show episodes
 
Lederskap er en podkast fra NHH – Norges ledende fagmiljø innen strategi og ledelse. Professor Therese Egeland og forsker Tellef Solbakk Raabe inviterer kloke gjester for å diskutere aktuelle tema og relevant forskning. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Bærekraft har vært på agendaen i årevis, men med nye regulereringer opplever nok mange ledere at bærekraftsarbeid er en ekstrajobb som blir tredd nedover hodet på dem. I denne episoden diskuterer vi en praktisk tilnærming til tema som regulering og rapportering. Ikke minst skal vi borre i bærekraft og business! Episodens gjest er BI-professor Carol…
  continue reading
 
Hvilken rolle spiller norsk språk for inkludering, og hva kan både ledere og arbeidstakere gjøre bedre? Episodens gjester er Francine Mbanza Jensen, leder for Empo flerkulturelt ressurssenter i Kirkens Bymisjon og grunnlegger av Unity Spark, og Annelise Ly, førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH. Hosted …
  continue reading
 
Vi utforsker innovasjon i forretningsmodeller! Hva er mulighetene, og hvilke utfordringer kan oppstå? Episodens gjester er Magne Angelshaug, postdoktor i forretningsmodellinnovasjon ved NHH, og Simen Aasen Engebretsen, leder for konserninnovasjon i forsikringsselskapet Gjensidige. De har utviklet en ny sirkulær forretningsmodell for å håndtere skad…
  continue reading
 
AI-revolusjonen er i gang, men hvordan kan du og din virksomhet oppnå konkurransefortrinn? I denne episoden diskuterer vi teknologi med Eirik Sjåholm Knudsen, professor i strategi ved NHH. Om du vil høre mer fra Eirik kan du sjekke ut episode 25 om Strategi og kreativitet. Og kom gjerne med innspill til tema og gjester! Lederskap er tilbake etter p…
  continue reading
 
Hvordan påvirker profesjonell identitet ledere og ansatte, hvilken rolle spiller interimledere, og hva vet vi om frilanseres tilknytning til arbeidslivet? Vi har invitert eksperten Christer Andre Flatøy for å drøfte disse temaene. Han har en fersk doktorgrad fra Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH), og jobber nå s…
  continue reading
 
Vi har invitert Professor Karen Modesta Olsen til å fortelle om sin nye bok, som forklarer hvilken betydning den norske arbeidslivsmodellen har for HR-arbeid. I tillegg snakker vi om hvordan digitalisering, hybrid arbeid og bærekraft virker inn på HR-arbeidet. Skriv gjerne til oss om du har tips til tema eller gjester! Og husk å klikke på “abonner”…
  continue reading
 
Hvilken betydning spiller humaniora i ledelse og lederutvikling? Og hvorfor kan man bli en bedre leder av å lese romaner? Episodens gjest er Steinar Bjartveit, som har skrevet flere bøker om temaet. Han er ellers partner og lederutvikler i KEIRON, og underviser på BI. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Lederskap er tilbake! I denne episoden snakker vi om hvordan bedrifter kan ta gode strategiske valg basert på de økonomiske konsekvensene disse valgene måtte ha. Hvordan er det mulig å fremskrive slike valg, og hva må man tenke på? Episodens gjest er Trond Bjørnenak som er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges …
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi hvordan man som leder skal håndtere urokråker! Og hvorfor kan opposisjonelle medarbeidere være nyttige å ha i organisasjonen? Episodens gjest er Edvin Schei, som er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, allmennlege, og grunnlegger av Filosofisk poliklinikk. Vi tar juleferie fra podkasten nå, men glede…
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi organisasjonskultur! Hvilken rolle spiller ledere og medarbeidere i å fremme innovasjon og samarbeide bedre? Episodens gjest er Tore Hillestad, som er direktør for NHH Executive og har en doktorgrad fra NHH innen ledelse. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Therese og Tellef vil utforske hva det vil si å arbeide kundesentrisk, og lærer mye fra Magne Supphellen. Han er professor ved NHH og ekspert på markedsføring og merkevareledelse. Vi diskuterer også AI, målrettet annonsering og endringsledelse. Klikk på “abonner”, så blir du varslet om neste episode! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om kvotering av kvinner i styrer. Fra neste år må nemlig 8.000 norske bedrifter oppfylle kravet om minst 40 prosent kjønnsrepresentasjon. Hvilke fordeler og ulemper har dette, og hvordan bør man gå frem med rekruttering? Episodens gjest er Karin Thorburn, som er finansprofessor ved NHH og professor II ved Wharton. Hosted…
  continue reading
 
