Evangeliet public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Pastor Thomas forkynner om hva det vil si å være en disippel av Jesus Kristus. Bibeltekster: Joh 3.30, 8.2, 13.13-17, Luk 6.40, 10.39b, 14.25-33, Apg 10.17-19, 24.14, Mark 4.10, Jos 1.8, Sal 1.1-2, 1. Krøn 28.8b, Matt 10.8, 14.28-29, 2. Kor 3.18, 4.16-18, 1. Kor 15.42-43, Dato: Søndag 15. mai 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 46 min…
 
Pastor Thomas forkynner om fiendens hensikter, hvordan han opererer i vår kultur og hvordan vi står imot. Bibeltekster: Joh 8.32, 8.44b, 10.10a, Job 1.11, Kol 2.15, Åp 1.5, Heb 2.14-15, 2. Kor 6.7, 10.3-5, Gal 5.16+24-25, Jes 26.3-4 Dato: Søndag 1. mai 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 51 minBy Pinsemenigheten Betel Nærbø
 
Pastor Thomas viser hvordan Pesach (Påske), den første av de tre pilegrimsfestene i det gamle testamentet, peker fram mot Jesu frelsesverk på Golgata. Bibeltekster: 2.Mos 12.2-4+5-8+11, Joh 8.34-36, 1.Mos 22.8, Jes 53.6-8+10-11, Rom 3.22b-24, 3.Mos 23.10-11, 1.Kor 15.20-23 Dato: Søndag 10. april 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 34 min…
 
Pastor Thomas forklarer hva åndelig krig er for noe, og tar for seg menighetens funksjon og den enkelte kristnes rolle i denne krigen. Bibeltekster: Ef 6.12, Kol 2.15, Ef 1.20-21, 1.Kor 15.22-25, 2.Mos 13.17-18, 1.Kor 15.57, Ef 6.10, 5.Mos 20.1-4, 1.Sam 17.45+47, 5.Mos 31.7-8, Rom 16.20, 1.Kor 16.13-14. Dato: Søndag 13. mars 2022 Taler: Thomas N. E…
 
Pastor Thomas viser hvordan troen er uløselig knyttet sammen med kjærligheten til brødrene, og hvordan menighetens enhet vitner om hvem Jesus er. Bibeltekster: Mat 28.18-20, Joh 15.10+12, 17.20-23, Ef 4.1-3, Gal 5.13, 1.Pet 4.8, Kol 1.4-5, 1.Tess 3.6, Filem 1.4-5, 1.Kor 13.1-3, 1.Joh 4.10-12 + 20-21 Dato: Søndag 23. januar 2022 Taler: Thomas N. Eri…
 
Som kristne er vi fremmede og utlendinger på jorden. Pastor Thomas viser hvorfor dette er viktig å vite, og hva som er Guds hensikt med oss på jorden. Bibeltekster: Luk 17.20-21, Fil 3.18-20, Joh 15.18-20, 16.33, 17.14-18, 18.36-37, Heb 11.13-16, 12.22-24, 1.Joh 2.15-17 Dato: Søndag 16. januar 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 41 min…
 
Vi har i løpet av høsten fokusert på å «puste inn» det Gud har for oss. Til våren så er det å «puste ut» som blir fokuset. Pastor Thomas viser hvordan troen må få et utløp, at vi er kalt til å gi videre det vi har fått. Bibeltekster: Mark 12.29-31, Jak 2.14-26, Luk 13.6-9, Rom 10.13-15 Dato: Søndag 2. januar 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 32 mi…
 
Julaften feirer vi at Jesus ble født. Men hva betyr egentlig det? Pastor Thomas forteller hvordan feil syn på Jesus gjorde seg gjeldende tidlig i kirkehistorien, men hvordan starten på Johannesevangeliet viser at Jesus var sann Gud og sant menneske. Bibeltekster: Joh 1.1-5+9-14, Luk 1.37 Dato: Fredag 24. desember 2021 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: …
 
Gud er glad i gaver! Han elsker å gi. I denne talen utforsker Pastor Thomas de åndelige gavene som Gud ønsker å gi oss, og hvilken rolle de spiller i våre liv og tjenester. Bibeltekster: Jes 43.19-21, Jak 1.17a, Mat 7.9-11, Luk 11.11-13, 1.Kor 12.8-10+7+11+31a, 1.Kor 14.1b, Jak 4.3 Dato: Søndag 19. desember 2021 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 37 min…
 
Faste er en kristen praksis som ofte går i glemmeboken i norsk kristenhet. Pastor Thomas tar oss gjennom hva faste er, og hvordan faste kan være et verktøy for å komme nærmere Gud. Bibeltekster: Luk 2.37b, Mat 4.1-4, 6.16-18, 9.15+17, 17.21, Apg 13.2-3, 14.23b, Dan 1.12, 4.Mos 6.1-4, 1.Kor 7.5, Jes 58.3-12 Dato: Søndag 12. desember 2021 Taler: Thom…
 
