Best Aprann podcasts we could find (Updated December 2018)
Related podcasts: Chants Chandesperans Chan Boule Bati Ayiti Ayisyen Aprenderkreyolhaitiano Annpalekreyol Alameda Childrens Caribbean Boston California App Social Sciences Science Books  
Aprann public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Aprann news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Learn Haitian Creole Online + French with Haitian American Educator Joseph J. Charles, MS - Learn Creole Audio with Free Downloads of "Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook" - Haitian Creole Podcast to Help Rebuild Haiti, Haitian Creole for Aid Workers, my Children, Doctors, Relief Workers, Missionaries, Haitian Quake Survivors, Speak Haitian Creole in No Time.
 
Learn Haitian Creole Online + French with Haitian American Educator Joseph J. Charles, MS - Learn Creole Audio with Free Downloads of "Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook" - Haitian Creole Podcast to Help Rebuild Haiti, Haitian Creole for Aid Workers, my Children, Doctors, Relief Workers, Missionaries, Haitian Quake Survivors, Speak Haitian Creole in No Time.
 
Loading …
show series
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk zanmi’l Valery Vilain pou yo pale de Li, de lavi li en tan que omoseksyel. Yo te pwofite pou invite tout moun pratike anpati ak tolerans. Valery ensiste sou enpotans supò ak lanmou paran genyen pou wè avek epanouwisman timoun !
 
Nan Epizod sa, Emmy chita avec sikològ Beatrice Turnier Dalencourt! Bea pataje anpil nan nanan’l avek nou , yo pale de sikoloji, men yo te pran San yo pou yo diskite sou zafè endependans! Medam yo se de medam ki pasyone anpil! Apresye ti konvesayon sa!
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avèk Yael Talleyrand ki se yon atis kap evolye an Ayiti. Yo pale de anfans li , de plas “art” gen nan lavi l... yo te tou pwofite diskite yon ensidan ase enpotan ki te rive ak Ticket Magazine! Al tande pou ka dekouvri Yael!
 
Nan epizod sa Emmy chita avec Nathalie Marc- Charles Arias. Ki se yon “career coach “ ki ap evolye en haiti. Yo pale de travay li, de bezwen coaching antrepriz yo , ak enpotans konnen tèt ou genyen pou konnen ki karyè kap pi bon ou . Li présente “Birkman method” la , ki se yon tès pèsonalite ke Emmy te pran épi yo profite pataje ti experyans sa !…
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk zanmi’l, Raphaelle pou yo pale de abi seksyel. Yo pataje eksperyans yo pou yo pote limye sou fleo sa a nan sosyete nou a.
 
Nan epizod sa , Emmy chita avèk Sandy pou yo pale de anemi falsifòm, yon maladi premye pitit sandy ap viv avè’l depi’l piti. Sandy pataje esperyans li, rezilyans Li , kouraj Li pou lòt manman k’ap viv menm sitiyasyon an oswa youn ki samble’l pa dekouraje.
 
Nan Epizod sa Emmy chita pale avek Daphnee Bourgoin (tisaksuk) avek Angie Menuau Joseph. Medam sa yo se 2 antreprenè , 2 kokennchenn fanm ki ap jere pwòp biznis pa yo avèk mari yo. Yo pataje defi ak avantaj ki genyen nan sa epi yo te tou pwofite bay konsey sou maryaj an jeneral !
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avek Matti Domingue. Matti se yon Makeup Artist - direktris Zoule Makeup avèk Zoule Talent Agency. Soti nan metye’l , pase nan koman li jere biznis Li ,rive nan zafè élevé pitit Li poukòl , konvesasyon entim sa ka enspirew rive jwenn balans nan lavi paw sanw pa sakrifie ankenn aspè ladann.…
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avek Tim-Valda pou yo pale de zafè maryaj nan sosyete ayisyèn nan, de impòtans Li genyen ak jijman moun pote lè yon fanm deside pa marye. Yo pale tou de mank enkadreman legal pou moun ki fè chwa viv ansanm ak kontwi yon vi San yo pa Marye.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy chita pale avek Hugline Jerome ki se Fondatris ak direktris Dream Promo. Yo pale de lavil avek tout obstak Li te dwe travèse pou’l rive kote Li ye jodia yon radin pou li ankouraje tout moun pou yo pa janm suspann kwe nan rèv yo ak travay pou rèv yo tounen realite.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy remèsye tout oditè ak tout invite ki te aksepte chita avèl pou yo te pataje Nannan yo. Li pwofite fe on ti rapèl sou tou le nèf epizod yo épi Li pataje leson Li aprann de konvesasyon sa yo.
 
Emmy chita avèk Marina pou yo pale de relasyon seksyèl . Yo pataje experyans yo te genyen avek paran yo nan zafè edikasyon sou fè bagay ; yon fason pou yo ankouraje nouvel jenerasyon kominike ak timoun yo sou zafè sila.
 
Nan epizod Nannan sa, Emmy chita pale avèk Estelle. Yo pale de enpòtans renmen avèk kwè nan tèt ou, épi pa kite la perèz anpechew rive kote ou vle ale a. Yo fè on ti pale sou chwa Estelle fè al viv a letranje ak relasyon anpil jèn genyen avèk peyi yo, Haiti.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy chita avek atis, dansez, pwofesè yoga Makeda ki pataje kwayans li avè nou. Makeda se yon fanm ki kanpe djanm dèyè konvisyon li. Konvesasyon sa envite nou konprann ke tout moun pa menm ki donk fok nou aksepte diferans youn lot.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy pataje on pati nan istwa pal, yon fason pou oditè yo dekouvri kiyes li ye . Li pwofite pou li eksplike kisa ki te pouse’l fè podcast la.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy chita pale avek Fabiola Coupet, “ Bibi”. Yon Konvesasyon prensipalman sou satisfaktyon ou jwenn lè ou deside viv lavi'w dapre règ paw. Yo te profite pale de emisyon radyo “ Bibi Netalkole”.
 
Nan Epizod Nannan sa, Emmy chita Pale avec dansè pwofesyonèl Linda Isabelle Francois . Li pale de pasyon li pou danse ak jan li enpòtan pou konnen avec metrize pasyon’w genyen nan lavi an jeneral.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy chita pale avek Fabiola , Sahita ak Monique pou yo pale de ekperyans yo antan ke fanm selibatè. Nan sosyete nou an kote Maryaj konsidere tankou yon estati enpòtan. Yo pale de kalite moun yo rankontre ak kisa yap chèche nan yon konpanyon.
 
Nan 2e epizod Nannan, Emmy chita pale avek ekriven, reyalizatris, aktris Gessica Geneus. Gessica pale de pakou li ak tout sa li regle pandan dènye ane ki sot pase yo. Yo diskite de liv “Yon ti koze ak sèm” avek de muzik Li “ Nan ou” ki te enspire anpil jèn fanm sou poze kesyon sou kiyes yo ye , kiyes yo vle ye? Yo pale de kisa lavi a reprezante ...…
 
Nan premye epizod Nannan Emmy Chita pale avèk Nathaelle, Sahita ak Kawala sou relasyon yo genyen avek kò yo. Nan yon sosyete kote gen yon presyon sou Kijan pou ye, li difisil pou fanm santi yo byen nan po yo. Pandan konvèsasyon sa a, medam yo manyen sijè sa ,yon fason pou enspire tout fanm pou yo renmen ak apresye kò yo.…
 
"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple in ...…
 
"Mache ak Jwe anba lapli – Walking and Playing in the rain" is the story of two beautiful Haitian girls who got caught by bad weather while walking home from school. Linda and Lidya were close cousins. They were members of an extended Haitian family in Jeremie, a city in the Southwestern part of Haiti. Thomas-Alexandre Dumas, son of a French no ...…
 
Listen to Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary (Mini_Haitian_Creole_Dictionary_Vocabulary.mp3) Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now. If you are interested in purchasing a PDF copy or link to "Haitian Creole - English ...…
 
Istwa Timoun - Kids Stories Written in Haitian Creole / English: Purchase a copy of How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Ki Jan Pou w... yon Grann... "How to babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Kijan pou w Gadò Yon Grann Miyami, Boston, ak Nouyòk" is an ebook written in English and H ...…
 
Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti - Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti, (A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!) Madan Sara merchants are the principal accumulators, movers, and distributors of domestic produce in Haiti Book Review "Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti – Tap ...…
 
Listen to Haitian proverbs and Haitian Creole's Frequently Search Words, and news on the mosquito-born breaking bone disease named Chikungunya. http://nouvelkreyol.blogspot.com http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com http://ezhaitiancreole.blogspot.com http://bonjourcreole.blogspot.com Chikungunya Chikungunya se yon viris ki te fèk parèt nan ...…
 
Find all the book and ebooks of bestselling education author, Joseph J. Charles, right on AmazonKindle or Kindle Direct Publishing. In this MP3 audio, you will learn how to count in Haitian Creole from 1 to 100 and how to tell time. You will learn the main cities of countries, language, and nationality. For example, Somebody who was born in Cub ...…
 
Purchase your copy now: English - Haitian Creole Dictionary / Useful Expressions, Question Words, Vocabulary, Grammar etc 12345 A to Z English to Creole Dictionary (Haiti / Boston Linguistic Heritage Press) Purchase a copy of the Audio CD of "Haitian Creole - English Dictionary Audio" now Disc ID: 12422: Disc Name: Haitian Creole - English Dict ...…
 
In the 2013 Creole Workbook, you will listen to three sets of exams. You will listen to parts 1, 2, and 3. You will get familiar with the Haitian Creole definite and indefinite article. If you go to http://sakpaselearnhaitiancreole.blogspot.com you will review the rules and the various forms of the definite article. This set of exercises ...…
 
In this episode, find the following: (En este episodio, encuentren lo siguiente) – Men sa ki nan epizòd sa-a: Los días de la semana – Jou semenn yo – Days of the week Los meses y las estaciones del aňo – Mwa ak sezon ane yo – Months and seasons of the year Extracto de / Excerpts from “Alo! Hola! Hello!: Los Verbos y Las Palabras Para Aprender E ...…
 
Listen to the eye-witness audio story of 11-year-old Carline "Fear and Prayer in Chaotic Times: I saw my mother pulling Jesus down to her from heaven." Part of this story was first serialized on twitter.com/hashtag/twitterfiction. It is the first twitterbook story to be published on AmazonKindle. Not only can you listen to it here but you can a ...…
 
Curso Práctico de Creole: Los Verbos y Las Palabras Para Aprender El Creole Haitiano. Compren una copia de este libro en Amazon.com / Buy a copy of 'Curso Practico de Creole....on Amazon.com' Purchase a PDF copy / Compren una copia PDF de "Curso Practico de Creole...: Compren una copia de este libro en Amazon.com / Buy a copy of 'Curso Practico ...…
 
Por favor rellene este formulario y firme como padre o guardian – Please complete this form and sign as parent or guardian – Silvouplè (souple, tanprisouple) konplete fòmilè sa-a epi siyen tankou paran oswa gadyen (responsab) Purchase a PDF copy / Compren una copia PDF de "Curso de Creole Practico...: Compren una copia de este libro en Amazon.c ...…
 
Le cri de mon âme S'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son Roi. Ton joug est facile, Ton fardeau léger; Sur mon coeur docile Règne, ô bon berger! Trop longtemps, le monde trompat mes désirs. Changeants comme l'onde Sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, Tout est vanité; Seule, ta parole est la vérité. Parole éternelle, O Chirst ...…
 
Kamyonèt, TapTap = Cool, often overloaded Haitian transportation vehicles playing or blatering Haitian, French, and American hip hop songs and seen on Port-au-Prince, Delmas, Petionville, Haiti roads. Excerpts from “Palabras, Oraciones, y Verbos en Creole, Espaňol, e Inglés - Mo, Fraz, ak Vèb an Kreyòl, Panyòl ak Anglè” – Unos Extractos de “Pal ...…
 
This ebook is written and this podcast episode is produced by Mr. Joseph J. Charles, founder of 'HaitianCreoleMP3.libsyn.com' who agreed to release these educational materials for the teaching, diffusion, and promotion of Haitian Creole and culture! In this episode covering pages 44 - 52 of the ebook, "Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogu ...…
 
Google login Twitter login Classic login