NRKs øverste leder og NHHs strategiekspert er med oss for å snakke om endringsledelse. Hva er det, hvordan planlegger man omorganisering, og hva skal til for å gjennomføre endringer mest effektivt? Og hva betyr Pre Mortem? Vibeke Fürst Haugen er kringkastingssjef i NRK, og Inger Stensaker er professor i strategisk endring ved NHH. Hosted on Acast. …
  continue reading
 
Lederskap er tilbake, nå med professor Therese Egeland! I sesongens første episode har Therese og Tellef invitert to eksperter for å snakke om prososial motivasjon. Hva er det, og hvilke fordeler og ulemper kan det ha å fremme prososial motivasjon i bedriften? Arne Seglem Larsen er konsernansvarlig for HR og bærekraft i Lærdal Medical, og Alexander…
  continue reading
 
Før Therese og Tellef tar sommerferie har de invitert Joel Berge for å snakke om etikk og moral i næringslivet. Er det en sammenheng mellom etisk kompetanse og lønnsomhet? Og er ledere mer opptatt av å oppfattes som moralsk ansvarlige enn å faktisk være det? Joel Wenæs Berge er postdoktor ved NHH og ekspert på etikk og lønnsomhet. Send oss gjerne s…
  continue reading
 
Therese og Tellef har invitert inn Anita Meidell for å fortelle om hvordan næringslivet kan håndtere uforutsigbarhet under eksterne kriser og sjokk. Hva er styringssystem, og hvordan kan dette brukes når fremtiden er uviss? Anita Meidell er tidligere partner i konsulentselskapet EY, førsteamanuensis ved NHH, og ny leder for MASTRA, som er NHH Execu…
  continue reading
 
I denne episoden har Tellef og Therese invitert Jacob og Leo for å snakke om tilbakemeldinger. Hvorfor skal man gi tilbakemeldinger i det hele tatt? Hvem skal gi det, hvor ofte, og hvilken type tilbakemeldinger er nyttige? Og hvordan skal man ta imot tilbakemeldinger som kan være negative? Leo Kant er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi…
  continue reading
 
Therese og Tellef har invitert med Ole-Andreas Elvik Næss for å rydde i skattedebatten. Hvordan er det norske skattesystemet sammenlignet med andre land, hvilke skatter og avgifter er det økonomisk rasjonelt å ville endre, og hva mener de ulike partiene? Ole-Andreas Elvik Næss er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH og samfunnsdeba…
  continue reading
 
Therese og Tellef har med seg to NHH-forskere for å diskutere digitaliseringsledelse. Hva kreves for å være en god digital leder, og hvordan står det til med norske lederes digitaliseringskompetanse? Kjersti Berg Danilova og Karen Sæbbø Osmundsen er begge førsteamanuenser ved NHH. Sammen med kollega Jon Iden har de skrevet boken “Digitaliseringsled…
  continue reading
 
Velkommen til ny sesong av Lederskap! Vi starter året med en spesialepisode om ChatGPT. Hvilken betydning vil denne teknologien få for ledere og for arbeidsplasser generelt? Denne episoden er todelt. Først vi får vi hjelp fra Morgenbladets journalist Håkon Gundersen til å illustrere hva ChatGPT er og hva det kan gjøre. Deretter kommer Petter Bae Br…
  continue reading
 
Hvordan skal team etableres og utvikles på best mulig måte? Start Smart er et verktøy for etablering og utvikling av team som bygger på mer enn 10 års forskning på oppstartsfasens betydning for samarbeid. I denne jubileumsepisoden av Lederskap er førsteamanuensis Therese E. Sverdrup (NHH) gjest, sammen med avdelingsdirektør Harald Engesæth (AFF). D…
  continue reading
 
Hva er EGENTLIG strategi? Hvordan skiller strategi seg fra visjoner, mål og verdier? Og hvorfor er det så vanskelig å iverksette selve strategien? Vi har med oss Lasse Lien, som er professor i nettopp strategi ved Norges Handelshøyskole. Velkommen til en ny episode av Lederskap! PS: Siden Tellef er i pappapermisjon er det litt lavere aktivitet enn …
  continue reading
 
Hvorfor er humor på arbeidsplassen viktig, og hvordan kan man bli enig om å bli enig om hva som er morsomt eller ikke? Ikke minst; hvordan kan ledere legge til rette for at humor kan være del av arbeidshverdagen? Vi har med oss to forskere som har jobbet med nettopp dette. Elisabeth Norman er professor ved UiB og professor II ved NHH, og Leo Kant e…
  continue reading
 
Lederskap er tilbake! I høstens første episode snakker vi om ledelse av kreative prosesser, og hva ledere og organisasjoner generelt kan lære av kunstnere for å bli mer nyskapende. For å diskutere dette har vi med oss multikunstner og entreprenør Sondre Lerche! PS: Siden Tellef er i pappapermisjon nå er det litt lavere aktivitet enn vanlig, men pas…
  continue reading
 
I denne episoden av Lederskap snakker vi om varsling og korrupsjon. Større saker får ofte medieoppmerksomhet, men varsling er noe som angår alle organisasjoner. Hvordan skal man lage gode varslingsrutiner? Og hvordan skal man ivareta varslere? Episodens gjester er Maja de Vibe, som er Chief Compliance Officer i Statkraft, og Kasper Vagle, som er ny…
  continue reading
 
I denne episoden av Lederskap snakker vi om lederutvikling. Virker det egentlig? I så fall, hva skal til for å utvikle bedre ledere, og hvilke fallgruver bør man unngå? Og hvordan skal man som leder orientere seg i mylderet av tilbud? Episodens gjest er Susann Gjerde, som er førsteamanuensis ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er aktuell me…
  continue reading
 
I denne episoden av Lederskap snakker vi om personlighetstesting. Kan personlighetstester predikere atferd, og er det en god idé å bruke personlighetstester for å rekruttere medarbeidere, utvikle ledere og sette sammen team? Du skal lære om hvordan personlighetstester kan brukes i ulike sammenhenger, og hvilke fallgruver du bør unngå. Episodens gje…
  continue reading
 
Stereotypien på en god leder er gjerne en ekstrovert og karismatisk person som liker å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne, og hva kan introverte tilby som ekstroverte ikke kan? Therese og Tellef har invitert en introvert toppleder, Ivar Kjærvik Hanson (CEO Connector Subsea Solutions), for å diskutere forskning og erfaringer. Velkommen…
  continue reading
 
I denne episoden av Lederskap vil du lære om beslutninger og støy. Tilfeldig "støy" forstyrrer nemlig beslutningene våre mer enn vi tror. Hvilke typer støy finnes, og hvordan kan du håndtere støy for å ta bedre avgjørelser? Episodens gjest er Jan-Ole Hesselberg, som er psykologspesialist og stipendiat i beslutningspsykologi ved Universitetet i Oslo…
  continue reading
 
I denne episoden vil du lære om hvilken rolle HR-avdelingen kan spille i et fremtidsrettet arbeidsliv. Vi diskuterer HRs rolle i tilrettelegging av en hybrid hverdag, hvordan man kan bruke målstyring, om utfordringer og muligheter knyttet til dashboards og data, og vi snakker om hvordan ledere kan bli mer involvert i HR-arbeid. Episodens gjester er…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hvordan organisasjoner kan trene sin innovasjonskapasitetsmuskel. Gjestene er Rune Bjerke (bla. tidl. konserndirektør i DnB) og Christine B. Meyer (professor i Strategi og ledelse ved NHH). De er aktuelle som to av forfatterne bak boken Innovasjonskapasitet, som nå er tilgjengelig i din lokale bokhandel. Velkommen til…
  continue reading
 
Ledertaffel er tilbake med ny sesong, og nytt navn. Fra nå heter podkasten Lederskap! Therese introduserer også sin nye podkastmakker, Tellef Raabe. I denne episoden snakker vi om mangfold. Hva er egentlig mangfold, og hvilke utfordringer og muligheter kan knyttes til begrepet? Bør egentlig mangfold måles? Episodens gjest er Sumeet Singh Patpatia, …
  continue reading
 
I denne episoden av Ledertaffel snakker vi om inkludering og mental helse på arbeidsplassen. Therese Sverdrup og Marius Jones har med seg Tonje Fyhn, forsker i NORCE, og Lars Erik Lund, direktør i Veidekke.Lenker:- https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-psykiske-lidelser Hosted on Acast. See acast.com/privacy for …
  continue reading
 
I denne episoden av Ledertaffel snakker vi om hvorfor det er så mye dårlig kundeservice. Therese Sverdrup og Marius Jones har med seg Tor Wallin Andreassen, Professor på NHH og direktør for DIG.DIG: https://www.nhh.no/en/research-centres/digital-innovation-for-growth/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
I denne episoden av Ledertaffel snakker vi om hvordan tall styrer våre liv større grad enn vi tror. Therese Sverdrup og Marius Jones har med seg Helge Thorbjørnsen, professor ved NHH.Du kan kjøpe boken "Tallskalle" her: https://www.ark.no/boker/Micael-Dahlen-Tallskalle-9788241956379 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
I denne episoden av ledertaffel snakker vi om digitalisering og digital transformasjonTherese Sverdrup og Marius Jones har med seg Bjørn Arild Wisth, deputy CEO i Nordic Choice Hotels, og Jon Iden, professor på NHH Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.By Lederskap – NHHs podcast om ledelse
  continue reading
 
I denne episoden av ledertaffel snakker vi om konflikt, konflikthåndtering, og meklingTherese Sverdrup og Marius Jones har med seg Solfrid Mykland Fjell. Solfrid er dommer i jordskifteretten, og har en doktorgrad i mekleratferd fra NHH Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.By Lederskap – NHHs podcast om ledelse
  continue reading
 
I denne episoden av ledertaffel snakker vi om styrets rolle i moderne virksomheterTherese Sverdrup og Marius Jones har med seg Rune Bjerke og Inger Stensaker. Rune er styreleder i Vipps, styremedlem i Wallenius Wilhelmsen, Fremtind Forsikring og Norsk Hyrdro, tidligere Administrerende direktør i DNB, og adjunct executive in residence ved NHH. Inger…
  continue reading
 
I denne episoden av Ledertaffel snakker vi om hvilke lederstil du burde velge.Therese Sverdrup og Marius Jones har med seg Tom Georg Olsen, Konserntjener og styreleder i Miles, og Alexander Madsen Sandvik, førsteamanuensis ved NHH. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.By Lederskap – NHHs podcast om ledelse
  continue reading
 
I denne episoden av ledertaffel snakker vi om bruk av en personlig bruksanvisning i samarbeid med andre. Vi snakker om ærlighet, selvrefleksjon, hvordan vi kan komme godt i gang med samarbeid på jobb.Therese Sverdrup og Marius Jones har med seg Jacob Mørch, managing partner i braverShownotes:Bruksanvisning for Jacob - https://www.notion.so/Jacob-M-…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide