Best alaye podcasts we could find (Updated August 2017)
Related podcasts: Nipa Ninu Awon Tira Islam Hadiisi Esin Religion Islamic Education Awọn Irun Lori Idajo Ahkaam Mọ Rọ Umdatul Itumo Gbigba  
Alaye public [search 0]
show episodes
 
A
Alaye Suratul Fatiha
Daily+
 
Eyi ni alaye Suratul Fatiha lati Aayah akoko titi de Aayah keta pelu awon eko l’oniranran.
 
A
Alaye Ibere Suratu Bakora
Daily+
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
A
Alaye itumo idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle ni ede yoruba [agbekale ti ohun]
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
A
Alaye nipa Irun Odun Mejeeji ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
A
Alaye Lori bi Anabi se maa nse Aluwala
 
Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Lori Awon Iruju ti o nbe fun Awon Eniyan Kan nipa Wiwa Ategun (At-tawassul)
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Itanran eniti o ni Ajosepo Pelu Eleto Re ni Osan Ramadan
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
A
Aktual Konversations
Daily+
 
The Alay Ng Kultura Podcast on everything from progressive social justice issues to art to pop culture… These are Aktual Konversations.
 
L
Luminous Radio's Podcast
Rare
 
Luminous Radio is a lay apostolate spreading gospel through online Radio in Malayalam language.
 
J
Juniper's Corner
Daily+
 
A Lay person's little reflections
 
2
200churches Podcast: Ministry Encouragement for Pastors of Small Churches
 
Jeff and Jonny are pastors who want to encourage pastors of “smaller” churches. All most pastors see online are the churches that have grown into the thousands in just a few years, the ones that spread out around the city through multiple services and multiple campuses. The ministry leaders with the most influence are the mega church pastors with mega ministries, staffs, and dollars. Praise God for what He is doing in these large and influential churches! We benefit from their vision and inf ...
 
T
Theater of The Courtroom
Weekly
 
“Theater of The Courtroom” is a podcast designed to help trial lawyers “bring the life back to the law” by making a positive connection with jurors so that they will be open to our arguments. It’s also designed to help tax professionals simplify “tax speak” so that it can easily be understood by a lay audience.
 
G
Gba-fi-pamọ (Amaanah) Itumọ rẹ ati ohun ti o ko sinu
 
Alaye ohun ti o njẹ gba-fi-pamọ lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si abẹ gbafipamọ.
 
S
St. Rose of Lima: The Flower of the New World by CAPES, Florence Mary
 
Saint Rose of Lima, T.O.S.D. (April 20, 1586 – August 24, 1617), was a Spanish colonist in Lima, Peru, who became known for both her life of severe asceticism and her care of the needy of the city through her own private efforts. A lay member of the Dominican Order, she was the first person born in the Americas to be canonized by the Catholic Church. (Summary from Wikipedia)
 
P
Public Procurement Podcast -
Monthly
 
Podcast bringing public procurement issues to a lay audience. Interviews by Dr. Pedro Telles
 
B
Best of Brother Wingo's World Famous Five Mintute Sermons
 
Retellings or summaries of sermons from Brother Wingo, a lay preacher.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
N
Nini Igbagbo si Ojo Ikehin
Daily+
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
A
Awọn Aaye ti a kọ fun wa lati kirun nibẹ
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
I
Itumo Igberaga
Daily+
 
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
 
A
Awọn Ẹko ti o rọ mọ Ọmọ-ọdọ tabi Osisẹ ti a gba si isẹ
 
Alaye ni ẹkunrẹrẹ waye ninu idanilẹkọ yii lori ẹkọ ti o rọ mọ gbogbo ẹni ti n se isẹ sin eniyan.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
E
Eto Oko ati Aya ninu Islam
Daily+
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
A
Aleebu Iwa Igberaga
Daily+
 
Ibanisọrọ yi da lori alaye nipa aleebu ti o wa nibi iwa igberaga ati awọn oore ti o nbẹ nibi itẹriba.
 
A
Awon Eko Pataki Nibi Ogun Khandak
Daily+
 
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Anfaani yiyọ Saka (Zakat) fun Ẹnikọọkan ati fun Awujọ
 
Alaye nipa ipo Saka yiyọ ninu ẹsin Islam ati awọn anfaani ti o wa nibi yiyọ rẹ yala ni abala ẹsin ni tabi abala iwa.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
A
Awọn Ekọ ti o rọ mọ sise Igbansẹ (Itọ ati Igbẹ)
 
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
A
Awọn Ohun ti o maa njẹ ki ọmọ ya alaigbọran
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
U
Unwanted Family Podcast
Daily+
 
A warm selection of music and chat.Expect House, Disco, Techno, Reggae, FunkPresented in a layed back style by the Unwanted Family DJs:Chris GeeFranklinThomas JamesMr Venom and friends....
 
I
Idajo Islam lori Odun Ayajo Ojo Ololufe (Valentine Day)
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
Daily+
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
Loading …
show series
 
Barry was diagnosed in 2012 with stage 3 lung cancer after experiencing swelling in his neck that had repeatedly showed up and disappeared several times. He went to see his primary care doctor and an oncologist. He was told he had 18 months to live in 2012. Barry went to see Dr. Lathan for a second opinion and wound up staying to be treated at ...…
 
I
In The CLEAR Business Podcast
 
Listen in as Clear Directory Founder Justin Recla tackles the very popular and misunderstood business question: What is Due Diligence? Welcome to the In the Clear podcast, I’m your host, Justin Recla and today I’m gonna tackle a question that we get quite often, and that is, “What is due diligence?” Now for most people to understand, due dilige ...…
 
In this episode you’ll hear Composer: Lindsay Vickery Website: www.lindsayvickery.com Interviewed by: Rebecca Erin Smith Website: RebeccaErinSmith.com This conversation was recorded on the 22nd of November, 2016. http://dts.podtrac.com/redirect.mp3/makingwavesnewmusic.files.wordpress.com/2017/08/lindsay_vickery.mp3 Show Notes “Part of the reaso ...…
 
The goal of TMI is "Each One, Reach One, Lose None, Disciple All." Gain practical strategies and proven resources that can be easily implemented. Whether you're a lay member of a church leader, this presentation will provide relevant information that will lead to Total Member Involvement.
 
N
Nick At Night
 
Today Lance and I talk about becoming a layer on the music industry in an innovative way, what this could mean for fans, and The official intro gets introduced! 🎵: https://www.instagram.com/rowlan
 
P
Pastor Steve Bauer
 
Why Does The Lord Test Us? Heat and hunger. If you want to see people at their worst, all you have to do is add heat and hunger. For the past several weeks we were on vacation. And going out too and coming home from Montana we went across highway 200. On that stretch of road there is nothing. There is heat. There is dry, dusty air. There is sag ...…
 
In this episode we first meet a very nice woman who happens to be a retired state employee. Like many homeless people, she’s had just a few unfortunate events happen, and because of this she is now is living on the streets. She looks to be in her 60’s and is obviously intelligent and articulate. She seems pretty upbeat, but there’s definitely a ...…
 
http://www.beautifulsongoftheweek.com/wp-content/uploads/2017/07/Fred-Astaire-Cheek-To-Cheek_WnR_Biw8lB0_youtube.mp3 Dancing as a social event has completely changed over the past century. It’s still something we do as a way to have fun, meet people, and respond physically (if often awkwardly) to our favourite music. But the real decline has be ...…
 
P
Podcast – Living the Good Life Naturally
 
Transcript Kristen Bowen:Welcome to Living the Good Life Radio. My name is Kristen Bowen and I am over the moon to introduce you to not only a dear friend but a mentor of mine because Erin Oakeson from Sports Academy taught me about our topic today before you saw it all over Facebook. She is the go-to expert when it comes to fascia, and I want ...…
 
Interviews with SGI-UK a lay Buddhist organisation (SGI Soka Gakkai- literal translation Value Creation Society) Members, who share with us their reasons for chanting Nam-Myoho-Renge-Kyo, and their experiences over time, of the transformative effect of this vocal practice, for peace. Package by: Beverly L Richards London Ikeda Peace Centre :: B ...…
 
Telecommunications & Electronic Media Practice Group Podcast A number of regulatory advocates assert that Title II of the Communications Act, enforced by the Federal Communications Commission, is the only way to protect net neutrality. Research by Roslyn Layton, PhD,who has studied net neutrality in 50 countries, suggests otherwise. Moreover, a ...…
 
M
Making, Creating, and Sharing
 
[2:40] minding the gaps. #travel • [1:24] platform dynamic • [2:06] thoughts from a lay-by #travel • [1:11] Baker Place #travel • [2:30] free #travel in Ireland for kids • after O'Mahony's book sho...
 
Sarah Binder, senior fellow in Governance Studies, lays out what stands between the new Senate health care proposal introduced by Mitch McConnell and the 50 Republican votes it needs in order to pass. Subscribe to Brookings podcasts here or on iTunes, send feedback email to bcp@brookings.edu, and follow us and tweet us at @policypodcasts on Twi ...…
 
An iceberg holding twice as much water as Lake Erie has broken off from Antarctica. The world’s biggest ice cube weighs a trillion metric tons and has a surface area the size of Delaware. It sounds scary, but it’s not as terrifying as it sounds. The mass of ice was always floating—it’s the freely floating element that’s new. The iceberg jettiso ...…
 
D
Drew and Mike Podcast
 
Mr. Tom Mazawey (@TomMazawey) and “Skid Marc” Fellhauer (@MarcFell) are here today! A little scandalous talk before the show along with some suspected internet scrubbing. How long did you stand in line for your free Slurpee today? Marc is driving Julie nuts on Amazon Prime Day whilst Drew has a few choice words for Siri. The return… of… Curb Yo ...…
 
D
Drew and Mike Podcast
 
Mr. Tom Mazawey (@TomMazawey) and “Skid Marc” Fellhauer (@MarcFell) are here today! A little scandalous talk before the show along with some suspected internet scrubbing. How long did you stand in line for your free Slurpee today? Marc is driving Julie nuts on Amazon Prime Day whilst Drew has a few choice words for Siri. The return… of… Curb Yo ...…
 
G
Game-Changing Smart Cities of the Future, Presented by SAP
 
The buzz: “It’s simply not feasible to rip out utility infrastructure to build new…There is, however, another way..introduce a layer of digital intelligence.” (Peter Madden OBE, 07/21/16). With the U.N. forecasting 70+% of the world will live in cities by 2050, Utilities are feeling the urgency to deliver energy, gas, water, and other resources ...…
 
In this hour Jordana talked to "Officer Metro" about how police are trained to handle entering houses/yard with large dogs. Then she talked to Dr. Ayaz Virji from Dawson, MN about how he's trying to alay fears of his faith
 
C
Coding Blocks - Patterns, Architecture, Best Practices, Tips and Tricks for Software, Database, and Web Developers / Engineers
 
Know what Joe and Waldo have in common? We can’t find either, as this week, it’s just Allen and Michael to continue the dive into Domain Driven Design. Sponsors FreshBooks.com/Coding – Use code “CODING BLOCKS” in the “How Did You Hear About Us?” section GetAirbrake.com/cb Linode – Use code “CODINGBLOCKS17” for $20 towards hosting (up to four mo ...…
 
C
Coding Blocks | Software and Web Programming / Security / Best Practices / Microsoft .NET
 
Know what Joe and Waldo have in common? We can’t find either, as this week, it’s just Allen and Michael to continue the dive into Domain Driven Design. Sponsors FreshBooks.com/Coding – Use code “CODING BLOCKS” in the “How Did You Hear About Us?” section GetAirbrake.com/cb Linode – Use code “CODINGBLOCKS17” for $20 towards hosting (up to four mo ...…
 
K
Knowledge on the Deeper Side
 
Exploring The Soul - Part 15"The Forehead"(Recorded at the Intown Jewish Academy on June 25, 2017)The mystics teach that there are two dimensions to the human being: the human, and the non-human. There is a layer of our being that is rational, natural, and predictable, and then there is a layer that is suprarational, non-conforming, and spontan ...…
 
Jacob Meddin a lay Buddhist offers a guided meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.
 
Jacob Meddin a lay Buddhist offers a guided meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.
 
Jacob Meddin a lay Buddhist offers a guided meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.
 
Jacob Meddin a lay Buddhist guides a twenty minute meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. This meditation is designed to help us to become calmer, peaceful and easier to live with; both with ourselves and other people. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.…
 
Jacob Meddin a lay Buddhist guides a twenty minute meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. This meditation is designed to help us to become calmer, peaceful and easier to live with; both with ourselves and other people. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.…
 
Jacob Meddin a lay Buddhist guides a twenty minute meditation for people with Chronic Fatigue Syndrome and/ or Fibromyalgia. This meditation is designed to help us to become calmer, peaceful and easier to live with; both with ourselves and other people. Please support the BSWA in making teachings available for free online via Patreon.…
 
In this episode I will tell you about getting water, including toilets up and running, after the freeze up, at Our Country Cottage. Also, In The Beginning, ITB, looks at month 18, the beginning of a new year with new and improved problems.
 
In this episode, fellow CFEs Tiffany Couch and Janet McHard recall their first meeting and share their stories of opening up their own practices. Couch, CFE, CPA/CFF is the principal of Acuity Forensics and McHard, CFE, CPA, MAFF, CFF, is the founding partner of McHard Accounting Consulting LLP.By ACFE.
 
In this episode of Southeast Hoops, host Blake Lovell shares a recent interview with South Carolina head coach Frank Martin. Topics of discussion include: how the Final Four has added a layer of momentum to the program, what Chris Silva and Maik Kotsar need to do to elevate their game even further, how the tournament experienced helped Rakym Fe ...…
 
What is a layered landscape? How should we restore places with complex social and cultural legacies? Producer Christiane Wisehart traveled to Big Oaks National Wildlife Refuge in Madison, Indiana to explore how the former military site was restored into a landscape that is now home to many endangered species. She unpacks the concept of “layered ...…
 
What is a layered landscape? How should we restore places with complex social and cultural legacies? Producer Christiane Wisehart traveled to Big Oaks National Wildlife Refuge in Madison, Indiana to explore how the former military site was restored into a landscape that is now home to many endangered species. She unpacks the concept of “layered ...…
 
N
Not Your Pastors Podcast
 
Jason Kotarski is a former church planter and associate pastor, originally from Flint, MI. He currently lives in Grand Rapids, MI where he runs a board game publishing company (www.greencouchgames.com) and serves as a lay pastor at Mars Hill Bible Church.Not Your Pastor's Pulpit is a collection of raw, honest, sermons and stories from you the l ...…
 
American foreign policy under the Trump Administration currently is “chaotic, amorphous, and …unprofessional,” according to Ambassador Reuben Brigety, dean of the Elliott School of International Affairs at George Washington University. Ambassador Brigety expresses to Spectrum podcast that he is concerned about the huge number of important posit ...…
 
C
Cathedral of Our Lady of Guadalupe Sunday Homilies
 
A lay Catholic sponsorship ministry that helps children and elderly in 19 developing countries.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login