SvD public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Bures boahtin museapodkastii – guldal mii dáhpáhuvvá min museain, makkár prošeavttaiguin ja fáttáiguin mii bargat. RiddoDuottarMuseaid vuollái gullet njeallje sámi musea ja sámi dáiddačoakkáldat, mat leat Guovdageainnus, Kárášjogas, Porsáŋggus ja Jáhkovuonas. Juoigi museapodkastas lea Per Tor Turi. Velkommen til vår museumspodkast - hør om hva som foregår bak kulissene på våre museer, om prosjekter og andre temaer i museumsverden. RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer og et samisk ...
 
Loading …
show series
 
Dát lea dán geasseáigodaga maŋemuš bihttá. Podkastráiddu buvttadeaddji-guovttos - Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger – giitiba beroštumis ja bovdeba buohkaid guldalit goappašiid áigodagaid ee. dás: Spotify, Youtube ja Anchor. RDM almmuha Podkastáigodaga 2020 ja 2021 sierra čuojahanlistun Youtube:s. Čuovu mielde! Dette er avsluttende episode i Se…
 
Episode er kun på samisk. Bihttá lea dušše sámás.SAMMENDRAG PÅ NORSK: Samiske Samlinger. I 2021 prioriterte museet formidlingsarbeid knyttet til digitale formidlingsplattformer og til turistbedrifter. Museet fikk delfinansiering fra Karasjok kommune, fra næringsutviklingsfond. Ungdommene forteller hvordan de har opplevd å arbeide i samisk museumsmi…
 
Guovdageainnu gilišilju visttit Dán oasis muitalan veahá Guovdageainnu gilišilju olgomusea visttit ja eatnama birra. Musea lea maid álgán áitedáhkit divvugoahtán, dan birra maid muitalan veahá. (Ellen Bals) Oassi lea sámegilli. Guovdageainnu gilisilljus bygninger I denne episoden forteller jeg (Ellen Bals) litt om Guovdageainnu gilišillju utemuseet…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii 14. juni 2021 besøkte Kultur- og likestillingsminister Abid Raja de samiske Samlinger og Kunstmagasinet i Karasjok. Styreleder Johan Vasara og direktør Anne May Olli snakker om besøket, og om museene som stiftelsen driver i Vest-Finnmark. Hør hva styreleder mener om…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Porsanger Museum har en uformell undersøkelse på hvordan museet kan finne sin plass og utvikle seg som et kunstarena. Museumsleder Siv Marit Ekaas Turi intervjuer personer som har sentrale roller i stiftelsen RiddoDuottarMuseat og i samfunnet. Museet er i dag lokali…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii RDMs direktør Anne May Olli holdt et innlegg på Kulturytring som nå er tilgjengelig på vår podkast. Kulturytring Drammen er Norges første kulturpolitiske møteplass som fant sted 21- 23. juni 2021 på Union Scene i Drammen. Arrangøren ba vår direktør om å delta på spø…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kokelv Sjøsamiske Museums museumsleder Kjersti Robertsen snakker med Maria Stephansen, kurator og prosjektleder på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest om det å være sjøsame, viktigheten av å få den sjøsamiske kulturen frem og inn i skole og barnehage, og om et sjøsamis…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Etableringen av et kunstmuseum i tilknytning til De Samiske Samlinger (Sámiid Vuorká-Dávvirat - SVD) i Karasjok har vært aktuelt helt siden 1980-tallet. Hør på historikken til denne prosessen. Mange utredninger ble gjennomført, styrene til SVD og seinere til RDM har…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Elvebåtbyggerne Øyvind og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv gjenoppbygger en elvebåt funnet på jordet til Nanna Salamonsen i Børselv. Den er nå i Porsanger Museums eie, og brødrene er engasjert til å kopiere båten og bygge den. Brødrene og museumsleder Siv Marit Ekaas Tu…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Avdelingsleder og konservator ved Samisk Kunstmagasin, Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Halbertsma intervjuer den samiske kunstner og arkitekt Joar Nango om et av samlingens nyeste tilskudd – European Everything Hut. Nango dro ut på en antropologisk og …
 
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Áillohačča eallima ja dáidaga birra Biret Inga Kemi lea humadan Harald Gaskiin Áillohačča birra. Dás reflektere Harald Gaski Áillohačča dáidaga-, girjjálašvuođa-, luođi- ja eallima birra. Su multidáiddár eallima birra. Áillohaš skeŋkii njuohtan- ja govva dáiddačoakkáldaga Guovdageainnu suohkanii. Čoakká…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Direktør og objektkonservator Anne May Olli forteller om at etiske retningslinjer og internasjonale charters har bidratt til en utvikling av konserveringsfaget akademisk. UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv støtter opp under en reversering, tilbake …
 
Episoden er kun på norsk / Bihttá lea dušše sámás. Jelena Porsanger og Kjersti Robertsen introduserer sesong to av RiddoDuottarMuseats podkastserie. De forteller om sommerens åpningstider, om utstillinger og aktiviteter som skal foregå på RDMs museer, og om spennende ting som foregår bak kulissene. Jelena Porsanger ja Kjersti Robertsen álggaheaba R…
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Visste du at RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samlingen av samisk kunst, som omfatter over 1300 kunstverk? I påvente av samisk kunstmuseum, samarbeider Samisk Kunstmagasin med kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt for å lage utstillinger. Dette …
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museets grønnsakshage og om et prosjekt som museet hadde i 2015 som her "Vitalisering av samisk språk- og kulturkunnskap i Kokelv" hvor det ble laget infohefte og video om tradisjonskunnskap, …
 
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder Siv Marit Turi snakker med Anneli Naukkarinen fra Kvensk Språksenter om når Porsanger museum samarbeidet med Porsanger Kvenske Språksenter om elvebåttreff ved Lakselva. Der kunne man se og prøve elvebåter, og det var salg av kaffe/vafler. Etterpå snakker…
 
Episode er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Episodebeskrivelse: Osvald Guttorm og Jelena Porsanger snakker om trommeutstillingen som var på De Samiske Samlinger tidlig på 1990-tallet.Hvorfor bestemte museet å lage kopier av samiske trommer? Hvilke utfordringer var det i kopieringsarbeidet? De fleste samiske seremonielle gjenstander er i museale sa…
 
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Bihtá govvádus: Lemet Ingá, Inga Hermansen Hætta lea duojár ja duodjeinstituhta direktevra. Son diehtá olu gávtti historjjá birra. Otná oasis šaddá sáhka Guovdageainnu gávtti birra, viessogávtti birra ja hervenmálle birra. Makkár lea Guovdageainnu gákti? Ná muitala Lemet Ingá:…
 
Episode er på norsk. Bihttá lea dárogillii.Sommerguide ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Anette, forteller om valget sitt om å få seg kofte og hvordan hun fikk samisk på skolen. Hun forteller og om hvordan det er å jobbe som sommerguide på museum, og hvilke arbeidsoppgaver hun har. Intervjuer: Kjersti Robertsen, Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museu…
 
Episode er på norsk Bihttá lea dárogillii Jelena Porsanger intervjuer Anne May Olli, direktør på RDM. Hva betyr konservering av museumsgjenstander? Er det mulig å bruke samisk tradisjonskunnskap i arbeid med museumsgjenstander? Hva er museenes samfunnsrolle? Hvis du tror at et museum er et sted for oppbevaring av gamle ting og forhistorie, så tenk …
 
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Jelena Porsanger muitala Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra. Su guossin lea Osvald Guttorm gii barggai museas 1980-logus. Guldal Osvalda muittašemiid musea álgočájáhusaid ja eará doaimmaid birra. Jelena Porsanger forteller om museets historie. Hennes podkast gjest er Osvald Guttorm som arbeidet ved…
 
Episode beskrivelse /Bihtá govváduis Episode er kun på samisk/ Bihttá lea sámegillii. Jelena Porsanger jearahallá Paula Rauhala, gii lea máŋgga gease bargan Sámiid Vuorká-Dávviriin ofelažžan ja veahkkebargin. Paula oaivvilda ahte musea heive bures nuorra olbmuide bargosadjin. Das oahppá ollu ja beassá gaskkustit sámi kulturárbbi. 22.04.2020 *******…
 
Dát oassi lea sámegilli. Episoden er på samisk. Introduksjon Kautokeino Bygdetun Guovdageainnu gilišilju rahppui 1987 ja odne oahpásnuvat Gilišiljuin. Moai hupme earret eará váimmuid birra ja Guovdageainnu hervenmálle birra. Podcastas gulat Sunnen Iŋggá Ristena Biret Iŋggá ja Nilsse Niillasa Joret Elle. Kautokeino bygdetun ble åpnet i 1987. I dag b…
 
Episode beskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om podkastserien til RiddoDuottarMuseat. Hvorfor har våre samiske museer funnet på å lage podkast? Fordi vi ønsker fortelle om hva museumsansatte pusler med og hva vår hverdag består av. Folk utenfra er sikkert nysgjer…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login