Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Meie Uus Leping Jumalaga pitseeriti Jeesuse verega - kui Ta rippus ristil. Jeesus annab meile ligipääsu kõigile Jumala tõotustele, Tema vere väe läbi on ka meie patud igaveseks ära võetud. Meie leping Jeesuse kaudu on parem leping paremate tõotustega, ja Ta varustab meid elus tegema Tema tahet. ----- Our New Covenant with God was sealed by the bloo…
 
Leping, mille Jumal tegi Taavetiga, rakendub ka meile. Jumal ei pitseerinud seda lepingut verega nagu Ta oli teinud teiste lepingute puhul, kuni tuli Jeesus ja valas omaenda vere. Jumal tõotas igavest kuningriiki ja et see tuleb meile läbi Taaveti sugupuu. Seda tuligi Jeesus täide viima. Jeesus on meie Kuningas! ----- The covenant that God made wit…
 
Lepingu kaudu, mille Jumal tegi Moosesega, saab meist Jumala kallihinnaline rahvas, meil on juurdepääs Tema ligiolusse, Jumal on meie kaitsja vaenlaste vastu ja me võtame vastu armu, halastuse ja andestuse. Meie vastus on armastada Jeesust veelgi rohkem! ----- Through the covenant God made with Moses, we become God’s own precious possession, we hav…
 
Jumal tegi päris alguses 5 peamist lepingut, mis jätkuvalt ka täna meie elu mõjutavad. Me näeme 3 lepingut 1. Moosese raamatus - Jumala tahe, Jumala süda ja meie Taevase Isa headus. Me näeme Tema algset plaani lepingus, mille Jumal tegi Aadama, Noa ja Aabrahamiga. ----- God made 5 main covenants from the very beginning, that still impact our lives …
 
Jumal on andnud lepingu, millest sa võid olla osa, kui oled usklik Jeesusesse. Oma lepingu mõistmine vabastab sinu elus õitsengu ja õnnistuse. Pastor Barry annab meile 6 viisi, kuidas aktiveerida Jumala lepingut meie elus - et Jumalal oleks seaduslik õigus sind õnnistada. ----- God has given a covenant that you can be a part of, as a believer in Je…
 
Sa pead olema tugev ja julge, et olla edukas oma usus Jumalasse. Mõtisklemine Jumala Sõna üle ja täites oma südant tõega toob sulle kindluse Isandas. Kasuta oma usku, et uskuda Jumala eesmärkide, mitte oma eelistuste täitumist. ----- You need to be strong and courageous, to be a success in your faith in God. Meditating on the Word and filling your …
 
Sõna kuulmine üksi ei tugevda su usku, vaid see, kuidas sa kuulad. Kui sa ei ole hea pinnas, jääd sa ilma sellest, mida kuulsid. Kui sa oled hea pinnas, siis sa kuuled ja usud ning hoiad sellest kõvasti kinni. Jumala tahte tundmine teeb su usu tugevaks. ----- It is not just hearing the Word that strengthens your faith, but how you hear. If you are …
 
Mõnikord tuleb meil näidata armastust teistele usu läbi, aga armastuses käimine paneb su usu tööle ja tugevdab su usku. Jeesus ütles meile armastada Jumalat kogu oma olemusega - ja armastada teisi nagu iseennast. Jumal tahab olla aktiivne osa sinu usu tugevnemisel. Usul on tulemused, kui sa seod selle armastusega kõigis 3 valdkonnas, kuid sa ei saa…
 
Et saada tugevat usku, pead sa ühendama selle armastusega, mis Jumal sulle andnud on. Jumalal on sinu elu jaoks plaan. Tema armastus sinu vastu ei muutu kunagi. Kui sa kasutad seda armastust, et teisi teenida, näed sa oma elus rohkem Jumalat ja kasvad oma usus tugevamaks. ----- To have strong faith, you need to connect it with the love that God has…
 
Et kasvada usus tugevaks, ei piisa üksnes sellest, et sa kuulad Jumala tõotusi, mis toovad usu, vaid sul on vaja kuuldu tõena vastu võtta. Me valime uskuda, et Jumala tõotus, mida me ei näe, on reaalsem kui see, mida me näeme. Kui Jumal on oma Sõnas midagi sulle tõotanud, võid sa seda julgelt usu läbi oma elus kuulutada. ----- For you to grow stron…
 
Usk ja kannatlikkus peavad koos töötama, et sa näeksid oma elus tulemusi. Kui sa annad alla ja lubad oma kannatlikkusel lõppeda, teeb sedasama ka su usk ja annab samuti alla. Ainus viis kaotamiseks on see, et sa lõpetad Jumalasse uskumise. Ära anna kunagi alla, luba kannatlikkusel oma usku valvata ja sa saad vaimselt tugevamaks. ----- Faith and pat…
 
Usk ja hirm toimivad samadel põhimõtetel. Kui sul ei ole ühendust Jumalaga, saab hirm sinu elu juhtida. Hoia ennast Jumala tõotustega täidetuna. Jumal ütles meile oma Sõnas üle 100 korra, et me ei kardaks, kuid Ta annab meile alati selleks põhjuse, ühendades need oma tõotustega. ----- Faith and fear operate on the same principles. If you do not hav…
 
Et usus tugevamaks saada, pead sa oma elus õigesti rääkima. Usu keel tähendab rääkida seda, mida Jumal on enne öelnud. Kui sa tead, mida Jumal on öelnud, võid sa seda julgelt välja rääkida. Ja siis saad sa oma hingele hingamise ja rahu. Usalda Jumalat ja usu, et Ta Sõna on tõde. ----- To grow stronger in faith, you need to speak right in your life.…
 
Sinu usk on ühenduses sinu südame ja suuga selle kaudu, mida sa usud ja mida sa ütled. Kui sa räägid enda ja teiste üle Jumala tõotusi, toob see elu sinu usule. Kui sa jääd oma sõnades järjepidevaks, öeldes seda, mida Jumal on öelnud, saab sinu usk tugevaks. ----- Your faith is connected to your heart and your mouth — in what you believe and what y…
 
Usu läbi on meil juurdepääs kõigele, mida Arm meie jaoks sisaldab. Aga meil kõigil on elus aegu, kus me tunneme, et meie usust ei piisa olukorraga toime tulemiseks. Sellepärast tuleb meil õppida oma usus kasvama ja tugevaks saama. Üks viisidest oma usu suurendamiseks on läbi Jumala tõotuste tunnistamise väe, et sa võiksid usus tegutseda. ----- It i…
 
Loe rohkem oma piiblit, et hoida ennast tundlikuna Püha Vaimu häälele. Mõnikord võib Püha Vaimu juhtimine olla tungivam, kui sa kuuled oma vaimsete kõrvadega selgelt, mida Ta sinu suhtes igatseb. Kuid sa pead ikkagi ise selleks usus samme tegema, et täita Jumala plaan oma elu jaoks. ----- Read your Bible more, to keep yourself sensitive to the voic…
 
Jumal võiab sinu pastorit, et aidata sul elus juhatust leida. Pastori peamine töö on õpetada sulle piibellikke põhimõtteid, mida sa võid oma elus rakendada - et sa saaksid käia usus samm-sammult. Kõik vajavad pastori abi, sisenemaks Jumala parimasse nende elu jaoks. ----- God anoints your pastor to help guide you in your life. A pastor’s main job i…
 
Isegi elu kuivadel aegadel Jumal varustab sind. Raske aeg ei tähenda, et Jumal on sind hüljanud! Me peame lihtsalt kuulma Jumala käest ja järgima, mida Ta tahab, et me teeksime. Jumala varustus on alati seal, kuhu Ta on meid kutsunud olema, ja see on alati piisav. ----- Even in the dry seasons of life, God will supply for you. When we are in diffic…
 
Jumal juhib sind rasketest aegadest läbi, et su jõud kasvaks ja sa toetuksid Tema peale. Kui Ta seda teeb, tuleb meil jätkuvalt teha samm-sammult seda, mida me praegu teame, et teha tuleb. Ja me võime liikuda kindlalt, teades, et Tema on koos meiega! ----- God will lead you though difficult times, to increase your strength, and reliance on Him. And…
 
Seal, kuhu Jumal sind juhib, ei pruugi alati lihtne olla. Aga kui sa jätkad Jumala järgmist samm-sammult, juhib Ta sind elus parimasse. Isegi kui sa oled tormist läbi tulnud ja kogenud kaotust, võid sa teada, et Jumalal on sinu elu jaoks plaan. Jätka järgnemast sisemisele teadmisele, et sa võiksid alati teada oma järgmist sammu. ----- Where God lea…
 
Kui sa astud usus välja ja järgid Jumalat, tea, et sa oled Tema kätes. Väljas olles ebamugavust tundes ja oma usus vajuma hakates hüüa appi Jeesust! Tema taastab sinu kindluse, et sa võid käimist jätkata - samm-sammult. ----- As you step out in faith and follow God, know that you are in His hands. If you get out there and get uncomfortable, and beg…
 
Jumalalt kuulmine on, kui Tema Vaim räägib sinu vaimus. Sa võid teada enda sees, mida Jumal tahab, et sa teeksid; sul ei ole tarvis, et keegi teine seda ütleks. Püha Vaim kasutab Sõna, mida sa tead, sinu juhtimiseks - samm-sammult. ----- Hearing from God is when His Spirit speaks to your spirit. You can know on the inside what God wants you to do, …
 
Enne kui sa palvetad -- sinu palveelu peaks olema põnev ja tasuv. Palve on sinu partnerlus Jumalaga, et teha Tema tahet maa peal. See on oluline, mida sa enne palvetamist teed. Valmista ennast ette enne palvet ja sa näed tulemusi. ----- Before you pray — Your prayer-life should be exciting and rewarding. Prayer is you partnering with God to do His …
 
Jeesus ütles, et Püha Vaim on meie, usklike aitaja. Kuid Püha Vaim aitab mõnesid kristlasi rohkem kui teisi. Mitte sellepärast, et Ta kedagi eelistaks, vaid viisi tõttu, kuidas keegi oma suhet Temaga arendab. Ära lahjenda Sõna, et see sobiks kokku sinu elukogemusega, igatse tõusta tasemeni, mis küündib Jumala Sõna kõrgusele. ----- Jesus said the Ho…
 
Et jõuda elus sinna, kuhu Jumal tahab, et sa jõuaksid, peame järgnema Isanda Vaimule samm-sammult. Jumala voolamine on nagu elujõgi, millesse Jumal tahab, et sa Talle järgneksid. Ole julge Pühale Vaimule järgnema, siis saab Jumal sind kasutada. ----- To get where God wants you to be in life, we need to follow the Spirit of the Lord step-by-step. Th…
 
Me oleme õnnelikud, sest meil on Päästja, kes on surnuist tõusnud kolmandal päeval. Kuna Tema elab, on meil selles elus vägi ja me võime olla paremad - veel enam kui täna. ----- We are happy, because we have a Savior who has risen from the dead on the third day. Because He lives, we have power in this life, and we can be better — more than we are t…
 
Suurel Reedel tähistavad kristlased Jeesuse ristile minekut meie eest ja meenutavad seda ühise armulauaga. Selle tõttu, et Jeesus suri, on meil andestus, vägi ja igavene elu. ----- Good Friday is believers celebrating Jesus going to the cross for us, and remembering this with communion together. Because of Jesus dying the death He did, we have forg…
 
Küsimused üritavad sinu õnnelikkust röövida, ja kõigil on küsimusi. Isegi Jeesuse jüngritel olid küsimused, aga nad näitasid meile, mida nendega pihta hakata. Nad otsustasid oma võimalusi hinnata ja panid vaatamata küsimustele oma lootuse Jeesusesse. ----- Questions will try to steal your happiness, and everyone has questions. Even Jesus’ disciples…
 
Kelle järgija oled sina? Sotsiaalmeediast juhitud ajastul tähendab see midagi muud. Kuid Jeesuse järgimine on ainus viis saada selleks, kelleks Jumal sind loonud on ja tegutseda vastavalt. Järgi Jeesust kui oma karjast mäetippudele, kus Ta on sulle paiga valmistanud. ----- Who do you follow? In the social media driven world we live in today, it mea…
 
Et olla elus õnnelik, pead sa laskma minna koormatel ja murel, mis tulla üritavad. Jeesus ütles, et me läheksime Tema juurde, sest Ta hoolib sinust. Usalda Teda ja Ta teeb su koorma kergeks. ----- To he happy in life, you need to let go of the burdens and worry that try to come. Jesus said to go to Him, because He cares about you. Trust Him, and He…
 
Et olla õnnelik, pead sa võitlema oma vaimset sõjapidamist. Selles võitluses ei otsi sa kurje vaime, see on võitlus sinu mõtete lahinguväljal, kus sa mõtled, tunned ja otsustad. Aga kui me võitleme, siis me võidame ja oleme õnnelikud. ----- To be happy, we need to fight our biblical spiritual warfare. This fight is not where we go looking for evil …
 
Õnnelikuna püsimiseks on meil vaja, et meie elus töötaksid koos fookuse vägi ja tänulikkus. Kui meie fookus on õige, oleme Isandale heade asjade eest tänulikud. Ja kui sa oled tänulik, oled sa ka õnnelik inimene. ----- To remain happy, we need the power of focus and thankfulness working together in our lives. When our focus is right, we will be tha…
 
Õnnelik olemine on otsus, mille me kõik enda jaoks teeme, olenemata sellest, kas meie hetkeseis on hea või halb. Et keegi võiks olla tõeliselt õnnelik, on vaja, et ta põhivajadused oleksid täidetud: eneseväärikus, lähedus teistega, suhe Jumalaga. ----- Being happy is a decision we all make for ourselves, no matter if our current circumstances are g…
 
Jätka vaatamist! -- Keep Looking! ----- Iiobi lugu annab meile tarkust, kuidas vastata rasketele olukordadele. Isegi kui me ei mõista, miks asjad juhtuvad, hoiame oma silmad Isanda peal. Kui me seda teeme, saame näha, kuidas Jumal taastab kõik, mille vaenlane võtnud on. ----- The story of Job is to give us wisdom in how to respond to difficult situ…
 
Eesti vabakssaamine oli uusaja ime! Maailm jälgis hämmastusega, kuidas Eesti sai vabaks ilma ühegi püssilasuta. Jumala kaitsev käsi on olnud selle rahva üle, meil on rahu ja küllus ja me oleme iga päeva eest tänulikud! ----- Estonia getting it’s freedom was a modern-day miracle! The world stood in amazement as Estonia became free without a shot fir…
 
Kõik, kes usuvad Jeesusesse, kuulevad ühel päeval sõnu: "Tere tulemast Koju!" Me elame ajutistes ihudes, mis ühel päeval surevad, ja seejärel saame endale täiuslikud igavesed ihud. Kui me sureme ja taevasse läheme, tervitab meid Jeesus igaveses kodus. Kui sa annad oma parima, et elada Jeesusele, kuuled sa lisaks: "Hästi tehtud, mu ustav sulane!". -…
 
Kogudus peaks olema Armastuse paik, me peaksime üksteist armastama ja tegema kogudusest imelise paiga. Piibel näitab meile, mida armastus teeb ja mida ta ei tee. Luba Jumala armastusel endast läbi voolata. ----- The church should be a place of Love, we should love others, and make church a wonderful place. The bible shows us what love does, and wha…
 
Koguduses vajame Jumala Sõna alusel õpetust ja õppimist. Me ei peaks tulema üksnes selleks, et Jumala Sõna õpetust kuulda, vaid rakendama neid põhimõtteid oma elus ja lubama neil ennast muuta. Tere tulemast koju, et kuulata, kasvada ja paremaks saada! ----- In church we need our teaching and learning based on the Word of God. We shouldn't only to c…
 
Meil on juurdepääs armule usu läbi. Kõik vajavad armu elu raskustest ja väljakutsetest läbi minemiseks. Jumalal on sinu jaoks piiramatu varustus. Me võime kasvada armu vastuvõtmises, kui me saame enam teada, mida Jeesus meile andnud on. ----- We access grace through faith. Grace is what everyone needs to make it through life’s difficulties and chal…
 
Me peame olema kogudus, kus on vägi! Jumala vägi ilmub koos Tema ligioluga ja Jeesuse Nimi vabastab Jumala väe elude muutmiseks. Jumala Sõnas ja evangeeliumis on vägi, mis ilmutab meile Jumala tahet meie eluviisi suhtes. Me peame maailmale kirglikult rääkima, mis neile koguduses kättesaadav on. Tere tulemast koju! ----- We are to be a church where …
 
Me peame olema kogudus, kes ülistab Jumalat igal ajal ja kogu oma olemusega. Ülistus ei ole pelgalt laulud, mida me laulame, see on ka viis, kuidas me anname ja teisi teenime. Kui me ülistame õigesti, õige südamega, muudab see ka teisi meie ümber. ----- We are to be a church who worships God, in every season in life, and with all that we are. Worsh…
 
Koguduses toimub midagi sellist, mida ei juhtu kusagil mujal, kuhu sa satud. Koguduses on meil Jumala LIGIOLU ja seetõttu toome Talle KIITUST, kui me kokku saame. Jumal on ülevoolav oma headuses meie vastu, seega peame ka meie olema ülevoolavad oma kiituses Talle. ----- Something happens in church, that will not happen anywhere else you go. In chur…
 
Kogudus on vaimne kodu igale usklikule Jumala perekonnas. Meie vastutus on aidata igaühel tunda ennast koguduses nagu kodus. Kogudus on koht, kus meil on üleloomulik ühendus taevaga, seega jätka koguduses käimist. Me tahame sind siin - Tere tulemast koju! ----- Church is the spiritual home for every believer in the family of God. Our responsibility…
 
Meie armastav Jumal armastab kõiki inimesi ja Ta saatis Jeesuse, et meid põrgust päästa. Aga kes tahes Jeesuse hülgab, on kadunud. Nagu me näeme Joona loost, armastab Jumal isegi neid inimesi, keda meie oma vaenlasteks peame. Kogudusena tuleb meil Jumalat maailmale paremini esindada, mitte kohut mõistes, vaid armastaval viisil. ----- Our loving God…
 
Pastor Barry selgitab meie koguduse EESMÄRKI ja FOOKUST, mille Jumal on andnud meile plaani saavutamiseks. Need on asjad, millest koosneb meie VISIOON, kui me teeme koos tööd selleks, et muuta elusid Isandale. ----- Pastor Barry shares our churches PURPOSE and FOCUS that God has given to us, to help us accomplish the plan. These things are what giv…
 
Kogu Jõululugu oli otsast lõpuni Jumala plaan! See, et karjased leidsid vastsündinud Jeesuse, ei olnud juhus. See, et Siimeon läks templisse, kui Jeesust Isandale pühitseti, ei olnud juhus. Ei olnud juhus, et Anna sisenes täpselt hetkel, kui Jeesus seal oli. Jeesus tuli sinu pärast, sest Ta armastab sind! ----- The Christmas Story was all God’s pla…
 
Üks viisidest, kuidas oma vastupidavust üles õhutada, on aidata teisi nende koormaid kanda. Nagu paljud eeskujud piiblist, võime me edasi minna ka siis, kui me vastuseid veel ei näe. Me ei anna alla, sest me teame, et oleme teel Jumala õnnistuste juurde! ----- One way to stir up our endurance is to help others with their burdens. And like many exam…
 
Rajamaks endas mõtteviisi, et sa pead vastu ja ei anna kunagi alla, pead sa muutuma stabiilseks. Stabiilsuseks on sul vaja aega puhkamiseks. Puhkuse oma hingele saad sa aga ainult siis, kui sa oled ühenduses Jeesusega. ----- To be able to get a mentality that you can endure and will never quit, you have to become stable. And to become stable, there…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login