Utdanning public
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Den rappende rektoren Øyvind Børven samler forskere, lærere, lærerstudenter, elever og politikere i Skole-podcasten «Et Bedre Skole-Norge». Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Øyvind Børven oppsummerer de to siste sesongene av podkasten "Et bedre skole-Norge" og takker alle gjester og lyttere for følget så langt. Han understreker viktigheten av innspill fra folk og sier: "Kom med innspill! Gå inn på www.ebsn.no/kontakt og send en melding om hva du mener lærere og skolefolk trenger å høre mer om!" Lenker til forskning omt…
  continue reading
 
I den fagfellevurderte artikkelen "Sosial ulikhet i skolen" finner Nordahl og Nordahl (2023) at på tross av gode intensjoner og politiske ambisjoner, skaper skolen større forskjeller og mer ulikhet. Hva kan og bør gjøres? (lenke til artikkel: https://tidsskrift.dk/Paideia/issue/view/10873) Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-…
  continue reading
 
Lytt til hvordan en skole i Oslo og Viken oppnådde høy gjennomføringsrate med en oppfølgingsplan myntet på elever med lav selvregulering. I denne episoden får du høre hvordan de brukte ulike typer data for å gi elever støtte og ekstra oppfølging. Lenke til pdf: https://akademiet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/22boroyv_akademiet_no/EYOLnnAtqPFLlN7…
  continue reading
 
I denne podkastepisoden diskuterer professor Kathrine Løken og verten praktiske løsninger for å jevne ut sosiale forskjeller i skolen. Med fokus på ekspertgruppens nylige anbefalinger til regjeringen, utforsker de strategier som smågruppeundervisning og systematisk trening på sosioemosjonelle ferdigheter for å sikre like muligheter for alle barn, u…
  continue reading
 
I denne podkast-episoden deler Vigdis Refsal sin ekspertise om hvordan man kan hjelpe personer med lesevansker etter at de har oppstått, og diskuterer ulike strategier og tilnærminger for å støtte dem i å mestre lesing. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
I dagens episode møter vi tidligere seniorrådgiver Vigdis Refsahl. Hun har jobbet en årrekke med styrking av leseopplæring, og har dysleksi som sitt spesialfelt. Hun har jobbet med å styrke leseopplæring på alle trinn. I dagens episode går vi gjennom hva som er viktig å gjøre for at leseopplæringn skal "komme riktig ut fra hoppkanten". Become a mem…
  continue reading
 
I denne epsioden besøker lærerutdanningen i Tammerfors og snakker med rektoren på en praksisskole, Aulikki Leisku-Johansson, praksisveilederen og lærer Imona Haltunen og lærerstudenten Lotta Heikinen Abdali. Vi setter oss inn i hvordan den finske lærerutdanningen er bygd opp. Episoden er tatt opp før de siste PISA-resultatene kom. Become a member a…
  continue reading
 
Khalid Ezat Azam har en imponerende akademisk bakgrunn fra NTNU og UiO innenfor sosiologi og medievitenskap. Han har arbeidet som rådgiver i Medietilsynet, spesialisert på dataspill og aldersgrenser og har holdt hyppige foredrag om alt fra grensesetting til problemspilling. I Khalids doktorgrad, med tittelen "Digital parenting in the risk society,"…
  continue reading
 
Vi drar til Finland! Visste du at elevene må ha 150 studiepoeng for å fullføre VGS, at skoleåret består av fem seksukers-sykluser, at elevene selv kan velge mange emner til ulike perioder, eller at vitnemålet ikke nødvendigvis er så viktig i et skolesystem uten "dead ends"? I Finland har de et skolesystem mange har blitt inspirert av, selv om Pisa-…
  continue reading
 
Basert på forskning og boka til Terje Ogden kalt "Sosial kompetanse og problematferd blant unge", 2. utg., 2022, snakker vi om hvordan man kan håndtere elever med utfordrende atferd. 80 - 90 % av elevene er vanlige som klarer seg fint i klasserom med litt tilpasninger, 5-10 % av elevene er risikoelever som trenger litt ekstra støtte, og 1-5 % er el…
  continue reading
 
I denne engasjerende podcast-episoden av "Et bedre skole Norge," møter du Erlend Kobro, arrangøren av konferansen Bedre Læring. Sammen med vert Øyvind deler de spennende detaljer om den kommende konferansen, som utforsker temaer som bedre læringsmiljø, kunstig intelligens i utdanningen og den evige debatten om skjermtid. Med en imponerende liste ov…
  continue reading
 
Hvordan snur man en skole som ligger i et særlig spesielt utsatt område i Sverige? Det kan du høre om i dagens episode. Dykk ned i historien om Hammarskullskolan i Göteborg, hvor den modige rektoren Linnea Lindquist snudde en skole preget av lave leseresultater og utfordringer knyttet til disiplin og skolemiljø, til å bli en skole med høy tillit i …
  continue reading
 
Trond Nilsen er rektor på Lofsrud ungdomsskole på Mortensrud, og har lang erfaring som rektor på ulike skoler i utsatte områder. Han har snudd en rekke skoler, og har klare fremgangsmåter man kan benytte for å snu negative skolemiljø til fremgangsrike. I denne episoden snakker vi om hvordan de har jobbet på Lofsrud, hva som kreves, og hvorfor det k…
  continue reading
 
I dagens episode møter vi Elisabeth Mathisen, leder av Medisinernes seksualopplysning, Oslo. Seksuelle overgrep blant jevnaldrende ungdommer har dessverre skutt i været de siste årene. Omfanget av nesten alle former for seksuell vold har doblet seg fra 2015 til 2023, både blant jenter og gutter. (https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/m…
  continue reading
 
I denne podkastepisoden dykker vi inn i den pågående debatten om utdanningskvalitet i Norge. Det er et opptak fra Arendalsuka i august, 2023. Med representanter fra elever, politikere, lærere, skoleeiere, og forskere, utforsker vi ny forskning fra norske og nordiske klasserom for å diskutere temaer som faglig støtte, elevengasjement, bråk og uro. L…
  continue reading
 
I denne episoden reflekterer hele Danmarks mobbeforsker, Helle Rabøl Hansen, og den rappende rektoren, Øyvind Børven, om hvordan skolen kan fungere som samfunnets problemløser. Alt skal inn i skolen, men lærere og skoleledere kvier seg med å slippe til for mye. Hvorfor har foreldre mye å utsette på skolen? Hvorfor er skolesystemer verden over i kri…
  continue reading
 
I dagens episode dykker vi inn i betydningen av læreren som en sosial arkitekt som ved sin ledelse, bygger et sterkt fellesskap i skolen. Vi snakker med Selma Therese Lyng, og utforsker utfordringer som motkrefter og identitetsarbeid. Begrepet 'gyldig vi' blir framhevet som det sosiale limet. Strategier for å skape et godt fellesskap inkluderer å d…
  continue reading
 
I dagens episode av "Et bedre skole-Norge" utforsker vi hvordan man kan skape laget gjennom faget via fellesskapende didaktikk. Vi får besøk av den anerkjente danske mobbeforskeren Helle Rabøl Hansen. Vi snakker blant annet om de tre sentrale elementene i fellesskapende didaktikk: kontekstnær undervisning, elev-til-elev-undervisning, og den nye aut…
  continue reading
 
I denne episoden av "Et bedre skole-Norge" diskuterer vi vold og trusler i skolen med advokat Else Leona McClaimans fra Lektorlaget. Vi går gjennom lovverket, utforsker hvor grensene for akseptabel oppførsel går, og tar opp den økende bekymringen for vold og trusler i skolesektoren. Bli med oss mens vi avklarer grenser og ser på mulige løsninger fo…
  continue reading
 
I denne podkast-episoden av "Et bedre skole-Norge," er den rappende rektoren Øyvind Børven programlederen, mens gjesten er Jan Merok Paulsen. De diskuterer Opplæringslovens kapittel 9A, som fokuserer på å sikre et trygt skolemiljø for alle elever. De utforsker økningen i mobbing, subjektive opplevelser av krenkelser, og organisatoriske tiltak for å…
  continue reading
 
I denne episoden får vi besøk av førsteamanuensis, Kamilla Aslaksen, som forteller om sitt siste forskningsprosjekt. Hun jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Nå forsker hun på kjønnsteori i skolen. Hør på for å få innsikt i hennes forskning om norske skolebøker og hvordan de behandler …
  continue reading
 
I denne episoden møter vi lektor ved Frogn videregående skole, Sonia Arisland. Hun har blitt varslet på til arbeidsgiver for å ytre seg om trans på X, noe hun forteller om. Hun var også med da Kvinneaktivistene i Oslo skulle arrangere en samtale med to personer som har detransisjonert. Dette ble de nektet å holde i sin opprinnelige form, derfor ble…
  continue reading
 
I denne episoden svarer Espen Esther Pirelli Benestad på kritikk fremsatt av Anne Kalvig i forrige episode. Han oppklarer også spørsmål rundt evnukk-kjønnet, forteller oss hvor mange kjønn det finnes, og mye mer! Bli med i dagens episode, og få også med deg de tre foregående episodene som behandler tematikken fra ulike vinkler. Become a member at h…
  continue reading
 
Anne Kalvig er feminist og har inntil nylig jobbet som religionsprofessor ved Universitetet i Agder. Hun har ytret seg kritisk til ny kjønnsteori, og blant annet stått opp for det man kan kalle to-kjønnsmodellen. Det har kostet, og etter flere år med mobbing mm, valgte hun å si opp sin stilling. Nå er hun aktuell med en bok som heter «Kjønnnstro - …
  continue reading
 
Pride omfatter mer enn tidligere. Hvilke minoritetsgrupper omfattes av feiringen? Er all normkritikk bra? I denne episoden kommer Pål Henrik Hagen på besøk. Han er filosof og musiker, og også aktiv skribent i Subjekt. Han kommer med en bok bestående av essays og spalter om blant annet woke og kjønn i løpet av høsten. I episoden reflekterer de kriti…
  continue reading
 
I denne episoden kommer Pål Henrik Hagen på besøk. Han er filosof og musiker, og også aktiv skribent i Subjekt. Han kommer med en bok bestående av essays og spalter om blant annet woke og kjønn i løpet av høsten. Børven forsøker å reflektere kritisk rundt hvordan Pride kom inn i skolen, men er også redd hvor hvor stort ytringsrommet egentlig er. De…
  continue reading
 
I denne episoden møter vi den tyske professoren i pedagogikk, Klaus Zierer. Han er også forfatter, og har blant annet gitt ut bøker med Dr. John Hattie. Vi snakker om en oppdatert Sokratisk Ed, et løfte lærere kan avlegge for å ivareta barn og unge best mulig. Han har skrevet bok om teamet og laget et forslag. Become a member at https://plus.acast.…
  continue reading
 
Eden lest opp: Jeg forplikter meg til barna, å utfordre og støtte hvert enkelt barn i henhold til deres potensial og utviklingsnivå, å ikke forsømme noen barn eller avskrive dem, uansett årsak, å se feil som en mulighet, ikke som en svakhet, å gi passende utfordringer i undervisningsprosessen for å unngå for enkle, eller vanskelige oppgaver å finne…
  continue reading
 
I denne episoden kommer Jørgen Moltubak - forfatteren bak boka «Gnistrende undervisning» - på besøk. Moltubak har bred erfaring, og kommer med løsningsforslag til hvordan man kan snu kulturen i en klasse. Forslag er blant annet å innhente god informasjon om klassen i forkant, tenke nøye gjennom det første møtet, hvordan jobbe strukturert med relasj…
  continue reading
 
I denne episoden tar vi deg med til Storvretskolan i Stockholm, en skole som var preget av utfordringer og uro. Utforsk hvordan rektorene Lillemor Bergquist og Susanne Normann på kun åtte måneder snudde denne "møkkaskolen" til en strålende mønsterskole. Gjennom fem avgjørende nøkler til suksess, avdekker vi hvordan de skapte trygghet, struktur og t…
  continue reading
 
Velkommen til en gnistrende ny sesong av "Et bedre Skole-Norge"! Øyvind Børven, den rappende rektoren, er tilbake med inspirasjon, innsikt og spennende samtaler. Utforsk historien om hvordan skoleledere snudde en "versting-skole", hør en tysk professor foreslå en Sokratisk ed for lærere, hør hele Danrmarks mobbeforsker, blir oppdatert på Opplærings…
  continue reading
 
Torunn Dreyer og Lisa Kara Fræyland er skoleledere i Oslo-skolen og har flere tiårs fartstid. Nå har de laget en skolelederkalender de mener dekker det en skoleleder trenger! Hør mer om dette i dagens episode! Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Oppdag den bemerkelsesverdige suksessen til podkasten "Et Bedre Skole-Norge"! Med over 100 episoder, ledet av den rappende rektoren Øyvind Børven, har podkasten blitt til en uvurderlig ressurs for lærere og skoleledere som søker å forbedre norsk utdanning til det beste for barn og unge. Samtaler med erfarne lærere, verdensledende utdanningseksperte…
  continue reading
 
Hvordan setter man kan sikre at karakterene som settes til sommeren blir pålitelige? Tidligere har vi snakket mye om underveisvurdering og lærelyst, men på slutten av året skal karakterene setter så objektivt som mulig. Hva innebærer det? Hvordan sikrer man det? Du møter en av Norges tyngste vurderingsforskere, Henning Fjørtoft. Become a member at …
  continue reading
 
I denne episoden får du høre hva prososial motivasjon er, og hvordan dere kan skape mer mening på jobben ved å legge merke til at dere utgjør en forskjell for barn-, unge - og hverandre! Hvordan skaper man en slik kultur? Vi deler et konkret eksempel på hvordan vi lagde en "årbok" av gode historier for å dokumentere det gode arbeidet vi driver med.…
  continue reading
 
Vi møter Dr John Hattie i denne episoden. Hvorfor mener han at det ikke er så nøye hva lærere gjør, men hva slags innvirkning de har? Hva tenker han om at Moss kommune har blitt leksefri, og begrunner deler av satsingen med hans forskning? Vi tar en prat med mannen som sannsynligvis har påvirket skolen og samtalene om skolen mest i nyere tid. Becom…
  continue reading
 
I Norge har vi en lang tradisjon for å ta vare på fellesskapet, men scorer likevel lavt på elevmedvirkning i skolen. En relevant satsing kan være samskaping, der elevene er medskapere av sin egen læring sammen med lærerne. I dagens episode diskuterer hvordan man kan skape gode opplegg sammen i praksis, og foreslår å bruke Bo Vestergaards strategisk…
  continue reading
 
I dagens episode begynner vi på Hargreaves og Shirley sine fem veier til økt elevengasjement. Vi linker to av disse veiene (involvering og tilhørighet) til fellesskapende didaktikk. Fellesskapende didaktikk handler om at læreres didaktiske og pedagogiske praksis i seg selv skal bidra til fellesskap i klassen – ikke til konkurranse og splittelse. Kj…
  continue reading
 
I dagens episode kommer Michael Fullan på besøk. Han er professor emeritus og utdanningsforsker, og har vært sentral i utvikling av skolesystemer i mange ulike land. Han forsker på hva gode skoler gjør, skriver om det, og deler det tilbake til praksisfeltet. Han har skrevet flere titalls bøker, blant annet "Arbeidskultur for bedre læring i alle sko…
  continue reading
 
Norsk skole har tradisjonelt vært gode på å ivareta fellesskapet. Hvordan kan vi ta vare på fellesskapet i teknologirike omgivelser? Hvordan differensierer vi godt? Lærerne Kristian og Merete kommer innom. Kristian underviser i engelsk og samfunnsfag på 10. trinn Haugjordet ungdomsskole, mens Merete underviser i norsk og naturfag på 9. trinn på Lan…
  continue reading
 
Co-hosten i podkasten, Kjersti Normann, er ute med bok! Sammen med Jorun Grønset Løvoll har de dokumentert deler av Elvebakkens histore, og forklart hvordan andre skoler også kan skape et godt læringsmiljø i praksis. Boka inneholder rundt 100 metoder som kan benyttes av enkeltlæreren eller det profesjonelle læringsfellesskapet. I dagens episode får…
  continue reading
 
Hør hvordan Stangeland ungdomsskole satset på lesing, og bygde opp et godt skolebibliotek. Det førte til gode resultater på nasjonale prøver! Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Frode Kristensen, mattelærer ved Danielsen ungdommsskole i Haugesund, kommer på besøk og forteller om hvordan man kan benytte en aktiv undervisningsform i matematikkfaget. Det har gitt svært gode resultater, og Frode forklarer hvordan man går frem, og deler verdifulle erfaringer om hva som er viktig å huske på underveis. Become a member at https://…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide