Best fitri podcasts we could find (Updated October 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Zaka Tarawehe Swala Zakatul Umdatul Ahkaam Tira Sakaatu Hadiisi Alaye Hukumu Nipa Ninu  
Fitri public [search 0]
show episodes
 
Mada hii inazungumzia swala ya tarawehe, na tofauti ya tarawehe na qiyamu layli, na tahajudi na witri,na muanzilishi wa tarawehe,na historia yake.na hukumu ya zakatul fitri.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
Mada hii inazungumzia hukumu za zakatul fitri,na vyakula vinavyo faa kutolewa zakatul fitri,faida za zakatul fitri,nawatu wanaopaswa kupewa zakatul fitri.na muda wakutolewa zakatul fitri.
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login