Intervjuar public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Skolans Inspirationsspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Kennet Fröjd intervjuar nationella och internationella experter. Musik: Andreas Lidberg Kontakt: Frojdstoolbox@gmail.com
  continue reading
 
Artwork

1
MindClub

Det mentala gymmet

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Sveriges första mentala gym är här. Vår vision är att skapa optimala förutsättningar och verktyg för långsiktigt välmående. Följ utvecklingen i vår podcast där vi intervjuar olika nyckelpersoners syn på träning för både hjärnan och kroppen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Artwork
 
Programledaren Kristian Luuk är sjukt intresserad av tv. I den här podcasten intervjuar han personer som på något sätt arbetar med tv. Följ med ner i tv-träsket! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
"Mediakritisk radio som du förmodligen aldrig hört den förr." Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 Prata med oss och likasinnade på Discord https://discord.gg/6queR7Fcva Chatta med likasinnade på telegram https://t.me/joinchat/RhH8HkubuI3XxQdE Mejla oss på radio@foreningencuibono.se
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik och Dick Jonefält. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Inledningsvis låter vi Dick presentera sig själv och berätta varför han började se att något inte står rätt till i vårt samhälle. Därefter går vi in på ämnet hälsa där Dick har erfarenhe…
  continue reading
 
Andreas Jemstedt är forskare vid Stockholms Universitet med bakgrund i kognitiv psykologi och specialiserad på evidensbaserat lärande, metakognition, självreglerat lärande och lärande som främjas av teknik. Alla hans specialiteter är ju intressanta för oss i skolan så du kommer kunna få mycket att reflektera kring. Musik: Andreas LidbergKontakt: Fr…
  continue reading
 
Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen ligger mot spel, lärande, undervisning, kognition och perception.I dagens avsnitt medverkar professor Linderoth dock primärt utifrån sina kunskaper och erfarenheter av hantverket i att gå från evidens till undervisningspraktik. Linderoth är när det gäller T…
  continue reading
 
Måns Möller är en av våra främsta komiker i landet, som du säkert stiftat bekantskap med när du besökt en av hans shower eller mött honom i något TV-sammanhang. Men Måns har många strängar på sin lyra och anledningen till att han är en av dagens två gäster är av helt andra skäl. För idag handlar det om hälsa, lärande och delaktighet för våra elever…
  continue reading
 
Den här intervjun med professor Viviane Robinson är till stora delar kopplad till hennes senaste bok "Virtous Educational Leadership - Doing the Right Work the Right way". Viviane Robertson är en framstående forskare - numera professor emeritus - som har haft och har stort fokus på skolledarskap; vad som karakteriserar framgångsrikt sådant och hur …
  continue reading
 
Peter Habbe är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, sociologi, religionskunskap och filosofi med undervisningserfarenheter från högstadiet, gymnasiet och universitetet. Han har även disputerat i religionshistoria. Utöver sin avhandling har han också författat ett antal läromedel. Extra intressant för det här poddavsnittet och för alla lyssnare …
  continue reading
 
Participating in this episode are Patrik, Martin and our guest Nigel Howitt. If you enjoy and want to support our work you can send a donation to SEB 5708 35 378 01 1) In this interview we have a returning guest who is none other than Nigel Howitt. Nigel is coming to Gothenburg to hold a talk about reason and logic on May 5th 2024 and in this episo…
  continue reading
 
Marianne Kristiansson är professor emeritus och rättspsykiater. Hennes specialitet är brott och beteenden. Tyvärr är det ett alltmer angeläget område för oss i skolan. För oss handlar det om att bli bra på att tidigt identifiera riskbeteenden och mycket tidigt ge stöd till barn-elever som behöver. Det innebär också att samarbeta i ett tidigt skede …
  continue reading
 
Tom Bennett är chef för och grundare av researchED, ett gräsrotsbaserat, lärarlett projekt, som syftar till att hjälpa lärare utveckla ”forskningslitteracitet” och skydda sig från/bli ”immun” mot pseudovetenskap. Sedan 2013 har researchED vuxit från en tweet till en internationell konferensrörelse som når de flesta av världens regioner och många lä…
  continue reading
 
Daniel Rosen arbetar som högstadierektor på St George’s Düsseldorf. Han är ganska unik som skolledare med riktigt hög kompetens både inom The Science of Learning – d.v.s. om hur hjärnan lär sig – och om stressystemen samt om att hantera stress. Dessa delar är viktiga delar i hur han leder skolan. Det är intressant hur The Science of Learning och at…
  continue reading
 
Samtal med tre giganter inom utbildningsområdet. Dagens tre gäster har skrivit en unik bok - Making Room for Impact. Boken är unik på flera sätt. Ett viktigt sådant är att hjälpa lärare på våra skolor att få rimlig arbetsbelastning och att kunna skapa tid för reflektion. Man kan tolka boken som en bok om att skapa bra skolresultat, men boken handla…
  continue reading
 
Laura Artusio är psykolog och forskare vid universitetet i Florens där hon leder forskningsenheten Laboratory of Psychology, Emotions & Research (PER Lab). Hon har verkat i samarbete med teamet på Yale Center for Emotional Intelligence i USA sedan 2009 och som certifierad RULER-tränare är Laura nu koordinator för The RULER i Italien. Hennes mål är …
  continue reading
 
I det här avsnittet får du lära mer om en evidensbaserad strategi som kallas The RULER och har särskilt fokus på känslor och används inom ordinarie skolundervisning. Dagens gäster är bland de som har allra mest erfarenhet av The RULER i undervisning. Birdie Reynolds och Baer Braun är experter på att undervisas med The RULER inkluderat i undervisnin…
  continue reading
 
Lisa Rosenstein är rektor på skolan The Willows i LA och Lily Solomon är lärare på samma skola, men också ledare för skolans The RULER Team. Och vad är THE RULER? Det är namnet på en evidensinformerad strategi för socioemotionellt lärande med särskilt fokus på känslor. The Willows tillämpar The RULER på en mycket hög nivå och har arbetat med strate…
  continue reading
 
Lena Ljungdahl är säkerhetsexpert och specialist på skolsäkerhet. Hon har jobbat med över 500 skolor och besitter såväl en mycket hög kompetens på området som en unikt omfattande erfarenhet. Hon pratar här om viktiga saker för alla skolor och hon gör det på ett mycket konkret och tydligt sätt. Ett avsnitt för alla inom skolan, men nog alldeles extr…
  continue reading
 
Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och känd för sin forskning om att bygga tänkande klassrum i matematik. 15 års forskning i klassrum inom detta område har lett till utvecklingen av ett koncept med 14 verktyg eller sätt som kan hjälpa dig mot ett tänkande klassrum. Att tänka är en nyckelfaktor för att lärande ska ske. Så även om detta…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) I detta avsnitt gör vi reklam för att Simon Shack till följd av att Tychosbokens mycket omarbetade andra utgåva släppts kommer till Sverige och tillsammans med Patrik gör han en Tychosföre…
  continue reading
 
Paul Kirschner är professor emeritus i utbildningspyskologi vid Open University of the Netherlands, gästprofessor vid Thomas More University of Applied Science i Belgien och ägare till kirschner-Ed. Tidigare har han även varit professor i kollaborativt lärande. Han är en internationellt erkänd expert särskilt inom utbildningsspykologi och undervisn…
  continue reading
 
Participating in this episode are Patrik, Martin and our guest Rae West . If you enjoy and want to support our work you can send a donation to SEB 5708 35 378 01 1)Intro from BBC:s Newsbenders which was aired in 1968 https://www.youtube.com/watch?v=xYAke_z3RVU&t=730s 2) In this episode we interview Rae West, the man behind the website www.big-lies.…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Ahmed Rami och Martin med uppläsningar av Linda Karlström. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Ahmed Rami börjar med att berätta om att han nu är åtalad under åsiktslagen hets mot folkgrupp för uttalanden som han gjorde under en föreläsning hos Föreningen …
  continue reading
 
Marianne Döös är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hon har bedrivit forskning under lång tid på delat ledarskap och lärorienterat ledarskap. Vi skolledare i skolan kan ha stor nytta av att hitta sätt att på ett klokt sätt leda tillsammans och effektivt dela arbetsbördan. Och i interv…
  continue reading
 
Therese Lindahl är rådgivare vid Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och en av landets ledande experter när det gäller att undervisa elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Och kopplat till det har hon hög expertis när det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö så att du som lärare på ett framgångsrikt sätt kan undervisa el…
  continue reading
 
Det här är det andra avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni SO-läraren – numera utbildningskonsulten – Patrice Bain, som medverkat i forskning på området i sitt klassrum och ihop m…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik och Per Fectman. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Intro, Per Fectmans tal från frihetsrörelsens demonstration i Göteborg den 19:e mars 2022. Frihetsrörelsens kamera slutade tyvärr att fungera under detta tal. 2) I detta avsnitt intervjuar…
  continue reading
 
Det här är det första avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni matteläraren Craig Barton, som bl.a. författat två böcker på området och driver en internationell mattepodd, som närmar…
  continue reading
 
Wendy Murawski (professor i specialpedagogik) är en av de ledande i världen inom evidensbaserad undervisningsstrategi som kallas co-teaching. Hon har skrivit ett flertal böcker på området. Co-teaching handlar i grunden om hur två lärare skapar ett win-win på flera områden – och inte minst till gagn för eleverna – genom sitt sätt att samarbeta i kla…
  continue reading
 
Här kommer den andra intervjun i miniserien med Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik), som är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. I det här samtalet fokuserar vi på undervisnin…
  continue reading
 
Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik) är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Det här samtalet, den här intervjun, handlar om hur vi så effektivt som möjligt kan undervisa och s…
  continue reading
 
Vi träffar i det här samtalet tre internationella experter på ledarskap: Jenni Donohoo (Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan), Lee Bolman (professor i ledarskap organisationsutveckling, är en av våra globalt största inom ledarskap och organisationsutveckling, som de flesta skolledare läst litt…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik, Linda Karlström och John Blaid. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Intro, Alan Park on vaccines https://fakeotube.com/video/5509/alan-park-on-vaccines 2) I detta avsnitt intervjuar vi John Blaid om hans senaste forskning kring DNA och gene…
  continue reading
 
Töres Theorell (specialist i internmedicin och professor, numera emeritus) är en av landets allra främsta forskare inom stressområdet och har både forskat och arbetat mycket – nationellt och internationellt – med hälsa och stressrelaterade besvär i arbetslivet. Han var under ett flertal år också föreståndare för Institutet för Psykosocial medicin. …
  continue reading
 
Våra elevers läsförmåga har en avgörande betydelse på deras förutsättningar i princip i skolans alla ämnen. Så hur vi effektivt kan hjälpa våra elever att utveckla sin läsförmåga så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar är en viktig fråga för oss alla som jobbar i skola, lärare såväl som skolledare. I det här rundabordssamtalet träffar vi …
  continue reading
 
I det här internationella rundabordssamtalet möts fyra experter, som alla har sin expertis när det gäller beteendestöd för att ge våra elever förutsättningar att lyckas i skolan. Alla fyra jobbar mycket med stöd direkt till skolor och samarbetar med lärare och skolledare. Vår svenske Peter Karlsson är psykolog, läroboksförfattare och har stort foku…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Intro, George Bush om kriget mot ”terrorismen” 2) I detta avsnitt har vi bjudit in Simon Shack, mannen som har kommit fram till den mest trovärdiga teorin till hur 9/11 genomfördes då den …
  continue reading
 
Ingegerd Ericsson är en motorikexpert av högsta internationella klass. Hon är helt naturligt också Sveriges ledande forskare och expert på motorik. Och inte minst är hon expert på evidens kring hur motoriken inverkar på olika förmågor och färdigheter, som ofta kan vara till stort värde i skolan. Motoriken har naturligtvis också ett stort egenvärde …
  continue reading
 
Vi träffar här två professorer, som arbetar mycket direkt med skolor och deras lärare. Båda har arbetat med skolor i många länder och bland annat i Sverige. Professor Murawski är professor i specialpedagogik och internationellt ledande expert på co-teaching och hennes specialiteteter är allt som har med samarbete och kommunikation att göra. Hon är …
  continue reading
 
Tidigare har vi haft ett rundabordssamtal om lärande med ett internationellt dream team. Här kommer ett multiprofessionellt rundabordssamtal om lärande och vi har ännu en gång lyckats samla ett internationellt dream team. Det unika den här gången är att alla deltagare är svenskar så samtalet är också på svenska. Vi träffar här: Barbro Westlund (hon…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Patrik och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Inledningsvis kommenterar vi FOI:s senaste rapport Rutten demokrati, konspirationspropaganda rasism och våld där Föreningen Cui Bono finns med som ett hot mot statsmakten under det anonymi…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin och Patrik. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1)I detta avsnitt pratar vi om Patriks föredrag om Tychosmodellen som han höll i Stockholm den 11:e juni 2023, sedan går vi in på att Simon Shack nyss släppt ett nytt album som heter Learning Curves. Patr…
  continue reading
 
Medverkande i detta avsnitt är Martin,Patrik och lyssnaren Olle. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01 1) Intro, Patrik ställer en fråga på ett föredrag om vetenskapsförnekelse 20230516 https://odysee.com/@foreningencuibono:8/Patrik-st%C3%A4ller-en-fr%C3%A5ga-p%C3%A5-ett-f%C3%B6redrag-om-far…
  continue reading
 
Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan. I Professor Hatties stora vetenskapliga genomgång – som regelbundet uppdateras – finns det en faktor eller strategi, som verkligen står ut. Den faktorn är den enskilda faktor som visat sig ha störst positiv inverkan på elevers studieresultat. Faktorn i frå…
  continue reading
 
Professorerna Lee Bolman och Terrence Deal är närmast att betrakta som legendarer inom ledarskap och organisationsutveckling i ett globalt perspektiv. De har båda skrivit många böcker, men alldeles särskilt är de kända för boken ”Reframing organizations”, som nu getts ut i ett flertal upplagor som uppdaterats och vidareutvecklats över mer än 25 års…
  continue reading
 
Karin Mattsson blev ordförande för Sveriges största folkrörelse – idrotten, d.v.s. Riksidrottsförbundet (RF) – när hon var blott 33 år gammal. Hon lyckades med konststycket att ena många starka viljor och verkade som Riksidrottsförbundets ordförande under 10 år (2005-2015). Noterbart också att hon redan som 23-åring blev invald i Riksidrottsstyrels…
  continue reading
 
Lars Lagerbäck blev först verkligt känd hos väldigt många av oss i Sverige när han blev en del av ”Lars-Tommy”, d.v.s. när han ledde herrarnas fotbollslandslag tillsamman smed Tommy Söderberg. Efter det har Lars haft en unik internationell karriär som förbundskapten. Han har varit förbundskapten för Sverige, Island, Nigeria och Norge. Hans sejour s…
  continue reading
 
De flesta av er känner kanske inte till Dr Furst … … än? Hon är verksam i Tel Aviv, Israel. Men hon bidrar i hög grad i ett internationellt perspektiv när det gällande minnesfunktioner och lärande. Hon inledde sin karriär med att doktorera just på minnesfunktioner och lärande. Men sedan ville hon i ännu högre grad bidra till lärande i skolan och dä…
  continue reading
 
I det här Rundabordssamtalet möter du lite av ett globalt Dream Team inom lärande i skolan. Du får träffa en verkligt dynamisk grupp bestående av tre deltagare som redan är etablerade internationella giganter inom utbildningsområdet tillsammans med två deltagare som är på väg mot att bli det, men redan är på olika sätt ledande på sina respektive om…
  continue reading
 
Tobias Karlsson har sin grund som forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet och där med fokus på minnesfunktioner. Nu undervisar han, vilket s.a.s. betyder en fot i forskningen och en fot i praktiken. Den kombinerade erfarenheten och kompetensen är högintressant för oss som arbetar med undervisning i grundskolan. I det här samtalet bid…
  continue reading
 
Professor John Hattie är världens sannolikt mest kände skolforskare och en av de främsta – kanske den främste – när det gäller evidensbaserade lär- och undervisningsstrategier (strategier som bidrar till elevers förbättrade studieresultat). Professor David Mitchell är starkt förknippad med inkludering i skolan och är en av de främsta – kanske den f…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide