Polsku public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Would you like to learn Polish by listening to interesting stories on a walk, in the car, doing your daily chores? This podcast is for everyone who is looking for an easy and super pleasant way to improve Polish skills, so if you want to immerse yourself in Polish - give it a go! The stories are for A1-B1 levels and they have transcripts and exercises. Download them from https://www.polskidaily.eu/polish-podcasts
  continue reading
 
Artwork

1
Talk Polish

Joanna Tarnawa

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Talk Polish takes the mystery out of learning Polish! We give you the tools to take control of your education and achieve the communication freedom you’ve always wanted. At Talk Polish, we focus on providing valuable content for Polish language learners. Our step-by-step approach makes mastering Polish easy, enjoyable, and stress-free. Tune in for practical tips, engaging conversations, and a supportive community that will propel your language learning journey forward. Get ready to learn – l ...
  continue reading
 
Expand your Polish language skills with the Super Easy Polish Podcast! Our bite-sized dialogues provide easy-to-digest exposure to beginner-level vocabulary. The stories behind them will keep you entertained while you learn. As a member, you get interactive transcripts, automatic translations and our exclusive vocabulary helper. Learn more at easypolish.fm!
  continue reading
 
Artwork
 
Hosted by Ana Oppenheim and Ewa Pospieszyńska, two Poles living in London, this podcast explores Polish politics, culture and history. Expect fascinating guests from Poland and beyond, conversations serious and fun, and a lot of Polish accents. If you'd like to suggest a topic or have a good story to tell, please get in touch at thepolkastpod[at]gmail.com Music: Maciej Czubak. Art: Sahaya James
  continue reading
 
Artwork

1
muzykatradycyjna.pl

muzykatradycyjna.pl

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Podcasty muzykatradycyjna.pl opowiadają dźwiękiem o muzyce wiejskiej w różnych regionach Polski. Prezentujemy nagrania wykonawców kontynuujących lokalne i rodzinne zwyczaje muzyczne. Rozmawiamy o historii muzyki tradycyjnej, jej współczesnych odsłonach i przyszłości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji o aktualnych kontekstach tradycji muzycznych i stawiania pytań – dlaczego, po co i jak? Gośćmi podcastów są mistrzowie śpiewu i gry na instrumentach oraz ich uczniowie. Dzielą się swoją muz ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In this episode you’ll learn a few phrases that will help you if you don’t speak Polish very well yet. W tym odcinku poznasz zwroty, które pomogą Ci, jeśli nie mówisz jeszcze zbyt dobrze po polsku. Transcript & Vocab Helper Our members get access to an interactive Transcript Player and a Vocab Helper for our podcast, so they can more make the best …
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
Południowo-zachodnia Wielkopolska to dawna rubież przedwojennej Rzeczpospolitej. To wielowątkowy teren pogranicza, bogaty w dziedzictwo materialne i niematerialne. Odwiedzamy Bukówiec Górny, wieś, która jak w soczewce skupia kulturę tego regionu – mieszkają tu dudziarze wielkopolscy, budowniczowie instrumentów, mówi się gwarą, praktykuje się przedw…
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
In this episode you will learn how to introduce and say a few words about yourself. W tym odcinku nauczysz się, jak się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Transcript & Vocab Helper Our members get access to an interactive Transcript Player and a Vocab Helper for our podcast, so they can more make the best out of this content in their lear…
  continue reading
 
In this episode you’ll learn how to see goodbye in Polish in formal and informal situations. W tym odcinku nauczysz się, jak pożegnać się po polsku w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach. Transcript & Vocab Helper Our members get access to an interactive Transcript Player and a Vocab Helper for our podcast, so they can more make the best out of …
  continue reading
 
In this episode, you will learn how to greet other people in Polish, in formal and informal situations. W tym odcinku nauczysz się, jak się przywitać po polsku w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach. Transcript & Vocab Helper Our members get access to an interactive Transcript Player and a Vocab Helper for our podcast, so they can more make the …
  continue reading
 
We’re launching the Super Easy Polish Podcast for Beginners, providing listening practice for those starting to learn Polish from scratch! In the podcast, you’ll hear everyday simple dialogues between Aga, Justyna, Dawid, and Janusz, covering A1-level vocabulary. Our podcast is available for free on all major podcast apps (e.g., Apple Podcasts, Poc…
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
Z Jaromirem Szroederem z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, popularyzatorem kultury kaszubskiej, rozmawia Katarzyna Rosik Można ukochać sobie muzykę i rozumieć, jak ważna jest świadomość własnych korzeni oraz przynależność do danej lub danych społeczności. Co jednak, gdy źródeł dotyczących miejsca naszego pochodzenia jest jak na lekarstwo, a r…
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
O zawiłościach pograniczy polsko-litewskich opowiada Gustaw Juzala. Rozmowę przeprowadziła Julita Charytoniuk O pograniczach mówimy tam, gdzie współistnieje kilka różniących się elementów, gdzie płynnie przenikają się pewne cechy takie jak język, muzyka, zwyczaje, obrzędy. W takich miejscach kryterium tożsamości może być zarówno język, którym posłu…
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
Biskupizna to niezwykły mikroregion na południu Wielkopolski. Jego sercem są nie tylko wspaniałe tradycje muzyczne i taneczne, lecz przede wszystkim osoby, które je pielęgnują i przekazują. Jedną z takich barwnych osobowości jest pani Anna Chuda, która dla kolejnych pokoleń jest skarbnicą zwyczajów, repertuaru i umiejętności. •Z Anną Chudą, mistrzy…
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
"Salon Zdejmowania Klątw" to historia Fryderyka, któremu w życiu niewiele się udaje. Pewnego dnia w jego Miasteczku pojawia się nowa usługa - zdejmowanie klątw. Kiedy Fryderyk widzi reklamę tego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie tylko na nim, ale na generacjach mężczyzn w jego rodzinie musi ciążyć klątwa. Nowe rozdziały historii będą publikowane …
  continue reading
 
Pochodząca z niemieckojęzycznego domu Maria Kwiecińska śpiewa piosenki znane jej od dziecka, będące często także zabawami. Usłyszymy zatem: „Alle meine Entchen” („Wszystkie moje kaczuszki”), „Storch, Storch” („Bocianie, bocianie”) oraz „I a u”(„O wróblach”), śpiewane, jak to na Śląsku, w różnych językach. Śpiewaczka opowiada o sytuacjach, w których…
  continue reading
 
O Śląsku Polacy wiedzą niewiele. Często nie są świadomi np. faktu, iż ziemie Górnego Śląska nie były pod zaborami, gdyż już od średniowiecza nie należały do państwa polskiego. Jednocześnie na śląskich wsiach utrzymał się język śląski (słowiański). Powodowało to i powoduje ogromną różnorodność tożsamości i kultury tradycyjnej. Zapraszamy do wysłucha…
  continue reading
 
Istnieje kilka pieśni, które mogą być uznawane za hymn Górnego Śląska. Maria Kwiecińska wykonuje według niej najwłaściwszy, bo nie dzieli ludzi. Mówi wyłącznie o miłości do ojczyzny. Śpiewaczka opowiada o tym, co to pojęcie dla niej oznacza, oraz o przeżyciach dziecka doświadczającego świata niepozwalającego mu mówić językiem, w którym wyrosło. Uży…
  continue reading
 
Maria Kwiecińska śpiewa o lesie oraz istotach go zamieszkujących, np. leleniach. Posłuchajcie „Im grünem Wald”(w zielonym lesie), piosenki zagadki „Ein Männlein steht im Walde” oraz opowieści i refleksji, dowodzących, że śpiewem się żyje. Dowiemy się, jaką piosenką kończono wspólne śpiewanie „Wieder neigt sich ein Tag”. Pierwsza z „piosek”, klasyfi…
  continue reading
 
Listen to the last chapter of the new story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for the first …
  continue reading
 
Listen to the sixth chapter of the new story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for the first…
  continue reading
 
Trochę kolęd, kilka piosenek biesiadnych, ogniskowe szlagiery, „Sto lat”, uzależniony od pokolenia zbiór przebojów muzyki popularnej. Onieśmieleni śpiewaniem, granie na instrumentach zostawiamy „profesjonalistom”. Muzykowanie jest w Polsce zajęciem niszowym, a zarazem przedmiotem marzeń wielu osób. Którędy wejść do tego świata? Czy drzwi muzyki tra…
  continue reading
 
O czerpaniu ze wszystkich możliwych źródeł i nadawaniu na tych samych falach.☛Franciszek Racis, Piotr Kowalewski, Juozas Gaudynas – trzy generacje muzykantów. ☛Pocztówkę przesłał Piotr Fiedorowicz, skrzypek, dudziarz współzałożyciel zespołów Biele, Chłopcy z Nowoszyszek, Otako i Dautenis, od lat eksplorujący, dokumentujący i inspirujący się muzyką …
  continue reading
 
Listen to the fifth chapter of the new story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for the first…
  continue reading
 
Opowieść o tym, jak niedoskonałe nagrania mogą być doskonałym narzędziem uruchamiającym naszą wyobraźnię.☛Juozas Gaudynas to chyba jedyny znany, chyba dudziarz z Suvalkiji.☛Pocztówkę przesłał Piotr Fiedorowicz, skrzypek, dudziarz współzałożyciel zespołów Biele, Chłopcy z Nowoszyszek, Otako i Dautenis, od lat eksplorujący, dokumentujący i inspirując…
  continue reading
 
Jej zawdzięczamy wiele melodii, przyśpiewek, barwnych opowieści o muzyce i jej wykonawcach. Postać charakterna i bezkompromisowa. Jest jedną z głównych mistrzyń Taboru Kieleckiego w Sędku, nauczycielek Tęgich Chłopów i bez wątpienia najważniejszą śpiewaczką Kielecczyzny. O życiu wie wszystko. W rozmowie opowie o wojnie, polityce, wsi, życiu sąsiedz…
  continue reading
 
Od kłębka do nitki, czyli powieść o tym, jak z fragmentarycznych i chaotycznych zapisów udało się odzyskać melodię walca po muzykancie Bykasie z Sejn.☛Pocztówkę przesłał Piotr Fiedorowicz, skrzypek, dudziarz współzałożyciel zespołów Biele, Chłopcy z Nowoszyszek, Otako i Dautenis, od lat eksplorujący, dokumentujący i inspirujący się muzyką tradycyjn…
  continue reading
 
Listen to the second chapter of the new short story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for th…
  continue reading
 
Dziedzictwo kulturowe, językowe i muzyczne Śląska Opolskiego to mozaika, której powstanie zdeterminowały przemiany polityczne i społeczne pierwszej połowy XX w. oraz wysiedlenia i migracje ludzi po zakończeniu II Wojny Światowej. Zakrojona na szeroką skalę powojenna inżynieria społeczna i działania propagandowe spowodowały, że tradycje muzyczne tyc…
  continue reading
 
Pomorze Zachodnie to szczególne miejsce, opisywane współcześnie przez badaczy i etnomuzykologów jako obszar, gdzie miejscowe tradycje muzyczne są trudne do sklasyfikowania jako zjawiska typowe dla całego regionu i odnoszące się do wspólnych źródeł miejscowej kultury. Jest to związane z historią regionu po 1945 roku, jego stopniowym zasiedlaniem prz…
  continue reading
 
Listen to the second chapter of the new short story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for th…
  continue reading
 
Pocztówkę przesłała Joanna Szaflik, śpiewaczka i basistka zajmująca się muzyką sieradzką, kaliską i biskupiańską. Czasem trzeba trzech pokoleń, by pojawił się kontynuator tradycji. Tak było i tym razem, gdy w rodzinie państwa Tomczyków uzdolniona muzycznie prawnuczka, Julia Grzelczyk, zaczęła się interesować muzyką swojego regionu. Dzięki zaangażow…
  continue reading
 
Pocztówkę przesłała Joanna Szaflik, śpiewaczka i basistka zajmująca się muzyką sieradzką, kaliską i biskupiańską. Czasem musimy zwiększyć dystans, by spojrzeć na coś z innej perspektywy. Wyjazd na studia do kilkaset kilometrów dalej położonego miasta pozwolił mi dostrzec piękno kultury tradycyjnej okolic, z których pochodzę. Poszukiwania literatury…
  continue reading
 
Najczęściej można go spotkać w przestrzeni sztuki lub sportu. Jeśli ma się wyjątkowe szczęście, to można się z nim zetknąć na którymś ze szczebli edukacji. W muzyce tradycyjnej pojawia się za to wyjątkowo często. Przynajmniej jeśli wierzyć osobom, które się nią zajmują. Rozmowa o mistrzu, jego wyjątkowości, spotkaniu z nim i tym, co to spotkanie sp…
  continue reading
 
Starodawna muzyka kaliskiej wsi, ta archaiczna z samymi basami przy skrzypcach, jest dla nas dziś niepojęta, bazuje na ptasich, plemiennych skalach. To ona jest winna zbiorowej euforii tańczących, to ona prowadziła społeczność przez wszystkie obrzędy w roku. Była językiem wsi i kodem komunikacji. Nagle zniknęła jak wyklęta. Ale przeżył człowiek, os…
  continue reading
 
Pocztówkę przesłała Joanna Szaflik, śpiewaczka i basistka zajmująca się muzyką sieradzką, kaliską i biskupiańską. Okres zimowy, a szczególnie świąteczny, to czas, kiedy granica między światem niematerialnym a realnym jest najcieńsza. To bardzo ważny moment przejścia w cyklu rocznym. Posłuchajcie rodzinnej opowieści apokryficznej o ucieczce Matki Bo…
  continue reading
 
Archaiczna muzyka dudziarzy wielkopolskich – niegdyś powszechna we wsiach centralnej, południowo-zachodniej i południowej Wielkopolski – przetrwała dziesięciolecia kulturowych zmian i doczekała się powrotu na potańcówki i wesela. W rozmowie pojawiają się odpowiedzi na pytania, gdzie dziś można usłyszeć muzykę dudziarską, skąd wzięli się dudziarze w…
  continue reading
 
O dźwiękach spoza klawiatury. O dźwiękach spoza klawiatury.Pocztówkę dźwiękową przesłał Mateusz Kowalski, skrzypek, multiinstrumentalista, śpiewak☛Realizacja: Katarzyna Rosik, Adam MartKoordynacja zadania: Julita CharytoniukFot. Grzegorz Domański☛Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki tradycyjnej w ramach zadania „Muzyka tradycyjna. Podaj dale…
  continue reading
 
Listen to the second chapter of the new short story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for th…
  continue reading
 
Rozmawiała Agnieszka Szokaluk Urodzona w 1930 r. śpiewaczka opowiada o swoim życiu i pracy: pasieniu krów, noszeniu wody, nauce, weselach w „karczmie”, rodzinnej olejarni. Przypomina o okazjach do śpiewania w czasie powojennym, gdy pieśni towarzyszyły pracy (na przykład darciu pierza, prasowaniu tytoniu czy przędzeniu), zabawie i weselom, jak równi…
  continue reading
 
O tym, że skrzypce powinny śpiewać.Pocztówkę dźwiękową przesłał Mateusz Kowalski, skrzypek, multiinstrumentalista, śpiewak☛Realizacja: Katarzyna Rosik, Adam MartKoordynacja zadania: Julita CharytoniukFot. Grzegorz Domański☛Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki tradycyjnej w ramach zadania „Muzyka tradycyjna. Podaj dalej!” w 2023 r.Dofinansowa…
  continue reading
 
Czy można wyobrazić sobie brzmienie muzyki łowickiej bez harmonii trzyrzędowej? Dziś w tym regionie coraz częściej harmonie zastępują akordeony, choć trzeba przyznać, że bogato inkrustowane, o wyjątkowym dźwięku trzyrzędówki mają wciąż grono zagorzałych miłośników. I wciąż pojawiają się nowi. Jednym z mistrzów tego instrumentu jest Sławomir Czekals…
  continue reading
 
O odkrywaniu Ameryki, czyli jak łatwo nie zauważyć czegoś, co mamy na wyciągnięcie ręki.Pocztówkę dźwiękową przesłał Mateusz Kowalski, skrzypek, multiinstrumentalista, śpiewak☛Przypisy:– Kapela Józefa Kędzierskiego ze Rdzuchowa, Radomskie 1986, nagr. Muzyka Odnalezionahttps://www.youtube.com/watch?v=WcH0h0F1la0– Józef Piecyk i Jan Kietli w Kolonii …
  continue reading
 
Podkast przybliża sylwetkę muzykanta Orkiestry Dętej ze Starej Wsi (obecnie Zakrzew), jednego z najlepszych w swoim fachu tubistów na Roztoczu. Orkiestrant opowiada jak (ekspresowo) zaczęła się jego kariera, z czym wiązało się granie w dętej kapeli i o roli basisty. W rozmowie pojawiają się również śpiewane melodie i liczne anegdoty, a towarzyszą i…
  continue reading
 
Jak liczne byłoby dziś w Polsce grono osób uprawiających muzykę tradycyjną na sposób in crudo, gdyby w 1999 roku dwaj olsztyniacy, Maciej Żurek wraz z Markiem Ruczko, nie zapukali do drzwi kajockiego skrzypka Jana Gacy? Tego nie wiadomo, z perspektywy lat widać jednak, że był to moment, który okazał się niezwykle istotny dla całkiem sporej grupy lu…
  continue reading
 
The 15 October general election finally ended Law and Justice's (PiS) parliamentary majority, allowing the “democratic opposition” to form a government. The results were met with celebratory headlines across Europe, but the picture is more complex. As the new coalition government takes shape, we’re taking a closer look at what it might mean for Pol…
  continue reading
 
Listen to the first chapter of the new short story for learners of Polish language. It is story of a young woman who lost her boyfriend but there is something what can ease her grief and despair. She just needs to accept it. New chapters of this story in simplified Polish will be published every two weeks. You can also download a transcript for the…
  continue reading
 
Rozmowa o życiu w pieśni śpiewaczek i polaniorek. O tym jak na przestrzeni ich życia funkcjonowała pieśń regionu Żywiecczyzny, kiedy była śpiewana, tworzona oraz jak była uczona. Jest to droga od pieśni śpiewanych maleństwu na uspokojenie, kołysanek poprzez pieśni młodych dziewcząt przy pracy na polanie, pstorałek, pieśni pobożnych maryjnych weseln…
  continue reading
 
Na dawnej lubelskiej wsi muzyka i śpiew były wszechobecne. Towarzyszyły codziennym czynnościom, świętowaniu, obrzędom. Śpiewano przy pracy, na majówkach, pogrzebach i weselach. W każdej niemal wsi była orkiestra dęta, skrzypków i bębnistów też nie brakowało, zatem i zabawy organizowano dosyć często, w wiejskich chatach, a choć miejsca nie było wiel…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide