Dziecka public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Nie dorastajcie i znajd?cie wszystkie wiersze! Ten dzie? dziecka jest wyj?tkowy. Twoi ulubieni podcasterzy nagrali wiersze. Wiersze te by?y strasznie ?obuzerskie i zamiast siedzie? grzecznie na swoim miejscu, rozbieg?y si? i pochowa?y w 18 ró?nych podcastach. Czy dasz rad? znale?? je wszystkie? Tytu?: Lokomotywa Autor: Julian Tuwim Czyta: Jan Urban…
 
Oto jest. Pó? roku wyt??onej pracy, scenariusz licz?cy trzydzie?ci sytych stron, niemal czterdzie?ci minut klimatycznego soundtracku skomponowanego specjalnie na potrzeby s?uchowiska, dwunastoosobowa obsada sk?adaj?ca si? w znakomitej wi?kszo?ci z do?wiadczonych podcasterów prowadz?cych popularne i szeroko rozpoznawalne audycje (patrz ni?ej). Rezul…
 
Oto jest. Pierwszy trailer naszego nowego s?uchowiska Perdition: Ksi?ga Kruka, mrocznej i stylowej opowie?ci fantasy. Trwaj?ce oko?o pó?torej godziny s?uchowisko, w którym wyst?puje sama ?mietanka polskiego ?rodowiska podcastowego, ilustrowana jedyn? w swoim rodzaju muzyk? skomponowan? specjalnie na potrzeby tego przedsi?wzi?cia. Mam nadziej?, ?e c…
 
Witajcie. Dzisiejszy odcinek ró?ni si? od dotychczasowych. Zamiast tradycyjnego s?uchowiska - przemawiamy my, twórcy Planetoids. To takie nasze s?owo dla fanów z okazji zako?czenie pierwszego sezonu. Kilka informacji, sporo podzi?kowa? i... par? niespodzianek. Zapraszamy do ods?uchu. Pobierz odcinek (31 minut 8 sekund) A ju? za tydzie? udost?pnimy …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login