Kommunikasjon public
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Mitt mål med podcasten min er å komme i kontakt med folk jeg synes er interessante, og så snakker jeg med dem og prøver å finne ut hva som gjør dem til nettopp interessante. Jeg lager denne podcasten fordi jeg er en nysgjerrig sjel, og det er så mange forskjellige mennesker som jeg synes er fantastiske, men fellesnevneren er ofte en evne eller vilje til å bevege seg fremover, få til en form for utvikling. Temaene jeg vanligvis snakker om er: Ledelse 🧭 Kommunikasjon 🔖 Kreativitet 💭 Entreprenø ...
  continue reading
 
Artwork
 
Er du interessert i prosjekt, prosjektering og ledelse i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen? Jobber du med prosjekt eller har lyst å lære mer om prosjekt? Synes du vi mangler, eller kan bli bedre på, erfaringsoverføring i bransjen? Vil du bli inspirert, og vil du være med å utvikle bransjen? Alexander Strand i Multiconsult har lang erfaring fra alle sider av byggebransjen og er lidenskapelig opptatt av hvordan god ledelse, kommunikasjon og samspill mellom aktørene kan skape gode prosjekter. ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Mange har sikkert hørt om (og brukt?) kvalitetsplan i prosjekt, men blir det egentlig brukt slik det er tenkt? Revisjon av KS-system og kvalitetsstyring kan kanskje oppleves som et mareritt. Hvordan er det hos deg? Har du styring og kontroll på kvaliteten i ditt prosjekt? Hva betyr egentlig kvalitet? Hvordan kan vi styre kvalitet? Hvordan gjøres de…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg og eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og disku…
  continue reading
 
Velkommen til en ny episode av "Moving Forward med Hallgeir Gustavsen". Potensielt sett den første episoden i min nye podcast.I denne episoden har vi invitert David JP Philips, forfatter av boken "Seks substanser som endrer ditt liv." Vi går i dybden på hvordan du kan mestre kunsten av kommunikasjon, selvledelse, og kroppsspråk ved å forstå vitensk…
  continue reading
 
Velkommen til en ny episode av "Moving Forward med Hallgeir Gustavsen". Potensielt sett den første episoden i min nye podcast.I denne episoden har vi invitert David JP Philips, forfatter av boken "Seks substanser som endrer ditt liv." Vi går i dybden på hvordan du kan mestre kunsten av kommunikasjon, selvledelse, og kroppsspråk ved å forstå vitensk…
  continue reading
 
Lager du avtaler med frykt om at folk skal lure deg, eller med tro på at folk ikke skal lure deg? Det er et virvar av ulike gjennomføringsmodeller der ute, men mange har en del fellestrekk. Hva er hensikten med de ulike modellene, o ikke minst OPS - er det fremdeles aktuelt? Hva ligger bak valg av ulike gjennomføringsmodeller, og når passer de ulik…
  continue reading
 
Vi støter alle på problemer, både i prosjekter og i livet for øvrig. Hvordan håndterer vi dem? Løsningen på et problem finnes ofte i årsaken til at problemet har oppstått, eller måten vi ser på problemet. Og vet man hva problemet skyldes, kan man lettere finne en vei ut av det. Men noen problemer er nærmest uløselige. Kan det bety at man har overse…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg & eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskut…
  continue reading
 
Har du noen gang hørt at prosjektene hadde vært mye enklere å gjennomføre, hadde det ikke vært for brukerne? Brukerne har ønsker og behov, og det er vel egentlig brukerne som skal tilfredsstilles for å sikre et suksessfullt prosjekt. Men hvordan skal en god prosess i tidligfase og en god brukerprosess gjøres? For å diskutere tidligfase og brukerpro…
  continue reading
 
Nå er Futurebuilt kommet til Bergen! Futurebuilt er et innovasjonsprogram for byggebransjen som har eksistert i Oslo og kommunene rundt i mer enn 10 år. Interessen for Futurebuilt i Bergen er stor og langt over forventningene til Byarkitekten og deres prosjektleder for Futurebuilt, Thordur Bryngeirsson. 19.april var det frokostmøte om Futurebuilt p…
  continue reading
 
Endelig er META tilbake. Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander l…
  continue reading
 
I denne episoden av Prosjekteffekt podden snakker vi om logistikk i byggeprosjekter, og spesielt logistikken som skjer på byggeplassene. Etter å ha utviklet og satt i gang riktig prosjekt, er det viktig å gjennomføre prosjektet riktig. Da handler det mye om å planlegge godt i detaljprosjektering og innkjøp, og ikke minst å få til en god flyt i prod…
  continue reading
 
Det er en veldig stor og økende del av europeiske lands verdiskapning, målt som andel av brutto nasjonalprodukt (GDP), som skjer gjennom prosjekter, jf. en artikkel i Harvard Business Review 2021. For å diskutere prosjekter i et næringslivsperspektiv har Alexander i denne episoden fått med Sverre Simen Hov fra Bergen Næringsråd til en prat om dette…
  continue reading
 
I prosjekter finnes det mange roller og i Bergen har vi fått en Byarkitekt, som nå har hatt sitt virke i Bergen kommune i 5 år. Hva gjør en Byarkitekt, og hvorfor har Bergen en Byarkitekt? I dagens episode snakker Alexander med Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen kommune og selveste Byarkitekten Maria Molden. De kommer inn på hva som menes med go…
  continue reading
 
Er det fakta eller en myte at alt for mange prosjekter går på en kostnadsoverskridelse? Og i så fall hvorfor? Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomarbeidet og utprøvd metode som fungerer svært godt for å skape mest mulig verdi i prosjektene. I denne episoden snakker Alexander Strand med en annen Alexander, nemlig Alexander Smidt Olsen i Metier…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en del andre ting. I til…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Tarje Iversen Wanvik som tiltrådte som direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune i januar 2022. Hva skal til for å utvikle byen på en god og bærekraftig måte? Hvordan kan plan- og bygningsetaten involveres tidligere i et samspill med utbyggere og prosjektutviklere? Vi er blitt mindre kreative i byu…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Ida og Siri fra Frost arkitekter. De er begge arkitekter og har sammen startet et arkitektkontor i Oslo der de har 5 ansatte i tillegg til seg selv. Frost arkitekter jobber med både små prosjekter som eneboliger og hytter der de tar en overordnet rolle for ledelse av hele prosjektet, men jobber også med noen s…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander om digitalisering i bygg- og anleggsbransjen, sammen med en prosjektleder som engasjerer seg sterkt på dette feltet; Simen Bakken fra D-plan prosjekt. Simen er aktuell som prosjektleder for Ocean Space Centre i Trondheim, på vegne av Statsbygg. Han har også skrevet et interessant innlegg i DN med tittel: “Staten b…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg og Eiendom i WSP Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en hel del andre ting. I tillegg til generell META-refleksjon om prosjekt + ledelse = prosjektledelse sk…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Hans Thomas Holm som er Senior prosjektleder i Statsbygg og prosjektsjef på Livsvitenskapsbygget. Vi får høre om en innholdsrik LEAN-karriere i byggebransjen fra UiO Domus Medica til Kunsthøgskolen i Bergen til UiO Livsvitenskap. Hans Thomas er en ettertraktet foredragsholder innen Lean både i innland og utlan…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Knut Erik Kismul som er Seniorrådgiver og Prosjektleder i avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. De snakker både om konseptet og om prosjektet for nybygget "K2" ved HVL i Bergen som ble ferdigstilt i 2020. Da K2 var innflyttingsklar våren 2020, var det bare et fåtall stu…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Inger Kristin Ulveseth som er daglig leder i entreprenørfirmaet Brødrene Ulveseth i Bergen. De snakker om det grønne skiftet i bransjen vår, eller bærekraftig prosjektgjennomføring, og hvordan vi kan bidra ved å fjerne sløsingen som finnes i prosjektutviklingen og prosjekteringen. Inger Kristin er en engasjert…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av bygg og eiendom i WSP Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en god del andre ting. I denne episoden reflekterer Sindre og Alexander over refleksjonene og samtalene …
  continue reading
 
I denne episoden har Alexander invitert med to gjester for første gang, hvorav en gjesteforeleser eller gjestevert! Vi får høre en samtale med professor emeritius Bo Terje Kalsås ved UiA og sivilarkitekt Astrid Renata van Veen fra det internasjonalt anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta. I samtalen snakker de om hvordan en erfaren sivilarkitekt tenke…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Geir Torsæter om samspillsmodellen som er i vinden om dagen, og har vært mer og mer brukt gjennom de siste årene, både i private og offentlige prosjekter. Geir Torsæter fra T-2 Prosjekt er en av Norges dyktigste prosjektledere på samspillsmodellen, og er nå prosjektleder i Regjeringskvartalet der samspillsmode…
  continue reading
 
Philip is the Principal and CCO of Verhaal Brand Design, (verhaal means "story" in Dutch) a consultancy specializing in strategic graphic design and brand development. For over 20 years we have helped Fortune 100 companies and entrepreneurs by creating award-winning work, launching new products and establishing brand ecosystems. --- Send in a voice…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med en dyktig og erfaren advokat, Espen Moe fra Metier OEC Legal, om forhandlinger. Forhandlinger gjør vi hele tiden i prosjekter, men også ellers i livet. Forskning sier at vi forhandler i gjennomsnitt 5000-7000 ganger i året. Det er derfor lurt å lære seg noen metoder og triks for hvordan man kan gjøre dette i p…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen. Han og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en god del andre ting. I denne episoden reflekterer Sindre og Alexander over refleksjonene og samtalene i …
  continue reading
 
Charlotte Aschim is the CEO & Founder of TotalCtrl, a top global food waste prevention software company that helps consumer-facing businesses optimize their operations, cut costs and prevent food waste. Since late 2017, Charlotte has managed to get TotalCtrl on rankings alongside Amazon and Walmart, be one of Europe's most inspiring food waste chan…
  continue reading
 
Savner du flokken etter to år med covid? Hvor er fellesskapsfølelsen på jobben din? Hva skjer med klynger og fellesskap i byggebransjen? Et community eller fellesskap er viktig for oss mennesker. Vi trenger å kjenne at vi hører til et fellesskap. Det ligger dypt i vår natur som flokkdyr. Bara Eiendom har gjennom flere tiår jobbet med utvikling av K…
  continue reading
 
Alle gjestene jeg har på Sparringspodden er utrolig interessante og dagens gjest er ingen unntak. Chris Do!Chris er en Emmy vinnene designer og grunnlegger av The Futur som er en online læringsplattform skapt med målet om å lære 1 milliard mennesker hvordan de kan leve av det de elsker! Episoden er re-mastered og lastet opp på ny. --- Send in a voi…
  continue reading
 
Skal du prøve VDC på ditt prosjekt? Men hva er det egentlig? Er det beste praksis? VDC er forkortelse for Virtual Design and Construction. Altså virtuell prosjektering og bygging. Om vi skulle oversette det enda bedre betyr det kanskje digital prosjektering og bygging. Man skal altså gjøre det digitalt før man gjør det fysisk. Spør du Skanska vil d…
  continue reading
 
Hvordan organiserer Statsbygg sin rikholdige portefølje av prosjekter? Prosjekter som blir større og større, og mer og mer komplekse. Hva har Statsbygg lært av de store prosjektene som nå er avsluttet, som Campus Ås og Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum? Disse og mange andre prosjektspørsmål får du høre om i denne episoden av Prosjekteffekt Podden der Al…
  continue reading
 
I denne episoden hører du live refleksjon om Prosjekteffekt-poddens første år. Sindre Mæland og Alexander Strand diskuterer temaer og gjester, og hvilke spørsmål som de synes har vært gode i denne sesongen. Har du lurt på hvilke morgenrutiner Alexander eller Sindre har, eller når de har tid til å reflektere? I denne episoden forteller de livlig om …
  continue reading
 
Hvordan kan prosjektmodellen og innføring av prosjekteierstyring forbedre styring, kontroll og leveranser på prosjektporteføljen? Flere kommuner og andre byggeier-organisasjoner opplever at prosjektene blir flere og større i porteføljen og at utviklingen krever en annen oppfølging og styring enn tidligere. En større portefølje av prosjekter vil kre…
  continue reading
 
Hvilke vaner og uvaner har du, og hvordan påvirker de livet ditt? Hvordan påvirker det prosjektet ditt? Kan LEAN hjelpe til å lage bedre team, og hvorfor er det så viktig å involvere de andre? Er du lei av brannslukking og skulle ønske du hadde mer tid? I denne episoden får du høre om hvordan du kan "leane" både deg selv, heimen din og prosjektet d…
  continue reading
 
I denne episoden får dere høre om prosjektbransjens utvikling i Norge gjennom de siste 30 årene, og hvordan bransjen kan utvikle seg videre. Alexander Strand reflekterer og diskuterer med Halvard Kilde, managing director i Metier OEC, om hvorfor prosjekter er vanskelige og komplekse, og hva man kan gjøre med det. Gjennom episoden blir vi bedre kjen…
  continue reading
 
Gjesten i denne episoden er Kari Sveva Dowsett, som er Direktør i Vest i Multiconsult. I samtalen med Kari snakker vi om ledelse og team for en bærekraftig prosjektbransje. Hvordan skal man sette sammen gode team, lede team, og hvordan bygge teamkultur? Hva betyr bærekraft, og har konsulentene i bransjen en bærekraftig forretningsmodell? Hva er led…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er en studiekamerat fra ingeniørskolen og til daglig er han leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en del andre ting. I denne episoden reflekterer Sindre og…
  continue reading
 
Hvordan bygger man en forbedringskultur ? Terje Nøttveit er en skikkelig entreprenør. Han har gått den praktiske veien fra tømrer til fagskole til høgskole og ingeniør og deretter inn i entreprenørfirmaet Strand AS. Etter mange år i samme entreprenørfirma, faktisk helt siden han var ferdig utdannet byggingeniør for 20 år siden, har Terje Nøttveit j…
  continue reading
 
Chris Do: Business Designer - CEO and Chief Strategist of @blind and the founder of The Futur All the guests I have on my podcast are interesting people, that is kinda how I figure out who to ask to join me. And the guest today is no exeption. Chris Do! Chris is an Emmy award winning designer and the founder of The Futur—an online education platfor…
  continue reading
 
Denne episoden er en samtale med Jan Alexander Langlo fra NTNU, som er doktoringeniør innen prosjektledelse, Episoden handler om hva som er god praktisk prosjektledelse og hvor prosjektledelsefaget er på vei. Langlo har vært med på veldig mye og brenner for kobling mellom akademia og praktikerne der ute i prosjektbransjen. Han liker å se de lange l…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er en studiekamerat fra ingeniørskolen og til daglig er han leder av Bygg & eiendom i WSP Bergen. Vi liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og alle mulige andre ting. I denne sommerutgaven av Prosjekteffekt META snakker…
  continue reading
 
Denne episoden er en samtale med Kai Haakon Kristensen og handler om hva som er god prosjekteringsledelse. Vi snakker om hvordan prosjektering og prosjekteringsledelse har utviklet seg gjennom årene. Vi snakker også om Target Value Design, verdibasert prosjektutvikling, som Kai Haakon er engasjert i, og vi snakker om hvordan det er å ta en doktorgr…
  continue reading
 
I denne episoden snakker jeg med Stian Garmann Oestreich og handler om Systematisk ferdigstillelse og Stian sin åpenbaring om hvordan systematisk ferdigstillelse kan utvikle bransjen. Det er veldig mange bygg som ikke har fungerende tekniske anlegg når de blir tatt i bruk. Hva kan vi gjøre med det? Gjesten min i dag er en engasjert og aktiv rådgive…
  continue reading
 
Ingrid er vokst opp i en liten bygd i Sogn der de ikke hadde vei og har, gjennom lang og bred erfaring fra bygg og anleggsbransjen og mange spennende lederroller, nå blitt Vegdirektør i Statens Vegvesen. Ingrid er opptatt av utvikling og produktivitet og fikk gleden av å lede etableringen av Nye Veier i 2016, som utfordret måten vi bygger og drifte…
  continue reading
 
Velkommen til Episode 6 i Prosjekteffekt og andre metaepisode. I metaepisodene reflekterer vi over de foregående episodene og hva vi har hørt. I denne episoden tar vi for oss episode 4 med Sverre Tiltnes fra Bygg21 og episode 5 med dr.ing Allen Tadyon fra Oslo Met om samspill og alliansemodeller i byggebransjen. Sammen med meg i studio sitter Sindr…
  continue reading
 
Hva betyr "samspill" og "alliansemodeller" i byggebransjen? Hvordan vil bransjens kontraktsmodeller utvikle seg? Min gjest i dag er Allen Tadayon. Allen er Dr. ingeniør med spesialkompetanse innenfor ledelse, prosjektplanlegging og kontraktstrategier og har en doktorgrad i prosjektledelse fra NTNU med tema samspill og alliansemodeller. Han har mer …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide