Best alaye podcasts we could find (Updated June 2018)
Related podcasts: Nipa Ninu Awon Tira Hadiisi Irun Religion Islamic Education Islam Ahkaam Lori Esin Umdatul Itumo Idajo Igbagbo Buluugul-maraam Igberaga Iruju  
Alaye public [search 0]
show episodes
 
A
Alaye Suratul Fatiha
Daily+
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
R
Retromanía
Weekly
 
Un programa sobre ese fenómeno que encapsula en nuestros días más de medio siglo de música pop. Del ayer al hoy y del hoy al ayer. Sobre la fijacion del hoy con el pasado en la cultura pop.
 
Podcast bringing public procurement issues to a lay audience. Interviews by Dr. Pedro Telles
 
The Alay Ng Kultura Podcast on everything from progressive social justice issues to art to pop culture… These are Aktual Konversations.
 
Luminous Radio is a lay apostolate spreading gospel through online Radio in Malayalam language.
 
“Theater of The Courtroom” is a podcast designed to help trial lawyers “bring the life back to the law” by making a positive connection with jurors so that they will be open to our arguments. It’s also designed to help tax professionals simplify “tax speak” so that it can easily be understood by a lay audience.
 
R
Retromanía
Weekly
 
Un programa sobre ese fenómeno que encapsula en nuestros días más de medio siglo de música pop. Del ayer al hoy y del hoy al ayer. Sobre la fijacion del hoy con el pasado en la cultura pop.
 
Jeff and Jonny are pastors who want to encourage pastors of “smaller” churches. All most pastors see online are the churches that have grown into the thousands in just a few years, the ones that spread out around the city through multiple services and multiple campuses. The ministry leaders with the most influence are the mega church pastors with mega ministries, staffs, and dollars. Praise God for what He is doing in these large and influential churches! We benefit from their vision and inf ...
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
Saint Rose of Lima, T.O.S.D. (April 20, 1586 – August 24, 1617), was a Spanish colonist in Lima, Peru, who became known for both her life of severe asceticism and her care of the needy of the city through her own private efforts. A lay member of the Dominican Order, she was the first person born in the Americas to be canonized by the Catholic Church. (Summary from Wikipedia)
 
Retellings or summaries of sermons from Brother Wingo, a lay preacher.
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
A
Aleebu Iwa Igberaga
Daily+
 
Ibanisọrọ yi da lori alaye nipa aleebu ti o wa nibi iwa igberaga ati awọn oore ti o nbẹ nibi itẹriba.
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
I
Itumo Igberaga
Daily+
 
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
Loading …
show series
 
Biggest Takeaways: When We Collided is a layered, beautiful walk through mental illness that is an excellent vehicle to discuss important issues with your teen. Mental health - especially depression, anxiety, and suicide - are the issues of our teens' generation. Mental illnesses are complex, treatable, manageable conditions. More people than y ...…
 
Dynamic Hydroplaning: Water on the runways reduces the friction between the tires and the ground and can reduce braking effectiveness. The ability to brake can be completely lost when the tires are hydroplaning because a layer of water separates the tires from the runway surface. This is also true of braking effectiveness when runways are cover ...…
 
Julica Hermann de la Fuente is a Lay Community Minister and a candidate for UU ministry. Prior to answering her ministerial call, Julica had been a social justice educator and a life coach. In addition to an MA in Leadership Studies from Meadville Lombard Theological School, she also holds an MSW and an ABD in Sociology from the University of M ...…
 
Exodus 16 16 The whole Israelite community set out from Elim and came to the Desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had come out of Egypt. 2 In the desert the whole community grumbledagainst Moses and Aaron. 3 The Israelites said to them, “If only we had died by the Lord’s hand in Egy ...…
 
Exodus 16 16 The whole Israelite community set out from Elim and came to the Desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had come out of Egypt. 2 In the desert the whole community grumbledagainst Moses and Aaron. 3 The Israelites said to them, “If only we had died by the Lord’s hand in Egy ...…
 
Val back after a bit of a lay off talking about Cm Punk news, Money in the Bank, Impact Wrestling and more
 
In this podcast, Dave Korsunsky, founder of Heads Up Health, talks to Shawn Wells about hacking performance. Dubbed the “World’s Greatest Formulator” by Dr. Jacob Wilson, Shawn Wells is the CEO of Zone Halo Research, a consulting group for supplement formulations and also Chief Scientific Officer at BioTRUST, responsible for R&D and Quality Con ...…
 
Truth You Can Act On: Regular Communication: Having the one-on-one cadence is great but tailor it to what that specific person needs. For some it might be every week for others it could be every other. Then keep track of what you discuss with your team through a shared document. This document keeps you both on track with development and communi ...…
 
Zarin advertises a layered water bottle
 
An interview with Jared Cannon, founder and CEO of Simply Good Jars, a Philadelphia based company that is building a food technology and distribution business on the back of healthy food in a jar. Read more about Simply Good Jars founder, Jared Cannon's journey on growthcurve.fm Special Thanks to: Kuf Knotz and The Hustle for our intro song, “P ...…
 
Does Facebook know something about blockchain that we don't? Probably. If there's one thing we can all agree on about blockchain tech and cryptocurrency, it's that most people don't understand them. Facebook, which recently re-organized itself to make blockchain one of its major focuses, clearly has something up its sleeve with regard to crypto ...…
 
Karen White has a knack for design. Her business Oasis Accents is the perfect place to start and finish when you’re needing the perfect accent or a keen eye to help you create the perfect space. Subscribe to the Frisco Podcast on iTunes! or get the Podcast RSS Feed Show Notes & Links: Oasis Accents Website Oasis Accents on Lifestyle Frisco Oasi ...…
 
The plight of Gazans/Palestinians, the US embassy move to Jerusalem, Netanyahu regime Ray McGovern served as an Army intelligence officer and a CIA analyst for 27 years under 7 presidential administrations, from John F. Kennedy to George H. W. Bush. Among his duties was preparing the President’s Daily Brief, which was a one-on-one to President ...…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
Set list: "Another Chance" "Rising Star" - interview - "A Million Pearls" "Champagne" When it comes to musical trades, it seems like Shara Nova has set out to prove that she can be jack of all trades, master of… all. With an upbringing surrounded by evangelical music followed by formal education in operatic voice and classical composition, Nova ...…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
In today’s episode of the VA Form 21 Podcast, I am going to teach you how to become a better advocate by challenging the VA Medical Examiner’s competence – or at least rebutting the presumption of competence in your client’s BVA appeals. If you are getting value from the VA Form 21 Blog and Podcast, and want to become a sponsor, you can become ...…
 
The Helsinki Final Act, an agreement signed by 35 nations at the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) on August 1, 1975, addressed a spectrum of global problems and had a lasting impact on U.S.-Soviet relations. The Helsinki Final Act dealt with a variety of issues divided into four “baskets.” The first basket dealt with poli ...…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
We have a treat for you! We have three incredible Pinot Noirs, and a number of dishes from Stark's Steak and Seafood.First we will check out the tasting notes on these wines and then Enjoy a great new audio feature,pairing these beautiful wines with the cuisine of Stark's Steak and Seafood. First we have opened the 2015 Annahala Pinot Noir.This ...…
 
Have you ever wondered what actually happens when you lose weight? More specifically, when you lose fat? What happens? Where does the fat go? In this podcast, I’ll give you a little insight as to what actually happens when you lose weight. Is it just me that’s ever wondered where fat actually goes? Does it just disappear? Why does it find us ag ...…
 
Interview Series by Dr. Joel Ying. “People of passion and purpose, doing interesting things, living their present moment.” LivingthePresentMoment.com/podcastshow Laurie Lyons is a co-founder of Open Mind Zen Naples, a center devoted to the practice of mindfulness meditation and yoga in Naples, Florida. She is a lay monk in the Open Mind Zen Sch ...…
 
Some people have a different kind of damage. It’s a layer of self destruction iced on top of the hurting of their hearts.
 
I have developed ©The S.U.R.E. Success Method to help you reach your goals. Every Friday, I will post a blog with an accompanying podcast to help you on your path to success! The framework of ©The S.U.R.E. Success Method is below: S-Strategize. (Set your goals. Make a plan) U-Understand. (Identify obstacles to obtaining the goals) R-Release. (C ...…
 
I have developed ©The S.U.R.E. Success Method to help you reach your goals. Every Friday, I will post a blog with an accompanying podcast to help you on your path to success! The framework of ©The S.U.R.E. Success Method is below: S-Strategize. (Set your goals. Make a plan) U-Understand. (Identify obstacles to obtaining the goals) R-Release. (C ...…
 
Hey Folks! We're back with another Q&A episode (yes, we're going to be doing these regularly)! If you have a question for a future episode, submit them here https://robbwolf.com/contact/submit-a-question-for-the-podcast/ 1. (3:00) Low Carb and Low Testosterone Steve says: Hey Robb and Nicki! Any ideas as to why when I switched to low carb, my S ...…
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
We’re back with our last deep dive into Robert C. Martin’s latest book, Clean Architecture, while Allen suffers from sleep deprivation, Joe shows us his dance moves, and Michael’s mind is blown on how to unit test. Sponsors FreshBooks.com/Coding – Use code “CODING BLOCKS” in the “How Did You Hear About Us?” section Survey Says It’s time for ano ...…
 
A lay off can be a tough thing to go through but beyond it lies something beautiful if we chose to see it as an opportunity. Get Our FREE Video Series That Shows You How To Turn Your Passion into a Business: https://voebeheard.com/free-video-series/Connect with me athttps://www.voebeheard.comhttps://www.facebook.com/groups/voiceoftheentrepreneur/…
 
Ruben Gamez, founder of Bidsketch, has built a business around strategic content marketing and he’s doing it again with DocSketch. Wondering what the ROI of content marketing is? Then this episode will show you how to maximize your efforts and increase the chances for your service to get the most ROI. Ruben saw a gap in the market when trying t ...…
 
Shine Theory, millennial pinkwashing, and intellectual property in the internet age. Plus, women-only spaces for profit and for community. ***** Shine Theory / millennial pinkwashing Appropriation in fashion IP in the internet age Jaclyn Friedman laying groundwork on consent Audre Lorde laying groundwork on *everything* NYC: The Wing and New Wo ...…
 
Mitch Moss (@MitchMossRadio) & Pauly Howard (@PaulyHoward) welcome in play-by-play broadcaster @ChadAndrus to talk about getting mauled by a layer going for a loose ball, why #BeckyHammon would turn down #CSURams HC job, & the Nevada Wolfpack #BattleBorn dominance in the #MountainWest
 
Critically Speaking, is hosted by Cindy Mercer, who interviews Jim Hammer, a lay pastor and author of the books, Victory Over A Critical Spirit and Life Without A Critical Spirit. Jim shares how the Holy Spirit made him aware of his own critical spirit, and how it was not only affecting him, but also his family and friends. He points out how Sa ...…
 
In this episode, Megan and Father Joe interview Kevin Foy, National Team Leader of Teacher and Catechist Outreach at Maryknoll Fathers and Brothers. They discuss Kevin's experiences as a former teacher working with youth, his life as a catechist and a lay person who is helping to promote and transform the church in the US among young people. Ke ...…
 
Overview: Brian and Tyler discuss the basics of Service Meshes, such as Istio, Envoy and Linkerd. Show Notes: Istio Homepage Envoy Homepage Linkerd Homepage Introduction to modern network load balancing and proxying OpenShift Commons Briefing #103: Microservices and Istio on OpenShift Sidecars and a Microservices Mesh Videos from CNCF / KubeCon ...…
 
​"​The Internet is full of millions of the websites, ​and you have no idea of the quality of the health information presented. There are ways ​​to evaluate ​whether this is something ​trustworthy for a decision on your health or for treating a patient." ​​Julia Whelan J​ulia Whelan is a friend, colleague and a collaborator of mine for many year ...…
 
Google login Twitter login Classic login