show episodes
 
En podkast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Om hvordan vi lever, jobber og finner mening – i lys av døden. Hvor programleder Jeanett Andrea Søderstrøm snakker med fagfolk, helsepersonell, forfattere, pårørende og etterlatte, og deler erfaringer, betraktninger, skråblikk og historier fra livet – i lys av døden. For selv om vi er kommet langt på vei når det gjelder en større åpenhet om døden, så er døden som tema på mange måter fortsatt tabu – både blant mennesker, i mange fami ...
 
Loading …
show series
 
Endelig er det klart for en ny episode i miniserien I lys av korona, og denne gang møter du intensivsykepleier Anniken Maamoen, som for tiden jobber med de aller sykeste Covid-pasientene på Rikshospitalet. Jeg spør henne hva intensivpleie faktisk er, hva som kjennetegner Covid-pasienter, hvordan det var for Anniken å gå på jobb helt i starten av pa…
 
Hvorfor elsket Ellisiv å dra på Ikea da hun var alvorlig syk og hvilke drømmer hadde hun for fremtiden? Hvordan var det for henne å endelig få beskjeden om at det fantes et par lunger som trolig ville matche henne, og i dag å tenke på at hun ikke ville overlevd den uka hadde det ikke skjedd? Hvordan det var å våkne etter operasjonen, og hvordan er …
 
"Det må jeg faktisk si er det største med å være transplantert. Det er å få lov til å oppleve det vanlige. Å kunne ikke bare tenke på livet i lys a døden. At av og til så kan jeg nå tenke på livet i lys av oppvasken." – sier Ellisiv Stifoss-Hansen, blant så mange andre morsomme og tankevekkende ting. Etter å ha vært alvorlig lungesyk i årevis og dø…
 
Utgangspunktet for denne episoden er artikkelen "Døden og meningen med livet", som er skrevet av filosof Heine A. Holmen. Han forsker på livsfilsofi og dødsfilosofi, og er opptatt av hvordan døden, tross alt sitt mørke, faktisk gir viktig mening til selve livet. Dette er andre og siste del av samtalen vi hadde, så hvis du ikke har hørt den forrige …
 
«Før eller senere vil livet gjøre filosofer av oss alle», sa filosofen Maurice Riseling. Hvorfor er filosofi et fag som egner seg for oss mennesker til å ta innover oss døden? Hvorfor mener mange filosofer at vi burde forlike oss med vår egen dødelighet? Hva kan være uttrykk for dødsfrykt og hvordan kan filosofien virke terapeutisk på den? Hvordan …
 
Andre og siste del av samtalen med administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå om hvordan Korona har påvirket gravferdsbransjen og ritualer. I denne delen snakker vi om hvordan smitteverntiltakene siden mars 2020 har ført til økt digitalisering og at mange rutiner i gravferdsbransjen er endret – trolig med varig effekt. Videre om hvordan bra…
 
Hver dag dør det mange mennesker, så selv om samfunnet stenger ned pga. smittefare, må begravelsesbyråer holde åpent. I denne samtalen snakker vi blant annet om hvordan smitteverntiltakene siden mars 2020 har påvirket gravferdsritualer og hvordan folk finner nye måter å samles på. Om hvordan restriksjonene påvirker de etterlatte i sorg og hva et kv…
 
Da Korona-viruset spredde seg og strenge smittevernstiltak ble innført landet over, var et av hovedmålene å beskytte de eldste i blant oss. Dermed stengte sykehjem dørene, sånn helt bokstavelig talt, noe som hadde sine ringvirkninger både for de på innsiden og utsiden. I denne episoden snakker jeg med sykehjemsprest Yvonne Andersen – som også gjest…
 
Året 2020, dette uåret vi nettopp la bak oss, ba for de fleste av oss på en helt ny forståelse for virus, smittespredning og smittevern, risikogrupper og samfunnskritiske jobber. Men også for menneskers og myndigheters respekt for liv og helse, og for en jevnt over iboende frykt i oss alle for uvanlig høye dødsfall i befolkningen. Takket være Coron…
 
Dette er andre og siste del av samtalen med diakon Hilde Bergly, som i forrige episode fortalte oss hva sjelesorg (omsorg for sjelen) er. I denne delen fortsetter vi å snakke om jobben hennes, hva hun liker best med den, og hva hun finner mest utfordrende. Hvilke styrker hun henter i bakgrunnen sin som sykepleier og hva hun har lært av ekstreme erf…
 
Hva gjør en diakon og hva er sjelesorg? Hva er døende mennesker opptatt av og hva kan et Fader Vår bety for folk på dødsleiet? Hva skjer i en sorggruppe og hvorfor er dem viktige? Hør diakon Hilde Bergly fortelle om dette og mye mer, gjennom erfaringer fra sin jobb som diakon i Nes kommune, og hva hun lærer om mennesker og livet gjennom dette helt …
 
Hvordan snakker vi med barn om døden og hvordan forteller vi dem om noe trist og alvorlig? Hva kan vi lære av måten barn i vanskelige situasjoner (ikke) ble møtt på før i tiden? Hvilke sorgreaksjoner er typiske for barn i forhold til voksne? Hvordan tilnærmer vi oss barn i dyp krise og sorg? Finnes det tilfeller på for mye omsorg? Hva betyr sorggru…
 
Det er mye i livet, samfunnet og i verdenshistorien som kan ses i lys av døden. Solidaritetskampen for Palestina, selve Israel-Palestina-konflikten, eller den politiske krisen som mange kaller det, er en av disse. Denne episoden slippes på FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk, og i den hører du Line Khateeb, som er leder for …
 
Hvor mange liv kan vi redde ved å donere organene våre etter vår død? Hvordan gjøres det og hvem* kan donere? Hvor mange står i kø for å få et nytt organ og hvordan er det å leve med et sviktende organ? Hvor mange av alle dødsfall i landet ender med organdonasjon, og hvorfor er det sånn? Hva skjer i timene etter at en donor dør til et menneske blir…
 
Som følge av trafikkulykker, blir godt over 1 million mennesker drept i trafikken årlig. Den tredje søndagen i november minnes FN alle drepte og hardt skadde i trafikken. I denne episoden utdyper Harald Heieraas fra Trygg Trafikk om ulykkesstatistikken i Norge, endringer over tid, fantastiske resultater og stadige utfordringer. Vi snakker blant ann…
 
I denne episoden kan du høre kreftsykepleier og hospice-ekspert Marie Aakre formidle og utdype på helt magisk vis om hospice og ideologien bak, om pleie, menneskeverd, verdighet, det å være et helt menneske helt frem, om hva det betyr å fullføre et liv, om å være tilstede for hverandre til det siste, om egne erfaringer med døden som ung berørt syke…
 
Hvilken verdi kan en økt bevissthet om døden ha for oss alle mens vi lever? I denne episoden kan du høre filosofene bak boka Hva er døden, snakke om nettopp det, og om hvordan døden har påvirket deres liv på ulike vis. Espen mistet pappaen sin da han var 7, og Carl Tollef – som også er lege – har møtt på døden gjennom sin legepraksis. Begge deler t…
 
Som ansvarlig for nekrologer i Aftenposten, er Kristin Storrusten over gjennomsnittet opptatt av hva denne eldgamle tradisjonen med offentlige minneord over døde mennesker betyr. I denne samtalen utbroderer Kristin om nekrologenes verden, og vi er innom temaer som historikk og mening, etiske dilemmaer, konflikter og følelser. Som en ønsket motvekt …
 
Hvilke trender utmerker seg i gravferdsseremonier i dag og hvilke endringer står bransjen ovenfor? Hva betyr det at vi sørger mer offentlig i dag? Hva gjør vi når vi blir usikre på om vi bør dra eller ei i en begravelse? Hvorfor er konfliktnivået i etterlattes familier høyere nå, og hva skjer når familier ikke kommer til enighet? Hvorfor er gravfer…
 
Hva er gravferd og hvorfor er gravferdsritualer viktige? Hva betyr det å behandle døden på en så konkret måte som mulig, og hvilke kvaliteter bør en gravferdskonsulent ha? Hvilke endringer står bransjen ovenfor og hvilke trender utmerker seg i dag? Dette og mer snakker Jan Willy Løken (administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå) og jeg om i…
 
Gjest i denne episoden er førsteamanuensis ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Lisbeth Thoresen, og vi snakker om betydningen av tverrfaglig forskning på døden. Som utgangspunkt for samtalen lener vi oss på antologien "Alt som lever, må dø" som Lisbeth nylig var med å lage (og som jeg anbefaler deg å sjekke ut hvis du er interessert i hvor…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login