Kunskaper public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Kommunikation inom Investor Relations, finansiell information och Corporate Communications. Lyssna till duktiga gäster som delar med sig av kunskap inom olika områden. Podden passar för dig som är intresserad av finansiell kommunikation eller arbetar inom branschen.
  continue reading
 
Skolans Inspirationsspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Kennet Fröjd intervjuar nationella och internationella experter. Musik: Andreas Lidberg Kontakt: Frojdstoolbox@gmail.com
  continue reading
 
Artwork
 
IFN-podden handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallade Tredje uppgiften. Det vill säga, att forskare och forskningsinstitutioner delar med sig av kunskap utanför forskarkretsar. Att sprida forskningsresultat till en intresserad allmänhet, men framför allt till makthavare och opinionsbildare, är centralt för IFN.
  continue reading
 
Artwork

1
Föda barn

Danderyds Sjukhus

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Föda barn tar upp aktuella områden inom graviditet, förlossning och eftervård som det finns många onödiga myter kring. Vi vill med hjälp av specialister från Danderyds kvinnoklinik berätta hur verkligheten ser ut ur ett medicinskt perspektiv. Avsnitten kommer att handla om när du är gravid för första gången, vad som händer på förlossningen, förlossningsrädsla, kejsarsnitt, att bli regnbågsförälder, vilken smärtlindring och olika förlossningsställningar som finns, bristningar, amning, anknytn ...
  continue reading
 
I "OPodden" blir välkända svenska kvinnor intervjuade av Jennifer Kovacs. Vi går på ett oretuscherat sätt djupare in på livet då gästerna delar med sig av både fram- och motgångar. Detta i hopp om att inspirera och peppa andra kvinnor. Det är högt och lågt i tak i och vi varvar lättsamhet och skratt med allvar och kunskap vilket ska få lyssnaren på gott humör. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Möt Kate Jones en av de - i ett internationellt perspektiv - allra främsta på hur man befäster kunskaper i klassrummet Kate Jones är Senior Associate for Teaching and Learning vid Evidence Based Education. Hon är en utbildningskonsult som arbetar med skolor runt om i världen. Ambassadör för Winston's Wish - en välgörenhetsorganisation för att hante…
  continue reading
 
James Nottingham är konsult, författare och lärare. Han arbetar med skolor och distrikt för att hjälpa till att identifiera sådant som kan göras för att avsevärt förbättra inlärningen för elever från förskoleklass upp t.o.m. gymnasiet Han har skrivit flera böcker och är välkänd för sitt koncept ”Lärandegropen” (”The Learning Pit”), som i det här av…
  continue reading
 
Andreas Jemstedt är forskare vid Stockholms Universitet med bakgrund i kognitiv psykologi och specialiserad på evidensbaserat lärande, metakognition, självreglerat lärande och lärande som främjas av teknik. Alla hans specialiteter är ju intressanta för oss i skolan så du kommer kunna få mycket att reflektera kring. Musik: Andreas LidbergKontakt: Fr…
  continue reading
 
Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen ligger mot spel, lärande, undervisning, kognition och perception.I dagens avsnitt medverkar professor Linderoth dock primärt utifrån sina kunskaper och erfarenheter av hantverket i att gå från evidens till undervisningspraktik. Linderoth är när det gäller T…
  continue reading
 
Måns Möller är en av våra främsta komiker i landet, som du säkert stiftat bekantskap med när du besökt en av hans shower eller mött honom i något TV-sammanhang. Men Måns har många strängar på sin lyra och anledningen till att han är en av dagens två gäster är av helt andra skäl. För idag handlar det om hälsa, lärande och delaktighet för våra elever…
  continue reading
 
Den här intervjun med professor Viviane Robinson är till stora delar kopplad till hennes senaste bok "Virtous Educational Leadership - Doing the Right Work the Right way". Viviane Robertson är en framstående forskare - numera professor emeritus - som har haft och har stort fokus på skolledarskap; vad som karakteriserar framgångsrikt sådant och hur …
  continue reading
 
Peter Habbe är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, sociologi, religionskunskap och filosofi med undervisningserfarenheter från högstadiet, gymnasiet och universitetet. Han har även disputerat i religionshistoria. Utöver sin avhandling har han också författat ett antal läromedel. Extra intressant för det här poddavsnittet och för alla lyssnare …
  continue reading
 
Marianne Kristiansson är professor emeritus och rättspsykiater. Hennes specialitet är brott och beteenden. Tyvärr är det ett alltmer angeläget område för oss i skolan. För oss handlar det om att bli bra på att tidigt identifiera riskbeteenden och mycket tidigt ge stöd till barn-elever som behöver. Det innebär också att samarbeta i ett tidigt skede …
  continue reading
 
Tom Bennett är chef för och grundare av researchED, ett gräsrotsbaserat, lärarlett projekt, som syftar till att hjälpa lärare utveckla ”forskningslitteracitet” och skydda sig från/bli ”immun” mot pseudovetenskap. Sedan 2013 har researchED vuxit från en tweet till en internationell konferensrörelse som når de flesta av världens regioner och många lä…
  continue reading
 
Daniel Rosen arbetar som högstadierektor på St George’s Düsseldorf. Han är ganska unik som skolledare med riktigt hög kompetens både inom The Science of Learning – d.v.s. om hur hjärnan lär sig – och om stressystemen samt om att hantera stress. Dessa delar är viktiga delar i hur han leder skolan. Det är intressant hur The Science of Learning och at…
  continue reading
 
Samtal med tre giganter inom utbildningsområdet. Dagens tre gäster har skrivit en unik bok - Making Room for Impact. Boken är unik på flera sätt. Ett viktigt sådant är att hjälpa lärare på våra skolor att få rimlig arbetsbelastning och att kunna skapa tid för reflektion. Man kan tolka boken som en bok om att skapa bra skolresultat, men boken handla…
  continue reading
 
Laura Artusio är psykolog och forskare vid universitetet i Florens där hon leder forskningsenheten Laboratory of Psychology, Emotions & Research (PER Lab). Hon har verkat i samarbete med teamet på Yale Center for Emotional Intelligence i USA sedan 2009 och som certifierad RULER-tränare är Laura nu koordinator för The RULER i Italien. Hennes mål är …
  continue reading
 
I det här avsnittet får du lära mer om en evidensbaserad strategi som kallas The RULER och har särskilt fokus på känslor och används inom ordinarie skolundervisning. Dagens gäster är bland de som har allra mest erfarenhet av The RULER i undervisning. Birdie Reynolds och Baer Braun är experter på att undervisas med The RULER inkluderat i undervisnin…
  continue reading
 
Lisa Rosenstein är rektor på skolan The Willows i LA och Lily Solomon är lärare på samma skola, men också ledare för skolans The RULER Team. Och vad är THE RULER? Det är namnet på en evidensinformerad strategi för socioemotionellt lärande med särskilt fokus på känslor. The Willows tillämpar The RULER på en mycket hög nivå och har arbetat med strate…
  continue reading
 
Lena Ljungdahl är säkerhetsexpert och specialist på skolsäkerhet. Hon har jobbat med över 500 skolor och besitter såväl en mycket hög kompetens på området som en unikt omfattande erfarenhet. Hon pratar här om viktiga saker för alla skolor och hon gör det på ett mycket konkret och tydligt sätt. Ett avsnitt för alla inom skolan, men nog alldeles extr…
  continue reading
 
Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och känd för sin forskning om att bygga tänkande klassrum i matematik. 15 års forskning i klassrum inom detta område har lett till utvecklingen av ett koncept med 14 verktyg eller sätt som kan hjälpa dig mot ett tänkande klassrum. Att tänka är en nyckelfaktor för att lärande ska ske. Så även om detta…
  continue reading
 
Paul Kirschner är professor emeritus i utbildningspyskologi vid Open University of the Netherlands, gästprofessor vid Thomas More University of Applied Science i Belgien och ägare till kirschner-Ed. Tidigare har han även varit professor i kollaborativt lärande. Han är en internationellt erkänd expert särskilt inom utbildningsspykologi och undervisn…
  continue reading
 
Marianne Döös är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hon har bedrivit forskning under lång tid på delat ledarskap och lärorienterat ledarskap. Vi skolledare i skolan kan ha stor nytta av att hitta sätt att på ett klokt sätt leda tillsammans och effektivt dela arbetsbördan. Och i interv…
  continue reading
 
Therese Lindahl är rådgivare vid Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och en av landets ledande experter när det gäller att undervisa elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Och kopplat till det har hon hög expertis när det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö så att du som lärare på ett framgångsrikt sätt kan undervisa el…
  continue reading
 
Det här är det andra avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni SO-läraren – numera utbildningskonsulten – Patrice Bain, som medverkat i forskning på området i sitt klassrum och ihop m…
  continue reading
 
Det här är det första avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni matteläraren Craig Barton, som bl.a. författat två böcker på området och driver en internationell mattepodd, som närmar…
  continue reading
 
Wendy Murawski (professor i specialpedagogik) är en av de ledande i världen inom evidensbaserad undervisningsstrategi som kallas co-teaching. Hon har skrivit ett flertal böcker på området. Co-teaching handlar i grunden om hur två lärare skapar ett win-win på flera områden – och inte minst till gagn för eleverna – genom sitt sätt att samarbeta i kla…
  continue reading
 
Här kommer den andra intervjun i miniserien med Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik), som är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. I det här samtalet fokuserar vi på undervisnin…
  continue reading
 
Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik) är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Det här samtalet, den här intervjun, handlar om hur vi så effektivt som möjligt kan undervisa och s…
  continue reading
 
Vi träffar i det här samtalet tre internationella experter på ledarskap: Jenni Donohoo (Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan), Lee Bolman (professor i ledarskap organisationsutveckling, är en av våra globalt största inom ledarskap och organisationsutveckling, som de flesta skolledare läst litt…
  continue reading
 
Töres Theorell (specialist i internmedicin och professor, numera emeritus) är en av landets allra främsta forskare inom stressområdet och har både forskat och arbetat mycket – nationellt och internationellt – med hälsa och stressrelaterade besvär i arbetslivet. Han var under ett flertal år också föreståndare för Institutet för Psykosocial medicin. …
  continue reading
 
Våra elevers läsförmåga har en avgörande betydelse på deras förutsättningar i princip i skolans alla ämnen. Så hur vi effektivt kan hjälpa våra elever att utveckla sin läsförmåga så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar är en viktig fråga för oss alla som jobbar i skola, lärare såväl som skolledare. I det här rundabordssamtalet träffar vi …
  continue reading
 
I det här internationella rundabordssamtalet möts fyra experter, som alla har sin expertis när det gäller beteendestöd för att ge våra elever förutsättningar att lyckas i skolan. Alla fyra jobbar mycket med stöd direkt till skolor och samarbetar med lärare och skolledare. Vår svenske Peter Karlsson är psykolog, läroboksförfattare och har stort foku…
  continue reading
 
Ingegerd Ericsson är en motorikexpert av högsta internationella klass. Hon är helt naturligt också Sveriges ledande forskare och expert på motorik. Och inte minst är hon expert på evidens kring hur motoriken inverkar på olika förmågor och färdigheter, som ofta kan vara till stort värde i skolan. Motoriken har naturligtvis också ett stort egenvärde …
  continue reading
 
Vi träffar här två professorer, som arbetar mycket direkt med skolor och deras lärare. Båda har arbetat med skolor i många länder och bland annat i Sverige. Professor Murawski är professor i specialpedagogik och internationellt ledande expert på co-teaching och hennes specialiteteter är allt som har med samarbete och kommunikation att göra. Hon är …
  continue reading
 
Tidigare har vi haft ett rundabordssamtal om lärande med ett internationellt dream team. Här kommer ett multiprofessionellt rundabordssamtal om lärande och vi har ännu en gång lyckats samla ett internationellt dream team. Det unika den här gången är att alla deltagare är svenskar så samtalet är också på svenska. Vi träffar här: Barbro Westlund (hon…
  continue reading
 
Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan. I Professor Hatties stora vetenskapliga genomgång – som regelbundet uppdateras – finns det en faktor eller strategi, som verkligen står ut. Den faktorn är den enskilda faktor som visat sig ha störst positiv inverkan på elevers studieresultat. Faktorn i frå…
  continue reading
 
Professorerna Lee Bolman och Terrence Deal är närmast att betrakta som legendarer inom ledarskap och organisationsutveckling i ett globalt perspektiv. De har båda skrivit många böcker, men alldeles särskilt är de kända för boken ”Reframing organizations”, som nu getts ut i ett flertal upplagor som uppdaterats och vidareutvecklats över mer än 25 års…
  continue reading
 
Karin Mattsson blev ordförande för Sveriges största folkrörelse – idrotten, d.v.s. Riksidrottsförbundet (RF) – när hon var blott 33 år gammal. Hon lyckades med konststycket att ena många starka viljor och verkade som Riksidrottsförbundets ordförande under 10 år (2005-2015). Noterbart också att hon redan som 23-åring blev invald i Riksidrottsstyrels…
  continue reading
 
Lars Lagerbäck blev först verkligt känd hos väldigt många av oss i Sverige när han blev en del av ”Lars-Tommy”, d.v.s. när han ledde herrarnas fotbollslandslag tillsamman smed Tommy Söderberg. Efter det har Lars haft en unik internationell karriär som förbundskapten. Han har varit förbundskapten för Sverige, Island, Nigeria och Norge. Hans sejour s…
  continue reading
 
De flesta av er känner kanske inte till Dr Furst … … än? Hon är verksam i Tel Aviv, Israel. Men hon bidrar i hög grad i ett internationellt perspektiv när det gällande minnesfunktioner och lärande. Hon inledde sin karriär med att doktorera just på minnesfunktioner och lärande. Men sedan ville hon i ännu högre grad bidra till lärande i skolan och dä…
  continue reading
 
I det här Rundabordssamtalet möter du lite av ett globalt Dream Team inom lärande i skolan. Du får träffa en verkligt dynamisk grupp bestående av tre deltagare som redan är etablerade internationella giganter inom utbildningsområdet tillsammans med två deltagare som är på väg mot att bli det, men redan är på olika sätt ledande på sina respektive om…
  continue reading
 
Tobias Karlsson har sin grund som forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet och där med fokus på minnesfunktioner. Nu undervisar han, vilket s.a.s. betyder en fot i forskningen och en fot i praktiken. Den kombinerade erfarenheten och kompetensen är högintressant för oss som arbetar med undervisning i grundskolan. I det här samtalet bid…
  continue reading
 
Tidigare i år trädde EU:s nya direktiv för företags hållbarhetsrapportering, CSRD, i kraft. Det innebär mer omfattande krav på hållbarhetsredovisningen, nya standarder och att allt fler företag omfattas. Hur påverkas IR-arbetet av CSRD? Det pratar vi om med vår gäst Elisabet Olin som är senior hållbarhetskonsult på Stockholm Kommunikation & IR.…
  continue reading
 
Professor John Hattie är världens sannolikt mest kände skolforskare och en av de främsta – kanske den främste – när det gäller evidensbaserade lär- och undervisningsstrategier (strategier som bidrar till elevers förbättrade studieresultat). Professor David Mitchell är starkt förknippad med inkludering i skolan och är en av de främsta – kanske den f…
  continue reading
 
Professor John Hattie är världens sannolikt mest kände skolforskare och en av de främsta – kanske den främste – när det gäller evidensbaserade lär- och undervisningsstrategier (strategier som bidrar till elevers förbättrade studieresultat). Professor David Mitchell är starkt förknippad med inkludering i skolan och är en av de främsta – kanske den f…
  continue reading
 
Positivt beteendestöd i skolan (PBS) är en evidensbaserad strategi, som du ibland känner igen under andra förkortningar än PBS, såsom PBIS (engelskspråkiga länder), SWPBS (engelskspråkiga länder, fokus skolövergripande insatser), PALS (motsvarighet, som tillämpas i Norge), IBIS (IBIS-PBS är en svensk PBS-version). Kärnan i PBS är tydliga förväntnin…
  continue reading
 
Dr Lisa Damour är en psykolog med stor expertis när det gäller tonåringar och deras känsloliv. Hon medverkar också regelbundet som expert för New York Times och för CBS. Hon är vidare författare på området med flera New York Times bestsellers, där den allra senaste handlar om just tonåringars känsloliv. Den boken har föräldrar till tonåringar som f…
  continue reading
 
Dr Martin Karlberg är en nationellt ledande expert när det gäller olika typer av beteendestöd, inte minst i skolan. Det finns en internationell evidensbaserad strategi – positivt beteendestöd i skolan (PBS) – där Dr Karlberg och hans kollegor vid Uppsala Universitet nu utvecklat en svensk version, som kallas IBIS-PBS. Han leder också en stor forskn…
  continue reading
 
Kanada är framgångsrikt när det gäller utveckling av läsförmåga inom grundskolan. En av de ledande området – kanske t.o.m. den allra främste i Kanada, som också rönt stort internationellt erkännande – är Adrienne Gear. I Sverige är hon välkänd för sina böcker om Reading Powers och Writing Powers. En av Adrienne Gears specialiteter är utveckling av …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide