show episodes
 
Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. I denne podcasten inviterer vi til Table Talks - samtaler rundt bordet om kristen tro og liv.
 
Loading …
show series
 
Hvordan ble reformasjonen innført i Norge? Via jus og forordninger? Ja. Men her i denne episoden vil vi følge to biskoper som på slutten av 15-hundretallet bidro til å ‘innføre’ reformasjonen i hjertene! Episode 15 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der…
 
Var ortodoksien tiden da folk sovnet i kirkebenkene? Da prestene satte foten ned for andre kirkesamfunn? Da alt handlet om lære, lære, lære? Kjære venn, da må du lytte til denne episoden. Episode 16 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten f…
 
I denne søndagens tekst kommer det en mann og spør Jesus om det er få som blir frelst. I Jesu svar snakker han blant annet om å «kjempe». Men skal vi kjempe for frelsen? Skal vi ikke bare motta? Teksten løfter også tydelig frem at det finnes et utenfor og et innenfor. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en s…
 
Jesu venn Lasarus er alvorlig syk, og søstrene sender bud etter Jesus. Til deres overraskelse venter han med å komme, og Lasarus dør. Dette er innledningen til det store oppstandelsesunderet som de senere skal få møte, og som vitner om Jesu store seier over døden. Den syke Lasarus, og søstrene, er alle innesluttet av Jesus store kjærlighet. Dette g…
 
Forkynneren og fagteologen Luther var sjelesørger. Eller bedre: Hans teologi var innsiktet mot sjelene. Han var ute etter å skape aha-opplevelser, trosglede og frimodighet. Episode 14 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdateri…
 
Søndagens tekst er hentet fra Bergprekenen, og handler om en rett ferd, om hvordan vi skal leve livet. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Reidar Hvalvik (professor i NT Det teologiske menighetsfakultet), Jorunn Sjaastad (reda…
 
I denne ukens søndagstekst er det flere som blir helbredet. Faktisk står det at Jesus «helbredet alle som var syke». Blir virkelig alle helbredet? Og hvordan skiller vi helbredelse fra åndsutdrivelse? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens de…
 
Denne ukens søndagstekst handler om Lasarus som er død, men blir reist opp fra de døde. Det er en tekst som rommer mye – smerte, lidelse, medmenneskelighet, tro og tvil, død og liv, og store trossannheter. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst Denne ukens deltakere er Bjørn…
 
Dette er fullstendig uforsvarlig. Men la gå: Vi vil i to korte episoder se på noen særtrekk ved forkynnelsen og ved særpregede forkynnere i den tusenårige perioden vi kaller Middelalderen. Episode 11 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten …
 
I denne ukens prekentekst er Jesus på vei gjennom hedningeland. Her møter han en mann som trenger hans hjelp. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gunnar Ferstad (rektor Bildøy Bibelskole), Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste …
 
Vi ble ikke ferdig med Augustin forrige gang. Nå må vi se nærmere på hvordan han la opp prekenene sine og hvordan han møtte forsamlingene. Episode 10 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut. Abo…
 
Denne søndagens tekst er hentet fra «gledens brev». Blant de første som fikk høre disse ordene om den kristne kjærligheten, var den gjestfrie Lydia, en slavejente som har blitt befridd fra besettelse og en omvendt fangevokter. Og nå er det vi som får høre disse ordene. Men hva er egentlig den kristne kjærligheten? Hva har innsikt og dømmekraft med …
 
Retorikk, hva er det? Augustin var lærer i retorikk – veltalenhet – og en meget dyktig retoriker allerede før han ble en kristen. Bli med og hør hans refleksjoner om forkynnelsens forhold til retorikken. Episode 9 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der.…
 
I denne søndagens prekentekst møter vi en lignelsen der himmelriket blir lignet med en vingård og arbeidere som settes i arbeid til ulike tider av dagen. Alle får samme lønn, noe som fører til reaksjoner fra de som har arbeidet hele dagen. Vi får lære at vi ikke lønnes etter fortjeneste, men at alt dreier seg om nådelønn, der alle får likt. Vi kall…
 
Den største predikanten i oldkirken? Hvem var det? Vi vet det ikke, men vi vet at en fra østkirken, en syrer, i ettertid ble kalt gullmunnen, Krysostomos. Mange sa han var den største. Her vil vi få glimt om og av ham. Episode 8 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på T…
 
Denne søndagens tekst er ikke blant de mest omtalte tekstene, nemlig lignelsen om talentene. Sammen med lignelsene før og etter, lærer teksten oss noe om hvordan vi oppfører oss mens vi venter på Jesus. Men hva er egentlig «talentene» i våre liv? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søn…
 
Livsstilspietismen? Har den noe med Bibelen å gjøre? Og hvordan kunne kirkeledere de første hundreårene preke om å leve annerledes enn verden? Vi skal her lytte til én av dem, en fra Egypt. Klemens av Aleksandria. Episode 7 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table …
 
Søndagens tekst handler blant annet om hvorvidt vi kan være slave under to motstridende herrer, om materialisme og bekymringer, og om å være vakker. I slutten av teksten finner vi det kjente verset om å søke først Guds rike. Er dette et uttrykk for fremgangsteologi? Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en sam…
 
Her dreier det seg om hvordan prekenen utvikles som bibelutleggelse. Så havner vi etter hvert hos nordafrikaneren Tertullian. Nord-Afrika fostret mange sterke kirkeledere og forkynnere de første kristne hundreårene. Visste du det? Episode 6 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du ab…
 
Søndagsteksten denne uka handler om Jesus som gråter over Jerusalem. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad (dosent Fjellhaug Internasjonale Høgskole) og Asbjørn Kvalbei…
 
Har dere hørt om Meliton av Sardes? Han levde rundt år 160 og holdt en påskepreken som hjelper oss å tenke rett om hvordan bruke Det gamle testamente som kristent skrift. Episode 5 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering …
 
Table Talks spiller inn samtaler til alle kirkeårets søndagstekster, for alle tre tekstrekker. Dette opptaket er fra første innspillingsrunde, publisert første gang i 2017. Det ble dessverre ikke gjort opptak til denne teksten i andre innspillingsrunde, og vi republiserer derfor opptaket fra 2017. I møte med potensielt utfordrende bibeltekster, kan…
 
Peter og Paulus som predikanter …. Lukas gjengir mange spennende glimt. Her møter vi et budskap både til jøder og ikke-jøder, med en klar personlig adresse. Og temaet er Jesus. Episode 4 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdat…
 
Alle de fire evangeliene begynner med å fortelle noe om en slektning av Jesus, nemlig døperen Johannes. Han er – og har vært – det største idealet for vekkelsesforkynnere gjennom tidene. Bli med til et møte med denne underlige skikkelsen. Episode 3 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og …
 
Denne søndagens tekst handler om skatter i himmelen og på jorden, om øyne som er lamper, og om Gud og Mammon. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Sverre Bøe (professor Fjellhaug), Toril Slåttsveen Asp (tilknyttet DELK Ryenberg…
 
De viktigste forkynnerne i GT, var profetene. Hva gikk budskapet deres ut på? Kan det sammenfattes i noen punkter som også blir tankevekkende for oss? Episode 2 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder leg…
 
Gjennom dagens bibeltekst møter vi Jesu programerklæring for sitt virke. Han holder seg nær til tollere og synder, tar imot dem og spiser sammen med dem. Dette var til forargelse for de religiøse og selvrettferdige, men det aller beste budskap for dem som har kommet til kort i livet. Gjennom tre ulike lignelser forklarer Jesus hemmeligheten med Gud…
 
Før vi begynner selve reisen gjennom forkynnelsens historie, vil vi spørre: Kristen forkynnelse, hva ER egentlig det? Har du tenkt over det? Det må vi se på før vi tar ut på vår reise. Episode 1 finner du her: Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får d…
 
Denne søndagen kalles også Aposteldagen, og teksten handler om en enorm fiskefangst og kallet til å følge Jesus og fiske mennesker. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Reidar Hvalvik (professor i NT Det teologiske menighetsfak…
 
Søndagsteksten denne uka handler om falske profeter. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad (dosent Fjellhaug Internasjonale Høgskole) og Asbjørn Kvalbein (webpastor Nor…
 
Denne uka er søndagens prekentekst epistelteksten, om å ofre alt for å vinne seierskransen. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst Denne ukens deltakere er Bjørn Jellestad (pastor Credo Frikirke Trondheim), Lars Olav Gjøra (lærer Gå ut senteret Trondheim) og Endre Stene (lær…
 
Søndagens tekst handler om det store gjestebudet. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gunnar Ferstad (rektor Bildøy Bibelskole), Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkirken) og Rolf Kjøde (Leder for strategisk utvikling…
 
I denne ukens Table Talks er tema Johannes-dåpen. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Sverre Bøe (professor Fjellhaug), Toril Slåttsveen Asp (tilknyttet DELK Ryenberget og Høgsveen Retreat- og gjestegård) og Knut Kåre Kirkholm…
 
Søndagens prekentekst er misjonsbefalingen, en tekst man kanskje har lest så mange ganger at man leser den på automatikk. Her skal du imidlertid få bli oppmerksom på noen detaljer du kanskje ikke har tenkt på før! Det er den oppstandne Jesus som møter sine disipler. Han sender stafettpinnen videre, og ber dem gå ut til alle. Gjennom Ordet og dåpen …
 
Denne søndagens tekst handler om da Jesus møtte disiplene bak stengte dører. Han gir dem sin fred og sin Ånd. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Reidar Hvalvik (professor i NT Det teologiske menighetsfakultet), Jorunn Sjaasta…
 
Denne søndagsteksten er kort, men spekkfull av innhold! Det samtales om hva – og hvem – Den Hellige Ånd er. Og om hva han ikke er! Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad…
 
I denne ukens Table Talks snakker vi om 17. mai og om hvem som bygger landet vårt. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst Denne ukens deltakere er Bjørn Jellestad (pastor Credo Frikirke Trondheim), Lars Olav Gjøra (lærer Gå ut senteret Trondheim) og Endre Stene (lærer Fjellh…
 
Det nærmer seg pinse, og teksten om Jesus som vintreet drar oss i den retningen. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkirken) og Rolf Kjøde (Leder for strategisk utvikling ved NLA). H…
 
I denne ukens Table Talks hører vi fra Jesu avskjedstale. Han taler om hva som skal skje videre til disiplene, som virker å være noe forvirret. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Sverre Bøe (professor Fjellhaug), Simeon Ottos…
 
Jesus er den gode hyrde, og han har ingen kvote for svinn når det gjelder sauene sine. Hyrden Jesus har også sine kjennetegn, og det tydeligeste er at han bærer korsmerkene i møte med sine sauer. Gjennom å følge og kjenne han, vinner vi livet og finner vern mot ødeleggelse og undergang. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mand…
 
Denne søndagens tekst handler om en av gangene Jesus viste seg for disiplene etter at han hadde stått opp fra de døde. Jesus lar disiplene på underfullt vis få store mengder fisk, og han tilbyr selv brød og fisk til dem når de kommer til land. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndag…
 
«Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?» Slik lød spørsmålet fra englene til kvinnene som skulle stelle med Jesu døde kropp. Det er påskedag og kanskje den gledeligste dagen i kirkeåret. Jesu oppstandelse er en helt essensiell del av Guds frelseshistorie. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en s…
 
I denne ukens Table Talks snakker vi om Jesu inntog i Jerusalem. Nå var «timen» kommet for at han skulle dø. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst Denne ukens deltakere er Bjørn Jellestad (pastor Credo Frikirke Trondheim), Lars Olav Gjøra (lærer Gå ut senteret Trondheim) og…
 
Vi befinner oss nå rett etter oppvekkelsen av Lasarus, men denne søndagen har ikke Jesu person i historien direkte. Han er imidlertid med indirekte og det ganske eiendommelig ved at øversteprest Kaifas (!) profeterer om ham. Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login