Best alaye podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Nipa Ninu Awon Tira Hadiisi Esin Islam Religion Islamic Education Awọn Irun Ahkaam Lori Idajo Mọ Rọ Umdatul Itumo Gbigba  
Alaye public [search 0]
show episodes
 
A
Alaye Suratul Fatiha
Daily+
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
A
Alaye Ibere Suratu Bakora
Daily+
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
A
Alaye itumo idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle ni ede yoruba [agbekale ti ohun]
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
A
Alaye nipa Irun Odun Mejeeji ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Alaye Lori Awon Iruju ti o nbe fun Awon Eniyan Kan nipa Wiwa Ategun (At-tawassul)
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
A
Aktual Konversations
Daily+
 
The Alay Ng Kultura Podcast on everything from progressive social justice issues to art to pop culture… These are Aktual Konversations.
 
L
Luminous Radio's Podcast
Rare
 
Luminous Radio is a lay apostolate spreading gospel through online Radio in Malayalam language.
 
P
Public Procurement Podcast -
Monthly
 
Podcast bringing public procurement issues to a lay audience. Interviews by Dr. Pedro Telles
 
T
Theater of The Courtroom
Monthly+
 
“Theater of The Courtroom” is a podcast designed to help trial lawyers “bring the life back to the law” by making a positive connection with jurors so that they will be open to our arguments. It’s also designed to help tax professionals simplify “tax speak” so that it can easily be understood by a lay audience.
 
2
200churches Podcast: Ministry Encouragement for Pastors of Small Churches
 
Jeff and Jonny are pastors who want to encourage pastors of “smaller” churches. All most pastors see online are the churches that have grown into the thousands in just a few years, the ones that spread out around the city through multiple services and multiple campuses. The ministry leaders with the most influence are the mega church pastors with mega ministries, staffs, and dollars. Praise God for what He is doing in these large and influential churches! We benefit from their vision and inf ...
 
G
Gba-fi-pamọ (Amaanah) Itumọ rẹ ati ohun ti o ko sinu
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
S
St. Rose of Lima: The Flower of the New World by CAPES, Florence Mary
 
Saint Rose of Lima, T.O.S.D. (April 20, 1586 – August 24, 1617), was a Spanish colonist in Lima, Peru, who became known for both her life of severe asceticism and her care of the needy of the city through her own private efforts. A lay member of the Dominican Order, she was the first person born in the Americas to be canonized by the Catholic Church. (Summary from Wikipedia)
 
B
Best of Brother Wingo's World Famous Five Mintute Sermons
 
Retellings or summaries of sermons from Brother Wingo, a lay preacher.
 
N
Nini Igbagbo si Ojo Ikehin
Daily+
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
A
Awọn Aaye ti a kọ fun wa lati kirun nibẹ
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
I
Itumo Igberaga
Daily+
 
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
 
A
Aleebu Iwa Igberaga
Daily+
 
Ibanisọrọ yi da lori alaye nipa aleebu ti o wa nibi iwa igberaga ati awọn oore ti o nbẹ nibi itẹriba.
 
E
Eto Oko ati Aya ninu Islam
Daily+
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
A
Anfaani yiyọ Saka (Zakat) fun Ẹnikọọkan ati fun Awujọ
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Awon Eko Pataki Nibi Ogun Khandak
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
R
Rebuilding My Inner Abbey
Monthly
 
Learn practical strategies for building a lay spirituality from the ground up. Rebuild the 5 rooms of your Inner Abbey by learning how to grow in 5 areas of lay spirituality.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
U
Unwanted Family Podcast
Daily+
 
A warm selection of music and chat.Expect House, Disco, Techno, Reggae, FunkPresented in a layed back style by the Unwanted Family DJs:Chris GeeFranklinThomas JamesMr Venom and friends....
 
T
THE SECRET TalkCast
Monthly+
 
If you haven't heard of THE SECRET, you will soon. THE SECRET refers to a few things - a website, a movie, a book, and a life-changing paradigm of self-fulfillment - all available at www.TheSecret.TV. The principles contained in the website and its outstanding video (and book) are the subject of this weekly (at first) TalkCast, where we will discuss the effects of the video, the philosophies, and the results of both on average people from a lay person's perspective - yours and mine. I am not ...
 
A
Awọn Ohun ti o maa njẹ ki ọmọ ya alaigbọran
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
Loading …
show series
 
In this episode, Megan and Father Joe interview Kevin Foy, National Team Leader of Teacher and Catechist Outreach at Maryknoll Fathers and Brothers. They discuss Kevin's experiences as a former teacher working with youth, his life as a catechist and a lay person who is helping to promote and transform the church in the US among young people. Ke ...…
 
P
PodCTL - Containers | Kubernetes | OpenShift
 
Overview: Brian and Tyler discuss the basics of Service Meshes, such as Istio, Envoy and Linkerd. Show Notes: Istio Homepage Envoy Homepage Linkerd Homepage Introduction to modern network load balancing and proxying OpenShift Commons Briefing #103: Microservices and Istio on OpenShift Sidecars and a Microservices Mesh Videos from CNCF / KubeCon ...…
 
P
PodCTL - Containers | Kubernetes | OpenShift
 
Overview: Brian and Tyler discuss the basics of Service Meshes, such as Istio, Envoy and Linkerd. Show Notes: Istio Homepage Envoy Homepage Linkerd Homepage Introduction to modern network load balancing and proxying OpenShift Commons Briefing #103: Microservices and Istio on OpenShift Sidecars and a Microservices Mesh Videos from CNCF / KubeCon ...…
 
W
Wellness Insider Network: Healthier Life with Herbs, Food, Self-Care Techniques
 
​"​The Internet is full of millions of the websites, ​and you have no idea of the quality of the health information presented. There are ways ​​to evaluate ​whether this is something ​trustworthy for a decision on your health or for treating a patient." ​​Julia Whelan J​ulia Whelan is a friend, colleague and a collaborator of mine for many year ...…
 
On the first ever episode of DEATH // SENTENCE, I’ll talk about American War, a buzzed-about novel from war reporter Omar El Akkad about a second American civil war that starts because gasoline gets banned. Really. We’ll cover the book’s confused morality, its over-wrought dialogue, Darth Vader, solar panel efficiency, tailgate parties, bio-ter ...…
 
 
Oh baby it’s December and it’s finally getting cold outside. Friends have started to come up with reasons to stay in, and you would rather not netflix and chill all by your lonesome. Instead, you have revamped your Tinder profile and are looking to get booed up until April. Join the NFD crew as they discuss the cuffin’ season phenomenon and dig ...…
 
Today we disallow Force sensitive hockey players, then puck up: Avengers Infinity War - Vision-Alexa order us a Lay-z-boy. Skip to 41:20 for Avengers-only! I Tonya brings equality to trash in 2017 Hang Dog Halpert and his thriller cheaks Jurassic World makes us erupt Black Mirror makes you fat Snoke and Caesar - all gollum and much more…
 
http://www.wfn1.com/wp-content/uploads/2017/11/ceomoney_20171128_full.mp3 With Guests: Jesse Langley CEO – Soupure www.soupure.com Mr. Langley is a seasoned professional who over 20 years of strategic team leadership and operations for multiple enterprises. He has an international blend of experience spanning start-ups, public companies and non ...…
 
R
Rebuilding My Inner Abbey
 
This episode introduces the "Rebuilding My Inner Abbey" project. Join us as we discuss the five key areas of spirituality every Catholic adult needs to continuously develop in order to build a lay spiritual life.
 
B
Brooklands Radio Features and Interviews
 
Graham Laycock talks to Tina Osborne, a Lay Minister in the Parish of Wisley and Pyrford about her new role as a Waterways Chaplin supporting those who use and live on the Wey Navigation through Byfleet and Pyrford.By studio@brooklandsfm.co.uk (Brooklands FM).
 
An in-depth interview with the UKs leading menopause warriors who want to change the change! Josephine Pembroke talks to Samantha Evans from Jo Divine sex toys, Sam is an ex nurse and writer and commentator on all things sexual – especially women over 40. And Diane Danzebrink who is a life coach and therapist. She is a member of the British Men ...…
 
Transcript: Rob Maine: Hey guys, we're going to go ahead and get started and really glad that you guys are here. Want to make sure that you're in the right spots. We are doing the talk on- Nick Bogardus: Feminism. Rob Maine: That's right. Nick Bogardus: Just kidding. Rob Maine: That's right. No, being a multiplying and missional pastor in a pos ...…
 
Join Hardlydan and Amras89 for game talk and fun! This time, The Gamesmen talk about Electronic Arts buying Respawn, Nintendo boosting Switch production, Activision getting sued, and Telltale Games lay offs. Games discussed are Overwatch, Mass Effect Andromeda, Call of Duty WWII, Mario Run, Rocket League, and Super Mario Odyssey. Featured Music ...…
 
Everybody wants a six pack. What they don't realize is that they already have those muscles, just covered by a layer of fat… But even deeper than that, we want to begin thinking of the core muscles that are more responsible for spinal stability. The rectus abdominis, which is your six pack, is only one small piece of the overall core.…
 
While Japanese video game companies didn’t invent the category, they have certainly been the most influential throughout the life of the industry. Neither of us would be sitting here doing this podcast today if not for the likes of Nintendo, Sony, Sega, and many others. In spite of the emergence of Microsoft as a platform holder, Sony and Ninte ...…
 
T
This Fing Guy
 
Nic, Tee, and John are back in the saddle again after a bit of a lay off, so kick back wit ya dick back and enjoy some laughs. Check out our site.
 
00:00 - Introduction 02:57 - Scripture Narrative (Matthew 24:4-14) 08:12 - Main Topic (Will the Real Jesus Please Stand Up?)On episode TWENTY-EIGHT of Let the Bird Fly! the guys welcome the ever-patient Rev. Dr. Matthew Richard. If you’re a regular listener, you may recall that on Episode 26 we tried to discuss Dr. Richard’s book with him on th ...…
 
I
Imagine More Podcast
 
Mike Landman is the founder and CEO of Ripple IT. Ripple helps companies make the most of their technology with consulting, implementation and ongoing support. Mike founded the company in Atlanta in 1997 and today they serve clients across the country with offices in Atlanta and New York City. Mike lives downtown with his partner, Krystin, 2 do ...…
 
Marijuana Today Daily Headlines Monday, October 9, 2017 | Curated by host Shea Gunther // DEA Report: Marijuana Seizures Increased By 20 Percent In 2016 (NORML Blog) // Marijuana Is A Big Issue In Next Month’s Elections (Marijuana Moment) // First billboard ads for a marijuana dispensary will go up Monday (Boston Globe) These headlines […]…
 
State Department issues travel warning against Cuba, elephant rides disappearing in India, and how to properly plan for a lay-over.
 
T
Towards The Margins
 
A show of mighty fine music and a very tired presenter. Been a very long week here, finished with a full on weekend of Fun Palaces. Tonight’s triangle feature is Iklecktik, a glorious venue in London with the rest of the show taken up with some great new releases and a couple of older tracks. Tracklisting: Tyshawn Sorey – Contemplating Tranquil ...…
 
T
Towards The Margins
 
A show of mighty fine music and a very tired presenter. Been a very long week here, finished with a full on weekend of Fun Palaces. Tonight’s triangle feature is Iklecktik, a glorious venue in London with the rest of the show taken up with some great new releases and a couple of older tracks. Tracklisting: Tyshawn Sorey – Contemplating Tranquil ...…
 
A layered podcast all about the world of onions.Music: https://www.bensound.com/Sources:https://www.onions-usa.org/all-about-onions/history-of-onionshttps://www.glueandglitter.com/2017/08/15/vegan-onion-dip/#wprm-recipe-container-43478https://en.wikipedia.org/wiki/Onionhttps://www.onions-usa.org/all-about-onionshttps://www.youtube.com/watch?v=G ...…
 
A
Appy Hour: Highlighting the Best in Mobile Marketing
 
We live in a connected device world. No one is ever doing one thing at a time. The focus level of consumers is becoming more and more frantic, and the way that they interact with brands has evolved significantly. That’s where cross-channel marketing comes in. There are lots of names for it, including omnichannel, but whatever you call it, it’s ...…
 
W
Wise Money Tools's Podcast
 
As we progress in life there are different stages that most of us go through. Many of us have gone through all four stages, some of you are getting started and others are right in the middle of it. They go something like this: Struggling Surviving Arriving Thriving Struggling – this is the fun one, right? Haha If you’ve ever had to go through t ...…
 
Steve has a workshop idea & the guys break down a layered photo bombing incident. Steve talks about getting gas downtown & the guys relive last night’s Bears game. Brendan shares a Blue Line story & a phone call rekindles Steve’s workout thirst!
 
K
Kingdom Crossroads Podcast with Pastor Robert Thibodeau
 
Episode 132 Show Notes for David InceToday, I have a special guest that is going to bless your socks off. David Ince is the Founder and Co-Director of “Living Successfully, Inc.” David is a trained and qualified Professional Life Coach and Human Behavior Consultant through the Christian Coach Institute, he is a published author of “From Idea to ...…
 
K
Kingdom Crossroads Podcast with Pastor Robert Thibodeau
 
Episode 132 Show Notes for David Ince Today, I have a special guest that is going to bless your socks off. David Ince is the Founder and Co-Director of “Living Successfully, Inc.” David is a trained and qualified Professional Life Coach and Human Behavior Consultant through the Christian Coach Institute, he is a published author of “From Idea t ...…
 
Episode #3 of ohmythirties is a conversation about how to be productive during a lay off. Often times, it is hard for people to keep their spirits up and focused during a lay-off. With these 6 quick tips on how to stay on task during a lay-off you will be sure to chuckle a little, but to be reminded that this is only temporary.…
 
A whale of a potato harvest: A North Douglas gardener harvests his potato crop on Thursday. It’s unclear why so many potatoes grew into the shape of marine mammals, but it likely has to do with the particular variety of fingerling potatoes. All of these potatoes will go into temporary storage unwashed since their skins are still so thin and del ...…
 
Taylor Sterling created the job of her dreams as founder of Glitter Guide, an online lifestyle and media company. But a lay off and a ton of hard work had to come first before she found personal and professional success. We sit down with the working mom to talk about the early days of her website as well as the power of positivity, supporting o ...…
 
In 1514, Andries van Wesel was born in Brussels, but he was better known by his latin name Andreas Vesalius. Andreas grew up to become a very well-respected doctor, but he kept noticing certain inaccuracies in medical knowledge – particularly related to the human body. And, as he discovered, these inaccuracies were due primarily to one cause… Y ...…
 
L
Los Gatos United Methodist Church
 
Exodus 16:2-15 (NRSV) 2 The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. 3 The Israelites said to them, ‘If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and ate our fill of bread; for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assem ...…
 
W
Westminster Presbyterian Church Sermons
 
Exodus 16:2-15 2The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. 3The Israelites said to them, “If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the fleshpots and ate our fill of bread; for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with ...…
 
Rod and Hugh are back for the fourth (fifth?) time to talk about Lays Do Us a Flavor with live taste tests and some complain’ about Lays (who are clearly the enemy for putting on a free, voluntary contest for the public. They also tried a few other fringe flavors, not official in this year’s competition…(check our rankings of ALL FOURTEEN Lays ...…
 
B
Big Geek Show - comic books, movie reviews, tv, comic con interviews, and more
 
Sal gets a little dark in the first half of this episode as he rambles on about the future of Apple products and the possibility of directly implanting memories and experiences into your brain for a small fee. Why leave the house if you could simply experience someone else’s interesting life? Meanwhile...Rick and Morty lay a bit of an egg with ...…
 
KOWW 78. Ice Haven hoooooo! We are down under the water in the town beneath the lake. The posse gets a lay of the land and play tourist as they get their bearings, what hijinx will they get into in the Bullywog hometown? Tune in to now! Be sure to subscribe to the Kingdoms of the Wild West (KOWW) feed on Apple Podcasts and Google Play Music! ww ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login