Best EDH podcasts we could find (Updated September 2019)
Related podcasts: Podcasting Education US Comedy US Religion Arts Lifestyle Game Higher Education Strategy Chris Hobbies Islamic Magic School Education Language Learning Games and Gambling Magic: The Gathering Gathering TCG Construction MTG  
EDH public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
C
CMDR Central
Weekly+
 
A Magic the Gathering podcast focusing on Commander/EDH where we endeavor to provide insights and information about the game.
 
C
Commander Social
Monthly
 
This is a weekly Commander podcast about Magic: the Gathering. Your hosts Ryan, and Zack attempt to entertain you with interesting anecdotes about the game of Magic, including their experience running a Commander league.
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
E
EDHRECast
Weekly
 
A weekly Magic the Gathering commander podcast brought to you by some of the minds behind EDHREC.
 
We are the Legendary Creature Podcast. We're a few dudes that just want to play Magic: the Gathering. So we talk about EDH when we're not slinging spells.
 
E
EDHRECast
Weekly
 
A weekly Magic the Gathering commander podcast brought to you by some of the minds behind EDHREC.
 
Podcast about the Elder Dragon Highlander Magic format
 
C
CommanderCast
Monthly+
 
EDH Community, Strategy, and Technology burning up mics all over the Internetz.
 
A Canadian Magic: the Gathering podcast based on unique, spicy and funny Commander deck building!
 
Exploring competitive EDH
 
T
The Birthing Pod
Monthly
 
Competitive EDH Podcast
 
C
Commander's Brew
Weekly
 
Each week comedians Andy Hull & Sean Tabares build a new Commander deck for the popular trading card game, Magic the Gathering!
 
This will be a deck tech series with Big Tuck and Mr. ComboNumber5 starting off with their funky brews on the path to 32! Using beer brewing analogies in reference to deck building, you will get some different perspectives on some of the formats most popular (and least popular) floor generals in EDH.
 
C
Commander Time!
Monthly
 
Wherein three EDHREC writers ramble on about their process of building Commander decks and playing them. Games! Cats and dogs! A goofy song! patreon.com/commandertime youtube.com/channel/UCDL_0-Z_Ujb-OBo4UcoSiVA tappedout.net/users/CommanderTime/mtg-decks deckstats.net/decks/85558 itscommandertime@gmail.com @commandtime @grubfellow @misterplorg @detectiveyarmas articles.edhrec.com/author/dean-gootee articles.edhrec.com/author/nate-burgess articles.edhrec.com/author/patrick-sippola
 
C
Casual Encounters
Daily+
 
Magic the Gathering from a Casual point of view with a focus on EDH.
 
Listen to the owner of the store and a Cosplayer friend talk about anything and everything nerdy. Also a new, 2nd Podcast featuring 4 EDH players talking Magic The Gathering and the Commander format.
 
A
All Out Brawl
Daily+
 
Sam and Chris are all about this newfangled Magic the Gathering format, "Brawl," which is like a strange chimeric hybrid between Standard and EDH. We definitely like this format and want to keep it alive, so we're going to make a show that talks about the format, deckbuilding, playing, and all the stuff in between.
 
cEDH is not a 4 letter word. We are here to bring players together in the Vancouver/Portland/Salem metro area. We're just 2 idiots who love EDH.
 
Los 10 últimos capítulos de los podcasts asociados a la red Sospechosos Habituales unidos en este único feed
 
Magic the Gathering EDH Commander Podcast
 
Podcast about the Elder Dragon Highlander Magic format
 
We bring you an interview with Magic’s creators, or a retro set review, or a fantastic look at a new deck every week. Do you like light conversation and funny insights? That’s us.
 
Jon Sutton wants to be better at Magic: The Gathering. He's found some talented friends to teach him how.
 
T
The Five Commanders
Daily+
 
Insight, news, strategy and fun about your favorite casual Magic: The Gathering format...Commander!
 
P
Pack One Pick One
Monthly+
 
Weekly podcast about Magic: The Gathering news, strategy, and more. Email me at: packonepickone@gmail.com
 
T
Tap For Mana
Monthly
 
On the Tap For Mana podcast hosts Chris and Will go over their recent adventures in Magic the Gathering. They also cover recent spoilers on new cards, recent tournaments results, rotation for standard, some edh fun, FNM's, Will's cube, and other things related to the game. They also wonder off topic and brew about decks and rougue brews as well as talk about whatever comes to mind.
 
C
CommanDollar
Monthly
 
Welcome to CommanDollar! Here we talk about EDH/Commander, PDH/Pauper Commander, and Tiny Leaders: our favorite Magic: the Gathering formats. We discuss deck-tech, share stories, provide general Commander information, and regularly throw wild parties!...
 
Muslimani gjatë jetës së tij mëton të përmirësojë veten vazhdimisht dhe për këtë edhe shumë keqkuptime të cilat mund t’i përvidhen duhet të kujdeset për t’i përmirësuar. Për disa nga këto keqkuptime flet edhe ligjërata e mbajtur nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.
 
Andrea i ka përfunduar studimet dhe tani është i gatshëm që të nisë mbledhjen e materialeve për artikullin e tij të parë. Puna e çon atë (dhe natyrisht edhe Eksën misterioze) në Gjermaninë Lindore. Elemente të rëndësishme gramatikore: Forma pësore e foljeve (Passiv), pjesët e varura të fjalive, foljet vetvetore, mënyra lidhore (Konjunktiv).
 
Të shpejtuarit në kryerjen e adhurimeve është shenjë e islamit të sinqertë te muslimani dhe tregues i dashurisë së tij ndaj Allahut dhe fesë së Tij. Një prej adhurimeve që duhet të përshpejtojmë në kryerjen e tij në mënyrë që ta kryejmë obligimin dhe t’i shijojmë mirësitë e tij është edhe Haxhi. E ky është edhe thelbi i hytbes së hoxhës së nderuar Ferid Selimit.
 
Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.
 
Shpeshherë flitet për veset e shëmtuara sikurse xhelozia, tradhtia, urrejtja apo gënjeshtra etj. dhe krejt kjo bëhet me qëllim që të evitohen dëmet e tyre të mëdha dhe që njerëzit të jetojnë në harmoni, e ky është edhe synimi i kësaj ligjërate.
 
Muaji i Ramazanit ishte muajit i angazhimit dhe zellit por, që të arrihen begatitë dhe mirësitë e Allahut myslimani duhet të kujdeset për ambicie të larta gjatë gjithë kohës. Nxitja për ambicie të larta është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Sadat Rrustemi.
 
Njeriu i mençur sheh rreth vetes begati të shumta, të panumërta dhe të njëpasnjëshme. Prandaj të qenit mirënjohës është esenciale për çdo mysliman. Për këtë njohja e vlerës, realitetit si dhe llojeve të falënderimit si dhe dhuntitë kryesore për njeriun është edhe tema e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Bekir Halimi.
 
V
Vetëllogaria
Daily+
 
Njeriu duhet ta fisnikëroj shpirtin e tij, duhet të përkujdeset për punën e tij nëse dëshiron që Allahu ta blejë atë nga të dhe ta begaton me begatinë e tij.E ajo që më së shumti ndihmon në këtë dhe që duhet të jetë myslimani i vëmendshëm për të është vetëllogaritja. Prandaj si ta arrijmë këtë është edhe tema e kësaj ligjërate.
 
Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahut për të mirat ndaj Tij e sidomos që e ka larguar nga devijimi në udhëzim. Falënderimi dikton të jemi në shërbim të Islamit, ku me fjalë dhe vepër, do t’ua komunikojmë të tjerëve Islamin dhe mirësitë e tij. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate.
 
P
Porosia Djalit!
Daily+
 
Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.
 
H
Hixhreti
Daily+
 
Hixhreti është ndër kthesat më të rëndësishme në jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Mësimet e tij duhet t’i shërbejnë çdo myslimani të gjejë çdo herë gatishmëri të bëj kthesa pozitive në rrugën e tij drejt Allahut. E kjo është edhe porosia e ligjëratës së mbajtur nga hoxha i nderuar Agim Bekiri.
 
Jeta në natyrshmërinë e saj ngërthen shumë probleme por, problem në tërë këtë është se si të menaxhohen ato. Muslimani duhet të insiston se si të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e vetë problemit. Megjithatë për këtë duhen ndjekur disa hapa për të cilat edhe flet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë.
 
Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760
 
Shumë dijetarë kur flasin për Zekatin e preferojnë muajin e Ramazanit si kohë shumë të vlefshme për pikënisjen dhe nxjerrjen e tij. Mu për këtë kemi shkoqitur nga kursi Islam për tregtarë pjesën ku flitet për vlerën dhe dispozitat e Zekatit me shpresën se do të ndihmojë në njohjen e zbatimin e shtyllës së tretë të Islamit – Zekatit. Dhe pasi që nga urtësitë e agjërimit është solidariteti me të varfërit dhe të mjerët, atëherë kjo do të na ndihmojë të solidarizohemi me ta edhe nëpërmjet ndarje ...
 
K
KitchenTableMtg
Weekly+
 
Welcome to Kitchen Table Mtg a multiple time a week podcast on all forms of Casual Magic.
 
V
Vlera e Dhikrit
Daily+
 
Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.
 
Roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe Islami e përcakton shumë mirë rolin e saj si dhe të burrit. Andaj barazia me këtë rast është e panatyrshme dhe e padrejtë.Edukimi i gjeneratave është pjesa më e rëndësishme e rolit të saj, e këtë e vë në theks edhe kjo ligjëratë duke ilustruar tërë këtë me shembuj praktikë.
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
4 guys giving opinions on League of Legends and Magic: the Gathering
 
Ahen, Hotel Evropa. Këtu punon Andrea, për të financuar studimin e gazetarisë. Puna e tij bëhet vërtet interesante, kur zhduket papritur nga dhoma 10 muzikanti i famshëm. Elemente të rëndësishëm gramatikore: zgjedhimi i foljeve, përemrat, pyetje të thjeshta, rasa kallëzore.
 
Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.
 
Loading …
show series
 
Hola a tod@s!!En este capítulo hablo sobre apple arcade y reflexiono sobre mi fanboyismo y el de la podcastfera actual.Si queréis comentar cualquier cosa referente al episodio, os ruego lo hagáis siguiendo los métodos de contacto habituales:Twitter: @jkvpin@ErrorDeHardwareEmail: errordehardware@gmail.comjosebakv@gmail.comPodcast asociado a la r ...…
 
The new Brawl preconstructed decks have brought with them a powerful suite of new commanders. This week the cast talks about some easy ways to upgrade those 60-card decks into fully-fledged Commander decks, as well as their thoughts about the product as a whole. It's not just any debate - it's a Brawl!…
 
The new Brawl preconstructed decks have brought with them a powerful suite of new commanders. This week the cast talks about some easy ways to upgrade those 60-card decks into fully-fledged Commander decks, as well as their thoughts about the product as a whole. It's not just any debate - it's a Brawl!…
 
This time we talk about Modern Horizons cards that we might consider playing in EDH decks.
 
BuenasPues esto es ni más ni menos lo que grabamos el otro día en las podnigths de Madrid.Resulta que Juan Angel (@descargasmente) se quedó solo para el evento que habían reservado desde hace muchos meses y yo necesitaba hablar con él por el tema que comento al final del audio.Pues eso, que surgió la oportunidad de incorporarme a su emisión el ...…
 
Sobre los cambios en la política de suscripción de PocketCast en un palante patrás que sí que no que caiga el chaparrón que se ha marcado el CEO de PocketCast Podcast asociado a la red de SOSPECHOSOS HABITUALES. Suscríbete con este feed: https://feedpress.me/sospechososhabitualesBy Javier Fernandez.
 
Dana and Max are back with another installment of Decks You Play. This week they go over patreon supporter Chris Smith’s Hogaak Arisen Necropolis deck. Come delve into this show as we make sure Hogaak keeps coming back again, and again! Chris’ Deck: https://bit.ly/2kQFzKg TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmd ...…
 
En este episodio os cuento una historia de búsqueda de empleo .Podcast asociado a la red de SOSPECHOSOS HABITUALES. Suscríbete con este feed: https://feedpress.me/sospechososhabitualesBy WintabletInfo.
 
Ya he escrito diferentes artículos y en ocasiones te he hablado sobre el acceso a tu Raspberry desde internet. Te he comentado como conseguirlo de forma segura. Sin embargo, esto requiere de una dedicación y unos conocimientos. Pero ¿y si pudieras hacerlo de una forma mucho mas sencilla?¿Y si pudieras conectarte a tu Raspberry sin necesidad de ...…
 
Phil sat down with Gavin Verhey, the Commander Architect at Wizards of the Coast, at the end of Magic Fest Las Vegas 2019. They talked about the new Command Zone at Magic Fests, and his motivation for being so involved in the Commander community. Thank you again for your support! If you aren’t already a patron, please consider supporting the sh ...…
 
Patreon Patron of the week: Benjamin Krauter @CotB1 Ryan - @greenegeek Zack - @z4ck38 Together - @commandersocial You can find us on Twitter Mike Condon for the music and editing Intern TH Elliot Thanks @CotB1 - 2:02 @UltimateGuard - 3:02 @Kesswylie, @Dudardd - 3:51 @UltraProIntl - 4:51 CommanderContender - 9:11, 39:53 @Pattapit - 14:45 @gilles ...…
 
Sobre mis últimas experiencias con el sistema operativo del pingüino en un ordenador viejo, en mi Chromebook y en mi tablet Samsung Galaxy Tab S4. Podcast asociado a la red de SOSPECHOSOS HABITUALES. Suscríbete con este feed: https://feedpress.me/sospechososhabitualesBy Javier Fernandez.
 
Hello and welcome to another very special episode of Commander Cookout Podcast! Today on CCOPodcast, the boys go deep on a card banned after the first moderm Pro Tour.Today's list can be found here: http://tappedout.net/mtg-decks/rorix-bladewin-voltron/If you'd like to give us your thoughts, you can find us on Twitter @CCOPodcast and @CCOBrando ...…
 
Dana, Max and Chris are back discussing the brand new Throne of Eldrane Brawl Pre-Cons. The go over the 4 new commanders and discuss which one is best out of the box and which is broken for EDH. They also discuss the all mighty Arcane Signet and the other cards specific to these decks. TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring. ...…
 
Os cuento algo del viaje que hice a Florida en vacaciones y de los cacharros que me llevé INFORMACIÓN Y DATOS DE CONTACTO· Twitter: @SansaTwit e-mail: info@unicorn-st.es www.podcrastinando.es www.unicorn-st.com www.wintablet.info www.genide.es Grupo Telegram Unicorn ST http://bit.ly/GrupoTelegramUnicornST Suscríbete a Podcrastinando, el feed qu ...…
 
Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 375! This week Mark and Adam are bringing discussions with a discussion on playing with Flashback in Commander! but first, the guys have a quick community talk about some of the new cards showing up in the next set, Throne of Eldraine! Plus some talk about how funny it is to see a CGI guy do f ...…
 
Are you over all the new s#!t yet? Yeah, what do you do when you can’t shake a stick at all the legends that come pouring out of new products? You keep teching like it’s Tron. Andy dives into a tech or Rankle, Master of Pranks. That’s right, Thrones of Eldraine time. Kyle keeps the Commander 2019 train going by taking a look at Greven, Predator ...…
 
Creo que lo he comentado en algún que otro episodio del podcast. Pero, sea como fuere, la cuestión, en el trabajo tengo que utilizar Windows. Esto tiene dos problemas para mi. Por un lado que no me encuentro tan cómodo como me encontraría si estuviera con Linux. Si fuera Ubuntu, mejor, pero esto sería con independencia de la distribución. Por o ...…
 
Are you over all the new s#!t yet? Yeah, what do you do when you can’t shake a stick at all the legends that come pouring out of new products? You keep teching like it’s Tron. Andy dives into a tech or Rankle, Master of Pranks. That’s right, Thrones of Eldraine time. Kyle keeps the Commander 2019 train going by taking a look at Greven, Predator ...…
 
La versión 2019 de Lucas ya está aquí. El Lucas antiguo ha sido actualizado a los requerimientos del mercado y está disponible para su descarga. Podcast asociado a la red de SOSPECHOSOS HABITUALES. Suscríbete en http://bit.ly/sospechososhabituales.Encuéntrame en Twitter (@heyazorin), en mi blog http:///heyazor.in o envíame un correo a heyazorin ...…
 
JB and Adam kick around the most recent spoilers for Throne Of Eldraine as they relate to the EDH format.By The Comics Vault.
 
En este episodio os hable de mi postura con el programa de bilingüis mo que se ha implantado en España. Podcast asociado a la red de SOSPECHOSOS HABITUALES. Suscríbete con este feed: https://feedpress.me/sospechososhabitualesBy WintabletInfo.
 
We are happy to present this preview card free from Wizards of the Coast from Throne of Eldraine: Dance of the Manse! It is reminiscent of the ballroom scene from Beauty and the Beast, in which all the furniture comes to life! We loved this card. It fits into many enchantress and artifact builds as recursion, often back-breaking recursion. If y ...…
 
Welcome to the fifth episode of Brews and Builds, featuring Fellow Hosts Big Tuck and Mr. Combo #5! Today on the Path to 32, we are getting our cardio on. No, not through actual working out (HA!) but through cycling with your instructor Zur! Once again Big Tuck gives us the deep cut of a off shoot way to build your favorite cEDH general. Also b ...…
 
Believe it or not, Commander isn’t the only way to play Magic! From Limited to Modern to Vintage, each format’s distinct style provides unique learning opportunities to improve your gameplay. This week Joey, Matt, and Dana are joined by the dredge queen herself, Erin Campbell, to help take the important lessons they’ve learned from other format ...…
 
Believe it or not, Commander isn’t the only way to play Magic! From Limited to Modern to Vintage, each format’s distinct style provides unique learning opportunities to improve your gameplay. This week Joey, Matt, and Dana are joined by the dredge queen herself, Erin Campbell, to help take the important lessons they’ve learned from other format ...…
 
Patreon Patron of the week: Jacob Andresen Mike Condon for the music and editing Intern TH Elliot Thanks Jacob Andresen - 1:08 @UltimateGuard - 1:25 @UltraProIntl - 2:10 @dpkrausejr - 33:06 @archidekt - 39:19 Ep 14 Community Spotlight: 605.4a Commander Rules! Link: Main Topic - Deck Tech: Greven’s Hatred Ramp Sol ring Signet Talisman Bontu's Mo ...…
 
Dana and Max are back for another Deck’s You Play. This week it’s Patreon supporter Zachary’s Maelstrom Wanderer deck. Tune in to find out how we help this value deck cascade to the victory. Zachary’s Deck: https://bit.ly/2kccton TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patreon: https://www ...…
 
A very late episode, where PaNerdCosplay talks the Pa Ren Faire, comics, Sony and Disney split, and rants about how much he dislikes Andrew Garfield.By The Comics Vault.
 
Elder Dragon Statesmen Podcast Episode 44By Anthony Alongi and Sheldon Menery.
 
In which we ramble through a retrospective of a forgotten set lost in the annals of time... Modern Horizons!
 
You can now find our decks on TCGplayer! And if you live in the USA and want to purchase the cards from our brews and help out the show while you're at it, try using our affiliate link: http://bit.ly/Greven210 On top of American listeners getting our decks from TCG player, our Canadian listeners are better off using MTGCanada and the Wizard's T ...…
 
Hello and welcome to another very special episode of Commander Cookout Podcast! Today on CCOPodcast, the boys go deep on a once powerful standard deck, 5 Color Control!Today's list can be found here: https://tappedout.net/mtg-decks/5cc-cco-style/?cb=1568126160If you'd like to give us your thoughts, you can find us on Twitter @CCOPodcast and @CC ...…
 
Dana, Max and Chris are back answering your questions once again. They answers questions regarding their favorite card types, what commander they like to play against and questions regarding power level. TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patreon: https://www.patreon.com/CMDRCentral S ...…
 
Hello everyone and welcome to CommanderCast Episode 374! This week Mark and Adam are flipping out with a discussion on playing with Morph in Commander! but first, the guys have a quick community talk about some of the new mechanics showing up in the next set, Throne of Eldraine! Plus some talk about how our discussions on food may have be fores ...…
 
Join us as Trolley takes us into the imaginary kingdom of Naya, to see what it has to offer us. A cat that beats up mean cats? Check. And a guy who got excommunicated from his cult? Check! Andy gives a breakdown of an already tested Marisi, Breaker of the Coil deck that really messes with everyone’s plans. Kyle then goes through an unlikely tak ...…
 
Join us as Trolley takes us into the imaginary kingdom of Naya, to see what it has to offer us. A cat that beats up mean cats? Check. And a guy who got excommunicated from his cult? Check! Andy gives a breakdown of an already tested Marisi, Breaker of the Coil deck that really messes with everyone’s plans. Kyle then goes through an unlikely tak ...…
 
Welcome to the fourth episode of Brews and Builds, featuring Fellow Hosts Big Tuck and Mr. Combo #5! Today on the Path to 32, we are talking munchkins (no not the tribe)! Shirei will be leading this charge with her power 1 or less creatures and the value train that is had! Also be sure to subscribe, like and share the podcast for your chance to ...…
 
Looking to upgrade your new Commander 2019 deck? EDHREC’ Precon Upgrade Guide can help! This week Joey, Dana, and Matt dive into the guides to find the best cards to add and the best cards to cut from the new decks.
 
Looking to upgrade your new Commander 2019 deck? EDHREC’ Precon Upgrade Guide can help! This week Joey, Dana, and Matt dive into the guides to find the best cards to add and the best cards to cut from the new decks.
 
Dana and Max are back with another Deck’s You Play. This week they’re talking patreon supporter Matthias’ Teshar Ancestor’s Apostle combo deck. Tune in to find out how we make sure mono white is victorious. Matthias’ Deck: https://bit.ly/2lDycpv TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patr ...…
 
Elder Dragon Statesmen Podcast Episode 43By Anthony Alongi and Sheldon Menery.
 
Elder Dragon Statesmen Podcast Episode 41By Anthony Alongi and Sheldon Menery.
 
Elder Dragon Statesmen Podcast Episode 40By Anthony Alongi and Sheldon Menery.
 
Elder Dragon Statesmen Podcast Episode 39By Anthony Alongi and Sheldon Menery.
 
Patron of the week: Ryan Flannery Mike Condon for the music and editing Intern TH Elliot Karl Thanks @GingerJ0e, @dpkrausejr - 0:38 Ryan Flannery - 2:38, 50:46 @CCOPodcast, @CCOBrando - 13:20 @CMDRCentral_Max - 13:20, 52:44 @danaroach - 13:20 @MTGVincent, @JoshLeeKwai, @jumbocommander - 28:13 @Kesswylie, @benbatemanmedia, @TappyToeClaws, @ghira ...…
 
HUGE NEWS! You can now find our decks on TCGplayer! And if you live in the USA and want to purchase the cards from our brews and help out the show while you're at it, try using our affiliate link: http://bit.ly/2zKLjt2 On top of American listeners getting our decks from TCG player, our Canadian listeners are better off using MTGCanada and the W ...…
 
Hello and welcome to another very special episode of Commander Cookout Podcast! Today on CCOPodcast, the boys are kicking off a new Arc and reaching back in time to when old decks used to be good!Today's list can be found here: http://tappedout.net/mtg-decks/value-stomp-n-twist/?cb=1567520912If you'd like to give us your thoughts, you can find ...…
 
Dana and Max have returned from GP Vegas and Chris wants all the details. They go over all the fun activities that took place and give a comparison to GP Vegas 2018. Before all of that, Chris has upped the ante for the T-shirt bet. TeeSpring Link for CMDR Central Apparel: https://teespring.com/stores/cmdrcentral Support us on Patreon: https://w ...…
 
Google login Twitter login Classic login