Best alaye podcasts we could find (Updated November 2017)
Related podcasts: Nipa Ninu Awon Tira Islam Hadiisi Esin Religion Islamic Education Awọn Irun Lori Idajo Ahkaam Mọ Rọ Umdatul Itumo Gbigba  
Alaye public [search 0]
show episodes
 
A
Alaye Suratul Fatiha
Daily+
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
A
Alaye Ibere Suratu Bakora
Daily+
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
A
Alaye itumo idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle ni ede yoruba [agbekale ti ohun]
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
A
Alaye nipa Irun Odun Mejeeji ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Lori Awon Iruju ti o nbe fun Awon Eniyan Kan nipa Wiwa Ategun (At-tawassul)
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
A
Aktual Konversations
Daily+
 
The Alay Ng Kultura Podcast on everything from progressive social justice issues to art to pop culture… These are Aktual Konversations.
 
L
Luminous Radio's Podcast
Rare
 
Luminous Radio is a lay apostolate spreading gospel through online Radio in Malayalam language.
 
P
Public Procurement Podcast -
Monthly
 
Podcast bringing public procurement issues to a lay audience. Interviews by Dr. Pedro Telles
 
T
Theater of The Courtroom
Weekly
 
“Theater of The Courtroom” is a podcast designed to help trial lawyers “bring the life back to the law” by making a positive connection with jurors so that they will be open to our arguments. It’s also designed to help tax professionals simplify “tax speak” so that it can easily be understood by a lay audience.
 
2
200churches Podcast: Ministry Encouragement for Pastors of Small Churches
 
Jeff and Jonny are pastors who want to encourage pastors of “smaller” churches. All most pastors see online are the churches that have grown into the thousands in just a few years, the ones that spread out around the city through multiple services and multiple campuses. The ministry leaders with the most influence are the mega church pastors with mega ministries, staffs, and dollars. Praise God for what He is doing in these large and influential churches! We benefit from their vision and inf ...
 
G
Gba-fi-pamọ (Amaanah) Itumọ rẹ ati ohun ti o ko sinu
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
S
St. Rose of Lima: The Flower of the New World by CAPES, Florence Mary
 
Saint Rose of Lima, T.O.S.D. (April 20, 1586 – August 24, 1617), was a Spanish colonist in Lima, Peru, who became known for both her life of severe asceticism and her care of the needy of the city through her own private efforts. A lay member of the Dominican Order, she was the first person born in the Americas to be canonized by the Catholic Church. (Summary from Wikipedia)
 
B
Best of Brother Wingo's World Famous Five Mintute Sermons
 
Retellings or summaries of sermons from Brother Wingo, a lay preacher.
 
N
Nini Igbagbo si Ojo Ikehin
Daily+
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
A
Awọn Aaye ti a kọ fun wa lati kirun nibẹ
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
I
Itumo Igberaga
Daily+
 
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
 
A
Aleebu Iwa Igberaga
Daily+
 
Ibanisọrọ yi da lori alaye nipa aleebu ti o wa nibi iwa igberaga ati awọn oore ti o nbẹ nibi itẹriba.
 
E
Eto Oko ati Aya ninu Islam
Daily+
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
A
Awon Eko Pataki Nibi Ogun Khandak
Daily+
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Anfaani yiyọ Saka (Zakat) fun Ẹnikọọkan ati fun Awujọ
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
U
Unwanted Family Podcast
Daily+
 
A warm selection of music and chat.Expect House, Disco, Techno, Reggae, FunkPresented in a layed back style by the Unwanted Family DJs:Chris GeeFranklinThomas JamesMr Venom and friends....
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
T
THE SECRET TalkCast
Monthly+
 
If you haven't heard of THE SECRET, you will soon. THE SECRET refers to a few things - a website, a movie, a book, and a life-changing paradigm of self-fulfillment - all available at www.TheSecret.TV. The principles contained in the website and its outstanding video (and book) are the subject of this weekly (at first) TalkCast, where we will discuss the effects of the video, the philosophies, and the results of both on average people from a lay person's perspective - yours and mine. I am not ...
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
A
Awọn Ohun ti o maa njẹ ki ọmọ ya alaigbọran
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
I
Idajo Islam lori Odun Ayajo Ojo Ololufe (Valentine Day)
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
Loading …
show series
 
Transcript: Rob Maine: Hey guys, we're going to go ahead and get started and really glad that you guys are here. Want to make sure that you're in the right spots. We are doing the talk on- Nick Bogardus: Feminism. Rob Maine: That's right. Nick Bogardus: Just kidding. Rob Maine: That's right. No, being a multiplying and missional pastor in a pos ...…
 
Join Hardlydan and Amras89 for game talk and fun! This time, The Gamesmen talk about Electronic Arts buying Respawn, Nintendo boosting Switch production, Activision getting sued, and Telltale Games lay offs. Games discussed are Overwatch, Mass Effect Andromeda, Call of Duty WWII, Mario Run, Rocket League, and Super Mario Odyssey. Featured Music ...…
 
Traditional time-lapses are constrained by the idea that there is a single universal clock. In the spirit of Einstein's relativity theory, layer-lapses assign distinct clocks to any number of objects or regions in a scene. Each of these clocks may start at any point in time, and tick at any rate. The result is a visual time dilation effect know ...…
 
V
Vimeo Staff Picks
 
Traditional time-lapses are constrained by the idea that there is a single universal clock. In the spirit of Einstein's relativity theory, layer-lapses assign distinct clocks to any number of objects or regions in a scene. Each of these clocks may start at any point in time, and tick at any rate. The result is a visual time dilation effect know ...…
 
While Japanese video game companies didn’t invent the category, they have certainly been the most influential throughout the life of the industry. Neither of us would be sitting here doing this podcast today if not for the likes of Nintendo, Sony, Sega, and many others. In spite of the emergence of Microsoft as a platform holder, Sony and Ninte ...…
 
00:00 - Introduction 02:57 - Scripture Narrative (Matthew 24:4-14) 08:12 - Main Topic (Will the Real Jesus Please Stand Up?)On episode TWENTY-EIGHT of Let the Bird Fly! the guys welcome the ever-patient Rev. Dr. Matthew Richard. If you’re a regular listener, you may recall that on Episode 26 we tried to discuss Dr. Richard’s book with him on th ...…
 
Exodus 16:1-18 Bread from Heaven The whole congregation of the Israelites set out from Elim; and Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had departed from the land of Egypt. The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilder ...…
 
I
Imagine More Podcast
 
Mike Landman is the founder and CEO of Ripple IT. Ripple helps companies make the most of their technology with consulting, implementation and ongoing support. Mike founded the company in Atlanta in 1997 and today they serve clients across the country with offices in Atlanta and New York City. Mike lives downtown with his partner, Krystin, 2 do ...…
 
Marijuana Today Daily Headlines Monday, October 9, 2017 | Curated by host Shea Gunther // DEA Report: Marijuana Seizures Increased By 20 Percent In 2016 (NORML Blog) // Marijuana Is A Big Issue In Next Month’s Elections (Marijuana Moment) // First billboard ads for a marijuana dispensary will go up Monday (Boston Globe) These headlines […]…
 
State Department issues travel warning against Cuba, elephant rides disappearing in India, and how to properly plan for a lay-over.
 
T
Towards The Margins
 
A show of mighty fine music and a very tired presenter. Been a very long week here, finished with a full on weekend of Fun Palaces. Tonight’s triangle feature is Iklecktik, a glorious venue in London with the rest of the show taken up with some great new releases and a couple of older tracks. Tracklisting: Tyshawn Sorey – Contemplating Tranquil ...…
 
A layered podcast all about the world of onions.Music: https://www.bensound.com/Sources:https://www.onions-usa.org/all-about-onions/history-of-onionshttps://www.glueandglitter.com/2017/08/15/vegan-onion-dip/#wprm-recipe-container-43478https://en.wikipedia.org/wiki/Onionhttps://www.onions-usa.org/all-about-onionshttps://www.youtube.com/watch?v=G ...…
 
Real people. Real instruments. Real beats. Real reaction. Hillbilly Moon Explosion embraces the moments when fans and followers of Hip Hop/EDM approach them about their live performance. In what seems to be an electronic age of sound there's still a layer of artists bringing music forward by way of making it with actual strings and skins. The l ...…
 
A
Appy Hour: Highlighting the Best in Mobile Marketing
 
We live in a connected device world. No one is ever doing one thing at a time. The focus level of consumers is becoming more and more frantic, and the way that they interact with brands has evolved significantly. That’s where cross-channel marketing comes in. There are lots of names for it, including omnichannel, but whatever you call it, it’s ...…
 
W
Wise Money Tools's Podcast
 
As we progress in life there are different stages that most of us go through. Many of us have gone through all four stages, some of you are getting started and others are right in the middle of it. They go something like this: Struggling Surviving Arriving Thriving Struggling – this is the fun one, right? Haha If you’ve ever had to go through t ...…
 
K
Kingdom Crossroads Podcast with Pastor Robert Thibodeau
 
Episode 132 Show Notes for David Ince Today, I have a special guest that is going to bless your socks off. David Ince is the Founder and Co-Director of “Living Successfully, Inc.” David is a trained and qualified Professional Life Coach and Human Behavior Consultant through the Christian Coach Institute, he is a published author of “From Idea t ...…
 
Episode #3 of ohmythirties is a conversation about how to be productive during a lay off. Often times, it is hard for people to keep their spirits up and focused during a lay-off. With these 6 quick tips on how to stay on task during a lay-off you will be sure to chuckle a little, but to be reminded that this is only temporary.…
 
A whale of a potato harvest: A North Douglas gardener harvests his potato crop on Thursday. It’s unclear why so many potatoes grew into the shape of marine mammals, but it likely has to do with the particular variety of fingerling potatoes. All of these potatoes will go into temporary storage unwashed since their skins are still so thin and del ...…
 
Taylor Sterling created the job of her dreams as founder of Glitter Guide, an online lifestyle and media company. But a lay off and a ton of hard work had to come first before she found personal and professional success. We sit down with the working mom to talk about the early days of her website as well as the power of positivity, supporting o ...…
 
L
Los Gatos United Methodist Church
 
Exodus 16:2-15 (NRSV) 2 The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. 3 The Israelites said to them, ‘If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and ate our fill of bread; for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assem ...…
 
W
Westminster Presbyterian Church Sermons
 
Exodus 16:2-15 2The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. 3The Israelites said to them, “If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and ate our fill of bread; for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with ...…
 
Rod and Hugh are back for the fourth (fifth?) time to talk about Lays Do Us a Flavor with live taste tests and some complain’ about Lays (who are clearly the enemy for putting on a free, voluntary contest for the public. They also tried a few other fringe flavors, not official in this year’s competition…(check our rankings of ALL FOURTEEN Lays ...…
 
Episode 67 Show Notes for David Ince Today, I have a special guest that is going to bless your socks off. David Ince is the Founder and Co-Director of “Living Successfully, Inc.” David is a trained and qualified Professional Life Coach and Human Behavior Consultant through the Christian Coach Institute, he is a published author of “From Idea to ...…
 
B
Big Geek Show - comic books, movie reviews, tv, comic con interviews, and more
 
Sal gets a little dark in the first half of this episode as he rambles on about the future of Apple products and the possibility of directly implanting memories and experiences into your brain for a small fee. Why leave the house if you could simply experience someone else’s interesting life? Meanwhile...Rick and Morty lay a bit of an egg with ...…
 
KOWW 78. Ice Haven hoooooo! We are down under the water in the town beneath the lake. The posse gets a lay of the land and play tourist as they get their bearings, what hijinx will they get into in the Bullywog hometown? Tune in to now! Be sure to subscribe to the Kingdoms of the Wild West (KOWW) feed on Apple Podcasts and Google Play Music! ww ...…
 
#LogiaLife Picking a Mentor to look up to can be like finding that perfect piece of fruit. Some look great on the outside, feel perfect but once you peel away a layer its rotten to the core. Others might not look so perfect but are delicious fruity! Finding the right mentor to follow does not mean you need to be them. Just use the characteristi ...…
 
GOB 93 Rubbish Party This article first appeared in Birdwatching Magazine August 2017 The ‘Rubbish Party’ won a council seat somewhere in Scotland in the last council elections. If you think this appellation is an unprecedented admission of political ineptitude, let me disabuse you; their main policy is cleaning up local litter. Litter, as I ha ...…
 
Romans 12:1-8 & Matthew 16:13-20 Jeff Hansen is a Lay Speaker from Gobin Memorial United Methodist Church who brings us his message.
 
S
Sermons - St. Mary’s Episcopal Church
 
One of the beautiful things about our Lectionary is the telling of the Gospel stories in relative sequence. We have been hearing of Jesus’ ministry as recorded in Matthew’s Gospel, and we have walked with Jesus this summer, from the naming of the twelve disciples to the telling of many parables, always along the way witnessing Jesus’ healing th ...…
 
Family. Entrepreneurship. And a strong passion to help with cancer research. That is the recipe behind Arm Guard. A brand started by Curtis Lamb and his two sons, Daxton and Cale, to do their part in taking action to prevent cancer. How are they doing this you may ask? With their premium sun sleeves. The Arm Guard team did not take any shortcut ...…
 
T
The Armchair Adventurers Club
 
Our heroes have made it safely to Baldur's Gate after their boat ride from Elturel. A stranger approaches them and offers to help them investigate the ongoings of the dragon cultists. Having just arrived and needing to get a lay of the land our heroes must fan out and look for any leads on what the cult might be doing. Tune in today as they mov ...…
 
Today Omar just hangs out in the studio with Raul, the audio guy, and Marcos Preciado, the new inter. They sit around and watch youtube video clips of the upcoming Mcgregor vs Mayweather fight. Its a layed back episode today just hanging out in the sutdio.Follow us on Itunesitunes.apple.com/us/podcast/my-jo…d1247345831?mt=2Follow us on Google P ...…
 
Barry was diagnosed in 2012 with stage 3 lung cancer after experiencing swelling in his neck that had repeatedly showed up and disappeared several times. He went to see his primary care doctor and an oncologist. He was told he had 18 months to live in 2012. Barry went to see Dr. Lathan for a second opinion and wound up staying to be treated at ...…
 
L
Liz and Alissa Make Stuff
 
Cream of Chicken Soup for the Podcaster's Soul This episode, we're talking family recipes with some real live family, Liz's mom Claud! We do our best to celebrate the food traditions of our families while avoiding (sometimes unsuccessfully) all canned soup products. You'll also hear about the thrilling saga of who eats which pierogi, learn abou ...…
 
So this movie is brought on by the new film with Samuel L. Jackson and Ryan Reynolds: The Hitman's Bodyguard! So, we begin the comedy lasagna with first a layer of trailer! The recipe continues on with: Boring Anecdotes, Puns of Power, Songs of Spur-of-the-Moment-Greatness, and a total lack of gun safety! If you ever wanted to actually be enter ...…
 
I
In The CLEAR Business Podcast
 
Listen in as Clear Directory Founder Justin Recla tackles the very popular and misunderstood business question: What is Due Diligence? Welcome to the In the Clear podcast, I’m your host, Justin Recla and today I’m gonna tackle a question that we get quite often, and that is, “What is due diligence?” Now for most people to understand, due dilige ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login