Best Edh podcasts we could find (Updated August 2019)   Edh public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Edh news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
C
CMDR Central
Weekly+
 
A Magic the Gathering podcast focusing on Commander/EDH where we endeavor to provide insights and information about the game.
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
T
The Command Zone
Weekly
 
Your weekly source for all things Commander (aka EDH), a multiplayer Magic: The Gathering format, with hosts Jimmy Wong and Josh Lee Kwai. Focused on all aspects of gameplay and strategy from table politics, budget builds, to deck building and more!
 
E
EDHRECast
Weekly
 
A weekly Magic the Gathering commander podcast brought to you by some of the minds behind EDHREC.
 
C
Commander Social
Monthly
 
This is a weekly Commander podcast about Magic: the Gathering. Your hosts Ryan, and Zack attempt to entertain you with interesting anecdotes about the game of Magic, including their experience running a Commander league.
 
C
CommanderCast
Monthly+
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
L
Laboratory Maniacs
Daily+
 
Exploring competitive EDH
 
C
Commander's Brew
Weekly
 
Each week comedians Andy Hull & Sean Tabares build a new Commander deck for the popular trading card game, Magic the Gathering!
 
E
EDHRECast
Weekly
 
A weekly Magic the Gathering commander podcast brought to you by some of the minds behind EDHREC.
 
A Canadian Magic: the Gathering podcast based on unique, spicy and funny Commander deck building!
 
T
The Birthing Pod
Rare
 
Competitive EDH Podcast
 
Podcast about the Elder Dragon Highlander Magic format
 
C
Commander Time!
Daily+
 
Wherein three EDHREC writers ramble on about their process of building Commander decks and playing them. Games! Cats and dogs! A goofy song! patreon.com/commandertime youtube.com/channel/UCDL_0-Z_Ujb-OBo4UcoSiVA tappedout.net/users/CommanderTime/mtg-decks deckstats.net/decks/85558 itscommandertime@gmail.com @commandtime @grubfellow @misterplorg @detectiveyarmas articles.edhrec.com/author/dean-gootee articles.edhrec.com/author/nate-burgess articles.edhrec.com/author/patrick-sippola
 
Podcast about the Elder Dragon Highlander Magic format
 
cEDH is not a 4 letter word. We are here to bring players together in the Vancouver/Portland/Salem metro area. We're just 2 idiots who love EDH.
 
C
Casual Encounters
Daily+
 
Magic the Gathering from a Casual point of view with a focus on EDH.
 
A
All Out Brawl
Daily+
 
Sam and Chris are all about this newfangled Magic the Gathering format, "Brawl," which is like a strange chimeric hybrid between Standard and EDH. We definitely like this format and want to keep it alive, so we're going to make a show that talks about the format, deckbuilding, playing, and all the stuff in between.
 
This will be a deck tech series with Big Tuck and Mr. ComboNumber5 starting off with their funky brews on the path to 32! Using beer brewing analogies in reference to deck building, you will get some different perspectives on some of the formats most popular (and least popular) floor generals in EDH.
 
Magic the Gathering EDH Commander Podcast
 
Listen to the owner of the store and a Cosplayer friend talk about anything and everything nerdy. Also a new, 2nd Podcast featuring 4 EDH players talking Magic The Gathering and the Commander format.
 
T
The Five Commanders
Daily+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format...Commander!
 
P
Pack One Pick One
Monthly+
 
Weekly podcast about Magic: The Gathering news, strategy, and more. Email me at: packonepickone@gmail.com
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike.
 
We bring you an interview with Magic’s creators, or a retro set review, or a fantastic look at a new deck every week. Do you like light conversation and funny insights? That’s us.
 
Jon Sutton wants to be better at Magic: The Gathering. He's found some talented friends to teach him how.
 
T
Tap For Mana
Daily+
 
On the Tap For Mana podcast hosts Chris and Will go over their recent adventures in Magic the Gathering. They also cover recent spoilers on new cards, recent tournaments results, rotation for standard, some edh fun, FNM's, Will's cube, and other things related to the game. They also wonder off topic and brew about decks and rougue brews as well as talk about whatever comes to mind.
 
C
CommanDollar
Daily+
 
Welcome to CommanDollar! Here we talk about EDH/Commander, PDH/Pauper Commander, and Tiny Leaders: our favorite Magic: the Gathering formats. We discuss deck-tech, share stories, provide general Commander information, and regularly throw wild parties!...
 
H
Homebrew Magic
Daily+
 
Tune in each week as we casually discuss all things Magic: The Gathering
 
Andrea i ka përfunduar studimet dhe tani është i gatshëm që të nisë mbledhjen e materialeve për artikullin e tij të parë. Puna e çon atë (dhe natyrisht edhe Eksën misterioze) në Gjermaninë Lindore. Elemente të rëndësishme gramatikore: Forma pësore e foljeve (Passiv), pjesët e varura të fjalive, foljet vetvetore, mënyra lidhore (Konjunktiv).
 
Muslimani gjatë jetës së tij mëton të përmirësojë veten vazhdimisht dhe për këtë edhe shumë keqkuptime të cilat mund t’i përvidhen duhet të kujdeset për t’i përmirësuar. Për disa nga këto keqkuptime flet edhe ligjërata e mbajtur nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.
 
Muaji i Ramazanit ishte muajit i angazhimit dhe zellit por, që të arrihen begatitë dhe mirësitë e Allahut myslimani duhet të kujdeset për ambicie të larta gjatë gjithë kohës. Nxitja për ambicie të larta është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Sadat Rrustemi.
 
Njeriu i mençur sheh rreth vetes begati të shumta, të panumërta dhe të njëpasnjëshme. Prandaj të qenit mirënjohës është esenciale për çdo mysliman. Për këtë njohja e vlerës, realitetit si dhe llojeve të falënderimit si dhe dhuntitë kryesore për njeriun është edhe tema e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Bekir Halimi.
 
V
Vetëllogaria
Daily+
 
Njeriu duhet ta fisnikëroj shpirtin e tij, duhet të përkujdeset për punën e tij nëse dëshiron që Allahu ta blejë atë nga të dhe ta begaton me begatinë e tij.E ajo që më së shumti ndihmon në këtë dhe që duhet të jetë myslimani i vëmendshëm për të është vetëllogaritja. Prandaj si ta arrijmë këtë është edhe tema e kësaj ligjërate.
 
H
Hixhreti
Daily+
 
Hixhreti është ndër kthesat më të rëndësishme në jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Mësimet e tij duhet t’i shërbejnë çdo myslimani të gjejë çdo herë gatishmëri të bëj kthesa pozitive në rrugën e tij drejt Allahut. E kjo është edhe porosia e ligjëratës së mbajtur nga hoxha i nderuar Agim Bekiri.
 
Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.
 
Ahen, Hotel Evropa. Këtu punon Andrea, për të financuar studimin e gazetarisë. Puna e tij bëhet vërtet interesante, kur zhduket papritur nga dhoma 10 muzikanti i famshëm. Elemente të rëndësishëm gramatikore: zgjedhimi i foljeve, përemrat, pyetje të thjeshta, rasa kallëzore.
 
Shpeshherë flitet për veset e shëmtuara sikurse xhelozia, tradhtia, urrejtja apo gënjeshtra etj. dhe krejt kjo bëhet me qëllim që të evitohen dëmet e tyre të mëdha dhe që njerëzit të jetojnë në harmoni, e ky është edhe synimi i kësaj ligjërate.
 
Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.
 
K
KitchenTableMtg
Weekly+
 
Welcome to Kitchen Table Mtg a multiple time a week podcast on all forms of Casual Magic.
 
Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahut për të mirat ndaj Tij e sidomos që e ka larguar nga devijimi në udhëzim. Falënderimi dikton të jemi në shërbim të Islamit, ku me fjalë dhe vepër, do t’ua komunikojmë të tjerëve Islamin dhe mirësitë e tij. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate.
 
P
Porosia Djalit!
Daily+
 
Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.
 
Jeta në natyrshmërinë e saj ngërthen shumë probleme por, problem në tërë këtë është se si të menaxhohen ato. Muslimani duhet të insiston se si të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e vetë problemit. Megjithatë për këtë duhen ndjekur disa hapa për të cilat edhe flet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë.
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760
 
Shumë dijetarë kur flasin për Zekatin e preferojnë muajin e Ramazanit si kohë shumë të vlefshme për pikënisjen dhe nxjerrjen e tij. Mu për këtë kemi shkoqitur nga kursi Islam për tregtarë pjesën ku flitet për vlerën dhe dispozitat e Zekatit me shpresën se do të ndihmojë në njohjen e zbatimin e shtyllës së tretë të Islamit – Zekatit. Dhe pasi që nga urtësitë e agjërimit është solidariteti me të varfërit dhe të mjerët, atëherë kjo do të na ndihmojë të solidarizohemi me ta edhe nëpërmjet ndarje ...
 
Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.
 
V
Vlera e Dhikrit
Daily+
 
Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.
 
Roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe Islami e përcakton shumë mirë rolin e saj si dhe të burrit. Andaj barazia me këtë rast është e panatyrshme dhe e padrejtë.Edukimi i gjeneratave është pjesa më e rëndësishme e rolit të saj, e këtë e vë në theks edhe kjo ligjëratë duke ilustruar tërë këtë me shembuj praktikë.
 
4 guys giving opinions on League of Legends and Magic: the Gathering
 
Loading …
show series
 
Shivam talks about the ban list updates and highlights some cards from Magic Core Set 2020 #MTGM20. Support the show! http://www.commanderinmtg.com/donations or https://www.patreon.com/commanderinmtg See our episodes on YouTube: https://www.youtube.com/c/CommanderinMTGPodcastChannel We’re on iTunes! http://bit.ly/commanderinitunes Come to our D ...…
 
Dana, Max and Chris are back this week discussing the ABC’s of EDH! They go over what card they personally think is the best for each letter of the alphabet. Some of their choices may surprise you! Make sure to let us know what your list is like. TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Pat ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Commander 2019 is almost here! As the data on EDHREC begins to Populate and we start to Morph our opinions, we’re having set review Flashbacks, and it’s absolute Madness!
 
Commander 2019 is almost here! As the data on EDHREC begins to Populate and we start to Morph our opinions, we’re having set review Flashbacks, and it’s absolute Madness!
 
Your favorite gift-giving holiday continues. We’re completing our review of the new preconstructed commander decks and all their juicy—and not so juicy—contents. Join Andy and Kyle as the dive into two of the new decks: Mystic Intellect and Primal Genesis. ----------------------------------- Come watch us actually play commander and check out o ...…
 
Your favorite gift-giving holiday continues. We’re completing our review of the new preconstructed commander decks and all their juicy—and not so juicy—contents. Join Andy and Kyle as the dive into two of the new decks: Mystic Intellect and Primal Genesis. ----------------------------------- Come watch us actually play commander and check out o ...…
 
Show Notes: We continue our Commander 2019 Budget Upgrade series with the Rakdos Madness “Merciless Rage” deck. How does this precon play? What cards would we add (and remove) so it can burn down your opponents as quickly as possible? Watch and find out! ---------- Support the show and become a Patron! Be a part of our community, receive awesom ...…
 
