Tankesmien For Det Moderne Sentrum Venstre public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Renta stiger, prisene øker og folk sliter med å betale regningene sine. 6.oktober legges statsbudsjettet frem. Hvordan er utsiktene for norsk økonomi og hvor mye penger skal brukes? Får vanlige folk det bedre nå? Hva prioriteres og hva prioriteres ikke? Styrer vi mot lavere inflasjon? Og er statsbudsjettet tilpasset framtida som venter; med eldrebø…
  continue reading
 
Første uka i oktober ble statsbudsjettet lagt frem, og uka etter inviterte vi til frokost for å se på hvordan bistandsbudsjettet bidrar til reduksjon av ulikhet.Vi vet at ulikhet utgjør en stor trussel mot demokratiet, fordi det bidrar til konsentrasjon av både økonomisk og politisk makt, og at en av de viktigste forsvarsmekanismene vi har mot demo…
  continue reading
 
Hva skjedde i kommunevalget? Hvordan skilte Tolga seg fra Åmot? Hva skjedde i Bergen som var ulikt fra Oslo? Hvor forskjellig er egentlig politikken i Tromsø og Fredrikstad?Det har vært 357 valg i 356 kommuner, og Axel Fjeldavli, statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda, drar oss gjennom årets valgresultater og setter dem i kontekst av lange linj…
  continue reading
 
Hvordan behandles «Jeppene» i dagens samfunn? De som sliter økonomisk eller med psykisk helse, traumer eller rus – hvordan møter samfunnet deres behov?I Ludvig Holbergs 300 år gamle stykke Jeppe på Berget får vi oppleve overklassens brutale lek og harselering med de fattige. Klassekritikken i stykket virker å være evig aktuell og kanskje spesielt n…
  continue reading
 
Her kan du lytte til lanseringen av Oliver Bulloughs bok "Butler for verden". Oliver Bullough er historiker, forfatter og journalist. Han er i samtale med Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité og Ingrid Hjertaker i Tax Justice Norway. Moderator er Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda.OM BOKEN:Hvordan ble Storbritannia en tj…
  continue reading
 
David Wengrow gjestet Agenda i Aulaen 19. oktober, på ett-årsdagen for lanseringen av suksessboken «The Dawn of Everything».Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo inviterte i den anledning til et foredrag med David Wengrow, med påfølgende samtale med statssekretær ved Statsministerens kontor, Wegard Harsvik, professor i antropologi Thomas Hyllan…
  continue reading
 
Sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet, i planlegging, i miljøforming, i produksjon, i utdanning, sa statsminister Trygve Bratteli for mer enn 50 år siden. Har vi kommet dit i dag?Selv om vi vet det lønner seg å investere i folk og de fleste er enig i at det gode samfunn må lage plass til alle, har vi fremdeles uløste sosiale…
  continue reading
 
Mange unge voksne i aldersgruppen 20-24 deltar ikke i valg. De lar være å møte opp i valglokalet. Både ved stortingsvalg og lokalvalg er valgdeltakelsen blant unge voksne lavere enn befolkningen for øvrig.Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre for å øke de unges valgdeltakelse?Notatet «Demokratiguider» er vårt første notat i serien om demokratiet…
  continue reading
 
Den 25.05 arrangerte Tankesmien Agenda en Agenda-frokost om medarbeidereide bedrifter, i samarbeid med Evolutionary Institute, Democracy Collaboration og Mondragon-universitet.Hva er fordelene og ulempene med medarbeidereide bedrifter, og hvordan kan det se ut i praksis?Vi fikk besøk fra det berømte Mondragon-kooperativet i Spania. Mondragon ble st…
  continue reading
 
Krigen mot Ukraina legger et helt nytt press på norsk sikkerhetspolitikk. En farligere og mer usikker verden gjør at vi må stille viktige spørsmål på nytt. Hva er sentrum-venstres svar på en slik utvikling?Hvordan påvirker den nye situasjonen norsk alliansepolitikk, energipolitikk og forsvarspolitikk?Tankesmien Agenda inviterte i samarbeid med Norg…
  continue reading
 
Dagens regjering har store ambisjoner om å gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall. Men sirkulær økonomi handler om mer enn bare resirkulering og avfallshåndtering. Det handler om hele verdikjeden. At man legger til rette for repa…
  continue reading
 
Årets lønnsoppgjør sparkes snart i gang. Hva er bakteppet og utgangspunktet for årets oppgjør?Frontfagsmodellen er selve kjernen i den norske modellen, likevel er det flere som mener den slår skjevt ut for dem. Gjør den det og hva kan i så fall gjøres? Vi spurte partene i arbeidslivet.Politikerne har ingen rolle i selve lønnsoppgjøret, men politikk…
  continue reading
 
Tankesmien Agenda inviterer unge politikere og debattanter til å diskutere viktige og betente politiske saker. Første tema ut handler om hvordan fremtidens velferdsstat skal se ut.Har vi råd til å opprettholde den velferdsstaten vi har i dag fremover og kan den forbedres? Hvordan kan staten hente inn flere inntekter og skal vi kutt utgifter? Hvorda…
  continue reading
 
Digitalisering i skolen skjer raskt, og det tas stadig i bruk nye digitale løsninger, verktøy og apper som registrer, lagrer og bruker barns persondata.Debatten om digitaliseringen av skolen har vært en diskusjon om for eller imot nettbrett. Det er imidlertid mindre oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak de løsningene som br…
  continue reading
 
Det internasjonale samfunnets tilbaketrekning fra Afghanistan førte ikke bare til en rask maktovertakelse fra Taliban, men det har også bidratt til en drastisk forverring av en allerede krevende økonomisk og humanitær krise.Økonomien i landet er i ferd med å kollapse. Rapporter om vold og overgrep, og terrorangrepene mot Sjia-moskéer viser at også …
  continue reading
 
Oppdrettsnæringen har gitt kysten nytt liv, fått folk arbeid og skapt store verdier. Har det fjernet vår kritiske sans?«Havbruksnæringen utnytter havressurser som tilhører fellesskapet (…) Det er derfor rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes ved å utnytte denne ressursen».Så enkelt kan det sies. Det gjord…
  continue reading
 
Tankesmien Agenda og Senter for Utvikling og Miljø (SUM) inviterer til boklansering og paneldiskusjon om boka «Do Gooders at the End of Aid. Scandinavian Humanitarianism in the 21st Century».Boka argumenterer for at Norges og Skandinavias rykte og identitet om «å være god» i sitt internasjonale engasjementet har blitt en nyttig ressurs (en «merkeva…
  continue reading
 
I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Men er vi demokratiske nok?Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre.Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier …
  continue reading
 
Vi samlet ungdomspartilederne for å diskutere distriktspolitikk, ulikhet og rettferdig grønt skifte.Hvordan skal de løse klimakrisen, ulikhetskrisen og samle by og land?I panelet:• Astrid Willa Eide Hoem, AUF• Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk Ungdom• Teodor Bruu, Grønn Ungdom• Torleik Svelle, Senterungdommen• Alberte Bekkhus, Rød Ungdom• Andreas …
  continue reading
 
I samarbeid med Res Publica lanserte vi Roman Krznarics bok «Hvordan tenke langsiktig».OM BOKENVi lever i en tid der det som skjer her og nå dominerer fullstendig, drevet frem av nyheter hele døgnet hele uken, den siste twitter-meldingen og kjøp nå-knappen. Når en slik desperat kortsiktighet er utgangspunktet for kriser i samtiden – fra klimaendrin…
  continue reading
 
Harald Eia holdt en innledning om ulikhet. Deretter var det en debatt om økonomiske og sosiale forskjeller i Norge. Hvordan skal vi løse ulikhetskrisen?Paneldeltakere:- Hadia Tajik (Ap)- Kirsti Bergstø (SV)- Sigbjørn Gjelsvik (Sp)- Heidi Nordby Lunde (H)- Sivert Bjørnstad (Frp)Ordstyrer var nestleder i Agenda Hannah Gitmark.…
  continue reading
 
Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik?Vi liker å tro vi har verdens beste helsevesen. Vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke.Spesialisering og stykkprisfinansiering har ført til at leger har dårligere tid, til ansvarspulv…
  continue reading
 
Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk…
  continue reading
 
Valgkampen er i gang, og vi vil gjerne tipse om valgkampserien til podkasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene for å få vite hvordan de tenker, hvordan de ser verden og hvilke verdener de drømmer seg …
  continue reading
 
Valgkampen er i gang!Politisk redaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell kommer til Politisk ukeslutt for å snakke om valgkampen, de viktige sakene og hva som blir kritisk for partiene å få fram. Hvilke partier går en tøff valgkamp i møte?Hold deg oppdatert med et nyhetsaktuelt kaffeslabberas.By Tankesmien for det moderne sentrum-venstre
  continue reading
 
I år er det ti år siden terrorangrepet 22. juli 2011. I løpet av året har det blitt skrevet mye om tiårsmarkeringen i avisene og flere bøker om 22. juli har blitt publisert. Et sentralt spørsmål som har blitt stilt, er om vi har tatt et ordentlig oppgjør med tankesettet bak 22. juli.Hos Kort fortalt denne uken spør vi rådgiver i Agenda Sylo Taraku …
  continue reading
 
De fleste av oss gir fra oss frivillig store mengder informasjon om oss selv på internett. Alt for å kunne handle, dele bilder og si hva vi mener uten å måtte betale for det. Denne uken får Kort fortalt besøk av Agenda-rådgiver og forfatter Hilde Nagell.Kommunikasjonsrådgiver Fredrick T. Mortvedt ledet sendingen.…
  continue reading
 
Den franske økonomen Thomas Piketty er blitt hyllet internasjonalt for sine bidrag til en grundigere og mer systematisk forståelse av utviklingen av, og årsakene til, den økende økonomiske ulikheten. I 2020 kom Piketty med boka «Kapital og Ideologi» - en oppfølger av den nå verdenskjente «Kapitalen i det 21.århundret». Her tar han for seg ulikheten…
  continue reading
 
Forrige uke var gründer og daglig leder av Oda (tidligere Kolonial) Karl Munthe-Kaas på Dagsnytt 18 og forsvarte formuesskatten.Denne uken kommer han til Politisk ukeslutt for å snakke om hvordan det kan ha seg at han som bedriftseier snakker så varmt om formuesskatten.Og hvis det ikke er formuesskatten, hva er det da som er de største hindringene …
  continue reading
 
Inntektsforskjellene i Norge øker. Den økonomiske ulikheten i formue i Norge er på størrelse med Frankrike og Storbritannia. Samtidig har andelen fattige økt, og flere barn lever i fattige familier.De fattige i Norge er ikke så fattige som i de fleste andre land, men avstanden til de velstående innebærer en følelse av økonomisk knapphet og færre mu…
  continue reading
 
Når mennesker faller utenfor, er kostnadene store, både for den enkelte og for samfunnet. Den norske velferdsstaten skal sørge for at alle får trygghet og muligheter, og sikre inntekt, bolig, helse og utdanning for alle. Sosialpolitikken er velferdsstatens tilbud til dem som har trenger ekstra støtte. Over tid har sosialpolitikken endret seg, i trå…
  continue reading
 
Hva er retningsgivende næringspolitikk?Denne uken i Kort fortalt skal vi snakke med nestleder i Tankesmien Agenda Sigrun Aasland om- retningsgivende næringspolitikk- økonomen Mariana Mazzucato- hvordan vi skal få fart på det grønne skiftet i NorgeKommunikasjonsrådgiver Fredrick T. Mortvedt leder sendingen.…
  continue reading
 
De aller fleste ungdommer er lovlydige og oppfører seg bra. Dette gjelder også for de mest kriminelt belastede områdene i Oslo. Ungdomskriminaliteten har imidlertid utviklet seg i feil retning de siste årene. Spesielt med tanke på økningen i antall unge gjengangere. Det er bekymringsfullt fordi det betyr at reaksjonene fra samfunnet ikke har funger…
  continue reading
 
Riksrevisjonen kom nylig med flengende kritikk av befolkningens psykiske helsetilbud. Mange får ikke hjelp når de trenger det. Pasienter skrives ut før de er ferdig behandlet, og tilbudet varierer etter hvor i landet du bor. Skyldes det hvordan vi styrer og måler?En rekke styringsverktøy er tatt i bruk i psykisk helsevern: Flere lovfestede brukerre…
  continue reading
 
I frøste episode av Kort fortalt går vi kjapt gjennom alt som er galt med boligmarkedet. Hvordan havnet vi her, og hva bør vi gjøre?Fagsjef i Agenda og forfatter av boken Det norske hjem Hannah Gitmark gir oss svarene.Programleder er kommunikasjonsrådgiver i Agenda Fredrick T. Mortvedt.OBS: Det er et lite hakk i sendingen etter et kort nettbrudd.…
  continue reading
 
Tidsskriftet Agora publiserte et nytt nummer med Thomas Piketty som tema og med hovedfokus på hans siste bok Kapital og ideologi. Det inneholder åtte bidrag av sosiologer, økonomer, historikere, filosofer og statsvitere, et intervju og ikke minst et omfattende essay som Piketty har skrevet spesielt for dette nummeret.Paneldeltakere:- Jørgen Pederse…
  continue reading
 
Verden ser til Norden, mer enn noen gang. Den nordiske modellen har levert igjen, og vi er på vei ut av pandemien. Sosialdemokratiet har utviklet velferden i de nordiske landene, men heller ikke Norden blir den samme. På nytt må vi se fremover.Vi har samlet den ypperste ledelsen i det nordiske sosialdemokratiet til en samtale om Nordens vei videre.…
  continue reading
 
Båttrafikken langs kysten i nord øker kraftig. Både nærings- og passasjertrafikken forventes å vokse betydelig i tiden som kommer.Samtidig ser vi at klimaendringene fører til hardere vær, noe som igjen fører til større beredskaps- og sikkerhetsutfordringer. Trafikkvekst og hardere vær kan føre til flere kritiske situasjoner og i verste fall ulykker…
  continue reading
 
Utviklingen av det norske demokratiet har vært en kamp om å "komme til orde". Hvem blir sett på som "innenfor", med legitime krav, og hvem defineres utenfor og dermed forblir "tause"?Hør Trygve Svensson i samtale med forfatter og professor Anders Johansen om det kritikerroste storverket "Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913".…
  continue reading
 
10 år etter 22. juli. Lykkes vi i kampen mot høyreekstremisme?I anledning 10 år etter 22. juli inviterte Tankesmien Agenda til en digital panelsamtale om kampen mot høyreekstremisme tirsdag den 4. mai. Paneldeltakere er:- Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-Rex).- Munir Jaber, Utøya-overlevende og rådgiver i LO.- S…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide