Best Aprann podcasts we could find (Updated February 2019)
Related podcasts: Society Chants Chandesperans Chan Boule Bati Ayiti Ayisyen Aprenderkreyolhaitiano Annpalekreyol Alameda Childrens Caribbean Boston California App Social Sciences Science Books  
Aprann public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Aprann news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
H
Herb kwonik
Monthly+
 
Pale tout bagay, San difamasyon pataje lide, aprann etl..
 
Learn Haitian Creole Online + French with Haitian American Educator Joseph J. Charles, MS - Learn Creole Audio with Free Downloads of "Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook" - Haitian Creole Podcast to Help Rebuild Haiti, Haitian Creole for Aid Workers, my Children, Doctors, Relief Workers, Missionaries, Haitian Quake Survivors, Speak Haitian Creole in No Time.
 
N
Nannan Podcast
Monthly+
 
Nannan with Emmy is a podcast created with the goal to combine the voices of women evolving in Haiti.Emmy sits with the women who inspire her, discussing issues which impact women. They discuss many subjects ranging from productivity and creativity to personal care, managing relationships, love, body image, and much more.From friends, family members, to people she's met for the first time, we will hear different viewpoints and personal experiences through these intimate conversations.Nannan ...
 
Loading …
show series
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk Gaelle Jouissance pou yo pale de seks, men nan kontèks maryaj presizeman. Yo pataje experyans pa yo nan challenge ki genyen lè pou jere travay, routin lavi a, timoun ak entimite pou genyen ak mariw. Gaelle se yon fanm ki pa pè pale bagay yo jan yo ye a; kifè donk anpil fanm ap retrouve yo nan konvesasyon sa!…
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk Garihanna Jean- Louis . Yo pale de sak te dirije’l nan karyè "humoriste"... yo pale de pasyon, de lanmou ak apresyasyon ou dwe bay tèt ou, de difikilte lavi en jeneral, mè yo pa janm sispann di “Mèsi lavi”. Konvesayon sa enspire nou eksprime plis gratitid ak rekonesans.
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk Bibi pou yo pale de predispozityon yo pou ane 2019! Yo te profite fe yon ti refleksyon sou ane ki fèk pase a tou pou envite tout oditè yo sonje ke on nouvèl ane vini ak chanjman men ak tranzityon tou!
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk zanmi’l Valery Vilain pou yo pale de Li, de lavi li en tan que omoseksyel. Yo te pwofite pou invite tout moun pratike anpati ak tolerans. Valery ensiste sou enpotans supò ak lanmou paran genyen pou wè avek epanouwisman timoun !
 
Nan Epizod sa, Emmy chita avec sikològ Beatrice Turnier Dalencourt! Bea pataje anpil nan nanan’l avek nou , yo pale de sikoloji, men yo te pran San yo pou yo diskite sou zafè endependans! Medam yo se de medam ki pasyone anpil! Apresye ti konvesayon sa!
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avèk Yael Talleyrand ki se yon atis kap evolye an Ayiti. Yo pale de anfans li , de plas “art” gen nan lavi l... yo te tou pwofite diskite yon ensidan ase enpotan ki te rive ak Ticket Magazine! Al tande pou ka dekouvri Yael!
 
Nan epizod sa Emmy chita avec Nathalie Marc- Charles Arias. Ki se yon “career coach “ ki ap evolye en haiti. Yo pale de travay li, de bezwen coaching antrepriz yo , ak enpotans konnen tèt ou genyen pou konnen ki karyè kap pi bon ou . Li présente “Birkman method” la , ki se yon tès pèsonalite ke Emmy te pran épi yo profite pataje ti experyans sa !…
 
Nan epizod sa Emmy chita avèk zanmi’l, Raphaelle pou yo pale de abi seksyel. Yo pataje eksperyans yo pou yo pote limye sou fleo sa a nan sosyete nou a.
 
You can choose to read along with us by purchasing a copy of "Krik? Krak! Haitian Storytelling Session" here on Barnes and Noble or BN.com. You can also buy your copy of "Krik? Krak!...Short Story Reading in Creole and English - Lekti Ti istwa an Kreyòl ak Anglè" from Amazon.com.
 
Nan epizod sa , Emmy chita avèk Sandy pou yo pale de anemi falsifòm, yon maladi premye pitit sandy ap viv avè’l depi’l piti. Sandy pataje esperyans li, rezilyans Li , kouraj Li pou lòt manman k’ap viv menm sitiyasyon an oswa youn ki samble’l pa dekouraje.
 
Nan Epizod sa Emmy chita pale avek Daphnee Bourgoin (tisaksuk) avek Angie Menuau Joseph. Medam sa yo se 2 antreprenè , 2 kokennchenn fanm ki ap jere pwòp biznis pa yo avèk mari yo. Yo pataje defi ak avantaj ki genyen nan sa epi yo te tou pwofite bay konsey sou maryaj an jeneral !
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avek Matti Domingue. Matti se yon Makeup Artist - direktris Zoule Makeup avèk Zoule Talent Agency. Soti nan metye’l , pase nan koman li jere biznis Li ,rive nan zafè élevé pitit Li poukòl , konvesasyon entim sa ka enspirew rive jwenn balans nan lavi paw sanw pa sakrifie ankenn aspè ladann.…
 
Welcome to this new story about hurricane and earthquake. It's a story about what the survivors had to go through and the first responders who rescue them. This story is written in two languages. However, its title is in 4 languages. If you are interested in reading the whole story, you can obtain a copy on http://learnhaitiancreoleonline.blogs ...…
 
Nan epizod sa Emmy chita pale avek Tim-Valda pou yo pale de zafè maryaj nan sosyete ayisyèn nan, de impòtans Li genyen ak jijman moun pote lè yon fanm deside pa marye. Yo pale tou de mank enkadreman legal pou moun ki fè chwa viv ansanm ak kontwi yon vi San yo pa Marye.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy chita pale avek Hugline Jerome ki se Fondatris ak direktris Dream Promo. Yo pale de lavil avek tout obstak Li te dwe travèse pou’l rive kote Li ye jodia yon radin pou li ankouraje tout moun pou yo pa janm suspann kwe nan rèv yo ak travay pou rèv yo tounen realite.
 
Jis yon ti rale sou pwoblem mantal ke sosyete ayisyèn lan toujou inyore. M panse m ka pataje eksperyans pam avek nou.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy remèsye tout oditè ak tout invite ki te aksepte chita avèl pou yo te pataje Nannan yo. Li pwofite fe on ti rapèl sou tou le nèf epizod yo épi Li pataje leson Li aprann de konvesasyon sa yo.
 
Emmy chita avèk Marina pou yo pale de relasyon seksyèl . Yo pataje experyans yo te genyen avek paran yo nan zafè edikasyon sou fè bagay ; yon fason pou yo ankouraje nouvel jenerasyon kominike ak timoun yo sou zafè sila.
 
Nan epizod Nannan sa, Emmy chita pale avèk Estelle. Yo pale de enpòtans renmen avèk kwè nan tèt ou, épi pa kite la perèz anpechew rive kote ou vle ale a. Yo fè on ti pale sou chwa Estelle fè al viv a letranje ak relasyon anpil jèn genyen avèk peyi yo, Haiti.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy chita avek atis, dansez, pwofesè yoga Makeda ki pataje kwayans li avè nou. Makeda se yon fanm ki kanpe djanm dèyè konvisyon li. Konvesasyon sa envite nou konprann ke tout moun pa menm ki donk fok nou aksepte diferans youn lot.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy pataje on pati nan istwa pal, yon fason pou oditè yo dekouvri kiyes li ye . Li pwofite pou li eksplike kisa ki te pouse’l fè podcast la.
 
Nan epizod Nannan sa , Emmy chita pale avek Fabiola Coupet, “ Bibi”. Yon Konvesasyon prensipalman sou satisfaktyon ou jwenn lè ou deside viv lavi'w dapre règ paw. Yo te profite pale de emisyon radyo “ Bibi Netalkole”.
 
Nan Epizod Nannan sa, Emmy chita Pale avec dansè pwofesyonèl Linda Isabelle Francois . Li pale de pasyon li pou danse ak jan li enpòtan pou konnen avec metrize pasyon’w genyen nan lavi an jeneral.
 
Nan epizod Nannan sa Emmy chita pale avek Fabiola , Sahita ak Monique pou yo pale de ekperyans yo antan ke fanm selibatè. Nan sosyete nou an kote Maryaj konsidere tankou yon estati enpòtan. Yo pale de kalite moun yo rankontre ak kisa yap chèche nan yon konpanyon.
 
Nan 2e epizod Nannan, Emmy chita pale avek ekriven, reyalizatris, aktris Gessica Geneus. Gessica pale de pakou li ak tout sa li regle pandan dènye ane ki sot pase yo. Yo diskite de liv “Yon ti koze ak sèm” avek de muzik Li “ Nan ou” ki te enspire anpil jèn fanm sou poze kesyon sou kiyes yo ye , kiyes yo vle ye? Yo pale de kisa lavi a reprezante ...…
 
Nan premye epizod Nannan Emmy Chita pale avèk Nathaelle, Sahita ak Kawala sou relasyon yo genyen avek kò yo. Nan yon sosyete kote gen yon presyon sou Kijan pou ye, li difisil pou fanm santi yo byen nan po yo. Pandan konvèsasyon sa a, medam yo manyen sijè sa ,yon fason pou enspire tout fanm pou yo renmen ak apresye kò yo.…
 
Where to Find the textbook accompanying this episode: You can find this textbook right on this site: http://www.lulu.com/shop/ovando-garcia-joseph-jony-charles/learn-creole-very-slowly-aprendan-creole-despacito/paperback/product-23593220.html You can also find it on Amazon.com Men Kèk non bèt - Here are the names of some animals - Aqui estan lo ...…
 
Getting to know people: People and things, the members of the family etc. Go to :http://voicivoilabonjourfrench.blogspot.com
 
La última lección del año 2017 – Vocabulario, Verbos, e Expresiones Idiomáticas This episode contains the excerpts from 'Learn Creole Very Slowly – Aprendan Creole Despacito – Aprann Kreyòl Toudousman: Please Speak Slowly – Por Favor Hable Despacio', 'Que Tal? Sa-k Pase? N'ap Boule! Bien! etc. Find these titles right here: Que Tal? Sa'k Pase? N ...…
 
To benefit from this free series of episodes of this podcast, you will need this textbook published by KDPAmazon: Para beneficiar de estos episodios gratis de este podcast, van a necesitar este ebook publicado por KDPAmazon. Curso de Creole para todos los Americanos, Chilenos, Dominicanos, Dominico-Haitianos o dominicanos de ascendencia haitian ...…
 
Learn Creole, in one week, Aprann Kreyol, Creole lessons, Creole podcast, episode Starting on page 46, listen to this podcast episode and follow in this textbook found on Amazon. Nan Mache anfè – At the Iron Market (in Port-au-Prince, Haiti) Kisa l’ap fè la-a? L-ap vann? – What is he doing here? Is he selling? L-ap negosye ak machann yo. Pa gen ...…
 
Aprann Kreyol nan yon semenn, learn haitiancreoleonline, lean Haitian Creole If you want to follow with us, you can find the textbook on Amazon.
 
All Parents Want Their Kids to Do Well in Life. They want them to succeed. Just like the migratory birds of Haiti that travel far and beyond to find foods to bring back to their nest, female Haitian merchants commonly known as Madan Sara are the main distributors of crops and the true link between farmers in the provinces and consumers in the m ...…
 
You can purchase a copy here: All Parents Want their Kids to Do well in Life Here are the first two paragraphs of the text... If you are a child growing up in Haiti, you already know what major your parents want you to select or what they want you to study. If you are a boy, they want them to become a doctor, a businessperson, a lawyer, an engi ...…
 
Si chen rakonte w sa yo wè, ou p'ap janm mache nannwit If dogs tell you what they see, you will never walk at night (Haitian Proverb) Here are a few paragraphs of the text: You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com Chak ane, ameriken selebre 4 jiyè. Se fèt endependans peyi etazini te pran nan men Angletè. (Every year, ...…
 
Vegetable Stew with eggplant, crabs, onions, pepper, etc. A Brief Taste of Haiti: Haitian Gastronomy, Haitian Food Culture A Vignette of the Window into Top Haitian Foods, Haitian Chefs, Culture, and Recipes Haitian cuisine is like the flowing together of two or three streams and rivers. It is a confluence of many culinary styles. It is a spicy ...…
 
Let's Learn Haitian Creole Alphabet. Listen (Koute) Purchase a copy of Learn Haitian Creole in One Week. Wi tout moun ka aprann Kreyòl nan yon semèn - Yes everybody can learn Haitian Creole in one week. Ki jan / Kòman / Kouman nou ka aprann lang sa a si vit? - How can we learn this language so fast? Si nou renmen etidye, nou ka aprann ni byen v ...…
 
Communication assistance for Haitian Migrants, Social Workers, and Authorities Some Haitian migrants left Haiti by walking, catching a tap tab or taxi, and traveling by bus to DR where they caught a flight to Panama. From Panama, they traveled to Ecuador, Peru, Bolivia and Brasil. Some of them were granted a work permit to work in Brasil. That ...…
 
Go to http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com to learn additional vocabulary words. Go to http://haitiancreolemp3.libsyn.com to listen to various podcasts on names of the month, names of the week, main Haitian holidays and celebrations. You will also find the names of stores such as famasi or a store where medicines are purchased; a boulan ...…
 
Where you can find this ebook: This ebook can be found on https://www.amazon.com/dp/B01GHDE0WM/ref=rdr_kindle_ext_tmb and on http://miamicreolebooks.blogspot.com http://bostoncreolebooks.blogspot.com http://newyorkcreolebooks.blogspot.com and http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití ( ...…
 
New words (mo nouvo) from Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè
 
"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishe ...…
 
"Mache ak Jwe anba lapli – Walking and Playing in the rain" is the story of two beautiful Haitian girls who got caught by bad weather while walking home from school. Linda and Lidya were close cousins. They were members of an extended Haitian family in Jeremie, a city in the Southwestern part of Haiti. Thomas-Alexandre Dumas, son of a French no ...…
 
Listen to Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary (Mini_Haitian_Creole_Dictionary_Vocabulary.mp3) Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now. If you are interested in purchasing a PDF copy or link to "Haitian Creole - English ...…
 
Istwa Timoun - Kids Stories Written in Haitian Creole / English: Purchase a copy of How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Ki Jan Pou w... yon Grann... "How to babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Kijan pou w Gadò Yon Grann Miyami, Boston, ak Nouyòk" is an ebook written in English and H ...…
 
Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti - Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti, (A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!) Madan Sara merchants are the principal accumulators, movers, and distributors of domestic produce in Haiti Book Review "Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti – Tap ...…
 
Google login Twitter login Classic login