Kinderen En Familie public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wording Podcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije volwassenen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hoogbegaafd zijn is niet zwaar of problematisch. Je wordt een probleemgeval als je aan de verwachtingen van gemiddeld begaafden niet voldoet en als je niet schikt bij hun manier van doen en denken. Vergeet niet, dat het onderwijs (en de maatschappij in het algemeen) ingericht is voor en door de middenmoot. Een konijn heeft totaal geen idee wat een …
  continue reading
 
Naar aanleiding van een aantal gesprekken afgelopen week heb ik ter ondersteuning van ouders deze opname gemaakt. Het komt namelijk nogal vaak voor dat een uitzonderlijk begaafd kind dat door het gebrek aan passende begeleiding en door onbegrip thuis komt te zitten, onder druk wordt gezet om binnen een bepaalde tijd op school te komen. Mensen die w…
  continue reading
 
Hoogbegaafde kinderen moet geleerd worden voor zichzelf te kiezen! Doordat je niet trouw aan jezelf bent, doordat je continu over je grenzen gaat en anderen over je grenzen laat gaan, doordat je vanuit een aanpassing leeft word je ziek. Of het nu lichamelijk ziek is of psychisch. En het gaat nog verder: je wordt niet alleen ziek wat zichtbaar of me…
  continue reading
 
Het woord hoogbegaafd typeert misschien bepaalde kenmerken of eigenschappen, maar ook weer totaal niet, omdat dat woord door iedereen anders wordt geïnterpreteerd. Ik pleit er daarom voor om het woord hoogbegaafd los te laten, TERWIJL je het individu voor je ziet zoals wie het is of terwijl je jezelf ziet zoals je bent. Dat gaat niet vanzelf, want …
  continue reading
 
Hoogbegaafde mensen ervaren veel pijn. Niet allemaal maar velen. Pijn door afwijzing, pijn door er niet bij te horen, pijn door uitsluiting, pijn door extreme aanpassing, pijn door het verlies van het Zelf, pijn door niet trouw aan jezelf zijn... Het kan anders en het moet anders! Want je kunt alleen zinvol en compleet bijdragen aan het geheel als …
  continue reading
 
Als ouder van een hoogbegaafd kind heb je zoveel macht! Macht om vanuit je authenticiteit te leven, persoonlijke macht om je leven in te richten zoals jij dat wilt en meer. Het is jouw taak - niet de taak van het onderwijs - om je kind te leren ook gebruik te maken van deze persoonlijke macht. Zodat je kind zich ontwikkelt tot wie hij wil zijn en n…
  continue reading
 
In deze podcast in gesprek met Fleur Terpstra, onderwijsjurist, over haar boek Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf, juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. In dit gesprek over het ontstaan van het boek, ervaringen uit de praktijk, over dat er veel meer mogelijk is dan je denkt en dat vooral het kind leidend is omdat het kind recht…
  continue reading
 
Je verliest je eigenwaarde als je anderen laat bepalen wie je bent en wat je waard bent... Hoogbegaafde kinderen wordt vanaf kleins af aan verteld wie ze moeten zijn en hoe ze zich handig moeten aanpassen. Er zijn zelfs sociale vaardigheden trainingen, waarin kinderen geleerd wordt hoe ze zich moeten aanpassen! Die trainingen gaan niet om gedraging…
  continue reading
 
In deze podcast heb ik een gesprek met Fleur Terpstra, onderwijsjurist, over hoogbegaafde vrouwen. Hoogbegaafde vrouwen die niet geloven dat ze hoogbegaafd zijn. Moeder van hoogbegaafde kinderen die zich klein houden en zeggen dat hun kind de hoogbegaafdheid van de vader heeft... Vrouwen die extreem intelligent zijn, gevoelig, intens en empathisch …
  continue reading
 
In deze podcast word ik wederom geïnterviewd door Fleur Terpstra. Veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen lopen vast in hun leven. Of je het op school ervaart, op een werkplek, in relaties, in je lichaam, het kan zijn dat je voelt dat je totaal niet lekker in je vel zit, maar je kunt niet achterhalen waarom. Soms weet je de reden, maar dat weet j…
  continue reading
 
Ieder van ons heeft zoveel kracht in zich, zoveel macht! Vertel jezelf nooit dat je hulpeloos bent. Als je hoogbegaafd bent en/of als je kind hoogbegaafd is, kun je je soms hulpeloos voelen, maar dat komt alleen voort uit de grote mate van aanpassing die je denkt te moeten leveren. Niets is minder waar! Er is niemand die je redt, er zijn weinig men…
  continue reading
 
Als kleuters naar school mogen, verheugen ze zich er vaak op en kunnen niet afwachten, omdat ze denken dat ze eindelijk iets gaan leren. De teleurstelling kan dan groot zijn als je kind ontdekt dat het wel meevalt met dat leren en dat de dagen zich min of meer voortslepen zonder veel spannends... Verder in deze video over: - lid worden van Mensa, i…
  continue reading
 
In deze podcast word ik geïnterviewd door Fleur Terpstra. Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn anders, leren anders, denken anders, redeneren anders... Geestelijk en lichamelijk welzijn van deze kinderen is net zo belangrijk als van alle andere kinderen. Het betekent dus dat hun persoonlijke voorkeuren en behoeftes leidend moeten zijn bij de opvoed…
  continue reading
 
Het belangrijkste artikel voor ouders is Artikel 247 boek 1 BW, dat zegt: "Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind al…
  continue reading
 
Als het niet goed gaat met je kind dan heb je al genoeg zorgen. Dan wil je niet verzeild raken in zinloze overleggen met tientallen onbekende mensen, dan wil je niet je hele zijn met mensen delen die je toch niet begrijpen. Daarin heb je als ouder een keuze en dat kun jij leiden: door je te verdiepen in wat de plichten van school zijn, wat je wel o…
  continue reading
 
Dit is de eerste opname van een serie waarin ik mijn gedachten met je deel. Het is in het onderwijssysteem, in de gezondheidszorg, op werkplekken ongelooflijk belangrijk dat er gemeten wordt. Van scores op de toetsen, meetbare gezondheidsklachten tot werkprestaties. Er moet een getal of een meetbare beoordeling geproduceerd worden. En toch is het o…
  continue reading
 
Podcast uit de serie Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf. Veel hoogbegaafde en zeker uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen niet vijf dagen per week op school doorbrengen. Dat kan te maken hebben met de drukke klassen, met onderwijs dat niet op hen is afgestemd, met te veel social talk en de grootte van de aanpassing die ze telkens weer moeten opbr…
  continue reading
 
Deze podcast heb ik eerder als artikel gepubliceerd. Kinderen voelen op een natuurlijke, nog niet beperkende wijze dat er drie krachten bestaan: het leven, de wetten van het leven en liefde. In deze tijd kun je zeggen, voor mensen die behoefte hebben aan een hokje, dat het gaat om biologie, natuurkunde en psychologie, maar dat klinkt een beetje vre…
  continue reading
 
Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn normale kinderen. Ze komen niet zo vaak voor, maar zijn volkomen normaal en gebruikelijk, alleen anders dan gemiddeld. Ze hebben andere behoeftes dan gemiddeld begaafde kinderen, omdat ze anders ZIJN, anders leren, anders creëren en zich anders tot de wereld verhouden. Veel ouders hebben moeite met het vinden va…
  continue reading
 
Kinderen wordt vanaf kleins af aan geleerd dat samen spelen en samenwerken heel belangrijk is. Als je hoogbegaafd bent betekent vaak samenspelen jezelf moeten aanpassen. Die aanpassing kan zo ver gaan, dat het kind niet meer weet wie het is. En de omgeving blijft ondanks alles hameren om socialiseren, samen doen en samen zijn, anderen helpen en er …
  continue reading
 
Als ouder van hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde kinderen heb je regelmatig te maken met ongevraagde adviezen van anderen. Ze weten niets van je situatie, ze weten niets van je kind en toch voelen ze de behoefte om zich te bemoeien met je opvoeding en je reacties of het gebrek daaraan juist. Dat kan je als ouder onzeker maken en je kunt je diep…
  continue reading
 
Uitzonderlijk begaafde kinderen worstelen regelmatig met hun identiteit. Ze willen erbij horen, ze willen niet anders zijn, ze willen inpassen. Dat is op zich mooi, mits dat erbij horen gebeurt TERWIJL ze zichzelf niet kwijt raken. Maar: deze kinderen zien vaak van hun ouders, voornamelijk van hun moeders, dat aanpassen de norm is. Hoogbegaafde vro…
  continue reading
 
Veel uitzonderlijk begaafde kinderen, tieners en jonge volwassenen ervaren angst. Het is natuurlijk niet de angst voor gevaar of levensbedreigende situaties, maar je lichaam reageert daar wel zo op. Dat is omdat je brein geen onderscheid kan maken tussen echt levensgevaar en het levensgevaar gecreëerd door je denken. Uitzonderlijk begaafde kinderen…
  continue reading
 
Als je een ouder wordt, begin je aan een onzekere maar prachtige reis van ontdekken van jezelf. Want door je kind ga je jezelf zien. Je gaat nadenken over wat je belangrijk vindt, wat je wilt meegeven, waar je je kind juist voor wilt beschermen... En - je neemt ook overtuigen mee die je ongemerkt voor eigen hebt aangenomen en geïntegreerd. Bij het …
  continue reading
 
Ieder kind heeft twee ouders. Dat zijn twee individuen die zelfstandig leven, leren, nadenken en onafhankelijk zijn. Als je je kind ook onafhankelijk en zelfstandig wilt laten worden, heeft je kind daarvoor vaardigheden nodig en die wil je overbrengen en doorgeven. Met twee ouders betekent het twee werelden bij elkaar brengen. Als individu geef je …
  continue reading
 
Dit is een opname van een tafelgesprek dat je ook op mijn YouTube kanaal kunt kijken. Ik beantwoord ingezonden vragen, vandaag over het moeten bewijzen van hoogbegaafdheid voor o.a. toelating in een plusklas. Als een tester geen ervaring heeft met hoogbegaafdheid en karakteristieken die er bij horen, kunnen de uitkomsten niet op de juiste manier ge…
  continue reading
 
Je schuldig voelen over gemaakte fouten, dat ervaren veel hoogbegaafde kinderen. Ze zijn vaak faalangstig en perfectionistisch en worden op school (of thuis) regelmatig gecorrigeerd. Deze correcties worden als een zware kritiek ervaren, omdat het lijkt - omdat je het gevoel hebt - alsof er geen ruimte is om fouten te maken. Het streven naar resulta…
  continue reading
 
Hoogbegaafde mensen zijn extreem sociaal en empathisch. Ze hebben regelmatig het gevoel dat ze niet in hun omgeving passen en doen hun uiterste best om zich aan te passen. Ze verliezen daarbij vaak zichzelf en hun eigen behoeftes uit het oog. Hoe kun je als hoogbegaafde bij jezelf blijven terwijl je ook betrokken blijft bij de rest? Voor jezelf kie…
  continue reading
 
Ouders van hoogbegaafde kinderen weten vaak (intuïtief) wat hun kind nodig heeft of juist niet nodig heeft. Ze weten het omdat ze hun kind kennen en dagelijks zien. Een verandering in gedrag kan wijzen op aanpassing, op boosheid, op zich niet begrepen voelen. Als er een verschil ontstaat tussen gedrag op school en thuis is het een teken van aanpass…
  continue reading
 
Hoogbegaafde kinderen en hun ouders krijgen regelmatig van de leerkracht te horen dan hun vaardigheden nog niet optimaal zijn, dat ze nog moeten werken aan de executieve functies of dat het hen ontbreekt aan vaardigheden. Wat wordt hiermee bedoeld? Weet de leerkracht zelf wel wat zij/hij bedoelt? Heeft de leerkracht precies in beeld wat de leerling…
  continue reading
 
Voordat het woord maatwerk je afschrikt en je denkt dat je er heel veel werk bij krijgt wil ik je vragen naar mijn input van vandaag te luisteren. Wat er voor maatwerk namelijk nodig is, is in de eerste instantie iets anders dan materialen, plannen of doelen. Het is eerst nodig dat jij als leerkracht anders naar de kinderen in je klas kijkt, dat je…
  continue reading
 
Dit is een opname van een interview over karakteristieken van hoogbegaafdheid. Intensiteit is de belangrijkste kenmerk van hoogbegaafde mensen. Het beïnvloedt hun denken, handelen en emoties. Daarnaast zijn er vijf hooggevoeligheden als kenmerk van hoogbegaafdheid, waarbij je er niet alle vijf hoeft te hebben. Deze hooggevoeligheden zijn ook, net a…
  continue reading
 
Het valt mij op dat vrouwen die ik spreek nooit over zichzelf zouden zeggen dat ze hoogbegaafd zijn. Ze kunnen een aantal gezinsleden opnoemen die het wel zijn en de link via hen naar hun kind leggen, maar zoeken het niet bij zichzelf. Waarom niet? Als je vanaf kleins af aan hoort dat aanpassen de norm is en dat het heel belangrijk is om vooral mee…
  continue reading
 
In deze aflevering ga ik dieper in op uitstelgedrag waar hoogbegaafde kinderen vaak op afgerekend worden. Slimme mensen stellen uit. Er wordt veel gepraat en geschreven over onderpresteren van hoogbegaafde kinderen. Wat wordt bedoeld met onderpresteren? En waarom stellen ze uit? Wil je meer weten over hoogbegaafdheid? Kijk op mijn website Daarnaast…
  continue reading
 
Over het nut van testen bij hoogbegaafde kinderen. Is het belangrijk te weten hoe hoog je IQ is of is het belangrijker te weten wie je bent? Als je na het luisteren meer wilt weten, kun je deze artikelen lezen: Hoogbegaafde non-conformist Kun je hoogbegaafdheid meten? De waarde van IQ scoresBy Renata Hamsikova
  continue reading
 
Het grootste probleem voor hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen is niet het gebrek aan onderwijsaanpassing, dat komt pas op de tweede plaats. Maar op de eerste plaats staat met hoofdletters: ze denken dat ze zich moeten aanpassen aan het gemiddelde. En daar worden ze ziek van, soms echt, met buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, flauwvallen en m…
  continue reading
 
Tijdens een college van de Hogeschool PXL Hasselt sprak ik over uitzonderlijke begaafdheid. Daar zijn een aantal vragen uitgekomen. De antwoorden kun je in deze podcast beluisteren. Als je veel meer wilt leren, kun je het boek Intens, authentiek en vrij aanschaffen. Een compleet boek over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid (440 pagina's)…
  continue reading
 
Een interview met Fleur Terpstra van Terpstra Legal over mogelijkheden die ouders van hoogbegaafde kinderen hebben bij het regelen van passend onderwijs voor hun kind. Fleur heeft het over webinar die ze 20 oktober 2021 gaat geven, je kunt hier meer lezen en je aanmelden https://terpstralegal.com/2021/terpstra-legal-stapt-naar-college-voor-de-recht…
  continue reading
 
Ouders van hoogbegaafde kinderen zijn vaak onzeker. Ze twijfelen aan de hoogbegaafdheid van hun kind, omdat anderen zeggen dat het niet zo is. Ze twijfelen aan de opvoeding omdat anderen het anders doen. Ze twijfelen aan de capaciteiten van hun kind omdat deze niet zichtbaar zijn. Ze twijfelen aan hun eigen capaciteiten omdat alles verkeerd lijkt t…
  continue reading
 
Hoogbegaafde mensen passen zich te veel aan. Zoveel, dat ze zichzelf verliezen. Terwijl als je jezelf wordt en blijft is het niet alleen beter voor jezelf, want dan leef je je leven vanuit je authenticiteit, maar je kunt nog eens anderen inspireren om ook zichzelf te worden. Die kracht heb je namelijk in je! Luister naar deze podcast en beslis wat …
  continue reading
 
Boek is te bestellen via https://www.ieku.nl/intens-authentiek-en-vrij/ De boodschap dat je mag zijn en worden wie je ten diepste bent, is wat elk mens - hoogbegaafd of niet - geleerd zou moeten worden. Tegelijkertijd is dat een boodschap die afwijkt van wat de maatschappij van je verwacht, en die ingaat tegen de gevestigde orde. De eerlijkheid van…
  continue reading
 
Hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde mensen zitten vaak in een keurslijf, van kleins af aan gemodelleerd naar de maatstaven van de middenmoot. Als je dit beseft, kun je je daaraan onttrekken, dan kun je je eigen weg kiezen en vrij worden. Ik wil je aanraden het te proberen. Het geeft een geweldig gevoel! Jezelf zijn, hoe doe je dat? Veel volwasse…
  continue reading
 
Ouders en onderwijzers van hoogbegaafde kinderen worden steeds vaker gevraagd om hoogbegaafde kinderen te instrueren zich sociaal aan te passen. Van kinderen wordt verwacht dat ze aan sociale standaarden van “acceptabel gedrag” voldoen, zodat ze beter bij de groep passen. Eigenlijk geef je op deze manier de boodschap af, dat als je anders bent, je …
  continue reading
 
Over diagnostiek en begeleiding van onderpresterende hoogbegaafde kinderen. Als je een onderpresterend kind hebt, zal een gewone benadering van alle lol wegnemen totdat ze beter presteren of een contract opstellen totdat ze een beloning verdiend hebben of hen af te halen van verdiepingslessen totdat ze zich hebben “bewezen” niet werken. Waarom niet…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide