Best Technologia podcasts we could find (Updated February 2019)
Related podcasts: Business Alternative Health Medycyna alternatywna Health and Well-Being Fitness Biznes Zdrowie i dobre samopoczucie Edukacja  
Technologia public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Technologia news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
Loading …
show series
 
Wi?kszo?? tych ustandaryzowanych pojazdów b?dzie w?asno?ci? Uberów, Lyftów, i Bóg wie jakich firm, które pojawi? si? na rynku w przysz?o?ci" – uwa?a Lutz. "Tych pojazdów nie b?d? prowadzi? ludzie, bo za 15 – najpó?niej za 20 lat – auta prowadzone przez ludzi zostan? prawnie przegonione z autostrad. Punkt krytyczny zostanie osi?gni?ty, gdy 20-30 ...…
 
Nadejsz?a. Nieuchronnie. Jesie?. Dzisiaj nawet czas zmieniono na zimowy. Wraz z szybkimi zmierzchami pojawiaj? si? nieuchronne przezi?bienia. Tego zagadnienia wcze?niej wraz z Piotrem nie ruszali?my. Z praktyki - jak my radzimy sobie z jesiennymi przezi?bieniami? Co robimy gdy co? nasz "rozbiera"?
 
Ostatnim razem nagrywali?my z Piotrem ponad 12 miesi?cy temu. By?a przerwa, zamierzona przerwa. Teraz wracamy do Was i to dzi?ki odzewowi jaki dostali?my. W tym krótkim odcinku zapowiadamy.... ?e wracamy (hehe). W zamierzeniach jest powrót do cotygodniowej, krótkiej pogaw?dki przed mikrofonami. Trzymajcie kciuki by si? uda?o dotrzyma? systematy ...…
 
Rozmowa z Tomaszem Walaskiem współtwórcą polskiej konferencji MoodleMoot, pasjonatem nowoczesnej edukacji i zdrowego podejścia do rzeczywistości akademickiej.Linki:1. Konferencja MoodleMoot http://moodlemoot.pl/2. Centrum eLearningu AGH: http://www.cel.agh.edu.pl/3. Publikacje Gilly Salmon: http://www.gillysalmon.com/4. Grupa eLearning Robię: h ...…
 
Ile razy, kiedy mia?e? podj?? wyzwanie zrobienia czego? nowego, zastanawia?e? si? czy wogóle próbowa?? Jak cz?sto ulegasz pokusie zostania w swojej strefie komfortu i niepodejmowania nowego wyzwania? Czy kiedykolwiek, kiedy nieuzasadniony strach wygra?, do?wiadczy?e? poczucia ?alu i frustracji z powodu nie spróbowania wykonania czego??…
 
Tak, tak! Taka du?a fotka, ?eby by?o dok?adnie wida? jak oberwa?! Jak to si? sta?o?! Skomplikowana i bardzo smutna historia. Mog? tylko powiedzie?, ?e trwa?o to nie wi?cej ni? 3 sekundy.
 
Oprócz pieni?dzy, czyli finansowego wymiaru ka?dej wykonywanej profesji istnieje co? jeszcze. Istnieje wymiar poza finansowy, który cz?sto daje wi?cej satysfakcji ni? finansowy. Piotr bardzo rzeczowo o tym wspomina w ?wietle jednej ze swoich profesji - nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 
W najnowszym odcinku naszej audycji "15 minut" ujawniam co tak naprawd? zadecydowa?o o tym, ?e wystartowa?em. By?o o w?os od rezygnacji.
 
Jak reagowa? na otoczenie, które irytuje? Czy warto ujarzmi? swojego choleryka i przemilcze?, czy mo?e wali? z grubej rury? S? zwolennicy jednego i drugiego sposobu reagowania. Który jest bardziej op?acalny? O tym w?a?nie prawimy z Piotrem w dzisiejszym odcinku. Przy okazji us?yszysz jak ma?y Ja?, odpali? petard? pewnej pani w sklepie, która pc ...…
 
Pierwszy dzie? wiosny. Tradycyjne topienie marzanny kultywowane od wieków okazuje si?... nielegalne. Podobnie jak peklowana golonka. Ech, szkoda gada?...
 
Przys?owie. Powiedzenie. Wywodz?ca si? z tradycji sentencja maj?ca uczy? czego?, przestrzega? przed czym?. Jak?e cz?sto wypowiadana z si?? nawyku, niewinnie, cz?sto przy dzieciach. Czy mo?e wywiera? wp?yw na wydarzenia w twoim otoczeniu? Czy mo?e warunkowa? przysz?e zachowania dzieci? Pos?uchaj.
 
Google login Twitter login Classic login