Dana and Max are back talking about Patron supporter Joe’s Volrath the Shapestealer deck. Listen up to see how they make this brand new Legendary from Commander 19 into a powerhouse by using his creatures and his opponents. Joe’s Deck: https://bit.ly/2MWjAgR TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Suppo ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
It’s commander Christmas time. Or whatever your favorite gift giving holiday is. We’re here to review the new preconstructed commander decks and their all their juicy—is that too hopeful?—contents. Join Andy and Kyle as the dive into two of the new decks: Faceless Menace and Merciless Rage. ----------------------------------- Come watch us actu ...…
 
It’s commander Christmas time. Or whatever your favorite gift giving holiday is. We’re here to review the new preconstructed commander decks and their all their juicy—is that too hopeful?—contents. Join Andy and Kyle as the dive into two of the new decks: Faceless Menace and Merciless Rage. ----------------------------------- Come watch us actu ...…
 
Various opinions on the M20 draft/limited format!
 
It's commander christmas time so Sean and Andy are looking at all the new cards in Commander 2019 and also a few reprints that make us happy! This is a long one so strap in! Go to www.patreon.com/commandersbrew if you'd like to donate to the podcast and get all the cool perks! Head on over to www.wizardtower.com for all your Magic needs! Great ...…
 
Thanks Mike Condon for the music and editing @dpkrausejr - 1:40 @MothershipGames - 2:50 @izzymedrano - 31:22 Ep 10 Community Spotlight: 301.5 Commander Rules! https://scryfall.com/sets/c19?order=spoiled Main Topic - Gencon Commander 19 Previews Commander Social Intro and Outro ThemeRaindrop by Declan DP https://soundcloud.com/declandp Licensing ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Show Notes: We begin our Commander 2019 precon upgrade meta-series with the Sultai Morph deck. The exercise is simple: We take a $25 budget and suggest 10 cards to add and then 10 cards to take out in order to get these C19 decks up to speed and ready to slug-it-out with “real” decks as quickly and easily as possible. ---------- Support the sho ...…
 
Hello and welcome to another very special Commander Cookout Podcast!This week on CCOPodcast, the boys discuss the decks Brando is contemplating taking along to Magic Fest Las Vegas.If you'd like to give us your thoughts on anything we touched on, you can do so on Twitter @CCOPodcast and @CCOBrando. You can find us on Facebook here: https://www. ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Dana, Max and Chris are here to answers your questions. That’s right they’re answering all the questions that were sent in via Slack or Twitter. They cover everything from why they started the show to their favorite cards in EDH. TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patreon: https://www ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike.By RFE/RL.
 
Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 371! This week Mark and Adam are all about Precons! In Community the guys talk about if the Commander Precons are still needed. Do they still help the community or have the deck been so watered down that they miss the mark they were meant to hit? In Strategy the guys discuss the idea of Precon ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Show Notes: Commander 2019 is just around the corner! Now that the set has been fully revealed, Jimmy and Josh are taking a look at all of the new legendary creatures and breaking down which cool interactions and synergies they see as the best way to build a deck around each of them. ---------- Support the show and become a Patron! Be a part of ...…
 
First episode of the new podcast, featuring Fellow Hosts Big Tuck and Mr. Combo #5! Today on the Path to 32, we are talking about everyone's favorite Jund Dragon Prossh!By Mr. Combo#5 & BigTuck.
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
What a difference two years makes! EDHREC is now drawing data from decks uploaded/updated within the past two years. What trends does this new lens reveal? Joey, Matt, and Dana set to examining the data to see what it means for the Commander format.
 
What a difference two years makes! EDHREC is now drawing data from decks uploaded/updated within the past two years. What trends does this new lens reveal? Joey, Matt, and Dana set to examining the data to see what it means for the Commander format.
 
Show Notes: We’re unveiling the full deck list for the “Merciless Rage” Commander 2019 SULTAI MORPH precon. You may have seen a lot of the new cards as they were previewed but now you get to find out which awesome reprints are also included in the box! Will this deck give you the power to burn down the other players? Let’s find out! Check out t ...…
 
We are back this week to talk our FREE Preview Cards for Commander 2019 from Wizards of the Coast! We talk quickly about our preview cards, why they are being reprinted and if we are fans of them in general! TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patreon: https://www.patreon.com/CMDRCentr ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Show Notes: We’re unveiling the full deck list for the “Primal Genesis” Commander 2019 NAYA POPULATE precon. You may have seen a lot of the new cards as they were previewed but now you get to find out which awesome reprints are also included in the box! Does this deck contain all the tools to overrun your opponents? Let’s find out! Check out th ...…
 
Thanks Mike Condon for the music and editing Patron @chrisvondoom1 @chrisvondoom1 - 1:01 @MothershipGames - 1:43, 27:23 @edhrec - 10:20, 29:35 @danaroach - 22:05, 34:36 @CMDRCentral_Max - 22:05, 29:18 @CCOPodcast, @CCOBrando, @dpkrausejr, @GingerJ0E - 22:05 @scryfall - 43:15 Ep 9 Community Spotlight: 706.12 Commander Rules! What is the Vegas Ro ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Show Notes: We’re unveiling the full deck list for the “Mystic Intellect” Commander 2019 JESKAI FLASHBACK precon. You may have seen a lot of the new cards as they were previewed but now you get to find out which awesome reprints are also included in the box! Does this deck contain enough arcane knowledge to take down your opponents? Let’s find ...…
 
This week we go hard on the classic of all classic mono green creatures, the Hydra! Gargos is the first specifically hydra-themed commander so why not see what this deck has to offer? Hint: it's a lot of very cheap very massive creatures named something something hydra. Check out the decklist here: https://tappedout.net/mtg-decks/30-07-19-gargo ...…
 
Hello and welcome to another very special Commander Cookout Podcast! This week on CCOPodcast, the boys kick off a new Arc - The Arc of Beating Wholesale Ass in Vegas! If you'd like to give us your thoughts on anything we touched on, you can do so on Twitter @CCOPodcast and @CCOBrando. You can find us on Facebook here: https://www.facebook.com/C ...…
 
Phil, Shivam, and Olivia introduce these fantastic #MTGC19 cards: Wall of Stolen Identity and Pramikon, Sky Rampart. At long last, we EDH players have a wall commander (wallmander)! Support the show! http://www.commanderinmtg.com/donations or https://www.patreon.com/commanderinmtg See our episodes on YouTube: https://www.youtube.com/c/Commander ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Show Notes: We’re unveiling the full deck list for the “Faceless Menace” Commander 2019 SULTAI MORPH precon. You may have seen a lot of the new cards as they were previewed but now you get to find out which awesome reprints are also included in the box! Does this deck have what it takes to ambush and eliminate your opponents? Let’s find out! Ch ...…
 
Commander 2019 is almost here, and the EDHRECast is here to manifest a new and exciting free preview card from Wizards Of The Coast!
 
Commander 2019 is almost here, and the EDHRECast is here to manifest a new and exciting free preview card from Wizards Of The Coast!
 
Max and Chris are back for another Deck’s You Play. This week they cover patreon supporter Koen’s Yarok, the Desecrated Landfall EDH deck. With it being a first draft of the deck, they review it as it was their own. The provide tips to make the deck stronger and help it finish games faster. Koen’s Deck: https://bit.ly/2M2p4qC TeeSpring Link for ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike.By RFE/RL.
 
Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 370! This week Mark and Adam are starting to scratch that itch you only get when them Commander deck spoilers come rolling out. But first, a quick Community segment about the idea of booster packs for Commander. Then in Strategy the boys go over a quick dive into rummaging. And all you have to ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Në këtë emision sjellim raporte dhe kronika të ditës, por edhe tema aktuale nga zhvillimet politike dhe ekonomike. Emisioni i mesditës në të shumtën e rasteve sjellë artikuj nga shtypi perendimor, por edhe intervista me analistë ...…
 
Google login Twitter login Classic login