Best djela podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Islamic Religion Education Vjerovanje Danu Sudnjem Ispravno Kako Koji Drugih Pozivanje Misionarstvo Milostivog Robovi Stepeni Najveći Vagati Oprostu Allahovom Požurite  
Djela public [search 0]
show episodes
 
D
Djela prijašnjih generacija
Daily+
 
Naše prijašnje generacije su prikrivali svoja dobra djela bojeći se za sebe. Kao primjer uzet ćemo tabiina Ejuba Es-Sehestani o kojem priča Hammad b. Zejd pa kaže: "Nekada bi Ejub citirao hadis pa bi zaplakao a zatim bi se okrenuo i kao da se iskašljava pa bi rekao: Kako je teška ova gripa!, krijući suze".
 
I
Ispravno vjerovanje u pisanje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u pisanje dobrih i loših djela Allahovih robova, i njihovo prezentovanje na Sudnjem danu.
 
I
Ispravno vjerovanje u vaganje djela
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u vaganje dobrih i loših djela na Sudnjem danu.
 
K
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
U ovom audio klipu daija spominje djela i vrste dijela koja će na Sudnjem danu biti vagana.
 
D
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija spominje dijela kojima čovjek zaslužuje šefa’at ili zauzimanje onih kojima Allah to dozvoli, na Sudnjem danu.
 
D
Da li vjerovanje u Allaha podrazumijeva i djela ?
 
U ovom audio klipu daija objašnjava stavove islamskih učenjaka po pitanju da li se pod imanom podrazumijevaju i djela ili ne.
 
I
Ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava ispravno vjerovanje u polaganje računa na Sudnjem danu za počinjena dobra i loša djela.
 
S
Stepeni ljudi u Džennetu
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje stepene i blagodati stanovnika Dženneta, spram njihovih djela.
 
K
Kako se spasiti Džehennema ?
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje djela kojima čovjek sebe i svoju porodicu može spasiti Džehennemske vatre.
 
I
Isto djelo a različito se vrednuje
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava zašto pojedina dobra, ili loša djela, kod određenih osoba ili situacija, imaju manju ili veću nagradu, ili kaznu.
 
V
Vrijednost noćnog namaza
Daily+
 
Daija nam u ovom audio klipu pojašnjava vrijednost noćnog namaza te dokazuje da je od najvrijednijih djela i to zbog poteškoće obavljanja.
 
K
Koji je grijeh najveći ?
Daily+
 
Islam, kada se primi, briše ono što je bilo prije njega, tako i širk kada se učini briše ono što je bilo prije njega od dobrih djela.
 
M
Mjesec redžeb
Daily+
 
O mjesecu koji ima poseban status u islamu, pa je dobro znati šta nam je raditi po pitanju tog mjeseca od dobrih djela a kloniti se novotarija.
 
K
Kako popraviti svoj iman ?
Daily+
 
Poslušajte kako da povećamo naš iman, i koja su to djela kojima insan može da poveća svoj iman u ovome veoma korisnom predavanju.
 
R
Robovi Milostivog
Daily+
 
Dragi brate, da li želiš da budeš od Robova Milostivog? Želiš li da budeš jedan od onih koje je Allah pohvalio u svojoj Knjizi? Na tebi je samo da se okitiš njihovim svojstvima u riječima i djelu! Koliko je onih koji kažu da su ’Robovi Milostivog’ ali im govor nije govor Robova Milostivog, kao što im djela nisu od djela Robova Milostivog. Poslušaj o njima i pokušaj da budeš kao i oni.
 
O
Oni koji žude za Džennetom
Daily+
 
Lijepo predavanje našeg brata, da ga Allah nagradi najboljom nagradom. Džennet je mjesto gdje će Allahovi robovi brati plodove svojih djela na ovom svijetu. Molimo Allaha Uzvišenog da nas učini od stanovnika Dženneta. Amin!
 
C
Cilj posta
Daily+
 
Znajte da je post propisan samo radi čovjekovog ukrašavanja svojstvom bogobojaznosti te da spriječi svoje tjelesne ekstreme od svakog haram djela poput varanja, prevare, nepravde, zakidanje na vagi i mjerilima, sprječavanje tuđih prava, haram pogleda, slušanja haram muzike jer slušanje muzike umanjuje vrijednost i nagradu postača.
 
M
Misionarstvo i pozivanje drugih u islam
 
Dawa ka Allahu je najbolji posao i od najboljih djela. Dawa je bila glavna obaveza svih poslanika i vjerovjesnika, a danas je osnova svakog ko želi da poziva druge i upućuje u islam. Allah Uzvišeni je rekao da oni koji pozivaju u islam najljepše govore.
 
P
Požurite Allahovom oprostu
Daily+
 
Islamski Ummet je izabrani Ummet. Allah ga je izabrao nad ostalim ummetima i dao mu posebnosti koje nema ni jedan drugi. Od tih posebnosti su sezone milosti i odlične prilike da se za malobrojna djela dobije velika nagrada, ako ne mnogostruka.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
Loading …
show series
 
Tyyny, it's Finnish and it means 'Pillow' in English and 'Kopfkissen' in German. Further Listening: seethetrainitsyours.bandcamp.com/album/pirates-2 seethetrainitsyours.bandcamp.com/album/well-manicured-men-ep seethetrainitsyours.bandcamp.com/album/railway-stations-ep Tracklisting: 1. the ravishing beauties - no need to cry 2. dynamo - auftenha ...…
 
K
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
Koja će djela vagati se na Sudnjem danu ?
 
I
Ispravno vjerovanje u pisanje djela
 
Ispravno vjerovanje u pisanje djela
 
I
Ispravno vjerovanje u vaganje djela
 
Ispravno vjerovanje u vaganje djela
 
D
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu
 
D
Da li vjerovanje u Allaha podrazumijeva i djela ?
 
Da li vjerovanje u Allaha podrazumijeva i djela ?
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Isus se vraća u nebo - Jesus returns to heaven.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Duh dolazi i crkve stvara se - The Spirit comes and the church is created.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Petar i Ivan su osuđeni za nastavu - Peter and John are jailed for healing and teaching.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Crkva raste u broju i u dijeljenju - The church grows in number and in sharing.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Ananija i Safirom - Ananias1 and Sapphira are killed for hypocrisy.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Sedam izabrana da služi - The church chooses servants for the Grecian widows.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Stjepan je kamenovan - Stephen is stoned for preaching about Jesus.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Filip pretvara neofil - Philip converts a proselyte from Ethiopia.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Ananija pretvara se zvao Savao progonitelj - Ananias2 converts a persecutor named Saul.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Petar pretvara Gentile imenom Kornelije - Peter converts a Gentile named Cornelius.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Petar izvješća za crkvu - Peter defends his activity among the Gentiles.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
James je pogubljen i Petra je u zatvoru - James is executed and Peter is imprisoned.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Barnaba i Pavao start na misiju putovanja - Barnabas and Saul (Paul) start on a mission trip.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Barnaba i Pavao povratku iz misije putovanja - Barnabas and Paul return from their mission trip.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Jeruzalem vijeće - The church holds a conference regarding Gentile conversions.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao i Sila putovanje Achaia - Paul and Silas travel to Achaia.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao propovijeda u Ateni - Paul preaches in Athens.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao i njegovi drugovi učiti u Korintu - Paul and his companions teach in Corinth.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao i njegovi drugovi učiti u Efezu - Paul and his companions teach in Ephesus.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao se vraća u Maloj Aziji - Paul and his companions return to Asia Minor.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao se vraća u Jeruzalem i je uhićen - Paul returns to Jerusalem and is arrested.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao brani za mob - Paul defends himself to the mob.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao brani da vijećem - Paul defends himself to the Sanhedrin.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao brani da guverner Felix - Paul defends himself to Governor Felix.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao brani guverneru Festa - Paul defends himself to Governor Festus.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao brani kralju Agripa - Paul defends himself to King Agrippa.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Paul plovi za Rim - Paul travels to Rome to appear before Caesar.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Pavao stiže u Rim kako bi čekati Cezara - Paul arrives in Rome to wait for Caesar.
 
H
Hrvatski Biblija (non-dramatizirati) - Croatian Bible (Non-Dramatized)
 
Vjera bez djela mrtva - Faith without works is dead.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login