show episodes
 
T
Tandem Tactics - EDH/Commander MTG Strategy!
 
The best EDH/Commander "Magic: The Gathering" strategy podcast around, featuring competitive insights from actual games!
 
T
The Commander's Brew Podcast
Weekly
 
Each week, comedians Andy Hull & Sean Tabares build 2 new, themed, budget decks for the Magic: The Gathering format Commander.
 
T
The Command Zone
Weekly
 
Your weekly source for all things Commander (aka EDH), a multiplayer Magic: The Gathering format, with hosts Jimmy Wong and Josh Lee Kwai. Focused on all aspects of gameplay and strategy from table politics, budget builds, to deck building and more!
 
C
Commander Cookout Podcast
Weekly
 
Canadian, Magic: the Gathering focused podcast based on unique and spicy Commander/EDH deck building!
 
B
Brothers War Podcast
Weekly
 
This is a weekly podcast about all things Magic: the Gathering, but mostly the Commander format. Your hosts Ryan and A.J. attempt to entertain you with interesting anecdotes about the game of Magic, including their experience with running a Commander league for friends and family.
 
T
The Five Commanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format...Commander!
 
C
CommanderCast
Daily+
 
A podcast about the Commander/EDH MtG format
 
L
Laboratory Maniacs
Monthly+
 
Exploring Competitive EDH
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
L
Legendary Creature - Podcast
Weekly+
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
T
The Trinisphere
Monthly+
 
A podcast where a Timmy, a Johnny, and a Spike come to battle over all things EDH topics.
 
H
Highlanders
Monthly+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format... Commander!
 
C
Commander Theory
Monthly
 
Expert analysis of the Commander format of Magic: the Gathering
 
S
Scry 3
Monthly+
 
Join Dale and Conner as they talk about all things magic from limited to vintage and all formats in between. Tune in every week to listen to Conner try to talk MTG Finance and Dale attempt to explain how Mark Rosewater can make magic great again. If you like this show, check out the others on the BroknFM network.
 
M
Mtg Cardboard Crack House
Weekly+
 
MTG Cardboard Crack House is a weekly podcast that focuses on everything Magic has to offer. The faces of the Crack House are The Truth, Erebos, Black Anthony and Earl Grey. If its Standard, Modern, Legacy, or EDH. We tackle all subjects from newbie guides to getting into the game, all the way to the advanced player deck techs and tricks. So grab a beer, sit back and enjoy the ride!Patreon Account:https://www.patreon.com/MTG_CARDBOARD_CRACK_HOUSEDon’t forget to also add us on:YouTube:https:/ ...
 
P
Podcast – The Goblin Guides Podcast
 
Jon Sutton wants to be better at Magic: The Gathering. He's found some talented friends to teach him how.
 
D
Deutsch – warum nicht? Pjesa 4 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle
 
Andrea i ka përfunduar studimet dhe tani është i gatshëm që të nisë mbledhjen e materialeve për artikullin e tij të parë. Puna e çon atë (dhe natyrisht edhe Eksën misterioze) në Gjermaninë Lindore. Elemente të rëndësishme gramatikore: Forma pësore e foljeve (Passiv), pjesët e varura të fjalive, foljet vetvetore, mënyra lidhore (Konjunktiv).
 
C
CommanderCast
Weekly
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
C
CommanderCast
Monthly+
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
K
Keqkuptime qe duhen permiresuar
Daily+
 
Muslimani gjatë jetës së tij mëton të përmirësojë veten vazhdimisht dhe për këtë edhe shumë keqkuptime të cilat mund t’i përvidhen duhet të kujdeset për t’i përmirësuar. Për disa nga këto keqkuptime flet edhe ligjërata e mbajtur nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.
 
S
Shpejtimi ne kryerjen e Haxhit
Daily+
 
Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.
 
M
MTGCast » The Mana Pool
Monthly+
 
The Mana Pool (est. Nov 2007) is the second-longest-running regularly-published Magic podcast here on the network. Chewie, Mike, Brian, and Dirk are your hosts. We’re a casual Magic podcast at heart, discussing anything and everything that we love about the game. From multiplayer EDH to Limited, from Vorthos to Melvin, and from hardcore card evaluation to complete and utter nonsense, we’ve done (and continue to do) it all. Take a listen and enjoy!
 
T
Tap For Mana
Monthly+
 
On the Tap For Mana podcast hosts Chris and Will go over their recent adventures in Magic the Gathering. They also cover recent spoilers on new cards, recent tournaments results, rotation for standard, some edh fun, FNM's, Will's cube, and other things related to the game. They also wonder off topic and brew about decks and rougue brews as well as talk about whatever comes to mind.
 
C
CommanDollar
Monthly
 
Welcome to CommanDollar! Here we talk about EDH/Commander, PDH/Pauper Commander, and Tiny Leaders: our favorite Magic: the Gathering formats. We discuss deck-tech, share stories, provide general Commander information, and regularly throw wild parties!...
 
P
Porosia Djalit!
Daily+
 
Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.
 
S
Si t’i shërbejmë Islamit
Daily+
 
Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahut për të mirat ndaj Tij e sidomos që e ka larguar nga devijimi në udhëzim. Falënderimi dikton të jemi në shërbim të Islamit, ku me fjalë dhe vepër, do t’ua komunikojmë të tjerëve Islamin dhe mirësitë e tij. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate.
 
V
Vlera e Dhikrit
Daily+
 
Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.
 
K
Këshilla mbi tejkalimin e problemeve
 
Jeta në natyrshmërinë e saj ngërthen shumë probleme por, problem në tërë këtë është se si të menaxhohen ato. Muslimani duhet të insiston se si të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e vetë problemit. Megjithatë për këtë duhen ndjekur disa hapa për të cilat edhe flet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë.
 
K
Ku jane falenderuesit?
Daily+
 
Njeriu i mençur sheh rreth vetes begati të shumta, të panumërta dhe të njëpasnjëshme. Prandaj të qenit mirënjohës është esenciale për çdo mysliman. Për këtë njohja e vlerës, realitetit si dhe llojeve të falënderimit si dhe dhuntitë kryesore për njeriun është edhe tema e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Bekir Halimi.
 
I
Islami therret ne ambicie te larte
 
Muaji i Ramazanit ishte muajit i angazhimit dhe zellit por, që të arrihen begatitë dhe mirësitë e Allahut myslimani duhet të kujdeset për ambicie të larta gjatë gjithë kohës. Nxitja për ambicie të larta është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Sadat Rrustemi.
 
F
Femra edukuese e gjeneratave
Daily+
 
Roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe Islami e përcakton shumë mirë rolin e saj si dhe të burrit. Andaj barazia me këtë rast është e panatyrshme dhe e padrejtë.Edukimi i gjeneratave është pjesa më e rëndësishme e rolit të saj, e këtë e vë në theks edhe kjo ligjëratë duke ilustruar tërë këtë me shembuj praktikë.
 
H
Hixhreti
Daily+
 
Hixhreti është ndër kthesat më të rëndësishme në jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Mësimet e tij duhet t’i shërbejnë çdo myslimani të gjejë çdo herë gatishmëri të bëj kthesa pozitive në rrugën e tij drejt Allahut. E kjo është edhe porosia e ligjëratës së mbajtur nga hoxha i nderuar Agim Bekiri.
 
D
Disa vese të shëmtuara te njerëzit
 
Shpeshherë flitet për veset e shëmtuara sikurse xhelozia, tradhtia, urrejtja apo gënjeshtra etj. dhe krejt kjo bëhet me qëllim që të evitohen dëmet e tyre të mëdha dhe që njerëzit të jetojnë në harmoni, e ky është edhe synimi i kësaj ligjërate.
 
R
Rinia mes emocioneve dhe urtësisë
 
Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.
 
V
Vetëllogaria
Daily+
 
Njeriu duhet ta fisnikëroj shpirtin e tij, duhet të përkujdeset për punën e tij nëse dëshiron që Allahu ta blejë atë nga të dhe ta begaton me begatinë e tij.E ajo që më së shumti ndihmon në këtë dhe që duhet të jetë myslimani i vëmendshëm për të është vetëllogaritja. Prandaj si ta arrijmë këtë është edhe tema e kësaj ligjërate.
 
I
Ilaçi i umetit në pasimin e Sunetit
 
Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760
 
E
E si te mos ta duam Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
K
Kurs rreth dispozitave të Zekatit
 
Shumë dijetarë kur flasin për Zekatin e preferojnë muajin e Ramazanit si kohë shumë të vlefshme për pikënisjen dhe nxjerrjen e tij. Mu për këtë kemi shkoqitur nga kursi Islam për tregtarë pjesën ku flitet për vlerën dhe dispozitat e Zekatit me shpresën se do të ndihmojë në njohjen e zbatimin e shtyllës së tretë të Islamit – Zekatit. Dhe pasi që nga urtësitë e agjërimit është solidariteti me të varfërit dhe të mjerët, atëherë kjo do të na ndihmojë të solidarizohemi me ta edhe nëpërmjet ndarje ...
 
Loading …
show series
 
Hepatiti B është sëmundje e mëlçisë, e cila e bën atë të zmadhohet dhe të mos kryejë funksionet e saj siç duhet. Mëlçia mundëson një sërë funksionesh që na mbajnë gjallë, sulmon infeksionet, ndalon hemorragjinë, eleminon helmet nga qarkullimi i gjakut. Sipas të dhënave, në Kinë ka rreth 90 milionë të prekur me virusin e Hepatitit B. Sipas dekla ...…
 
Njerëzit mund ta zgjasin jetëgjatësinë deri në 14 vjet duke mos pirë alkool dhe duhan, duke ngrënë shëndetshëm dhe duke bërë aktivitet të rregullt sportiv. Sipas një studimi ku morën pjesë 20,244 burra dhe gra të moshës ndërmjet 45-79 vjeçareu arrit në përfundimin se ata dhe ato të cilët kishin pirë duhan, alkool, nuk ishin stërvitur rregullish ...…
 
Dhjami në zonën e barkut është një problem për shumicën e femrave sot. Por shumë dhjam (ose trupi në formën e mollës) shton rrezikun për shumë probleme shëndetësore si diabet, sëmundje zemre, tension të lartë gjaku, madje dhe disa tipe kanceresh. Dhjami në zonën rreth barkut mund të jetë genetike, ose të vijë si pasojë e jetës së pashëndetshme ...…
 
This entry is part 304 of 305 in the series CommanderCast Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 292! We’re your weekly source for Community, Strategy, and Technology, hosted on MTGcast.com and our homesite: CommanderCast.com! This week Mark and Adam have a few topicsthat they feel needs to be addressed. First up, What happened to ...…
 
Dementia është një formë sëmundje që prek më tepër personat mbi moshën 65-vjeçare. Nëse ju vini re të afërmit tuaj nisin të harrojnë gjërat dhe të kenë një memorie të dobët, atëher është koha e duhur për t'i drejtuar te mjeku. Dihet që me kalimin e viteve kujtesa dobësohet si rezultat i viteve të kaluara, ngarkesës, stresit të akumuluar etj, dh ...…
 
Çaji jeshil Matcha është një çaj me shumë antioksidantë, që është konsumuar prej shumë vitesh në Lindjen e Largët dhe tani konsiderohet si një superpije në mbarë botën. 1. Pesë herë më shumë antioksidantë se çdo pije apo ushqim tjetër Të gjithë ne kemi lexuar apo dëgjuar kur thuhet, ky apo ai ushqim apo kjo pije është e pasur me shumë antioksid ...…
 
This entry is part 302 of 305 in the series CommanderCast Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 290! We’re your weekly source for Community, Strategy, and Technology, hosted on MTGcast.com and our homesite: CommanderCast.com! This week Mark and Adam are talking all about tiers, baby! For those of you not in the know, tiers are kin ...…
 
Nga latinishtja (Trigonella Foenum) Fenugrek është një barishte që rritet zakonisht në rajonin e Mesdheut. Ndërsa farat dhe gjethet janë përdorur kryesisht si një erëz e kuzhinës, ajo është përdorur edhe për të trajtuar një shumëllojshmëri të problemeve shëndetësore në Egjipt, Greqi, Itali, dhe Azinë Jugore. Fara Fenugre ...…
 
Vera është një stinë e nxehtë, kur duhet të konsumojmë shumë lëngje të ndryshme. Kur shkojmë në supermarket shohim një varietet pijesh në shishe shumëngjyrëshe, përfshi ujë natyral, ujë me gaz, soda, pije me gaz, lëngje frutash, pije sportive etj. Po cila pije është më e përshtatshme dhe si ta konsumojmë atë? Çdo ditë duhet pimë ujë, pasi uji ë ...…
 
It’s our 100th episode! Join Phil, Shivam, and Sean as we give our thanks, offer up some #GPLasVegas, and feature Sickest #EDH Plays from a variety of folks! We are celebrating! See our episodes on YouTube: https://www.youtube.com/c/CommanderinMTGPodcastChannel We’re on iTunes! http://bit.ly/commanderinitunes Submit your decks to be reviewed he ...…
 
Frutat janë të pasura në vitamina dhe e mbajnë lëkurën e freskët. Ato nuk kanë yndyrë dhe disa prej tyre ndihmojnë për të humbur kilet e tepërta. Rregulli i artë për t'u dobësuar është të hani më pak dhe të stërviteni më shumë. Por ritmi i jetës moderne u ka rrëmbyer njerëzve mundësinë dhe kohën për ushtrime apo gatime të shëndetshme, thotë Bru ...…
 
Në datat 6 dhe 7 korrik u mbajt në Tianjin Konferenca e Ministrave të Shëndetësisë të vendeve të BRIC-ut, që quhet edhe Konferenca e Lartë e Mjekësisë Tradicionale. Zv.drejtori për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Administratës Kombëtare të Mjekësisë dhe Medikamenteve Tradicionale Kineze, Zhu Haidong tha se vendet e BRIC-ut janë vende të mëdha ku us ...…
 
Rep. Jim Jordan joins the show to discuss the latest on Obamacare repeal, welfare reform, and a joint op-ed he wrote, "Time to Investigate the Investigators."
 
Rep. Jim Jordan joins the show to discuss the latest on Obamacare repeal, welfare reform, and a joint op-ed he wrote, "Time to Investigate the Investigators."
 
T
The Commander's Brew Podcast
 
It's the end of the night you've played a bunch of games of Commander, maybe you even drafted, but now it's time to go home. Well, not exactly yet... maybe there's enough time for one more quick game? Ok bring out this deck which gives the game a very real clock and we can squeeze it in. There's always time for more EDH! Check out the video ver ...…
 
The cast returns from their Vegas adventures with personal tales of finance, giant sandcastles, remote desert weddings, and trips to (un)fine dining establishments. DJ explains how to find bargains at large events. New standard spoilers lead to discussions of potential EDH specs. Join the cast for breaking bulk, pick of the week, Mighty Duck mo ...…
 
The cast returns from their Vegas adventures with personal tales of finance, giant sandcastles, remote desert weddings, and trips to (un)fine dining establishments. DJ explains how to find bargains at large events. New standard spoilers lead to discussions of potential EDH specs. Join the cast for breaking bulk, pick of the week, Mighty Duck mo ...…
 
The cast returns from their Vegas adventures with personal tales of finance, giant sandcastles, remote desert weddings, and trips to (un)fine dining establishments. DJ explains how to find bargains at large events. New standard spoilers lead to discussions of potential EDH specs. Join the cast for breaking bulk, pick of the week, Mighty Duck mo ...…
 
The cast returns from their Vegas adventures with personal tales of finance, giant sandcastles, remote desert weddings, and trips to (un)fine dining establishments. DJ explains how to find bargains at large events. New standard spoilers lead to discussions of potential EDH specs. Join the cast for breaking bulk, pick of the week, Mighty Duck mo ...…
 
The cast returns from their Vegas adventures with personal tales of finance, giant sandcastles, remote desert weddings, and trips to (un)fine dining establishments. DJ explains how to find bargains at large events. New standard spoilers lead to discussions of potential EDH specs. Join the cast for breaking bulk, pick of the week, Mighty Duck mo ...…
 
Ankthi është një gjendje normale e njeriut që përjetohet me ndjenjën e frikës, shqetësimit dhe nervozizmit. Njerëzit e përballojnë ankthin në mënyra të ndryshme. Në realitetin e sotëm, plot ndryshime të shpejta, boom imformacionesh dhe stresi, ankthi nuk është një gjendje e rrallë e njerëzve. Jemi mësuar që ankthin ta trajtojmë si diçka negativ ...…
 
Tre muajt e verës qershori, korriku dhe gushti janë muajt më të nxehtë të vitit. Në këtë stinë, dita është më e gjatë dhe orët me diell më të shumta. Sipas teorisë së mjekësisë tradicionale kineze, vera është stina e lulëzimit, kur të gjitha bimët e kafshët rriten më shpejt. Metabolizimi i trupit po ashtu është më aktiv. Në këtë stinë djersijmë ...…
 
Hello Internet, and welcome to NOT episode 10 of the Snow-Covered Lands Podcast, but another great bonus episode! This week Eric and Nick take on a rather dubious subject: How to Fight Ramp. The guys talk about the stigma that goes along with land destruction, why green gets a free pass on one of the pillars of it’s colour, how to make your opp ...…
 
(more…)
 
As the group prepares to head west, they discuss the state of standard and the pitfalls of standards bans. DJ calls for a common to be banned. Breaking bulk covers more EDH infect and lifegain cards. DJ gives a breakdown in the changes to TCG’s fee structure and listing practices, and how it might impact the sale of high-end cards on that platf ...…
 
Lajthitë zënë një vend të rëndësishëm në fronin e arrorëve që na shtojnë jetën. Popullariteti i tyre nuk shuhet kurrë si pasojë e shijes së parezistueshme. Janë të vogla, por bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Shqipëria është e bekuar me pemishte lajthish nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje. Zonat më prodhimtare të lajthive shqiptare j ...…
 
Arsimi parashkollor megjithëse nuk përfshihet në arsimin e detyruar, është tejet i rëndësishëm për fëmijën. Fëmijët e moshës 3-6 vjeçare regjistrohen në kopshte së bashku me fëmijët e tjerë. Tani, shumë prindër kinezë janë të mendimit se fëmijëria është shumë e rëndësishme dhe për këtë arsye ata po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vemendje arsim ...…
 
As the group prepares to head west, they discuss the state of standard and the pitfalls of standards bans. DJ calls for a common to be banned. Breaking bulk covers more EDH infect and lifegain cards. DJ gives a breakdown in the changes to TCG’s fee structure and listing practices, and how it might impact … Continue reading »…
 
As the group prepares to head west, they discuss the state of standard and the pitfalls of standards bans. DJ calls for a common to be banned. Breaking bulk covers more EDH infect and lifegain cards. DJ gives a breakdown in the changes to TCG’s fee structure and listing practices, and how it might impact … Continue reading »…
 
As the group prepares to head west, they discuss the state of standard and the pitfalls of standards bans. DJ calls for a common to be banned. Breaking bulk covers more EDH infect and lifegain cards. DJ gives a breakdown in the changes to TCG’s fee structure and listing practices, and how it might impact … Continue reading »…
 
As the group prepares to head west, they discuss the state of standard and the pitfalls of standards bans. DJ calls for a common to be banned. Breaking bulk covers more EDH infect and lifegain cards. DJ gives a breakdown in the changes to TCG’s fee structure and listing practices, and how it might impact … Continue reading »…
 
Sean and Greg discuss the recently released Commander Anthologies, and go on an in depth deck tech journey into Greg’s new Esper Zombies build. Who makes a better mummy movie, Tom Cruise or Brendan Frasier? And we design our own Esper and Sultai legendary zombie commanders. All this and more on our last single digit episode! Twitch: twitch.tv/t ...…
 
Rruga, e njohur si Rruga e Mëndafshit, ka sjellë shkëmbime ekonomike dhe kulturore në Kinë dhe jashtë saj, si dhe një shumëllojshmëri të prodhimeve të reja të huaja për të gjithë. Si rezultat, që nga ajo kohë janë shfaqur në tryeza fruta dhe perime të reja. 1. Rrushi Me origjinë nga Deti i Zi dhe Mesdheu, rrushi hyri në Kinë nga Dayuan, gjatë p ...…
 
31 maji ishte "Dita botërore pa duhan". Tema e sivjetme e kësaj dite ishte "Duhani, kërcënim për zhvillimin". Edhe në Kinë u zhvilluan një sërë aktivitetesh me temën "Pa duhan, shëndet dhe zhvillim". Deri tani, në mbi 10 metropole kineze si Pekini, Shangai, Hanzhou, Shenzheni etj, është miratuar ligji i ndalimit të duhanit në mjediset e mbyllur ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login