show episodes
 
Psykolog Sondre Liverød i diskusjon med pastor Rune Tobiassen. En troende og en ikke-troende snakker om de store spørsmålene i livet, og de har helt forskjellige perspektiver. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen med livet? Har vi fri vilje? Hvordan kan vi forstå ondskap, og hvordan kan vi bedømme i forhold som angår moral og etikk? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
Kristine Hovda vokste opp i et kristent-karismatisk miljø der Paulus' ord "jeg lever ikke lenger selv" ble tatt helt bokstavelig. I overgangen til voksen alder forlot hun dette miljøet. Nå er hun student på MF. Kristine har en historie som er både sår og interessant. Det forteller hun om i denne episoden. Aller mest er imidlertid fokuset på troen i…
 
Kristian Tjemsland er leder for ungdomsmenighetene Network Youth Church i Carlisle bispedømme i Den Anglikanske Kirke i England. Han er utsendt fra Det Norske Misjonsselskap. Bispedømmet han arbeider i er veldig økumenisk orientert og har funnet gode veier for å nå ungdom. Hva kan vi i Norge lære av det arbeidet Kristian er engasjert i?…
 
Det handler ikke OM kirken skal delta i samfunnsdebatten, men om HVORDAN. Kirken har alltid vært del av samfunn og forholdt seg til både myndigheter og andre samfunnsaktører. Hva mener vi med politikk og hva bør kirken engasjere seg i? Jeg fikk en prat med Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet for Den norske kirke, om disse og andre…
 
Ateisten Bjørn Stærk skrev i 2016 boka "Å sette verden i brann". I boka stiller han blant annet spørsmålet: Er det noen av de kristne ideene om synd, tro, frelse og veldedighet som er relevante for mennesker som ikke tror? Da boka ble anmeldt i Vårt Land skrev Eskil Skjeldal: "(...) sensasjonelt at en ateist kan forklare kristentroens logikk bedre …
 
I 2013 gav Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus ut boka "Kristen tro oppdatert". Den ble omtalt som original, ærlig og fri for klisjeer, og som en bok som engasjerer både tanke og følelser. I denne episoden snakker jeg med en av forfatterne om blant annet hva som er god forkynnelse og om hvordan vi kan snakke om ord som "synd", "frelse" og andre k…
 
Ukirke er et sentrumstilbud for ungdommer, studenter og unge voksne. Målet er å åpne opp for unge i byen, og bygge gode fellesskap. Ukirke drives av menighetene i Den norske kirke i Stavanger. Anne Margrethe Ree Sunde er prest og prosjektleder, og jeg fikk en prat med henne om dette spennende tilbudet.…
 
I arbeidet med kirke på nye måter ligger Sverige noen år foran Norge. Allerede i 2005 startet arbeidet og det har etter hvert vokst seg stort. Tin Mörk har vært sentral hele tiden. Nå er hun ordförande og inspiratör. Jeg fikk en prat med henne om erfaringene i Sverige og om hva vi i Norge kan lære. For mer informasjon: Se www.nyasattattvarakyrka.se…
 
På en kaffebar i Fredrikstad traff jeg Emil Skartveit. Han har vært offiser i Frelsesarmeen og er nå daglig leder i Domkirken menighet i Den norske kirke i Fredrikstad. I et innlegg i Vårt Land tidligere i år skrev han at mange frikirker mister bortimot hele generasjoner fordi de oppleves som akterutseilte og for grunne i møtet med menneskers relig…
 
De sosiale prinsipper er noe metodister er stolte av. Men hva betyr de egentlig for kirkens selvforståelse og hvorfor er de viktige? Det er blant temaene Hilde Marie Movafagh, rektor på Metodistkirkens Teologiske Seminar, og studentprest og universitetslektor på MF, og jeg snakker om i denne episoden. Hilde Marie forteller også om den omfattende re…
 
Det er spennende ting på gang i Harstad: Flere kirker har gått sammen for å snakke om hvordan de kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Det handler om ungdomsdiakoni, økumenikk og møtesteder på tvers av tro og livssyn. I denne episoden forteller Helen Byholt Lovelace, diakon i Metodistkirken, og Bill Lovelace, misjonær i Metodistkirken, om det so…
 
I denne episoden snakker jeg med Yngvar Ruud, pensjonert metodistprest, som var aktiv i å bringe sinnsrogudstjenesten til Norge for 20 år siden. Vi snakker om starten, om hva dette har betydd for ham personlig og for kirkene der sinnsrogudstjenestene avholdes og om hva disse gudstjenestene kan lære bort til "vanlige" gudstjenester og "ordinært" kir…
 
I denne episoden snakker jeg med Hermund Haaland, en av gründerne av Tankesmien Skaperkraft. Vi snakker om hvordan vi kan bidra til å skape gode samfunn for alle, om hvordan kirken kan bidra i den store samfunnsdugnaden og om nødvendigheten av å koble tro og arbeid, ikke minst for at unge mennesker skal kunne utvikle en slitesterk tro som gir mot o…
 
Denne episoden har blitt til i et samarbeid med Pådden fra Tårnrommet, som drives av Tor Sørby fra Arena - Moss kirke- og kultursenter. Tor og jeg har vært på pilegrimsvandring langs Borgleden og på Grand Bar i Halden fikk vi med oss Kari Mangrud Alvsvåg, påtroppende domprost i Fredrikstad, og Svein Gran, forlagssjef og frivillig altmuligmann i Son…
 
I denne episoden har jeg med meg Knut Rygh, prest i Sagene og Iladalen menighet i Den norske kirke. I 2017 oversatte han boka "Gjenoppdag kristendommen" av Marcus Borg, der forfatteren tar sentrale kristne begreper ut til lufting og argumenterer for at Bibelen må leses ut fra et historisk-metaforisk perspektiv og at kristendom ikke handler om himme…
 
I denne episoden samtaler jeg med Victoria Gejrot, diakon og samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation om konsensusmetoder i den svenske Equmeniakyrkan. Dette er en metodikk for beslutningsprosesser som alle kirker (og andre) har mye å lære av, og erfaringene i Equmeniakyrkan er veldig positive. For mer informasjon, se equmeniakyr…
 
Denne episoden er et opptak av et foredrag av Knut Refsdal holdt på et webinar i juni der vi stilte følgende spørsmål: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva slags kirke ønsker vi å være i Norge i 2020-årene? Kan vi formulere noe om dette som både er samlende og som verdsetter mangfoldet og som samtidig ka…
 
I denne episoden snakker jeg med Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl Jørgensen og Egil Hægeland som drømmer om og arbeider for å skape trosfellesskap for unge voksne i Oslo og andre steder. Hva er drømmen deres og hvorfor er den viktig? For kontakt med gruppene de snakker om: 96229047 (Egil), 40554546 (Martine) eller smagrupperioslo@gmail.com…
 
I denne episoden samtaler jeg med biskop Christian Alsted om at den verdenen som ligger foran oss er radikalt annerledes enn den verdenen som ligger bak oss. Dette krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på. Noe av det som bør prege kirkene i denne tiden er vilje til å «oppdage» og «utforske», erkjenne at det som førte oss hi…
 
I denne episoden samtaler jeg med Kristin Oden Broback, prest i Metodistkirken i Tromsø, og Helene Benedikte Granum-Aanestad, prest i Metodistkirken i Arendal, som har vært på studietur til England for å bli bedre kjent med Fresh Expressions. Hva kan vi lære? Hva kjennetegner tenkningen i Fresh Expressions? Hvordan er dette overførbart til Norge?…
 
I denne episoden samtaler jeg med Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, om nytenkning og nye tiltak i Frikirken de siste årene. Frikirken er en teologisk konservativ kirke, men når det gjelder tiltak og aktiviteter har den vært ganske dristig. Hva er suksesskriteriene i dette?…
 
Denne gangen er vi på besøk ved Gimlekollen Mediehøyskole. Hilde Kristin Dahlstrøm er avdelingsleder for journalistikk, medier og kommunikasjon, og hun tok kontakt med følgende spørsmål: «Hei dere! Jeg har ansvar for et emne som heter Journalistikk og livssyn på journalistutdanningen. I den forbindelse lurte jeg på om dere kunne tenke dere å komme …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login