Ordet «treenighet» står ingen plass i bibelen, men konseptet har grunnleggende bibelsk fundament. Arnfinn Clementsen tar oss med på en utleggelse, og viser på en enkel måte at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er Gud. Bibeltekster: 2.kor 13.14, Joh 3.16-17, 14.16-20, Luk 15.11-31 Dato: Søndag 28. november 2021 Taler: Arnfinn Clementsen Tid: 34 min…
 
Bønn er en essensiell del av livet som Jesu etterfølger. Pastor Thomas gir oss noen praktiske råd til hvordan vi kan berike vårt bønneliv ved å se på hvordan Bibelens personer praktiserte bønn. Bibeltekster: Sal 5.4, 88.14, 119.147-148, Luk 6.12, 5.16, 9.18a, 1.Tess 5.17, Mat 6.6 + 9-13, Apg 10.9, 2.42, Ef 6.18, Kol 4.12 Dato: Søndag 21. november 2…
 
Ved å bo i et rikt land har vi mange muligheter. Men alle mulighetene har en pris; tiden vår. Pastor Thomas viser hvordan tiden er den største utfordringen for kristne i dagens Norge. Bibeltekster: Mark 4.18-19, Sal 90.10+12, Ef 5.15-17, Joh 10.10, Kol 3.1-2, Sal 1.1-3 Dato: Søndag 14. november 2021 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 38 min…
 
Sigmund Terje Kristoffersen taler om at «Du er viktig» og at vi ikke må se ned på det vi har eller den vi er. Gud spurte Moses, hva har du i hånden, og spør oss i dag hva vi har i hånden. Se hvilken enorm kraften Gud har lagt i såkornet, og slutt å se smått på det Gud har gitt deg. Bibeltekster: 1.Pet 2.9+4.10, Jer 1.5, 2.Mos 4.2, Fork 11.6, Jes 30…
 
Tidsånden her i den vestlige verden sier: «gjør alt du har lyst til, vi skal jo være fri.» Men hva sier Guds ord om saken? Lytt til talen og lær hva Gud tenker om våre lyster og laster. Bibeltekster: 1.Joh 2.15-17, 1.Kor 6.12+18, Mat 4.2-4, Ords 13.19, Jak 1.14-15, Rom 6.16, 1.Pet 4.1-3, Sal 34.9-11; 73.25; 84.3+11, Ef 5.18-20, Gal 5.16 Dato: Sønda…
 
Vårt mål som kristen, er å bli likedannet med Guds Sønns bilde, men på veien dit finnes det sentrale områder hvor vi som mennesker så lett snubler og ofte faller. Denne talen omhandler to av disse snublesteinene. Bibeltekster: 1.Mos 1.26, 5.Mos 10.14, 1.Tim 3.1, 4.Mos 16.3-4+8-11+13+15, 1.Sam 20.30-31, 1.Sam 24.13-14, Matt 23.12, Joh 12.42-43, Fil …
 
Kjærlighet til penger og grådighet fører mot fortapelsen, men takknemlighet til Gud, og tro på Han, frir oss fra fortapelsen og misunnelsen. Lytt til dagens tale og bli utfordret og oppmuntret. Bibeltekster: Luk 12.15; 1.Tim 6.9-10; Fil 4.11-12; 1.Tim 6.8; Luk 12.33-34; Fil 2.5-8 Dato: Søndag 17. oktober 2021 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 40 min…
 
I denne talen ser vi nærmere på hva Gud tenker om arbeid og hvile, og hvordan vi kan leve i Guds vilje med både arbeidet vårt og hvilen vår Bibeltekster: 1.Mos 2.15+19, 1.27+31+2.2, 3.17-19, 2.Mos 20.8-11, Mark 2.27, Ords 6.9-11, 2.Tess 3.10-12, Luk 10.30-42, Matt 11.28-30 Dato: Søndag 3. oktober 2021 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 46 min…
 
Hvorfor har vi smerte? Pastor Thomas tar oss gjennom de forskjellige årsakene til sykdom og smerte, og kaster lys over hvilke hensikter Gud har med å la oss gjennomgå smerte i livet. Bibeltekster: Mark 16.17-18; 6.5-6a, Apg 3.6-7; 19.11-12; 9.33-34; 14.8-10, Matt 13.58, Jak 5.14-16, Fil 2.26-27, 1.Tim 5.23, 2.Tim 4.20, 2. Kor 12.7-10, Joh 9.3, Rom …
 
Dagen før valgdagen er det lett å tenke og grunne på grunnlover. Grunnloven i Guds rike består grunnleggende av tilgivelse og forsoning i Jesu kors. Dette og mer får vi høre om i denne talen. Bibeltekster: Ef 2,19-20; 1. Kor 3,11; Matt 6,24; Matt 7,4-5; Matt 6,14; Matt 18,21-22; Ef 4,31-32; Kol 3,12-13; Matt 18,23-35; Matt 18,15-17; Matt 10,14+23a;…
 
I denne talen får vi høre om Guds kjærlighet som blant annet er lidenskapelig, nidkjær, evig og behersket. Samtidig får vi høre hva den gjør med oss. Bibeltekster: 1. Joh 4.17-11; Mat 3.17; Joh 3.35; Høy 8.6; 5. Mos 4.24; 1. Kong 19.11-12; Rom 5.8; Jer 31.3; Joh 15.9; 1. Tim 1.5; Rom 8.38-39 Dato: Søndag 5. september 2021 Taler: Thomas N. Eriksen T…
 
I denne talen forkynner pastor Thomas evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus, ja nåde over nåde, og vi får kjenne på Guds hjerte og lengsel etter å se at alle mennesker ufortjent tar i mot denne overstrømmende rike gaven. Bibeltekster: 2. Mosebok 34.6-7; Mika 7.18-20; Esek 33.11; 1. Tim 2.4; 2. Pet 3.9; Sal 30:6a; Rom 5.15-17; Ef 2:8; Joh 1.16-17 …
 
Jesus har befalt oss å forkynne evangeliet, for det er gjennom å høre og tro at mennesker blir frelst. Men; hva er evangeliet og hvordan kan vi formidle det på en sånn måte at det når inn til menneskers hjerter? Bibeltekst: Mark 16.15-16 Dato: Søndag 6. juni 2021 Taler: Magnus Nebdal Tid: 36 minBy Pinsemenigheten Betel Nærbø
 
Homofilt samliv er et tema som stadig kommer opp blant kristne. Skal man tillate det eller fortsatt stå på den konservative posisjonen som sier at det er synd? I denne talen får du høre hva som ligger bak det stadige presset for endring og hvordan vi kan vise verden at Gud er god…selv når han sier nei. Bibeltekst: Mark 8.31-35 Dato: Søndag 30. mai …
 
Pinse er dagen da Den Hellige Ånd falt som en ild over de første kristne, forvandlet dem og fødte en bevegelse som har nådd utover hele verden. I denne talen får du høre hva døperen Johannes lærer oss om dette og hvordan vi kan erfare mer av Den Hellige Ånd i dag. Bibeltekst: Lukas 3.2-3; 7-17; 21-22 Dato: Mandag 24. mai 2021 Taler: Magnus Nebdal T…
 
Det finnes to måter å leve på, en med mennesket i sentrum og en med Gud i sentrum. I denne talen får du høre hvordan Paulus i avslutningen av Galaterbrevet beskriver motivasjonen til de som førte galaterne vill, og på hvilken måte vi alle bør leve for å få del i evangeliets ekte frihet. Bibeltekst: Galaterbrevet 6, 11-18 Serie: Bare ett evangelium …
 
Å gjøre det gode, er sann kristen tjeneste, men uten tid med Jesus og fellesskapet kan man lett bli trett. De gode gjerningene begynner inne i deg, så i familien, dernest i menigheten og til slutt i samfunnet rundt oss. Sånn vokser Guds rike og blir et vitnesbyrd for alle rundt oss. Lytt til talen å få styrke til dagen i dag og de oppgaver Gud har …
 
Evangeliet er gode nyheter som skal leves ut, spesielt i det kristne fellesskapet. I denne talen får du høre hvordan Jesu frelsesverk får praktiske konsekvenser når noe synder, når noen sliter og når noen skryter. Bibeltekst: Galaterbrevet 6, 1-5 Serie: Bare ett evangelium – Del 14 Dato: Søndag 11. april 2021 Taler: Magnus Nebdal Tid: 28 min…
 
De aller fleste mennesker elsker en god historie. De underholder oss og gjør noe med oss. Mer enn det, ingen av oss klarer oss uten å høre og fortelle historier. I denne talen skal vi se på hvorfor det er sånn og hvordan påsken forteller historien over alle historier. Bibeltekster: Lukas 24,13-32 Dato: Søndag 4. april 2021 Taler: Magnus Nebdal Tid:…
 
Alle mennesker har et dypt problem. Vi vil det gode, men gjør ofte ting vi egentlig ikke vil. Hvorfor det og hva er løsningen? I denne talen får du større forståelse for hva som foregår på innsiden og høre hvordan Gud forandrer oss på dypet. Bibeltekst: Galaterbrevet 5,16-26 Serie: Bare ett evangelium – Del 13 Dato: Søndag 21. mars 2021 Taler: Magn…
 
Galaterne hadde fått en god start på det kristne livet, men nå sto de i fare for å ikke fullføre løpet. I denne talen får du høre hva som kan føre bort fra livet med Gud og hvordan vi holder ut helt til mål. Bibeltekst: Galaterbrevet 5,7-15 Serie: Bare ett evangelium – Del 12 Dato: Søndag 14. mars 2021 Taler: Magnus Nebdal Tid: 38 min…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login