Best Prema podcasts we could find (Updated September 2019)
Related podcasts: Podcasting Education Society US Religion Philosophy Spiritual Beings Islamic Knowledge Krishna Swami Transcendence Hindu Krsna Prabhupada Bhaktivedanta Chandra Devotional Caitanya Bhakti Administrators Bhakti Yoga  
Prema public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented on Sadhus, Bhagavatam, and more with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self realizatio ...
 
Propis ove novotarije i pojašnjenje da ovo djelo nije od vjere islama nikad ni bilo niti ?e biti.
 
U ovom audio klipu daija spominje nekoliko stvari, sa kojima ?ovjek može lahko održavati dobre komšijske odnose, i time zaslužiti veliku nagradu kod Allaha Uzvišenog.
 
Naše stanje na spram namaza op?enito i namaza u džematu posebno. Namaz se žali jer ga mnogi ostavljaju, ali još gore je kada se misli da musliman može biti muslimanom onda kada ne klanja.
 
Islam, kao cijelokupni sistem života za sva vremena, nije pustio porodicu da sama luta traže?i riješenja za bra?ne probleme, nego je to riješio na najbolji na?in daju?i svakom od supružnika prava i obaveze, jednog na spram drugog. Poslušajte nekoliko rije?i o dužnosti supruge naspram svoga muža.
 
Islam daje veliku pažnju porodici i njenim stvarima; jer je ona kamen temeljac u zdravom društvu, te je dao svakom od supružnika obaveze i dužnosti kao i prava. Poslušajte u ovom predavanju prava žene kod svog supruga.
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako se musliman treba, ili bolje re?i mora, ponašati prema siro?etu ili jetimu, koje je uzeo pod svoju zaštitu i odgoj.
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti, bitnosti i na?inu dobro?instva prema komšiji.
 
Odgovor onima koji smatraju da je novotarija mevluda znak ljubavi i poštivanja prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
U ovom audio klipu daija spominje jedan veoma lijep primjer poštovanja i odnosa uleme prema hadisu Allahova Poslanika, alejhi selam.
 
U ovom audio klipu daija spominje nekoliko blagodati mnogobrojnog potomostva i milosti prema njima.
 
Islam je postavio jasna pravila prilikom odnosa prema u?enjacima te je u?inio da se znanje, ispravno znanje, ne može ste?i osim putem istih, a ko bude uzimao znanje iz knjiga njegove su greške mnogobrojne i nekada pogubne.
 
U ovom audio klipu daija objašnjava na koji na?in je islam obavezao muslimane da se odnose prema slugama, radnicima, ili robovima u njihovom posjedu.
 
Daija govori o vrstama dobro?instva u islamu, te vrijednost dobro?instva prema roditeljima uz upozorenje na neposlušnost prema njima, kao i pojašnjenje kako im nastaviti ?initi dobro?instvo nakon njihove smrti.
 
Predavanje na temu odnosa ?ovjeka prema ljudima. Kao što vidimo naslov obuhvata sve ljude a ne samo pojedince ili grupacije ili nacije, nego sve ljude, muslimane i nevjernike. Predava? je pokušao postaviti pravila djelovanja me?u ljudima na ispravnim izvorima.
 
U ovom audio klipu se upozorava na opasnost slavljenja nevjerni?kih praznika od Nove godine pa do svih ostalih praznika. Zatim pojašnjava da u?estvovanje u nevjerni?kim praznicima nekad bude grijehom a nekad kufrom i nevjerstvom.
 
U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava hadise koji govre o nagradi i vrijednosti onih kojih vode ra?una o jetimima ili siro?adi.
 
Islam je vjera istine i pravde, te po?iva na temelju prava i obaveza, po?inju?i od veze stvorenja sa Stvoriteljem i završavaju?i sa vezom izme?u muslimana i njegova brata. Pa ?emo u ovom audio predvanju vidjeti prava i obaveze muslimana prema svome komšiji muslimanu ili nemuslimanu.
 
B
Blagost u islamu
Daily+
 
Jedno od Allahovih lijepih imena jeste, El-Halim, ili Onaj koji je Blag i Milostiv prema Svojim robovima, a Njegov Poslanik, alejhi selam, je bio blag prema svojm ashabima, pa ?ak i prema neprijateljima. Više na ovu temu poslušajte u ovom veoma korisnom i lijepom predavanju.
 
Teaching of Sadhu Maharaja in his special sweet style
 
Islam je postavio pravila u odnosu prema u?enjacima s obzirom da se uzimanje znanja ne postiže osim putem u?enjaka, a ko uzme znanje iz knjiga greške su mu mnoge. Stoga, naglašavamo da onaj ko traži znanje mora da se okiti lijepim ahlakom u odnosu prema u?enjacima.
 
Islam nije zaboravio insana i njegovu prirodu te mu je dozvolio odre?ene vrste zabave. No, me?utim, ako ta zabava u sebi ima nešto što je haram i što je grijeh prema Allahu Uzvišenom onda se sakncioniše. Da li u to ulazi muzika sa svim svojim vrstama, poslušajte u ovom predavanju na temu muzike i stav islama prema njoj.
 
E
Emanet
Daily+
 
Predavanje na temu emaneta te povjerenih stvari. Ne ispunjavanje emaneta je jedno od svojstava munafika ili licemjera kao što je došlo u poznatom hadisu od Allahova Poslanika sallahu alejhi ve sellem. Ina?e, ispunjavanje emaneta je od stvari koje svi mi trebamo da proispitamo u našim životima, da li ga ispunjavamo prema porodici, prijateljima i komšijama?
 
U ovom audio klipu daija opominje one koji predstavljaju muslimane, a i sve muslimane op?enito, da se ugledaju na Allahova Poslanika, alejhi selam, u njegovom odnosu prema dunjalu?kim blagodatima.
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented in Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self rea ...
 
Odgovor na šubhu onih koji kažu da je mevlud znak ljubavi prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
V
Vrste komšija
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje vrste komšija prema kojima musliman treba biti obazriv, i poštovati njihova prava.
 
V
Vrijednost petka
Daily+
 
Predavanje na temu vrijednost petka te šta je na muslimanu da ?ini taj dan, i kako da se pripremi za njega. Kako se pripremiti za džumu namaz, šta uraditi i kada krenuti prema mesdžidu...sve su to pitanja ?iji odgovor možete, ako Allah da, na?i u ovom predavanju i još mnogo toga.
 
Kako je Ibrahim, alejhi selam, postupao prema svome ocu onda kada ga je pozivao Allahu i ostavljanju obožavanja kipova, šta više, pravljenja i klesanja istih?
 
Vidje?emo u ovom predavanju bitnost dove u životu vjernika, i koiliko je samo velika potreba ljudi prema dovi! Dova je put spasa, pribježište mazluma i nemo?nih. Preko nje se dobivaju blagodati a odbijaju nesre?e uz Allahovu pomo?, pa tako da Musliman ne može bez dove u bilo kakvom stanju.
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented on Sadhus, Bhagavatam, and more with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self realizatio ...
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented in Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self rea ...
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented in Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self rea ...
 
A series of lectures given by Dulal Chandra dasa on devotional service as presented on Sadhus, Bhagavatam, and more with emphasis on the practice of bhakti yoga. These lectures present knowledge of Krishna Consciousness as taught by Sri Caitanya Mahaprabhu and his illustrious followers, the six goswamis. Dulal Chandra dasa is a direct disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although I lack any personal qualification to lecture on the lofty subject of self realizatio ...
 
Wisdom of Friends is a heart to heart talk show where I interview fascinating, inspiring and eclectic people around the world who are living extraordinary lives - a life of success and harmony; capture and share their wisdom and celebrate their life. We dig deeper into their life's journey; their goals, their struggles, and their aspirations. We discover how they came to identify their purpose, their values, and their philosophy on life, success, and fulfillment. - Your Friend and Host (Kal ...
 
Ecce scripta ac colloquia quae in Circulo oriuntur. Tibi beneficio sint exoptamus sodales. Premas imagunculam dextrorsum sub nomine Atom ad Itunes subscrib
 
It is difficult to find someone from the West that both understands and can elegantly express the theory behind an Eastern mystical tradition. It is even more difficult to find a modern mystic. In Swami Tripurari we have both: a traditional mystic who can articulate the teachings of an ancient spiritual tradition. A compelling speaker, to hear him and be in his presence is itself a spiritual experience. Swami Tripurari met his initiating guru, Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in t ...
 
It is difficult to find someone from the West that both understands and can elegantly express the theory behind an Eastern mystical tradition. It is even more difficult to find a modern mystic. In Swami Tripurari we have both: a traditional mystic who can articulate the teachings of an ancient spiritual tradition. A compelling speaker, to hear him and be in his presence is itself a spiritual experience. Swami Tripurari met his initiating guru, Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in t ...
 
Loading …
show series
 
Recorded 4 09 2019By Sadhu Maharaja.
 
Krishna Prema Mayi Radha – Mela Gyuletchitsa, August 2019 The post Krishna Prema Mayi Radha – Mela Gyuletchitsa, August 2019 appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.By Sharanagati.org.
 
Recorded 25 03 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 29 03 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 3 09 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 2 09 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 1 09 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 31 08 2019By Sadhu Maharaja.
 
Bhajan from a lecture of Tirtha Swami 21.08.2019, evening session The post Manasa Deho Geho – Bhajan from a lecture of Swami Tirtha 21.08.2019, evening session appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.By Sharanagati.org.
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 15th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 110 Anuccheda 110 - Bhagavan Is the Subject of Bhagavata Purana through Logic — Criterion 6By Dulal Chandra dasa.
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 13th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 108-110 Anuccheda 108 - Hearing Bhagavata Purana Culminates in Devotion to Bhagavan — Criterion 4 Anuccheda 109 - Bhagavan Is above All the Devas — Criterion 5 Anuccheda 110 - Bhagavan Is the Subject of Bhagavata Pu ...…
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 11th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 106-107 Anuccheda 106 - Bhagavan Himself Is the Teacher of Bhagavata Purana Anuccheda 107 - Bhagavan Is the Subject Repeated throughout Bhagavata Purana — Criteria 2-3By Dulal Chandra dasa.
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 8th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 105-10,11 Anuccheda 105 - Bhagavata Purana as the Natural Commentary on Brahma-sutra and Gayatri Anuccheda 105-10 - The Meaning of Gayatri Is Bhagavan Anuccheda 105-11 - The Import of the Concluding Verse Is Also in ...…
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 6th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 105-9,10 Anuccheda 105 - Bhagavata Purana as the Natural Commentary on Brahma-sutra and Gayatri Anuccheda 105-9 - Bhagavan Is the Source of the Veda — Alternate, Sutras 1.1.3-5 Anuccheda 105-10 - The Meaning of Gayat ...…
 
Lecture given by Dulal Chandra dasa on June 4th, 2019 at Gaura Radha-Madhava's Ashrama, Saragrahi; Paramatma Sandarbha, Anuccheda 105-9 Anuccheda 105 - Bhagavata Purana as the Natural Commentary on Brahma-sutra and Gayatri Anuccheda 105-9 - Bhagavan Is the Source of the Veda — Alternate, Sutras 1.1.3-5…
 
Recorded 15 02 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 22 03 2019By Sadhu Maharaja.
 
Recorded 17 03 2019By Sadhu Maharaja.
 
Google login Twitter login Classic login