Utdanning public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
I «Lærerrommet» diskuterer vi små og store temaer innenfor utdanningsfeltet. Podkasten er laget for deg som jobber med, eller engasjerer deg, i barnehage, skole eller høyere utdanning. Podkasten lages av Utdanningsforbundet. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 
Loading …
show series
 
Kritisk tenkning, hva er det? Hvordan kan elever og skolen, bli bedre på kildekritikk og bli mer kildebevisste? Med medieforsker Bente Kalsnes og Tenk-prosjektleder Sølve Kuraas Karlsen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Medi…
 
Hvilken funksjon kan bøker ha i barnehagens hverdag og for barna? Hva er gode arbeidsmåter og effektene av barnelitteratur? Med førstelektor Hilde Dybvik og styrer Heidi Gilje. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See aca…
 
Hva betyr dybdelæring, og hva betyr det ikke? Hvorfor er begrepet blitt så sentralt i de nye læreplanene? Med professor Atle Skaftun og professor Thomas Dahl. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy for…
 
Lærere er redde for å bli koronasmittet på jobb, er smittevernet godt nok i skoler og barnehager? Hva må til for at lærere er trygge på jobb? Med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Utdanningsdirektoratets Hege Nilssen, Utdanningsforbundets Steffen Handal og professor Anne Spurkland. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode …
 
Skal barn og elever tilpasse seg skolen, eller skal skolen tilpasse seg dem? Hvor lang tid kan overgangen fra barnehagen ta, og hvordan blir den god for både elevene og skolen? Med lærer Sigmund Bjerkreim og høyskolelektor Hilde Dehnæs Hogsnes. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn…
 
Hvordan kan lærere og skole tilrettelegge for elever som strever innenfor spekteret av oppmerksomhetsforstyrrelser og selvregulering, vansker som kan gi sammensatte utfordringer blant annet med konsentrasjon? Hvorfor kan ikke elevene bare «ta seg sammen»? Med spesialpedagog/foredragsholder/forfatter Lisbeth Iglum Rønhovde og høgskolelektor Kristian…
 
Med de nye læreplanene skal også lærere legge til rette for elevmedvirkning i alle fag. Hva er egentlig elevmedvirkning? Hvordan funker det i praksis? Med leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen og høgskolelektor Bjørn Øyvinn Bugge ved Høgskolen i Østfold. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den o…
 
Smittevern og ny organisering kan være vanskelig å balansere mot målet om et likeverdig skoletilbud hvor alle føler seg delaktig og inkludert. Hvordan kan det sikres at ingen står igjen? Med rektor Elisabeth Dullum, førsteamanuensis Marit Uthus og forsker/seniorrådgiver Robin Ulriksen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn …
 
Svært mange 9 – 18-åringer er på et eller flere sosiale medier. Hva medfører bruken og hva påvirker det, i klasserommet og hjemme? Med professor/medieforsker Elisabeth Staksrud, psykolog Eirik Hørthe og lærer Stine Christensen Holtet. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror v…
 
Koronakrisa har gitt bedrifter en økonomisk usikkerhet, noe som også kan påvirke læreplassene og kommende lærlingers situasjon. Hva kan gjøres med det? Med elev Jonny Hoang Pham, lærer Dina Gaupseth og fagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn …
 
Hvordan har oppstarten vært for elever og barn på 1-4 trinn og i barnehagen? Hvordan er det å være leder og ansatt med smittevernveiledere i baklomma? Hvordan skal veilederne tolkes og evalueres? Med rektor Grethe Eggerud, styrer Mette Westrheim og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste…
 
Hvilke muligheter fra digitaliseringen av skolen under korona skal tas med videre? Har hjemmeskole-tida avdekket nye behov innen digital opplæring? Hva med datasikkerheten? Med Datatilsynets Bjørn Erik Thon, rådgiver/foredragsholder Torgeir Waterhouse og avdelingsleder Tore Mydland. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på …
 
Hvordan jobber barnehagelærere under koronakrisa? Hvordan er det å yte omsorg, skape samhold, jobbe med nærhet og kontakt, og lære bort nyttig kunnskap til barnehagebarn når det skjer på avstand? Med Royne Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage og Anne Grethe Bøe, pedagogisk leder i Reinen barnehage. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste…
 
Hvilke ulike grupper av skoleelever er mest sårbare under koronakrisen? Hvordan kan fagfolk og skole best hjelpe dem, på skolen eller på hjemmeskole? Med rektor Hilmar Flatabø, Statpeds Terje Dalen og Utdanningsforbundets Steffen Handal. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tro…
 
Hvordan er det å være lærer i koronakrisens tid? Og hvordan går det med elevene? Og hvordan påvirker dette selve læringen? Med lærer Inger Lise Vangen og assisterende rektor Kristine Waters. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw …
 
Det er ulike forklaringer og nyanser bak skolevegring og alvorlig skolefravær, og konsekvensene kan være drastiske. Hva vet vi om årsaker og gode veier til løsning? Med seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby i Statped sørøst. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den.…
 
Norsk grunnskole skal være gratis. Hvor gratis er det egentlig mulig å gjøre skolehverdagen? Med forbrukerøkonom Silje Sandmæl og Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/p…
 
Hva er årsakene til at ungdom faller fra videregående? Hva kan få dem til å begynne igjen? Med elev Mathilde, forsker Jon Rogstad og rektor Kjell Ove Hauge. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy for p…
 
Er det nok å være faglig knallgod? Eller må du egentlig også være et godt medmenneske for å være en profesjonell lærer? Med lærer/spaltist/foredragsholder Håvard Tjora og inspektør/foredragsholder Øystein Imsen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerromme…
 
Hva er en kritisk leser? Hvordan kan elever hjelpes til å bli kritiske og reflekterte i møte med alle typer tekster? Hvilke muligheter og utfordringer gir et digitalisert klasserom? Med professor Marte Blikstad-Balas og lærer/forfatter Ann Sørum Michaelsen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den ogs…
 
Hva gjør døgnåpent barne-tv og flere kanaler med barns lek? Og påvirker en mediesuksess, som for eksempel NRKs Snøfall, leken? Med forfatter/dramatiker/professor Hilde Hagerup og barnehagelærer/redaktør Birgitte Fjørtoft. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. …
 
Blir et barnehagebarn krenket når voksne skiller det fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager? Er slike time-outs, eller tenkepauser, skadelig? Er det et nyttig verktøy i en barnehage? Med forsker Ingrid Grimsmo Jørgensen og mor / førsteamanuensis Anne-Line Bjerknes. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direk…
 
Hva fungerer og hva fungerer ikke med eksamen og vurdering? Hva er egentlig poenget med eksamen? Forteller standpunkt – og eksamenskarakterer ulike ting? Med lærer Simen Spurkland og forsker Rolf Vegar Olsen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet p…
 
Hva er et godt hjem/skole-samarbeid? Og hvordan kan foresatte samarbeide med hverandre? Kan dette også hjelpe skolen i mobbearbeidet? Med mobbeombud Bodil Jenssen Houg, rektor Ellen Sundby og Gøril B. Lyngstad i FUG. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærer…
 
Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg mestringsteknikkene? Med professor Arne Holte og lærer Ida Brekke. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy for priva…
 
Hva skal til for å lage det gode limet i klasserommet som også gir best mulig læring? Hva kan en lærer som har god relasjons-kompetanse? Med professor Kristin Helstad og lærer/forfatter/kursholder Jørgen Moltubak. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrom…
 
Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen. Er det bare guttas feil? Elller handler det om en skole som er best tilpasset jenter og jenters måte å lære på? Med forsker Elisabeth Backe-Hansen ved OsloMet og førsteamanuensis Ann Margareth Gustavsen ved Høgskolen i Innlandet. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telef…
 
Hvorfor er det så lett å bli stigmatisert eller få et stempel for en elev som får spesialundervisning? Hvordan bør denne undervisningen foregå? Med elev Daniel Lie, rektor Kim Aas og førsteamanuensis Steinar Theie. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerro…
 
Hva er et godt og trygt språkmiljø i en barnehage, og hva er godt språkarbeid? Når bør barnehagebarn språk-kartlegges? Med språkpedagog Irina Friis-Olsen, professor Margareth Sandvik og førsteamanuensis Elisabeth Brekke Stangeland. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil …
 
Om læreren ser og respekterer eleven, så er det avgjørende for elevens leseutvikling, viser ny forskning. Hva er en god elev/lærer-relasjon? Med førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen og postdoktor Maria Therese Jensen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærer…
 
Karakterer eller nærskoleprinsippet, eller en kombinasjon, brukes mest ved opptak til videregående. Det kan gi klasseforskjeller, økt press og segregering. Hva er alternativene? Med professor Marianne Nordli Hansen og professor/skoleforsker Cecilie Rønning Haugen. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del …
 
Kan egentlig barnehagebarn mobbe hverandre, og hvordan skjer det? Hva skal barnehageansatte gjøre med mobbingen? Med professor Ingrid Lund og fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. Se…
 
Barn helt ned i 9-årsalderen har delt nakenbilder av seg selv på nett. Hva er konsekvensene? Hvordan hjelpe barn og ungdom som står i dette, og forhindre at det skjer? Med politioverbetjent Anne Katrin Storsveen fagansvarlig i Nettpatruljen Oslo og student og foredragsholder Mia Landsem som jobber aktivt med tematikken. Abonner på Lærerrommet, så v…
 
Hvordan lære bort om klima og bærekraft uten å skremme barn og ungdom, og uten å skyve alt ansvaret over på dem? Med lærer Line Anfinsen, miljøjournalist Ole Mathismoen og elev Selma Flo-Munch. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Sh…
 
Blir læringen bedre og blir det mindre stress ved karakterfrie skoler? Med elev Natalie Holm Joreng , rektor Wenche Handegaard og professor Tony Burner. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy for priva…
 
Er det greit at barn lekeslåss, jager hverandre eller henger med hodet ned fra en gren? Med barnehagelærer Sondre Bjaberg og førsteamanuensis Rasmus Kleppe. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy for p…
 
Hva kan det bety for en elev å få servert næringsrike skolemåltider hver dag? Hva vet vi om hvordan læringsmiljøet blir påvirket når elever spiser samme mat rundt et felles bord? Lærer elevene mer og blir de snillere med hverandre? Med Knut Inge Klepp fra Folkehelseinstituttet, rektor Inga May Grimsrud og rektor Arild Lillehagen. Abonner på Lærerro…
 
Det oppbevares og omsettes narkotika på skolene, landet rundt. Og cannabisbruken blant unge er noe økende de siste åra. Hva kan forhindre at skolegården og områder rundt blir et fristed for oppbevaring, bruk, kjøp og salg? Med politiførstebetjent Johan Benitez og rektor Tormod Korpås. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn p…
 
60 prosent av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet, viser ny forskning. Dreier det seg bare om prating i timen? Eller er det mer alvorlig? Med forsker Magnar Ødegård og lærer Karin Toften. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres a…
 
Rasisme er på mange måter et underkommunisert problem i skolen. Mange lærere er usikre på hvordan de skal takle dette i klasserommet, og det finnes knapt noe i lærerutdanningen om temaet. Med lærer og forfatter Guro Sibeko, og scenekunstner og forfatter Camara Lundestad Joof. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefon…
 
Hvorfor ufarliggjør vi ofte mobbing blant jenter som jentedrama og jentegreier, når det kan dreie seg om skadelig gruppedynamikk? Hvorfor er den så vanskelig å stanse? Med forsker Selma Therese Lyng og regissør og manusforfatter Anne Wisløff. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn d…
 
Er det egentlig et poeng å snakke om et landsdekkende forbud mot mobiltelefoner i skolen? Eller hva skal vi gjøre eller ikke gjøre med elevers mobilbruk? Med Elevorganisasjonens Alida de Lange d'Agostino og rektor Per Erik Skjelbred ved Bleiker vgs (spilt inn under utdanningskonferansen SETT). Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode dire…
 
Hva er egentlig netthets , og hvordan kan skolen hjelpe elever til å håndtere dette? Kan lærere nok? Med forskerne Annakarin Nyberg og Elza Dunkels fra universitetet i Umeå. (spilt inn under utdanningskonferansen SETT). Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Læ…
 
90 prosent av 10-11-åringer har smarttelefoner. Hvor mange opplever nett-sjikane og -mobbing, og hvordan kan lærere hjelpe elevene med digital dømmekraft? Med Thomas Haugan-Hepsø og Berit Andersen fra Medietilsynet. (Del 1 av 4, spilt inn under utdanningskonferansen SETT). Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen …
 
Hvordan kan en lærer ta vare på elevers kreativitet og oppfinnertrang, og gå litt utenfor den vante tralten i klasserommet? Med ungdomsskolelærer Maria Wiman fra Stockholm (Del 1 av 4 spilt inn på utdanningskonferansen SETT). Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like d…
 
Hvordan er en lærer som får en 16-åring i videregående til å lyse opp? Er det hun som endelig får en elev til å forstå rørleggerfaget eller diktanalyse? Eller er det han som forstår at elevens liv ikke alltid er lett? Med Elevorganisasjonens Alida De Lange D'Agostino , lærer Jannicke Minken og lærer Åge Hvitstein. Abonner på Lærerrommet, så vil du …
 
Hva er de beste alternativene til skolegudstjeneste for dem som ikke vil ha salmesang og forkynnelse midt i skoletida? Med prost Trond Bakkevig og lærer Unni Helland. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/pri…
 
Vanlige barn, finnes de? Og hva er en vanlig barndom? Leter vi for lett etter tegn på at noe er galt? Med dosent Kirsten Flaten og professor Stein Erik Ulvund. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast.com/privacy fo…
 
Når en lærer skal hjelpe eller lære bort noe til elevene, skal forskning brukes? Eller erfaring eller magefølelse? Med førsteamanuensis Øystein Gilje og rektor Bjørn Bolstad. Abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den. Lærerrommet produseres av Shaw Media. See acast…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login