show episodes
 
Loading …
show series
 
Bli med på besøk på en Agoraskole i Nederland. Vi møter Roelant Wijngaards som er sentral i driften av en Agora-skole i Nijmegen i Nederland. Skolen holder til i samme bygning som en Montesorri-skole, og de to ulike skoleslagene har likheter. Om Agora-skolene: De har troen på at indre motivasjon og barnets fantasi er drivkraften for læring: Barn er…
 
Bli med på besøk på en Agoraskole i Nederland. Vi møter en av grunnleggerne, professor Sjef Drummen, og sønnen hans Mathijs Drummen som er rektor på en Agora-skole. De har troen på at indre motivasjon og barnets fantasi er drivkraften for læring: Barn er naturlig fødte læringsmaskiner. Derfor får barna selv velge hvilke utfordringer de vil jobbe me…
 
I denne episoden snakker vi med Terje Ogden for å se på hva skolens mål er, og hvilke muligheter som finnes. Terje Ogden (dr.philos) er seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU), og en av Norges fremste atferdsforskere. Han har gitt ut en rekke publikasjoner og er en mann med ufattelig mye kompetanse som det er verdt å ly…
 
Hvordan er tilstanden i norsk skole? Vi snakker med Christian Wendelborg fra NTNU Samfunnsforsk om tilstanden til norsk skole. Hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på? Hvordan er tilstanden til den norske skole? Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
I denne episoden går vi igjennom 300 år norsk skolehistorie på 60 minutter. Gjest er Harald Øivind Thuen, professor i ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Vi går gjennom fremveksten av det norske utdanningssystemet fra 1739. Deretter snakker vi om store reformer, og begynnelsen på fellesskolen fram mot 1889. Vi e…
 
Moss Kommune har gjort et dristig valg ved å innføre leksefri grunnskole i hele kommunen. I denne episoden snakker vi med de fleste involverte parter. Hva er deres opplevelse? Hvordan påvirkes barn- og unge når en hel kommune går leksefri? Hvilke konsekvenser får det? Du møter personer som representerer et tverrsnitt av skolesystemet: Elev 9.trinn,…
 
Fra 1994 til 2008 økte timetallet med 20 % for elevene i grunnskolen, uten at vi kan se at læringsresultatene har forbedret seg tilsvarende. Hvorfor økte vi timeantallet? Er det til barnas beste? Hva er lurt å tenke på fremover? Vi snakker med Elise Farstad Djupedal. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast.…
 
I denne episoden snakker vi med Kjetil Nordås som er leder for Dale Oen Academy. Han har lang skoleerfaring, men har opplevd at skolen ikke strekker til. Skolen favner de fleste elever, men ikke alle. På Dale Oen Academy skal alle ungdommer oppleve mestring og bli kjent med sine styrker. Jeg lurer på om løsningene på en bedre skole ligger utenfor s…
 
I denne episoden får du høre hvordan du kan gjennomføre en utfordrende samtale, samtidig som du bygger en bedre relasjon til vedkommende. Det kan være en forelder, en kollega, eller en person du har personalansvar for. Teorien er basert på Vivian Robinson (2018) og Emstad og Birkeland (2020). Susanne Lavik er tidligere rektor, nå veileder for Udir.…
 
I denne episoden får vi besøk av Forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Christian Wendelborg. Han forklarer ut fra et bredt datagrunnlag fra elevundersøkelsen, hva som har høy sannsynlighet til å fungere positivt for læring. Lars Benestad, lektor ved Fagerborg skole i Oslo, kommer også innom og forteller om hvordan han har fokus på mestring fremfor …
 
Akademiet Drammen Sundland har toppet elevundersøkelsen for studieforberedende videregående skoler i 11 år på rad. I denne episoden deler rektor Endre Helsem hvordan de jobbet med et utviklingsprosjekt de kaller for "Verdens beste skole". Det handlet om at elevene sammenlignet sin skole med de beste skolene i hele verden. Deretter så både elever og…
 
Hvordan jobber man med vurdering uten karakterer? Hvordan får man elevene til å "eie" sin egen læring? I denne oppfølgeren snakker vi med Karl Martin Hansen, Ann Elin Skår og Nina Lønning Førland som har vært med å utarbeide den karakterfrie praksisen de har på Stangeland ungdomsskole på Karmøy. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-…
 
Shane Safir er en tidligere lærer, skoleleder og forsker som har gitt ut bøkene "The Listening Leader" (2017) og "Street Data" (2021). Hun setter fingeren på at lærere og skoleledere må stille spørsmålstegn ved om dataen vi bruker for utvikling er verdifull. Finnes det bedre data vi kan bruke? Ved å lytte til andre, og innhente kvalitativ informasj…
 
I dagens episode forklarer Dennis Shirley og Andy Hargreaves hva som dreper elevengasjement i dagens skole, og hva som skaper det. Jeg forsøker å oppsummere med konkrete tips du kan bruke i din egen praksis. Spoiler: Summativ testing er elevengasjementets verste fiende. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Aca…
 
I denne episoden får du info om den nye co-hosten Kjersti Normann. Du får også informasjon om de neste episodene hvor Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Shane Safir vil være gjester. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvordan får man til en endring med 500 lærere på ett år? Det får du vite i denne episoden. I Larvik samarbeidet FIKS og Larviksskolen om å skape et opplegg for å øke lærernes digitale kompetanse. 35 digitalpedagoger utviklet spennende workshops som lærerne kunne melde seg på etter eget ønske. Etter workshopsene var gjennomført, delte lærerne erfari…
 
Lars Kirkebøen, forsker hos SSB har nettopp skrevet en rapport hvor det kom frem at Oslo har hatt høy gjennomføring og gode eksamensresultater, noe som regnes som svært sikre tall. Som Nettavisen skriver 22.04.22: Ny forskning viser at Oslo-skolen var mye bedre enn skolene i resten av landet, går det frem av en artikkel forsker Lars J. Kirkebøen i …
 
Vi utforsker handlingsrommet videre. Denne gangen står en av de absolutte lovkravene under lupen, nemlig timetellingen. For den er absolutt, er den ikke? Øystein Imsen deler historier fra praksis som sier noe ganske annet, Carl Andreas Myrland forteller om utfordringer i hverdagen og Alexander Meyer belyser tvangen. Podcastverten Øyvind gjør sitt b…
 
I denne episoden får vi høre hvordan Elisabeth Engum jobber med mappevurdering. Hun har tidligere vært med i episoden "En bred og helhetlig vurderingspraksis", og utdyper i denne episoden hvordan man kan arbeide med mappevurdering. Lydkvaliteten er dessverre dårlig på Øyvind i denne episoden. Det var et problem med mikrofonen. Kvaliteten blir bedre…
 
I denne episoden, som både fungerer som en oppsummering og et frempek, oppfordrer Eva og Øyvind skolefolk til å utnytte handlingsrommet til det beste for både elever og lærere. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hva om det gikk an å koble noen elektroder til hodet, få signaler fra hjernen inn i en maskin, og få feedback på hvordan du tenker på en skjerm? Det finnes, og vi utforsker treningsformen i denne episoden. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Det finnes mange episoder om hvorfor en karakterfriskole er bra, og endelig kommer en episode om hvordan man kan gjøre det i praksis. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
 
Brennhett tema i det som denne uka sannsynligvis er Norges viktigste skolepodcast. Eksamen er avlyst, og grunnskolepoengene er alt. På eksamen og nasjonale prøver er det små kjønnsforskjeller. Sammenligner man kjønn og standpunktkarakterer, er det påfallende at jenter får mye høyere karakterer enn gutter. Gjest i episoden er Ann Margereth Gustavsen…
 
Hvordan går det egentlig med den omorganiseringen borte hos dere? Mye rot? Hva om det fantes en løsning som kunne få de fleste endringer til å bli forbedringer? I dagens episode prater vi om handlingsteori - teorien som ligger bak handlingene vi utfører. Du møter du Ide Katrine Birkeland, Akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteama…
 
Bli med og utforsk hvordan lærere kan legge opp til en bred og pålitelig vurderingspraksis som skaper lærelyst. Prosjektlederen ved HiNN Berit Dahl forklarer en modell kalt Trakta, forfatter av bøker om Vurdering Kjell Evensen gir praktiske tips, lektor Elisabeth Engum gir oss et praksiseksempel og John Dietricsson, Seniorrådgiver hos Statsforvalte…
 
Vi følger opp forrige ukes episode, og samtale med Marte Blikstad-Balas. Der pekte hun på at tilbakemeldinger elevene får digitalt mens de er i læringsprossen er læringsfremmende. I dagens episode går Øystein Imsen igjennom hvordan dette kan gjøres. Blikstad-Balas pekte også på at det hadde vært uforholdsmessig mye individuelle oppgaver under nedst…
 
Vi går gjennom en struktur for kollegaveiledning i stor gruppe, som følger disse fasene: 1) Presentasjon av problem, 2) Problemvalg, 3) Redegjørelse for problemet, 4) Avklaring av problemet og situasjonen, 5) Egne løsningsforslag, 6) Råd og 7) Evaluering av råd. Strukturen er basert på Lauvås, Lycke og Handals bok "Kollegaveiledning med kritiske ve…
 
I denne episoden deler lærerne hvilke metoder de bruker i sin undervisningsstil. De har tatt utgangspunkt i metoder som har høy sannsynlighet til å gi god læringseffekt ifht kvantitativ forskning, og gjort det til sitt. Øyvind tar frem mikrofonen og rapper litt også, blant annet om Overordnet del. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedr…
 
Den høytpresterende- og prisvinnende læreren Skage Hansen forteller hvordan han og kollegaene gikk frem da de skapte den velkjente Engebråten-modellen. Rap-rektoren Øyvind Børven linker modellen opp mot kvantitativ forskning og Hatties 2018-liste. Når forskning og erfaring blir kombinert kan man skape fantastiske læringsopplevelser for elevene i al…
 
Den høytpresterende- og prisvinnende læreren Skage Hansen forteller hvordan han og kollegaene gikk frem da de skapte den velkjente Engebråten-modellen. Rap-rektoren Øyvind Børven linker modellen opp mot kvantitativ forskning og Hatties 2018-liste. Når forskning og erfaring blir kombinert kan man skape fantastiske læringsopplevelser for elever i all…
 
Kirsti Klette er professor og utdanningsforsker, og har observert norske klasserom i en årrekke. Hva kjennetegner god undervisning? Hva slags pedagogikk er best? Hva er vi gode på i Norge? Hva kan vi bli bedre på? Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
I følge tall fra Ungdata kjeder hele 77 % av elevene seg på skolen. Noe av det mest skadelige for læring er kjedsomhet, i følge metastudier (nummer tre fra bunnen på Hatties 2018-liste). En vanlig elev tilbringer over 70.000 timer på skolen. Hvordan kan vi gjøre skolen mer meningsfylt? Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norg…
 
Dagens episode er en suksesshistorie fra et innføringskurs ved ingeniørutdanning som ble gjennomført på 479 studenter. Kursene hadde tidligere hatt svært lave resultater, med en strykprosent på over 50 %. Etter innføring av hverandrevurdering som pedagogisk grep sank strykprosenten fra over 54 % ned til 15 %. I takt med at færre elever strøk, fikk …
 
I episoden følger vi Eva Kosberg som reagerer på eksempeloppgavene i Politikk- og menneskerettigheter-eksamenen. Hvorfor går den fra å være en lengre, drøftende fagtekst, til mindre oppgaver hvor fokuset er mer på å "gjøre rede for"? Vi snakker med den verdenskjente utdanningsforskeren Gert Biesta, Thom Jambak fra Utdanningsforbundet, Ole Lystad fr…
 
I denne episoden forklarer Erlend Dehlin en modell du kan bruke for å forstå elevmedvirkning på en god måte. Dehlin har utarbeidet modellen sammen med Mari-Ana Jones om å lage modellen, og i rute "B" finner vi en type elevmedvirkning kalt Samskaping. Læreren Are og elevene Saga, Alexander og Aurora forteller om hvordan man kan utøve samskaping i pr…
 
Snart tid for utviklingssamtaler? Hva med å skape en bedre løsning for elever og foreldre, som er mer meningsfylt for alle og krever mindre arbeid for deg som lærer? Høres ikke det ganske bra ut? Hør dagens episode som i tillegg til det overnevnte, potensielt kan øke motivasjonen til elevene dine. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedr…
 
I ukas episode tar jeg en prat med Anders Dysvik, professor ved BI i Oslo. Han forklarer at det er tre behov som får folk, enten det er lærere, medarbeidere eller elever til å være indre motiverte. Dette er de tre behovene: Autonomi Mestringsopplevelser Gode relasjoner Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acas…
 
Lærerrollen 2.0 Kunnskapsminister Guri Melby, Professor Thomas Dahl (NTNU), Lektor Simen Spurkland og Lektor Liv Cathrine Krogh kommer innom for å diskutere hvordan lærerrollen har endret seg, og hvordan den bør være i fremtiden. Produsert og mikset av Marius Bergeland, Loco Studioes. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge…
 
Hva tenker vi om politikernes rolle i utviklingen av skolen? Blander de seg for mye inn i ting? Hvilke betydning har samarbeid og erfaringsdeling mellom lærere i skolen i dag? Hva skjer egentlig med vurderingspraksisen? Og hva har podcastvertene lært av hverandres podcaster? Dette er blant temaene i denne samtalen mellom tre stykker som driver skol…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login