Ninu public
[search 0]
×
Best Ninu podcasts we could find (updated August 2020)
Best Ninu podcasts we could find
Updated August 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde. 2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
1- Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ aladugbo pẹlu itọka rẹ lati inu Alukurani, bakannaa ọrọ tun waye lori diẹ ninu awọn iwọ aladugbo gẹgẹ bii ki Musulumi jẹ ki ọkan aladugbo rẹ balẹ, ki o ma je ki suta tabi aburu wa lati ọwọ rẹ si aladugbo rẹ. 2- Itẹsiwaju alaye lori awọn iwọ aladugbo, ọrọ waye nibẹ wipe ninu awọn iwọ aladugbo yoku ni: didaabobo o, sise daradara si i, sise amumọra fun aburu ọwọ rẹ ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
1- Ibanisoro yii se afihan orisi ona meta ti Okan pin si, bee si ni Olubanisoro je ki a mo awon orisi arun ti o ma nse Okan. 2- Alaye ni afikun lori okan ti o nse aare ati ohun ti o je iwosan fun un. Iwosan ti o si dara julo ni nini igbagbo ti o peye ninu Olohun Allah ati mima ka Alukurani Alaponle ni gbogbo igba.
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi.2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori i ...
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun. 2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii. 2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun. 3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un. 2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku. 3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
1- Ninu abala yi ?r? waye lori wipe ounj? ti ?l?hun Allah pese fun wa id?ra ni o j? ati alaye idi ti o fi j? id?ra. Bakannaa aw?n nkan ti o dara pup? lati se akiyesi r? nigba ti a ba f? j? ounj?. 2- Abala yii j? it?siwaju alaye lori aw?n ?k? ti o r? m? jij? ati mimu, ?kunr?r? alaye si waye lori aw?n nkan ti o dara pup? lati jina si ni asiko ti a ba f? j? tabi mu.
 
Loading …
show series
 
WEDNESDAY BIBLE STUDY ON WITCHCRAFT – 17TH AUGUST 2016 TEXT: 1 Sam. 15:22-23; Gal.5: 19-20; Jas. 1:13-14, 3:14-15; Satan’s power operates chiefly through witchcraft in conjunction with divination ( fortune- telling which is the arm of witchcraft that operates by demonic revelation) and sorcery (attempt by man to use evil supernatural power to influ…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – HOW DO I KNOW THAT I AM IN CHRIST PART 4 TEXTS: 1Jn. 5: 6-13; Jn. 1:12; Acts 2: 37; Acts 8:9-24; Acts Jn. 5: 44 When the critical role of the Holy Spirit is excluded from questionable processes of ‘winning converts’; the result are churches packed full of ‘Simon the sorcerers’. Those in Christendom who identify with Sim…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – HOW DO I KNOW THAT I AM IN CHRIST PART 3 TEXTS: 1 Jn. 5:6-13; Mt. 7: 21-13; Lk. 6: 46: Is. 43: 11; 1Jn. 1: 8-9; Jn. 14: 6; 1Jn 3:9; 1 Jn. 1-2; 1 Pe. 1: 23 A Christian may fall into sin but no true believer in Christ will make sin a habit. It is therefore important for believers in Christ to master how to deal with their…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – HOW DO I KNOW THAT I AM IN CHRIST PART 2 TEXTS : Mt. 7: 21-23, 13-14; Mt. 25: 1-12; Mk. 1:24; 2Cor. 13: 5 Beware! There be many that think they are heading for Heaven while they are actually headed for hell.By PODCAST EPISODES – SHEPHERDHOUSE FELLOWSHIP
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – HOW DO I KNOW THAT I AM IN CHRIST TEXTS: 2 Cor. 5: 14-17; 1 Cor. 1:30; Ep. 3:17; Gal. 2:20; 1 Cor 3: 21-23; Phil. 2: 12-13; Ro. 6: 10-19 To be in Christ is the sovereign work of God brought to life by faith. The outward evidence of an inward conversion must manifest in the way the new life is lived. An inward conversion…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – TRUST IN GOD PART 2 TEXTS: Ps. 9:10; Jn. 17:3; Phil. 3:10; 2 Ki. 18: 1-20; Ep. 1:7; Col. 1:14; 2 Chro.13:18; Lk. 10:17-19; Ro. 5:17; Mic. 3: 9-12; Ps. 62:5,6 The first authentic mark of a true believer is total trust/ reliance on God through Jesus Christ. This is what guarantees victory over sin, fear, lust, pride, cove…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – TRUST IN GOD TEXTS: Ps. 9:10; Ps. 37: 3-5; Pr. 3:5-7; He. 11: 6; Zep. 3:5; Ps. 34:8 Those who come to know the LORD must adopt a continuing attitude of trusting in Him; delighting in Him and committing themselves to Him so that God may take charge of their lives.By PODCAST EPISODES – SHEPHERDHOUSE FELLOWSHIP
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – THE KNOWLEDGE OF GOD AS THE SOURCE OF STRENGTH TEXTS: Da. 11:31-32; Jn. 17:3; Mt. 11: 27-30; Jn. 10: 14-15; Ex. 19: 3-6; 1 Pe. 2: 9-10; Jn. 10: 27-31; Tit. 2:13; Jn. 14:8-9; Jo. 22: 21 The only source of strength and power to a Christian believer is the knowledge of God. Anything that is not rooted in God will be swept …
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – THE SPIRIT OF ADOPTION TEXT: Ro. 8:12-17; 1Jn.3:8; Acts 4:12; Ro. 6:22; Jn. 16:8; Is. 63:16; Jn. 1:12; Ro. 8:15; Gal. 4:5-6; 2 Ti. 1:7; Is. 33:6; Phil. 1:29; 3:10 As a result of the fallen nature, humanity came under spiritual bondage to sin. Jesus was revealed to destroy the works of the devil and after the accomplishe…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – OVERCOMING DEMONIC FEARS TEXTS: Ps. 56:3-4; He. 13:6; Ps. 42:11 In the life of faith, there is often a conflict between two areas of our being – our spirit and our emotions. Fear is in the realm of our emotions. We overcome fears by reaching to our spirit which is immune to influences that cause us to fear because it is…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – ARE YOU A CHILD OF GOD? TEXTS: 2Pe. 1:10; Mt. 7:21-13; Ro. 8: 12-17, 9; Jas. 4:1-3 A child of God should no longer have the obligation to live according to the impulses of the flesh or human nature in all its wordiness and sinful capacity that leads to death. Rather, a child of God should be obliged to submit to the lea…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – WORDS OF ENCOURAGEMENT – ‘I AM WITH YOU’ TEXTS : He. 13:5-6; Ps. 121: 1-2; Je. 20:11 In the days of darkness, God regularly delivers His comfort and strength to us through the four simple words – ‘ I AM WITH YOU’. The living God knows that what we need most at times of deepest distress are not answers but the promise of…
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – GIVING YOURSELF FULLY TO THE WORK OF THE LORD TEXTS: 1 Cor. 15:58; Pr. 10:25 The Bible enjoins a sincere Christian believer to be steadfast, immovable and be fully committed to the work of the LORD. This calls for commitment, obedience, perseverance and faithfulness.By PODCAST EPISODES – SHEPHERDHOUSE FELLOWSHIP
 
SHEPHERDHOUSE VOICE SERIES – LIVING A CRUCIFIED LIFE TEXTS: Gal. 2:20;Mt. 10: 22; Ro. 10:9-10; Acts 2:38 Full salvation is a three stage process. Whereas Justification takes place immediately at conversion; Sanctification is a continuous process that matures a christian believer throughout his/ her lifetime on the earth, while Glorification is comp…
 
SHEPHSERDHOUSE VOICE SERIES – ENTHRONED OVER THE STORM TEXT: Ps. 29:10-11 A Christian believer is not immune to onslaught of storms and floods of life but he has victory over them through Jesus Christ.The path to this victory is to turn the eye away from the floods and storms and focus on God who is enthroned over the flood.…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login