Best hadisa podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Komentar Vrijednost Ubio čovjeku Prilika životna Ahkam Lejletul Umdetul Noć Knjige Sahiha Komšiji Pravac Sunnetski Hadis Umre  
Hadisa public [search 0]
show episodes
 
N
Nkeniya Hadisa Walawalali
Daily+
 
makakakiiyere gninike mouna ibe barake.
 
K
Komentar 40 Nevevijevih hadisa
Daily+
 
Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.
 
K
Komentar hadisa iz Sahiha Muslima
Daily+
 
Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.
 
P
Pouke iz hadisa o čovjeku koji je ubio 100 ljudi
 
Nekoliko pouka i propisa koje možemo izvući iz hadisa o čovjeku iz Benu Israila koji je ubio 100 ljudi pa poželio da se pokaje.
 
A
Awbe ye baga genade ye
Daily+
 
• hadisa nafa • hadissa djoyoro.
 
H
Hadis o Allahovim svojstvima
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava nekoliko vjerodostojnih hadisa koji opisuju svojstva Allaha Uzvišenog.
 
B
Biografija imama Buharije
Daily+
 
Ukratko biografija jednog od hafiza i imama hadisa Buharije, neka mu se Allah smiluje.
 
O
Opis Džehennema
Daily+
 
Opis Džehennema, kazne u njemu i stanovnika Vatre oslanjajući se na tekstove Kur’ana i vjerodostojnih hadisa.
 
K
Komentar knjige Umdetul Ahkam
Daily+
 
Serijal predavanja kao komentar na jednu od najpoznatijih manjih zbirki hadisa o propisima. Hadisi u knjizi su poredani shodno fikhskim pogavljima što olakšava korišćenje knjige za traženje dokaza u određenoj meseli.
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
V
Vrijednost dobročinstva prema komšiji
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti, bitnosti i načinu dobročinstva prema komšiji.
 
G
Grijeh uznemiravanja komšije
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava nekoliko hadisa koji govore o veličini grijeha onoga ko uznemirava komšiju.
 
E
Ehli sunnetski pravac
Daily+
 
Predavanje koje nam daje opis Spašene skupine i sljedbenika hadisa Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i džemata muslimana.
 
V
Vrijednost održavanja rodbinskih veza
 
U ovom audio klipu daija spominje i komentariše nekoliko hadisa u kojima se spominje mjesto i vrijednost održavanja rodbinskih veza u islamu.
 
B
Buđenje ambicija
Daily+
 
Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’
 
N
Noć Lejletul Kadr - životna prilika
 
Još jedno od odličnih predavanja na ovu temu. Tu možete čuti nemali broj šerijatskih tekstova iz Kur’ana i hadisa o vrijednost ove noći i njenom mjestu u islamu. Sve to treba da posluži kao podsticaj da se ova noć traži u zadnjoj desetini ramazana, bilo to ove ili iduće godine.
 
V
Vrijednosti Kur’ana
Daily+
 
Mnogi učenjaci su pisali na temu vrijednosti Kur’ana pa su neki pri tom koristili samo vjerodostojne hadise dok su drugi sve što im je došlo pod ruku od vjerodostojnih pa sve do izmišljenih hadisa; sve to iz želje i podsticaja ljudi da čitaju Kur’an. Više na ovu temu poslušajte u ovom predavanju.
 
P
Propisi Hadždža i Umre
Daily+
 
Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je u mnogo hadisa potencirao na Hadždž, te da je on džihad na Allahovom putu, kao što je obavjestio da se hadždžija sa ispravno obavljenim Hadždžom vraća kući kao dana kada ga je majka rodila. Iz tog razloga predstavljamo vam ovaj serijal predavanja na temu propisa Hadždža kao i Umre.
 
Loading …
show series
 
W
WERU 89.9 FM Blue Hill, Maine Local News and Public Affairs Archives
 
Producer/Host: Carolyn Coe Three girls, aged 12-18, describe the socioeconomic challenges in their lives, yet they remain committed to helping others in their family and community. Guests: Hadisa, volunteer Muqadisa, volunteer Fatima, student FMI: Borderfree Nonviolence Community Centre, Kabul, Afghanistan Voices for Creative Nonviolence, vcnv.org…
 
Why is it no matter how hard you work you're always in the hole. Take school for example, you have people graduating collage and they are 20, 30, even 50,000$ in debt. They can't charge it off in Bankruptcy and the job placement the school said it had isa sham. For profit schools are running a very strange game on people who only want to grow o ...…
 
N
Nkeniya Hadisa Walawalali
 
Nkeniya Hadisa Walawalali
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0286-0338
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0526-0578
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0970-1020
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1746-1799
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1907-1955
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 2556-2604
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 2605-2635
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 2935-2971
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 3340-3383
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 3920-3956
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 3998-4028
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 4186-4241
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 4282-4341
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0016-0050
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0051-0076
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0077-0113
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0163-0195
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 0911-0969
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1021-1083
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1084-1137
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1241-1290
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1291-1348
 
S
Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
 
Hadisa 1433-1484
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login