen av samtalen der vi spør: «Hva skjer med meg i de neste dagene ut fra dette?» Denne gangen har Vidar Mæland Bakke med forfatter Erik Ravnås Aarmo i Studio B. Han har vært med og skrevet boken "Veiarbeid", om hvordan en gammel metode for …
 
I søndagens tekst møter vi første del av Jesu store tale den gode hyrde. Men i vårt avsnitt omtaler han seg som døren inn til saueinnhegnignen. Hvordan kan han det når han senere sier han er gjeteren? Og hva forteller kapittelet foran, om Jesu helbredelse av den blindfødte, om hvordan vi skal hyrdelignelsen? Table talks: Søndagsteksten produseres a…
 
I dagens tekst møtes Peter og Jesus i en slags medarbeidersamtale. Peter får høre den tydelige meldingen om at han er elsket. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkirken) og Rolf Kjød…
 
Påskedag er grunnen til at de første kristne endret hvilken dag man feiret – fra lørdag til søndag. Det er kirkas store festdag, og i søndagens tekst hører vi om Jesu oppstandels. Det er en tekst som forteller på forskjellige måter i de forskjellige evangeliene. Men er det motsetninger eller utfyllinger? Table talks: Søndagsteksten produseres av fo…
 
Maria finner frem det mest kostbare i huset, en krukke med nardussalve. Denne bruker hun på Jesus, og salver ham. De andre reagerer, og kaller det for unyttig sløseri. I stedet blir det en forkynnelse av en raus Gud som gir velsignelse og liv til dem som ikke fortjener det. En bekreftelse på Ham som vinner oss liv og fred gjennom at Kristi død og o…
 
"Fra nå av kommer alt til å bli annerledes". Når var forrige gang du hadde denne opplevelsen? Glimt av himmel kan vi be om, men den nye himmel og den nye jord skal bli ny på en helt ny måte. Likevel er det gjennom våre relasjonelle erfaringer Johannes får sin åpenbaring av hvordan det skal være når himmelen kommer til oss. Dette er del 2 av undervi…
 
Søndagens tekst hører egentlig til Maria besøkelsesdag, men passer også godt til Marias budskapsdag. Vi hører om en kvinne som villig blir Herrens tjenestekvinne, og som lovpriser Gud med hele seg. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens delta…
 
Forsoningen mellom Gud og mennesket er et av de største temaene i Bibelen. Her er en sentral tekst om forlikelse og rettferdiggjørelse, og tjenesten med å formidle dette til alle i hele verden. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere…
 
Søndagens tekst forteller oss om Jesu disipler som mislykkes i å drive ut ånder av et barn. Jesus sier at de ikke fikk det til fordi de manglet tro. Troen er forutsetning for helbredelsen. Den desperate faren sier at han nettopp mangler troen. Så helbreder Jesus sønnen. Hvordan henger dette sammen? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.n…
 
Åpenbaringen er ikke bare en bok til urmenighetene i Lilleasia, eller dagens Tyrkia, det er en bok til den verdensvide kirke gjennom alle tider. Hvorfor? Fordi den er en trøst i trengslene og en bevisstgjøring på at Jesus er han som var, og som er og som kommer. Den avslutter den store fortellingen i Bibelen, men kan også hjelpe deg til å løfte bli…
 
Denne søndagens tekst tar for seg skitne føtter, en litt flau situasjon, fariseere og salving. Hva forteller dette oss om hvem Jesus er? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkirken) o…
 
Tilbedelsen i himmelen er rammen for kapitlene 4 og 6 i Johannes åpenbaring. Forfatteren må ty til sine egne ord når han skal beskrive det han ser. En løve som ser ut som et lam på nært hold, på en trone med vesener som tilber, hva i all verden har dette synet med oss å gjøre? spør Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke i denne andre podkastsa…
 
I dagens tekst ser vi at Jesus begynner å forberede disiplene på hva som kommer til å skje med ham. Men det ser ikke ut til at Peter og de andre disiplene egentlig forstår hva Jesus mener. Kan det kanskje være gjenkjennelig for oss også, det at vi tror vi vet bedre enn Jesus selv hvordan ting «må» være? Table talks: Søndagsteksten produseres av for…
 
Siden januar 2018 har Bymenigheten og Bogafjell menighet holdt på med Tidslinjen, et pedagogisk verktøy fra Verbum. Å lese utvalgte fortellinger i Bibelen i kronologiske rekkefølge fra begynnelse til slutt gir oss del i Bibelens store fortelling og innblikk i den større fortellingen der vi alle har en rolle å spille. Nå er vi ved veis ende, og skal…
 
Vi går nå inn i fasten og møter en gruppe grekere i Jerusalem som gjerne vil se Jesus. På denne forespørselen svarer Jesus med å snakke om hvetekornet som legges i bakken for å dø, og for å bære rik frukt. Dette peker på hans død og oppstandelse. Gjennom det skal han herliggjøres, og veien til livet åpnes for alle. Table talks: Søndagsteksten produ…
 
Peter, Jakob og Johannes får bli med Jesus opp på et fjell. Der får de møte Moses og Elia, og de får se at Jesus blir forvandlet. Hvorfor er det Moses og Elia som er der sammen med Jesus? Og hvorfor får ikke disiplene snakke om opplevelsen etterpå? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende s…
 
Guds rike er i utgangspunktet noe smått og lett å forakte, men det har en vekstkraft som er utrolig. Såkornet vokser av seg selv, i stillhet, ja sennepsfrøet blir til et stort tre. Jesus forteller historier og lignelser for å illustrere sannhetene om himmelriket. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtal…
 
Hørt på hjemmekontoret "Gleder meg til vi skal tilbake til normalen!". I Bogafjell kirke vil vi ikke tilbake, vi vil videre i 2021. Møt soknerådsleder Lars Terje i samtale med Torstein prest om konkrete planer for det nye året. Stikkord: Ledertrening, eierskap og forutsigbarhet.By Bogafjell kirke
 
I dagens tekst møter vi en blind mann som får øynene åpnet av Jesus, både i bokstavelig og åndelig forstand. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst Denne ukens deltakere er Bjørn Jellestad (pastor Credo Frikirke Trondheim), Lars Olav Gjøra (lærer Gå ut senteret Trondheim) og…
 
Jesus «måtte» dra gjennom Samaria i dagens tekst. Hvorfor måtte han det? Og hva har denne hendelsen å si for samaritanerfolket? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gunnar Ferstad (rektor Bildøy Bibelskole), Tarjei Gilje (redak…
 
Da misjonærene Paulus og Silas kom til Filippi havnet de i en veldig krevende situasjon som virkelig viste at de hadde karakter. Hvordan kommer verdien «Eierskap» til uttrykk i denne fortellingen fra Apgj. 16? Dette er siste episode i podkast-serien "Mangfoldig hverdag» der Vidar Mæland Bakke denne gang samtaler med Eivind Kråvik, ungdomsprest i Bo…
 
Åpenbaringstiden er den tiden av kirkeåret som skal vise oss hvem Jesus er. I søndagens tekst møter vi Døperen Johannes når han skal døpe Jesus, og vi hører Guds stemme fortelle oss hvem Jesus er. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltak…
 
På Kristi åpenbaringsdag møter vi Jesus som 12-åring. Gjennom den enkle fortellingen om reisen og påskefeiringen i Jerusalem, stiger Jesus fram som sant menneske, og sann Gud.» Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Øivind Solhei…
 
I søndagens tekst møter vi Anna, en profet godt opp i årene, som fikk se Messias. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Reidar Hvalvik (professor i NT Det teologiske menighetsfakultet), Jorunn Sjaastad (redaktør LOGOS) og Kristo…
 
BK innleder denne prekenen med fortellingen om en fangevokter som får sitt liv forandret fordi to av fangene insisterte på å synge lovsangen, til tross for at omstendighetene tilsa at det ikke var noen ting å lovsynge Gud for. Sangen har blitt båret gjennom 1950 år. Framføringen har vært blandet, aktørene har famlet. Men i dag trenger samfunnet run…
 
Den lærde og lidenskapelige Paulus tok sin kristne tro med seg inn på Areopagos (Apg 17), til en av de sentrale arenaene for gresk filosofi i Athen. Hva forteller Paulus sin handlemåte oss om verdien integritet? Podkast-serien "Mangfoldig hverdag" fortsetter her med Vidar Mæland Bakke i samtale med Torstein Eidem Nordal. Produsent er Eivind Kråvik.…
 
Billy Graham var evangelisten, de store idrettsarenaenes predikant, kampanjepredikanten som nådde inn i ulike kulturer – og inn til enkeltmennesker, som f.eks. flere av USAs presidenter. En Guds gave i sin tid. Episode 24 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Ta…
 
Den kristne tro er blitt presentert for jødiske lederskap, proselytter fra utlandet og romerske politikere. Men nå er tiden kommet for at det gode budskapet skal prøve seg mot ledende tanker innen gresk filosofi. La deg inspirere av hvordan Paulus tar vare på evangeliets integritet i dette møtet. De største utfordringene for dagens kirke er ikke sv…
 
Når vi snakker om "bærekraft" har vi gjerne klima og miljø for øyet, vi må gå fram med neste generasjon for øyet. Vår menighet trenger også å forvalte bærekraft for at kirken fortsatt skal være toneangivende i lokalsamfunnet vi er en del av. Til og med evangeliet måtte få en ny medspiller for å være bærekraftig. Denne personen hadde solid kunnskap …
 
Maria er forskrekket over at hun skal bli mor til Jesus, og drar til slektningen Elisabet, som holder til i en fjellandsby. Elisabets barn i magen hilser med et spark inne i livmoren, og Elisabet roser Maria for hennes tro. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre p…
 
Spurgeon på 18-hundretallets England forente en tydelig forankring i Bibelen med et gnistrende språk. Han nådde veldig mange, både gjennom skrift og tale. Og han hadde mange gode råd til unge predikanter. Episode 23 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks de…
 
Handlekraft eller handlingslammelse? Hva er det som preger oss i møte med mennesker? Og hva betyr det å handle på en innskytelse? Dette samtaler prestene Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke om i denne podkastepisoden fra Studio B i serien "Mangfoldig hverdag". Utgangspunktet er fortellingen om Filip og den etiopiske hoffmannen i Apostlenes …
 
I gamle dager var adventstiden en bots- og fastetid. I dag er særlig tredje søndag i advent, botens adventssøndag. I teksten for denne dagen møter vi døperen Johannes som er i ørkenen for å rydde vei for Jesus Kristus. Hva er hans budskap, og hvordan kan det han forkynte gjøre oss i vår tid klare til å ta imot Jesus? Table talks: Søndagsteksten pro…
 
Søndagens tekst handler om Jesu gjenkomst, et tema som er både voldsomt, overveldende og håpefullt! Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gunnar Ferstad (rektor Bildøy Bibelskole), Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkir…
 
"Et møte med Bibelens mørkeste bok". Kristine Kråvik er teolog med masteroppgave i profeten Amos. "Det er en stor forskjell mellom Amos og de andre profetene: I motsetning til andre profeter, som veksler mellom dom og frelse, lar ikke Amos deg få noen pustepause.", forteller Kristine. Hun bygger talen på to perspektiver som kan hjelpe deg å forstå …
 
I denne episoden skal vi stanse på et høydedrag og se oss omkring på 18- og 19-hundretallet. Vi møter en prestelærer som var vekkelsespredikant. Vi møter også lekpredikanter som forandret hele bygdelag, blant annet Paul Gerhard Sand, Jens Marius Giverholt – har du hørt om disse fra før? Episode 21 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i …
 
I denne søndagens tekst står Jesus fram i synagogen i Nasaret og presenterer seg selv som den Messias som er lovet. Vi får høre det som er blitt kalt Jesu programtale, men er denne politiske eller teologisk? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne u…
 
Hva har møtet mellom Peter og den romerske offiseren Kornelius i Apgj. 10 å gjøre med verdien "nettverk", slik den kommer til uttrykk i "Use your talents"-tilnærmingen? Dette er utgangspunktet for samtalen mellom prestene Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke i denne 12-minutters-podkasten fra Studio B. La deg innspirere til å bygge nettverk …
 
Vi fortsetter med sentrale trekk ved lekmannsbevegelsen og noen glimt fra vekkelsene. Vi får også høre litt om «arven fra vest» og diskusjonen om fri eller trellbundet vilje. Episode 20 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdate…
 
Denne søndagen er den siste søndagen i kirkeåret, og kalles både Domssøndag og Kristi kongedag. Teksten handler om Jesus som skiller mellom sauer og geiter – rettferdige og urettferdige. Åpner egentlig denne teksten for at man blir frelst ved gjerninger? Og hvem er disse «mine minste» som Jesus snakker om? Table talks: Søndagsteksten produseres av …
 
Lekmannsbevegelsen – hva var det egentlig? Og hva var forskjellen på Hauge og Rosenius? Hva kjennetegnet lekpredikantene? Hva ligger det i begrepet rosenianisme? Episode 19 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye …
 
I denne søndagens prekentekst er det noen som trekker seg unna Jesus på grunn av det han sier. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad (dosent Fjellhaug Internasjonale Hø…
 
Forkynnelsens historie er historien om en rekke forkynnere med ulik profil. De hadde sine særtrekk og var farget av ulike impulser. Her vil vi møte predikanter på 17- og 18-hundretallet som satte dype spor, Brun, Grundtvig og flere. Og litt om en kjepphest: Salmenes rolle på prekestolene! Episode 18 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden …
 
Torstein møter Torbjørn til gjennomgang av Apostelens gjerninger 10, der vi møter Kornelius og Peter. Romerne og israelsfolket levde side om side, men hadde flere fordommer mot hverandre. Da tiden var inne blir budskapet om Jesus brobyggende for hedningene og jødenes relasjon. Hvordan kan det se ut i dag, i det nettverket du er en del av? Og hva ha…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login