Terveys public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Hoitajakeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen ja katse yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Näillä periaatteilla luodaan uutta hoitokulttuuria Kuopion yliopistollisen sairaalan naisten osaston synnytysvuodeosastolla. Käytännössä tämä näkyy muun muassa perhepesä-toimintamallissa eli mallissa, jossa perhe toimii hyvin itsenäisesti vauvan kanssa koko s…
 
Kipu on yleinen riesa: yli 40 prosenttia väestöstä kärsii kroonisesta kivusta ja 8 prosentilla kipu on vaikeaa tai sietämätöntä. – Kipu on tärkeä suojaava aisti, jonka avulla vältymme kehon vahingoittumiselta. Siinä vaiheessa kun kipu kroonistuu, sillä ei ole enää tätä varoitusmekanismia, vaan se on sairaus sinänsä ja sitä pitää hoitaa, toteaa pitk…
 
Puoli kiloa kasviksia eli viidestä kuuteen kourallista. Näin paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja pitäisi meidän itse kunkin saada popsittua päivän mittaan. Suurin osa suomalaisista aikuisista ei tähän tavoitteeseen pääse ja tekemistä on myös lasten kohdalla. "Kysymys on näiden tuotteiden syömään oppimisesta ja ruokailosta", toteaa lasten ruokakas…
 
Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Riekkinen-Tuovinen tuoreessa väitöstutkimuksessaan. Hänen mielestään ikääntyminen ja vanhuus pitäisi nähdä nykyistä laajemmin sosiokulttuurisena ilmiönä. Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Turvatarkastus lentokentällä ennen koneeseen nousemista on meille jokaiselle tuttu juttu, mutta mitäpä jos myös sairaalaan kuljettaisiin turvatarkastuksen, tarkemmin sanottuna lääkityksen turvatarkastuksen, kautta? Suomalaisissa sairaaloissa tämä alkaa olla arkea kun lääkehoidon turvallisuuteen ja järkevyyteen pohjautuva lääkityksen arviointimenete…
 
Paljon palveluja tarvitsevat ihmiset eksyvät, uupuvat ja turhautuvat palveluviidakossa. "Aika paljon on sellaista kierrettä, että lähetetään asiakas aina uudelle ammattilaiselle, jolle asiakas joutuu uudelleen kertomaan asiaansa. Asiantuntijatkaan eivät aina tunne riittävästi toistensa työtä ja toimintakenttää", toteaa tutkija Anneli Hujala. Toimit…
 
Kävely on suomalaisten lempiliikuntamuoto ja sinällään tepsivä lääke osana terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Mutta mitä enemmän vuosia kertyy, sitä tärkeämmäksi nousee lihasvoima eli voimaharjoittelun merkitys. Tuoreen tutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä paitsi parempaan fyysiseen kuntoon myös vireämpään aivotoimintaan. Anne Hei…
 
Erilaiset digitaaliset ratkaisut alkavat olla arkipäivää myös erikoissairaanhoidossa. Kansalaiselle näkyvin osa Virtuaalisairaalaa on Internetistä löytyvä Terveyskylä, joka sisältää laajan joukon eri sairauksien hoitoon liittyviä taloja. Pian lääkärin tai hoitajan vastaanotolle voi osallistua myös etänä vaikkapa omalta kotikoneelta käsin. Toimittaj…
 
Auringon UV-säteilylle altistuminen on ihosyövän tärkein yksittäinen aiheuttaja. Ihosyöpää tutkiva LT Hanna Siiskonen kertookin, että ihosyöpien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Hänen tutkimuksensa keskittyy hyaluronaanin rooliin ihosyövissä ja se on avannut uusia näkökulmia ihosyövän hoitoon. Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Noin puolet Suomessa sattuvista kuolonkolareista on sairausperäisiä. Alkoholi on mukana joka neljännessä kuolonkolarissa, itsemurhien osuus on puolestaan noin 12 prosenttia kaikista kuolonkolareista. "Kuljettajan terveys, mielentila, lääkitykset ja sairaudet eli siis kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa liikenteessä ajokykyä laskevasti ovat ajote…
 
"Hyvällä hoidolla voidaan ehkäistä liitännäissairauksia, jotka aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, lyhentävät elinvuosia ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia terveydenhuollossa. Diabeteksen hoito on hyvin yksilöllistä ja kokonaisvaltaista", kertoo LT Reeta Rintamäki. Kuuntele kuinka tyypin 2 diabeteksen hoito on tehostunut uusien lääkkeiden myö…
 
Keräilyvarastoautomaatio, koneellinen annosjakelu, antibioottirobotti ja älylääkekaappi – automaatio ja digitalisaatio ovat tulleet myös sairaala-apteekkien maailmaan. Automatiikan lisäämisen taustalla on potilasturvallisuus, kertoo sairaala-apteekkari Toivo Naaranlahti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Etanoli ja nikotiini kulkeutuvat helposti istukan läpi ja tuoreen tutkimuksen mukaan ne ovat yhdessä myrkyllisempiä kuin erikseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin istukkaperfuusiota, jossa synnyttäjän luovuttaman istukkakudoksen toimintaa pidetään yllä keinotekoisen verenkierron avulla. Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Hyvillä unilla on kosolti vaikutuksia terveyteemme ja onpa lyhyt- ja pitkäunisilla jopa todettu suurentunut kuolleisuusriski. Poikkeava unen pituus ja unihäiriöt ovat yhteydessä myös lisääntyneeseen dementian ja keuhkosyövän riskiin, tämä todettiin tuoreessa terveystieteiden ja kasvatustieteen maisteri Maria Luojuksen väitöstutkimuksessa. Toimittaj…
 
"Olemme sairaalassa lasta, nuorta, vanhempia ja henkilökuntaa varten. Se ilo on se merkityksellinen juttu, ei välttämättä edes nauru, vaan ilo. Se on kaiken perusta ja on hienoa saada puolustaa ja tuottaa sitä", kuvailee sairaalaklovnin työtä KukkaPutki Hetkinen eli sairaalaklovni Sirpa Taivainen-Ilmola. Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Etenkin iäkkäillä suun terveys vaikuttaa elämänlaatuun, yleisterveyteen ja ravitsemukseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan yksilöllisellä suun hoidon opastuksella saatiin iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suut puhtaammiksi. Anne Heikkisen haastateltavana on erikoishammaslääkäri, hammaslääketieteen tohtori Annamari Nihtilä.…
 
Automaatio ja robotiikka ovat tuttuja juttuja vaikkapa tehdastyössä, mutta terveydenhuollon piirissä aihe on varsin uusi. Millaisia hyvinvointivaikutuksia hoivaroboteilla voi saavuttaa ja kuinka robotiikka on jo saavuttanut terveydenhuollon alat? Anne Heikkisen haastateltavana dosentti Mari Kangasniemi, joka aluksi määrittelee erilaisia robotiikan …
 
Ylös, ulos ja rymyleikkeihin! Näin voisi tiivistää TtM Niina Linnun tuoreen väitöstutkimuksen tuloksen. Tutkimuksen mukaan nimittäin runsas omatoiminen liikunta voi pitää lapset kunnossa eikä ohjattu liikunta ole välttämätöntä. Tutkimuksessa kartoitettiin lasten kestävyyskuntoa selittäviä tekijöitä ja luotiin uudet kestävyyskunnon viitearvot lapsil…
 
Moni meistä on jo varannut ajan lääkärille netin kautta, mutta joko olet kokeillut reaaliaikaista Chat-keskustelua kotikoneeltasi lääkärisi kanssa? Entä oletko ottanut kuvan vaikkapa punoittavasta nielustasi ja lähettänyt kuvan lääkärille tulkittavaksi? Telelääketiede ja e-terveydenhuolto eivät ole enää vain tulevaisuuden visioita vaan jo käytössä …
 
Sähköiset reseptit tallentuvat ja itse kukin voi niitä tarkastella Omakanta – verkkopalvelusta. Mutta kuinka moni meistä jo palvelua käyttää ja mitä mieltä siitä ollaan? Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa on selvitetty sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia eri näkökulmista. " Tietyille henkilöille kuten iäkkäille, jotka eivät ole tottuneet k…
 
Jopa yhdeksän kymmenestä kotona asuvasta ikäihmisestä ei syö riittävästi. Aliravitsemus on vakava riski terveydelle, sillä huono ravitsemustila heikentää ikäihmisen toimintakykyä ja lisää infektioherkkyyttä. Se myös lisää riskiä joutua sairaalahoitoon ja hidastaa tai estää sairauksista toipumista. Anne Heikkisen haastateltavana on FT yliopistotutki…
 
Lasten ja nuorten ADHD:n Käypä hoito suositus on päivittymässä ja näihin uudistuneisiin suosituksiin on tulossa ensimmäistä kertaa mukaan suositukset myös aikuisten osalta. "Arvioiden mukaan ADHD on aikuisilla ilmeisesti varsin yleinen häiriö, sen yleisyys Suomessa on noin 3-5 prosentin välillä. Näistä vain pieni osa on hoidon piirissä", kertoo dos…
 
Kivun lääkkeettömiä hoitomuotoja on tutkittu paljon ja tulokset ovat vakuuttavia, silti lääkkeetöntä hoitoa ei aina tarjota kipupotilaalle. Miksi lääkkeetön kivunhoito etenee niin hitaasti suomalaisessa terveydenhuollossa? Anne Heikkisen haastateltavana Käypä hoito- suosituksen työryhmän puheen johtaja professori Pekka Mäntyselkä.…
 
"Kasvu ilmentää hyvin lapsen terveyttä. Monet sairaudet voivat hyvin aikaisessa vaiheessa vaikuttaa kasvuun, esimerkiksi suolistosairauksien osalta lapsen kasvussa voidaan nähdä taantumaa paljon ennen kuin ne antavat muita oireita itsestään", kertoo Martti Hämäläinen tunnustuspalkinnolla palkittu LT, erikoislääkäri Antti Saari. Toimittajana Anne He…
 
Mustikalle sen viehkon sinisen sävyn tai kahville tutun ja turvallisen maun antavilla kemiallisilla yhdisteillä eli fytokemikaalilla on kosolti vaikutuksia elimistössämme. Ne muun muassa vahvistavat suoliston toimintaa ja puolustusta, vaikuttavat insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan sekä vaikuttavat veren rasva-arvoihin. Yksi parhaista fytokemikaa…
 
Viime vuosina käyttöön on tullut entistä enemmän myös sähkölaitteita, jotka lisäävät altistumista välitaajuisille magneettikentille. Mitä tästä voi seurata? Filosofian maisteri Tuomo Eskelinen on selvittänyt tuoreessa väitöstutkimuksessaan pienitaajuisille magneettikentille altistumisen lisääntymisterveydellisiä riskejä. Anne Heikkinen haastattelee…
 
Mitäpä jos aivojen toimintaa vaikkapa työmuistin tai kognition osalta voisi tehostaa eli buustata. Sähköpiuhat kiinni päänahkaan ja uutta virtaa aivoihin! Aivan tuulesta temmattu tämä ajatus ei ole, sillä heikkoon sähkövirtaan perustuvalla stimulaatiolla on tutkimusten mukaan pystytty vaikuttamaan esimerkiksi kognitioon ja tunteiden säätelyyn. Toim…
 
Liikunta tuo kaikille meille terveyshyötyjä, mutta totta on myös se, että aivan samanlaisella harjoitteluohjelmalla treenaavan kaverin lihakset ja voima voivat kasvaa täysin eri tahtia kuin toisen. "Joillakin lihakset ja voimat kasvavat paljonkin, joillakin ei juuri laisinkaan", toteaa ylipistotutkija Juha Ahtiainen. Miksi lihakset ja voima eivät k…
 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden ja sovellusten suosio on räjähtänyt käsiin viime vuosina. Yhä useampi meistä seuraa omaa terveydentilaansa ja aktiivisuuttansa mobiiliteknologian keinoin. Mobiilisovellusten povataan tulevaisuudessa parantavan terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja mahdollistavan myös täysin uusia palveluja. Ann…
 
Biologiset lääkkeet ovat tehneet läpimurron lääkemarkkinoilla. Professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että biologisten lääkkeiden mahdollisuudet etenkin syövänhoidossa ovat lähes rajattomat. Miten biolääkkeet eroavat tavallisista lääkkeistä, ja miksi biolääkkeet ovat niin kalliita? Toimittajana Anne Heikkinen.…
 
Alzheimerin taudin oireet ovat meille kaikille tuttuja, mutta mitä aivoissa oikein tapahtuu kun etenee? Nyt pääsemme Alzheimerin alkulähteille kun Anne Heikkisen haastateltavana on Alzheimerin taudin tiimoilta, erityisesti ravintorasvojen vaikutuksesta taudin kehittymiseen, Itä-Suomen yliopistossa väitellyt FM Mari Takalo.…
 
Hyvät elintavat, pyrkimys normaalipainoon, tupakan ja alkoholin välttäminen, kohtuullinen kofeiinin käyttö, siinäpä tuttuja terveelliseen elämään liittyviä asioita, jotka pätevät erityisesti myös raskautta toivovien osalta. Myös miesten elintavoilla on huomattava vaikutus pariskunnan lapsensaantihaaveiden kannalta. Haastateltavana KYSin erikoislääk…
 
Moni meistä kokee epätietoisuutta ruokavalinnoissaan, vaikka ravitsemussuositusten mukaisesti syöminen on helpompaa kuin koskaan. Etenkin runsaasti liikkuville kysymys on erityisen ajankohtainen kun kauppojen hyllyt notkuvat proteiinilisistä, energiapatukoista ja palautusjuomista. Millainen on runsaasti liikkuvan ruokavalio? Anne Heikkisen haastate…
 
Elinikämme pitenee ja elämme pitkälle vanhuuteen yhä parempikuntoisempina. Samalla kärsimme kuitenkin yleistyvistä elintapoihin liittyvistä ongelmista, kuten metabolisen oireyhtymän tuomista riskitekijäistä ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisestä, jotka voidaan molemmat liittää elintapoihin. Tältä osin tiederintamalla on kuitenkin hyviä uuti…
 
Voisiko kännitappeluita ehkäistä ruualla? "Syömättömyys johtaa kiukutteluun ja tämä korostuu alkoholin yhteydessä, koska alkoholi tunnetusti laskee verensokeria. Sitä voi ehdottomasti suositella, että syödään ruokaa samalla kuin käytetään alkoholia", toteaa suomalaista humalaväkivaltaa tutkinut farmakologian dosentti Markus Storvik. Toimittajana An…
 
Masennus ja luuntiheyttä heikentävä osteoporoosi ovat merkittäviä ja alati kasvavia kansanterveysongelmia. Niillä on myös selvä yhteys toisiinsa. Voisiko siis näistä toista ehkäisemällä ehkäistä myös toista? Anne Heikkisen haastateltavana on aiheesta Itä-Suomen yliopistossa väitellyt proviisori Päivi Rauma.…
 
Etenevät muistisairaudet ovat jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa valtava kansanterveydellinen ja – taloudellinen haaste. Lohdullista on, että tuoreet tutkimushavainnot osoittavat muistihäiriöiden ennaltaehkäisyn olevan mahdollista. Miltä näyttää Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyn resepti? Anne Heikkisen haastateltavana on kliinisen geriatrian epidem…
 
Millaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota, kun keskustelee huonokuuloisen henkilön kanssa? "Puhu rauhallisesti ja selkeästi, mutta älä yliartikuloi. Puhu normaalilla äänenvoimakkuudella, älä huuda. Älä puhu pöydälle vaan keskustelukumppanillesi eli pidä hyvä katsekontakti" listaa Kuopion Kuulo ry:n puheenjohtaja Titta Väisänen. Toimittajana …
 
Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saamat kuulovammat lisääntyvät vapaa-ajan melun, kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeista kuunnellun musiikin vuoksi. Kuopion Kuulo ry:n puheenjohtaja Titta Väisänen kertoo huonokuuloisuuteen liittyvistä ennakkoluuloista…
 
Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saamat kuulovammat lisääntyvät vapaa-ajan melun, kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeista kuunnellun musiikin vuoksi. Audiologi Antti Hyvärinen Kuopion yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksesta kertoo kuulovioista ja ni…
 
Miksi hyvä lihaskunto on niin kovin tärkeä juttu terveydenkin kannalta kaiken ikäisillä? Millaisia ovat yleisimmät väärinkäsitykset kuntosaliharjoitteluun liittyen? Entä miten ravitsemus tukee voimaharjoittelua? Sarjan ensimmäisessä osassa puhutaan muun muassa alkulämmittelystä ja kuullaan, kuinka kehon energiavarastot olisi hyvä tankata ennen voim…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login