Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Greenhouse er et veksthus for tro – og for grønne planter. Men hvorfor ønsker ungdomsprest Eivind Kråvik å engasjere ungdommen i Bogafjell kirke til miljøbevissthet og tro, og hvordan kom han til denne erkjennelsen? Norges første grønne ungdomsmenighet baner vei for andre. Her er grønn glede. Her er Eivinds historie.…
 
I denne podkasten fra Studio B i serien "Fra ord til handling" samtaler prestene Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke om fortellingen i Johannesevangeliet kapittel 21, Peters fisketur etter Jesu oppstandelse. Typisk Jesus å berøre og kalle mennesker der de er, midt i det hverdagslige, mener prestene og trekker blant annet linjer til Hans Nil…
 
"Kom, hellige Ånd!" ber vi. Og vi seier at "Den hellige Ånd kom første pinsedag." Men hvorfor skal vi be om at Den hellige Ånd skal komme hvis vi har fått troen i gave, og hvilke spor ser vi etter Ånden i bibelfortellingene? Bli med på en reise med barne- og familiepastor Linda Renate Sørseth og sokneprest Torstein Eidem Nordal fra pinserefillen 2.…
 
I temaserien "Fra ord til handling - Operatio Divina" samtaler Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke i denne podkasten om bibelteksten i Matteus 6, med overskriften "Vær ikke bekymret!". Hvilke konkrete praksiser kan denne teksten inspirere oss til? Forveksler vi andre følelser med bekymring?By Bogafjell kirke
 
Hvilke forventninger hadde Peter da han etter påsken sier til kompisene sine "Jeg går og fisker". Hvilke forventinger hadde Hans Nielsen Hauge da han 25 år gammel må gi opp bylivet, og hjelpe foreldrene med våronna? Med den tomme fiskenoten i hendene møter Jesus fiskeren Peter. Bak plogen på åkeren møter Jesus bondesønnen Hans. La deg ikke stoppe å…
 
I temaserien "Fra ord til handling" samtaler prest Vidar Mæland Bakke i denne episoden med Erik Ravnås Aarmo. Han er medforfatter av boken «Veiarbeid», en praktisk innføring i hvordan gudstro kan få konkrete konsekvenser i hverdagen. I praksisnettverket Etter Kristus har Aarmo siden 2009 vært med å arrangere såkalte "jesusdojoer", der deltagerne la…
 
Bibelen forteller oss at vi er skapt av Gud, hele skapelsen vitner om Guds storhet. Men hvordan kan vi forstå Davids lovprisning av Gud på den ene siden og forbannelsen han kaster over sine fiender på den andre? I denne episoden samtaler Torstein E. Nordal og Vidar M. Bakke om hvordan de leser Salme 139 ved hjelp av lesemetodikken "Operatio Divina"…
 
Har vi en tendens tl å hoppe over «Hva nå?» eter å ha lest en bibeltekst? Eller gir vi oss selv tid til den delen av samtalen der vi spør: «Hva skjer med meg i de neste dagene ut fra dette?» Denne gangen har Vidar Mæland Bakke med forfatter Erik Ravnås Aarmo i Studio B. Han har vært med og skrevet boken "Veiarbeid", om hvordan en gammel metode for …
 
"Fra nå av kommer alt til å bli annerledes". Når var forrige gang du hadde denne opplevelsen? Glimt av himmel kan vi be om, men den nye himmel og den nye jord skal bli ny på en helt ny måte. Likevel er det gjennom våre relasjonelle erfaringer Johannes får sin åpenbaring av hvordan det skal være når himmelen kommer til oss. Dette er del 2 av undervi…
 
Åpenbaringen er ikke bare en bok til urmenighetene i Lilleasia, eller dagens Tyrkia, det er en bok til den verdensvide kirke gjennom alle tider. Hvorfor? Fordi den er en trøst i trengslene og en bevisstgjøring på at Jesus er han som var, og som er og som kommer. Den avslutter den store fortellingen i Bibelen, men kan også hjelpe deg til å løfte bli…
 
Tilbedelsen i himmelen er rammen for kapitlene 4 og 6 i Johannes åpenbaring. Forfatteren må ty til sine egne ord når han skal beskrive det han ser. En løve som ser ut som et lam på nært hold, på en trone med vesener som tilber, hva i all verden har dette synet med oss å gjøre? spør Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke i denne andre podkastsa…
 
Siden januar 2018 har Bymenigheten og Bogafjell menighet holdt på med Tidslinjen, et pedagogisk verktøy fra Verbum. Å lese utvalgte fortellinger i Bibelen i kronologiske rekkefølge fra begynnelse til slutt gir oss del i Bibelens store fortelling og innblikk i den større fortellingen der vi alle har en rolle å spille. Nå er vi ved veis ende, og skal…
 
Hørt på hjemmekontoret "Gleder meg til vi skal tilbake til normalen!". I Bogafjell kirke vil vi ikke tilbake, vi vil videre i 2021. Møt soknerådsleder Lars Terje i samtale med Torstein prest om konkrete planer for det nye året. Stikkord: Ledertrening, eierskap og forutsigbarhet.By Bogafjell kirke
 
Da misjonærene Paulus og Silas kom til Filippi havnet de i en veldig krevende situasjon som virkelig viste at de hadde karakter. Hvordan kommer verdien «Eierskap» til uttrykk i denne fortellingen fra Apgj. 16? Dette er siste episode i podkast-serien "Mangfoldig hverdag» der Vidar Mæland Bakke denne gang samtaler med Eivind Kråvik, ungdomsprest i Bo…
 
BK innleder denne prekenen med fortellingen om en fangevokter som får sitt liv forandret fordi to av fangene insisterte på å synge lovsangen, til tross for at omstendighetene tilsa at det ikke var noen ting å lovsynge Gud for. Sangen har blitt båret gjennom 1950 år. Framføringen har vært blandet, aktørene har famlet. Men i dag trenger samfunnet run…
 
Den lærde og lidenskapelige Paulus tok sin kristne tro med seg inn på Areopagos (Apg 17), til en av de sentrale arenaene for gresk filosofi i Athen. Hva forteller Paulus sin handlemåte oss om verdien integritet? Podkast-serien "Mangfoldig hverdag" fortsetter her med Vidar Mæland Bakke i samtale med Torstein Eidem Nordal. Produsent er Eivind Kråvik.…
 
Den kristne tro er blitt presentert for jødiske lederskap, proselytter fra utlandet og romerske politikere. Men nå er tiden kommet for at det gode budskapet skal prøve seg mot ledende tanker innen gresk filosofi. La deg inspirere av hvordan Paulus tar vare på evangeliets integritet i dette møtet. De største utfordringene for dagens kirke er ikke sv…
 
Når vi snakker om "bærekraft" har vi gjerne klima og miljø for øyet, vi må gå fram med neste generasjon for øyet. Vår menighet trenger også å forvalte bærekraft for at kirken fortsatt skal være toneangivende i lokalsamfunnet vi er en del av. Til og med evangeliet måtte få en ny medspiller for å være bærekraftig. Denne personen hadde solid kunnskap …
 
Handlekraft eller handlingslammelse? Hva er det som preger oss i møte med mennesker? Og hva betyr det å handle på en innskytelse? Dette samtaler prestene Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke om i denne podkastepisoden fra Studio B i serien "Mangfoldig hverdag". Utgangspunktet er fortellingen om Filip og den etiopiske hoffmannen i Apostlenes …
 
"Et møte med Bibelens mørkeste bok". Kristine Kråvik er teolog med masteroppgave i profeten Amos. "Det er en stor forskjell mellom Amos og de andre profetene: I motsetning til andre profeter, som veksler mellom dom og frelse, lar ikke Amos deg få noen pustepause.", forteller Kristine. Hun bygger talen på to perspektiver som kan hjelpe deg å forstå …
 
Hva har møtet mellom Peter og den romerske offiseren Kornelius i Apgj. 10 å gjøre med verdien "nettverk", slik den kommer til uttrykk i "Use your talents"-tilnærmingen? Dette er utgangspunktet for samtalen mellom prestene Torstein Eidem Nordal og Vidar Mæland Bakke i denne 12-minutters-podkasten fra Studio B. La deg innspirere til å bygge nettverk …
 
Torstein møter Torbjørn til gjennomgang av Apostelens gjerninger 10, der vi møter Kornelius og Peter. Romerne og israelsfolket levde side om side, men hadde flere fordommer mot hverandre. Da tiden var inne blir budskapet om Jesus brobyggende for hedningene og jødenes relasjon. Hvordan kan det se ut i dag, i det nettverket du er en del av? Og hva ha…
 
Møt sokneprest i Tananger Tracy Rishton. Hun har reflektert mye rundt hvordan det femfoldige kan leve i menighet og lokalsamfunn. "Jeg tenker at det femfoldige handler om hvem vi er, ikke noe vi gjør eller dyrker fram. Det handler om hvilken DNA Gud har skapt oss med. Jeg har med meg min utrustning på jobb, i familien, i hagen eller når jeg er på b…
 
Høstens tema "Femfoldig menighet, manfoldig hverdag" går nå over i sin andre fase, denne gang gjennom Apostlenes gjerninger. Vi leser hvordan de første kristne stilte sine ressurser til disposisjon for utbredelsen av evangeliet og spør hvordan dette kan inspirere oss i vår mangfoldige hverdag. Eivind taler over Apg 2, 42-47; 4,32-35 og lar teksten …
 
Studio B er tilbake, denne gangen med serien Mangfoldig hverdag som tar utgangspunkt i Apostlenes gjerninger (Apg). Dette er andre del i høstens temaserie for Bymenigheten Sandnes og Bogafjell kirke. Hva er forskjellen på å ta utgangspunkt i ressursene i menighet og lokalsamfunn og å ta utgangspunkt i behovene? Og hva innebærer metodikken "Use your…
 
Günther Theiss er byprest og tar sine erfaringer i arbeidet blant rusavhengige inn i sin refleksjon om Jesus som den gode hyrde. "Å vandre med den gode hyrde, er å vandre med håp", sier Günther, "når vi vandrer sammen med mennesker, i kortere eller lengre tid, kan vi være tegn på at selv i dødsskyggens dal går vi ikke aleine". Fra Johannes 10 skiss…
 
Omsorgsfull hyrde er den fjerde av de fem hovedutrustningene vi har som femfoldig kirke i en mangfoldig hverdag, i følge Efeserbrevet 4. I vår podkastserie møter du presten i Bymenigheten Vidar Mæland Bakke i samtale med presten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal. Torstein elsker hyrdene, og han trives godt sammen med mennesker. Og likevel avslører…
 
Vi fortsetter vår serie med den femfoldige menigheten. Denne gang er det Tracy Richton, sokneprest i Tananger, som gir oss en bred innføring i denne, før hun tar et dypdykk i den profetiske utrustningen. Hvordan kommer den til uttrykk i personligheten vår, menigheten og i hverdagslivet? Den femfoldige menigheten handler om Kirkens enhet, modenhet o…
 
Vi skal lære barna våre å være kirke. Vi er glad i fellesskapet vårt og vil at flere skal få oppleve det. Inkludernede er en av Bogafjell kirke sine verdier. Vi vil at våre verdier skal være erfaringer mennesker sitter igjen med etter å ha vært i kirka. For å få til det må vi verdse hverandre. Men hvordan kan vi verdse hverandre? Og hvor finner vi …
 
Hva kjennetegner Jesus som lærer? Torstein tar utgangspunkt i saligprisningene i Bergprekenen (Matt 5,1ff) og skisserer tre vesentlige punkter fra Jesu pedagogikk: 1. Alle kan ta til seg læring 2. Guds rike snur opp/ned på menneskelige perspektiv 3. Jesus underviser folket "med myndighet" (Matt 7,29). Her kommer det fram at det å forholde seg til J…
 
Jesus forkynte det gode budskap, og han er det gode budskap. Men hva kjennetegner en "evangelist"? Og hvor mange ganger er egentlig ordet "misjonær" nevnt i Bibelen? Anne Berit tar utgangspunkt i Jesu møte med Nikodemus og "den lille Bibel" fra Joh 3,16 i det hun presenterer evangelisten som én av "den femfoldige menigheten". Hva er din utrustning?…
 
Hvordan klarte oldkirken å iverksette den største misjonsekspansjonen verden har sett? Kan det ha noe med deres forståelse av hvilken utrustning kirken hadde? Hvordan har vår kirkelige tradisjon forvaltet denne muligheten? Torstein inviterer til refleksjon ut fra Ef 4,1-16 og "den femfoldige menigheten". Hva i Bogafjell kirke kjennetegner den apost…
 
Velkommen til Studio B! Første episode vil gi deg en liten pekepinn på hva "Den femfoldige menigheten" handler om. Vi skal også snakke om den første av disse, Apostelen. Klarer vi å legge dette åndelige ordet ned på jorda på en slik måte at det vekker nysgjerrighet og fylles av innhold for vår tid? Episoden er ment som en "teaser" foran gudstjenest…
 
Første spark på ballen dette semesteret tar utgangspunkt i Jesu kallelse av Levi (Luk 5,27-32), som sitter ved tollboden sin og leser fra Salme 32,1-4. Torstein vandrer mellom tollbod og flipp-over mens han forteller om funnene fra David Kinnaman "You lost me", og hvordan Mike Breens "Lifeshapes" OPP-INN-UT gir oss mulighet til å møte utfordringen …
 
Benytt tiden som ligger bak deg å få nye perspektiver for tiden som ligger foran deg. Torstein deler sin tale inn i 3: 1. Øye for det store bildet 2. Øyet for det indre livet 3. Øye for et nytt utgangspunkt. Følgende sitat fra John Maxwell er grunnleggende: “People asking me “when are we going back to normal?” I think the better question is: “Why s…
 
Hva kan en politikonstabel fra UP og Ånden ha til felles? Hva har mine arr med pinsen å gjøre? og hva betyr det å ta imot Den hellige Ånd? Prekenen fra pinsedag "Du skal FÅ" er siste del i en trilogi tilknyttet vårt oppdrag som disipler. Før du laster ned denne, anbefaler vi deg å lytte til Anne Berit sine prekener fra Kristi himmelfartsdag "Du ska…
 
Her gir Eivind deg en innføring i en tale som har skapt sterke reaksjoner over hele verden, nemlig Jesu bergpreken. Jo mer livserfaring vi har, jo mer kan vi oppleve at Jesu undervisning treffer oss med voldsom kraft og vi reagerer. Det kan være viktig å huske på at selv om vi reagerer i møte med teksten, er ikke dette nødvendigvis fordi Bergpreken…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login