show episodes
 
T
Tandem Tactics - EDH/Commander MTG Strategy!
 
The best EDH/Commander "Magic: The Gathering" strategy podcast around, featuring competitive insights from actual games!
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
Monthly+
 
Travis, Grant, and Clay started Tap To Win to do what they love, talk about and play Magic: the gathering, namely the Commander/EDH format. Their hope form the start has been to bring a Fresh look and feel to the format of Commander in the way of deck-techs, ethics of the game, and "How To". so give them a listen. leave them comment, and tap that subscribe button
 
T
The Commander's Brew Podcast
Weekly
 
Each week, comedians Andy Hull & Sean Tabares build 2 new, themed, budget decks for the Magic: The Gathering format Commander.
 
T
The Command Zone
Weekly
 
Your weekly source for all things Commander (aka EDH), a multiplayer Magic: The Gathering format, with hosts Jimmy Wong and Josh Lee Kwai. Focused on all aspects of gameplay and strategy from table politics, budget builds, to deck building and more!
 
C
Commander Cookout Podcast
Weekly
 
Canadian, Magic: the Gathering podcast based on unique, spicy and funny Commander/EDH deck building!
 
C
Commander Central
Weekly
 
A Magic the Gathering podcast focusing on Commander/EDH where we endeavor to provide insights and information about the game in between all manner of general jackassery, side tangents and Trump jokes.
 
B
Brothers War Podcast
Weekly
 
This is a weekly podcast about all things Magic: the Gathering, but mostly the Commander format. Your hosts Ryan and A.J. attempt to entertain you with interesting anecdotes about the game of Magic, including their experience with running a Commander league for friends and family.
 
C
CommanderCast
Weekly
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
T
The Five Commanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format...Commander!
 
L
Laboratory Maniacs
Rare
 
Exploring Competitive EDH
 
L
Legendary Creature - Podcast
Weekly
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
T
The Command Zone
Weekly
 
Your weekly source for all things Commander (aka EDH), a multiplayer Magic: The Gathering format, with hosts Jimmy Wong and Josh Lee Kwai. Focused on all aspects of gameplay and strategy from table politics, budget builds, to deck building and more!
 
T
The Trinisphere
Monthly
 
A podcast where a Timmy, a Johnny, and a Spike come to battle over all things EDH topics.
 
C
Commander Theory
Monthly
 
Expert analysis of the Commander format of Magic: the Gathering
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
S
Scry 3
Monthly+
 
Join Dale and Conner as they talk about all things magic from limited to vintage and all formats in between. Tune in every week to listen to Conner try to talk MTG Finance and Dale attempt to explain how Mark Rosewater can make magic great again. If you like this show, check out the others on the BroknFM network.
 
P
Podcast – The Goblin Guides Podcast
 
Jon Sutton wants to be better at Magic: The Gathering. He's found some talented friends to teach him how.
 
D
Deutsch – warum nicht? Pjesa 4 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle
 
Andrea i ka përfunduar studimet dhe tani është i gatshëm që të nisë mbledhjen e materialeve për artikullin e tij të parë. Puna e çon atë (dhe natyrisht edhe Eksën misterioze) në Gjermaninë Lindore. Elemente të rëndësishme gramatikore: Forma pësore e foljeve (Passiv), pjesët e varura të fjalive, foljet vetvetore, mënyra lidhore (Konjunktiv).
 
M
Mtg Cardboard Crack House
Weekly+
 
MTG Cardboard Crack House is a weekly podcast that focuses on everything Magic has to offer. The faces of the Crack House are The Truth, Erebos, Black Anthony and Earl Grey. If its Standard, Modern, Legacy, or EDH. We tackle all subjects from newbie guides to getting into the game, all the way to the advanced player deck techs and tricks. So grab a beer, sit back and enjoy the ride!Patreon Account:https://www.patreon.com/MTG_CARDBOARD_CRACK_HOUSEDon’t forget to also add us on:YouTube:https:/ ...
 
C
CommanderCast
Daily+
 
A podcast about the Commander/EDH MtG format
 
C
CommanderCast
Monthly+
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
K
Ku jane falenderuesit?
Daily+
 
Njeriu i mençur sheh rreth vetes begati të shumta, të panumërta dhe të njëpasnjëshme. Prandaj të qenit mirënjohës është esenciale për çdo mysliman. Për këtë njohja e vlerës, realitetit si dhe llojeve të falënderimit si dhe dhuntitë kryesore për njeriun është edhe tema e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Bekir Halimi.
 
V
Vetëllogaria
Daily+
 
Njeriu duhet ta fisnikëroj shpirtin e tij, duhet të përkujdeset për punën e tij nëse dëshiron që Allahu ta blejë atë nga të dhe ta begaton me begatinë e tij.E ajo që më së shumti ndihmon në këtë dhe që duhet të jetë myslimani i vëmendshëm për të është vetëllogaritja. Prandaj si ta arrijmë këtë është edhe tema e kësaj ligjërate.
 
H
Hixhreti
Daily+
 
Hixhreti është ndër kthesat më të rëndësishme në jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Mësimet e tij duhet t’i shërbejnë çdo myslimani të gjejë çdo herë gatishmëri të bëj kthesa pozitive në rrugën e tij drejt Allahut. E kjo është edhe porosia e ligjëratës së mbajtur nga hoxha i nderuar Agim Bekiri.
 
I
Islami therret ne ambicie te larte
Daily+
 
Muaji i Ramazanit ishte muajit i angazhimit dhe zellit por, që të arrihen begatitë dhe mirësitë e Allahut myslimani duhet të kujdeset për ambicie të larta gjatë gjithë kohës. Nxitja për ambicie të larta është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Sadat Rrustemi.
 
S
Shpejtimi ne kryerjen e Haxhit
 
Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.
 
K
Keqkuptime qe duhen permiresuar
 
Muslimani gjatë jetës së tij mëton të përmirësojë veten vazhdimisht dhe për këtë edhe shumë keqkuptime të cilat mund t’i përvidhen duhet të kujdeset për t’i përmirësuar. Për disa nga këto keqkuptime flet edhe ligjërata e mbajtur nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.
 
E
E si te mos ta duam Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
T
Tap For Mana
Monthly+
 
On the Tap For Mana podcast hosts Chris and Will go over their recent adventures in Magic the Gathering. They also cover recent spoilers on new cards, recent tournaments results, rotation for standard, some edh fun, FNM's, Will's cube, and other things related to the game. They also wonder off topic and brew about decks and rougue brews as well as talk about whatever comes to mind.
 
C
CommanDollar
Monthly
 
Welcome to CommanDollar! Here we talk about EDH/Commander, PDH/Pauper Commander, and Tiny Leaders: our favorite Magic: the Gathering formats. We discuss deck-tech, share stories, provide general Commander information, and regularly throw wild parties!...
 
P
Porosia Djalit!
Daily+
 
Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.
 
S
Si t’i shërbejmë Islamit
Daily+
 
Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahut për të mirat ndaj Tij e sidomos që e ka larguar nga devijimi në udhëzim. Falënderimi dikton të jemi në shërbim të Islamit, ku me fjalë dhe vepër, do t’ua komunikojmë të tjerëve Islamin dhe mirësitë e tij. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate.
 
K
Këshilla mbi tejkalimin e problemeve
 
Jeta në natyrshmërinë e saj ngërthen shumë probleme por, problem në tërë këtë është se si të menaxhohen ato. Muslimani duhet të insiston se si të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e vetë problemit. Megjithatë për këtë duhen ndjekur disa hapa për të cilat edhe flet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë.
 
F
Femra edukuese e gjeneratave
Daily+
 
Roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe Islami e përcakton shumë mirë rolin e saj si dhe të burrit. Andaj barazia me këtë rast është e panatyrshme dhe e padrejtë.Edukimi i gjeneratave është pjesa më e rëndësishme e rolit të saj, e këtë e vë në theks edhe kjo ligjëratë duke ilustruar tërë këtë me shembuj praktikë.
 
D
Disa vese të shëmtuara te njerëzit
 
Shpeshherë flitet për veset e shëmtuara sikurse xhelozia, tradhtia, urrejtja apo gënjeshtra etj. dhe krejt kjo bëhet me qëllim që të evitohen dëmet e tyre të mëdha dhe që njerëzit të jetojnë në harmoni, e ky është edhe synimi i kësaj ligjërate.
 
R
Rinia mes emocioneve dhe urtësisë
Daily+
 
Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.
 
V
Vlera e Dhikrit
Daily+
 
Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.
 
K
Kurs rreth dispozitave të Zekatit
Daily+
 
Shumë dijetarë kur flasin për Zekatin e preferojnë muajin e Ramazanit si kohë shumë të vlefshme për pikënisjen dhe nxjerrjen e tij. Mu për këtë kemi shkoqitur nga kursi Islam për tregtarë pjesën ku flitet për vlerën dhe dispozitat e Zekatit me shpresën se do të ndihmojë në njohjen e zbatimin e shtyllës së tretë të Islamit – Zekatit. Dhe pasi që nga urtësitë e agjërimit është solidariteti me të varfërit dhe të mjerët, atëherë kjo do të na ndihmojë të solidarizohemi me ta edhe nëpërmjet ndarje ...
 
T
The Mana Pool – MTGCast
Monthly+
 
The Mana Pool (est. Nov 2007) is the second-longest-running regularly-published Magic podcast here on the network. Chewie, Mike, Brian, and Dirk are your hosts. We’re a casual Magic podcast at heart, discussing anything and everything that we love about the game. From multiplayer EDH to Limited, from Vorthos to Melvin, and from hardcore card evaluation to complete and utter nonsense, we’ve done (and continue to do) it all. Take a listen and enjoy!
 
I
Ilaçi i umetit në pasimin e Sunetit
 
Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760
 
Loading …
show series
 
In our very first Episode, Tim and Harry discuss Tim's General Tazri led EDH deck. Cantrip and target your way to an explosive win!Find the decklist here: https://tappedout.net/mtg-decks/tims-general-tazrizada-turnpapersideways/Find us on Patreon and consider donating to support the show and receive exclusive rewards: http://patreon.com/turnpap ...…
 
Hello and welcome to another Commander Cookout Podcast! This week Brando and Ryan discuss their tier 2 pick in the Arc of Escalation. Today's Commander, Sliver Queen! Today's list can be found here: http://tappedout.net/mtg-decks/04-12-17-sliver-queen-combo/ The Commander Tier List can be found here: http://tappedout.net/mtg-decks/list-multipla ...…
 
Mediaere.al është një website që synon të përcjellë tek publiku informacion të saktë, të paanshëm dhe pa asnjë ndikim politik. Rreket të jetë një hapësirë ku gazetarët të mund të shkruajnë pa censurë lajmin, sikurse të jetë një mundësi për të gjithë reporterët e rinj të cilët synojnë botën e medias. Por veç kësaj, mediaere.al synon të sjellë në ...…
 
In this broadcast I will be discussing:- Improvements to my channel- The DREAM ACT--- Be sure to call your Governor and state that you support DACA and that you want a bill to be passed to protect the dreamer---You can text DREAMCT to 82623 to receive more info- Updates on EDH- Other Card Games (Yugioh/Pokemon)- Pokemon Go Updates Galore- A Giv ...…
 
C
Commander Central
 
This week on Commander Central Dana, Max and Chris sit down and discuss the future of EDH. They discuss where the game has evolved and what we can do to keep up. Support us on Patreon: https://www.patreon.com/CMDRCentral Visit our website for show notes: www.cmdrcentral.com Subscribe on iTunes: http://apple.co/2wVE3XF Follow us on Twitter: http ...…
 
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Sola Scriptura – Ilir Stavro Kur isha ne universitet m ...…
 
This week Sean and Greg finish up the Ixalan story, give a brief deck tech on Greg's Gishath EDH deck, and talk MTG Area. Also, we announce how you can win a Torrential Gearhulk! Spoiler alert, to enter you have to subscribe to our YouTube channel. Winner will be announced on Episode 30.Be sure to visit our sponsor Flipside Gaming at flipsidega ...…
 
E
Emerald Coast Wargaming
 
This week, a surprise....and It's not a gun! Brandon, Ryan, and Sara join us this week. As we talk about the new pathfinder game, Imperial guard, Some EDH highlights, and some of our favorite boardgames!
 
This week Ian returns from the deserts of California and together with John they discuss what Ian’s missed in his time away! Worlds 2017! Explorers of Ixalan! Ixalan! And Magic: the Gathering Arena! EDH! Jeremy Noell’s TweetExplorers of Ixalan VideoAnnouncement of new Magic logo2017 World Championships event page As always, you can reach Ian on ...…
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
Gonna talk some green with our good friend De!
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
we talk white with our buddy Joseph
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about Red and what it brings and or lack there of to commander
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about our personal favorite colors of the format and our most hated ones
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
this week we talk about the good and bad of Commander 2017
 
Çdo 20 shtator në Kinë është Dita e "Duaji dhëmbët e tu". Një nga përgjegjësit e kontrollit të sëmundjeve në Kinë, Chang Jile propozoi përfshirjen e kontrollit dentar në kontrollin e përvitshëm të trupit, për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të punonjësve kinezë. Misioni kryesor i ruajtjes së shëndetit të dhëmbëve përfshin frenimin e rritje ...…
 
PO-të A keni dëgjuar për hidroterapinë? Sipas statistikave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), mbi 5% e amerikanëve vuajnë nga depresioni. Në kuadër të këtij problemi të madh në rritje, shkencëtarët janë drejt kërkimit të mënyrave alternative për shërim akoma më të shpejtë së bashku me antidepresantët. Studimet e fund ...…
 
Energjia pozitive është një fjalë shumë e preferuar në mediat e gjuhës kineze. Në uebsajtet kineze, energjia pozitive simbolizon një lloj force ose emocioni të shëndetshëm, pozitiv, optimist. Kinezët e përshkruajnë "energjinë pozitive" për të gjithë njerëzit si një çështje që mund të na sjellë forcë, shpresë dhe shëndet. Në fakt, energjia pozit ...…
 
Xiamen është qyteti i cili po eksperimenton projektin pilot të reformës shëndetësore për klinikat dhe spitalet e nivelit parësor, dytësor dhe terciar. Pas eksperimentimit 5-vjeçar, në Xiamen është formuar sistemi i trajtimit shëndetësor të klasifikuar sipas karakteristikave të veçanta. Me shtimin e vazhdueshëm të vizitave të pacientëve në qendr ...…
 
Sipas mjekësisë kineze flokët janë pasqyrë e shëndetit. Ato janë pjesë e rëndësishme e pamjes sonë të jashtme. Shpesh dëgjojmë të thuhet se floku është gjysma e bukurisë, por nëse bie shpesh apo nëse nuk ka shkëqim mund të bëhet burim stresi sidomos për femrat. Flokët e hollë mund të vijnë për shkak të mungesës së hekurit në gjak. Po ashtu, mje ...…
 
R
Rod Arquette Show
 
Rod Arquette Show Daily Rundown - Tuesday, August 29, 20174:20 pm: Michael Melendez, Director of Policy at the Libertas Institute, joins Rod to discuss the confusion behind the actual taxpayer cost of the Our Schools Now initiative4:35 pm: Richard Pollock, a reporter for The Daily Caller, joins Rod to discuss the difficulty President Bill Clint ...…
 
We introduce our listeners to the casual social format Commander (aka EDH)! Some lively debate this week about the format as well. There have also been spoilers leading into Ixalan that we will discuss; and we'll also update you on some announcements from Wizards.You can find us on Twitter @mullto3 as well as on Facebook. We also post our decks ...…
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week on the show we talk about Grants Locust god EDH/Commander deck, and the new 2017 commander spoilers.
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about Grants trip to the star city team event in Atlanta Georgia. Then we move on to the new unstable set an and a fair well to FNM promos
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about the state of Standard, Girls in MTG, And a blink EDH deck
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
On this special Cast of Tap To Win We are live at our local card shop ArrowStar Games at the mid-night pre-release event for Hour Of Devastation. We will be talking spoilers, Power of the new set, and maybe a interview or two with some players
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about standard, a yahenni, undying partisan EDH deck. and how Travis, Grant, and I got our start in Magic: The Gathering
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about when to call a judge at tournaments or even at your local shop, the ins-and-outs of how to play Combos in Commander, and week two of the Hour Of Devastation spoilers
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about Grand Prix Las Vegas, Magics 25th anniversary announcement, and some Hour Of Devastation spoilers
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
This week we talk about the banning of AetherWorks Marvel, New changes coming to MTG set rotation and set releases, and a budget Trostani commander deck..
 
G
Government Matters
 
Chuck Alsup, president of the Intelligence and National Security Alliance (INSA), discusses a recent op-ed he co-wrote for Federal Times. It calls the process government uses to vet prospective employees "broken."Dan Tangherlini, former administrator at the General Services Administration and president of SeamlessDocs Federal, discusses new res ...…
 
T
Tap To Win: An EDH Podcast
 
https://www.patreon.com/TapToWin
 
Kur njerëzit shohin ngjyrën e verdhë, mendojnë "diellin", "ngrohtësinë" dhe "lumturinë" Zërat se ngjyra e verdhë ju irriton nisën disa vite më parë nga një burrë që urrente ngjyrat, thotë një specialist. Ka njerëz që besojnë se nëse shohim ngjyrën e verdhë për një kohë të gjatë, mund të keni ankth ose të irritoheni. Madje disa të tjerë thonë se ...…
 
Hepatiti B është sëmundje e mëlçisë, e cila e bën atë të zmadhohet dhe të mos kryejë funksionet e saj siç duhet. Mëlçia mundëson një sërë funksionesh që na mbajnë gjallë, sulmon infeksionet, ndalon hemorragjinë, eleminon helmet nga qarkullimi i gjakut. Sipas të dhënave, në Kinë ka rreth 90 milionë të prekur me virusin e Hepatitit B. Sipas dekla ...…
 
Njerëzit mund ta zgjasin jetëgjatësinë deri në 14 vjet duke mos pirë alkool dhe duhan, duke ngrënë shëndetshëm dhe duke bërë aktivitet të rregullt sportiv. Sipas një studimi ku morën pjesë 20,244 burra dhe gra të moshës ndërmjet 45-79 vjeçareu arrit në përfundimin se ata dhe ato të cilët kishin pirë duhan, alkool, nuk ishin stërvitur rregullish ...…
 
Dhjami në zonën e barkut është një problem për shumicën e femrave sot. Por shumë dhjam (ose trupi në formën e mollës) shton rrezikun për shumë probleme shëndetësore si diabet, sëmundje zemre, tension të lartë gjaku, madje dhe disa tipe kanceresh. Dhjami në zonën rreth barkut mund të jetë genetike, ose të vijë si pasojë e jetës së pashëndetshme ...…
 
Dementia është një formë sëmundje që prek më tepër personat mbi moshën 65-vjeçare. Nëse ju vini re të afërmit tuaj nisin të harrojnë gjërat dhe të kenë një memorie të dobët, atëher është koha e duhur për t'i drejtuar te mjeku. Dihet që me kalimin e viteve kujtesa dobësohet si rezultat i viteve të kaluara, ngarkesës, stresit të akumuluar etj, dh ...…
 
Çaji jeshil Matcha është një çaj me shumë antioksidantë, që është konsumuar prej shumë vitesh në Lindjen e Largët dhe tani konsiderohet si një superpije në mbarë botën. 1. Pesë herë më shumë antioksidantë se çdo pije apo ushqim tjetër Të gjithë ne kemi lexuar apo dëgjuar kur thuhet, ky apo ai ushqim apo kjo pije është e pasur me shumë antioksid ...…
 
Nga latinishtja (Trigonella Foenum) Fenugrek është një barishte që rritet zakonisht në rajonin e Mesdheut. Ndërsa farat dhe gjethet janë përdorur kryesisht si një erëz e kuzhinës, ajo është përdorur edhe për të trajtuar një shumëllojshmëri të problemeve shëndetësore në Egjipt, Greqi, Itali, dhe Azinë Jugore. Fara Fenugre ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login