Tankesmien Agenda public
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Renta stiger, prisene øker og folk sliter med å betale regningene sine. 6.oktober legges statsbudsjettet frem. Hvordan er utsiktene for norsk økonomi og hvor mye penger skal brukes? Får vanlige folk det bedre nå? Hva prioriteres og hva prioriteres ikke? Styrer vi mot lavere inflasjon? Og er statsbudsjettet tilpasset framtida som venter; med eldrebø…
  continue reading
 
Første uka i oktober ble statsbudsjettet lagt frem, og uka etter inviterte vi til frokost for å se på hvordan bistandsbudsjettet bidrar til reduksjon av ulikhet.Vi vet at ulikhet utgjør en stor trussel mot demokratiet, fordi det bidrar til konsentrasjon av både økonomisk og politisk makt, og at en av de viktigste forsvarsmekanismene vi har mot demo…
  continue reading
 
Hva skjedde i kommunevalget? Hvordan skilte Tolga seg fra Åmot? Hva skjedde i Bergen som var ulikt fra Oslo? Hvor forskjellig er egentlig politikken i Tromsø og Fredrikstad?Det har vært 357 valg i 356 kommuner, og Axel Fjeldavli, statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda, drar oss gjennom årets valgresultater og setter dem i kontekst av lange linj…
  continue reading
 
Hvordan behandles «Jeppene» i dagens samfunn? De som sliter økonomisk eller med psykisk helse, traumer eller rus – hvordan møter samfunnet deres behov?I Ludvig Holbergs 300 år gamle stykke Jeppe på Berget får vi oppleve overklassens brutale lek og harselering med de fattige. Klassekritikken i stykket virker å være evig aktuell og kanskje spesielt n…
  continue reading
 
Her kan du lytte til lanseringen av Oliver Bulloughs bok "Butler for verden". Oliver Bullough er historiker, forfatter og journalist. Han er i samtale med Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité og Ingrid Hjertaker i Tax Justice Norway. Moderator er Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda.OM BOKEN:Hvordan ble Storbritannia en tj…
  continue reading
 
David Wengrow gjestet Agenda i Aulaen 19. oktober, på ett-årsdagen for lanseringen av suksessboken «The Dawn of Everything».Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo inviterte i den anledning til et foredrag med David Wengrow, med påfølgende samtale med statssekretær ved Statsministerens kontor, Wegard Harsvik, professor i antropologi Thomas Hyllan…
  continue reading
 
Sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet, i planlegging, i miljøforming, i produksjon, i utdanning, sa statsminister Trygve Bratteli for mer enn 50 år siden. Har vi kommet dit i dag?Selv om vi vet det lønner seg å investere i folk og de fleste er enig i at det gode samfunn må lage plass til alle, har vi fremdeles uløste sosiale…
  continue reading
 
Mange unge voksne i aldersgruppen 20-24 deltar ikke i valg. De lar være å møte opp i valglokalet. Både ved stortingsvalg og lokalvalg er valgdeltakelsen blant unge voksne lavere enn befolkningen for øvrig.Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre for å øke de unges valgdeltakelse?Notatet «Demokratiguider» er vårt første notat i serien om demokratiet…
  continue reading
 
Den 25.05 arrangerte Tankesmien Agenda en Agenda-frokost om medarbeidereide bedrifter, i samarbeid med Evolutionary Institute, Democracy Collaboration og Mondragon-universitet.Hva er fordelene og ulempene med medarbeidereide bedrifter, og hvordan kan det se ut i praksis?Vi fikk besøk fra det berømte Mondragon-kooperativet i Spania. Mondragon ble st…
  continue reading
 
Krigen mot Ukraina legger et helt nytt press på norsk sikkerhetspolitikk. En farligere og mer usikker verden gjør at vi må stille viktige spørsmål på nytt. Hva er sentrum-venstres svar på en slik utvikling?Hvordan påvirker den nye situasjonen norsk alliansepolitikk, energipolitikk og forsvarspolitikk?Tankesmien Agenda inviterte i samarbeid med Norg…
  continue reading
 
Dagens regjering har store ambisjoner om å gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall. Men sirkulær økonomi handler om mer enn bare resirkulering og avfallshåndtering. Det handler om hele verdikjeden. At man legger til rette for repa…
  continue reading
 
Årets lønnsoppgjør sparkes snart i gang. Hva er bakteppet og utgangspunktet for årets oppgjør?Frontfagsmodellen er selve kjernen i den norske modellen, likevel er det flere som mener den slår skjevt ut for dem. Gjør den det og hva kan i så fall gjøres? Vi spurte partene i arbeidslivet.Politikerne har ingen rolle i selve lønnsoppgjøret, men politikk…
  continue reading
 
Tankesmien Agenda inviterer unge politikere og debattanter til å diskutere viktige og betente politiske saker. Første tema ut handler om hvordan fremtidens velferdsstat skal se ut.Har vi råd til å opprettholde den velferdsstaten vi har i dag fremover og kan den forbedres? Hvordan kan staten hente inn flere inntekter og skal vi kutt utgifter? Hvorda…
  continue reading
 
Kan lønnsomme forretningsmodeller bekjempe fattigdommen i verden? Hvor går grensene for når det er riktig å bruke markedsmekanismer for å løse problemer i lavinntektsland? Er det moralsk problematisk å tjene penger på fattige mennesker? Eller er det rett og slett veldig smart? Fins det bærekraftig utvikling uten frie og myndiggjorte mennesker som s…
  continue reading
 
Digitalisering i skolen skjer raskt, og det tas stadig i bruk nye digitale løsninger, verktøy og apper som registrer, lagrer og bruker barns persondata.Debatten om digitaliseringen av skolen har vært en diskusjon om for eller imot nettbrett. Det er imidlertid mindre oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak de løsningene som br…
  continue reading
 
Gikk du glipp av Tankesmien Agendas debattmøte om utfordringer og dilemmaer i norsk multilateral bistand? Fortvil ikke, her kommer det i podkastformat! Hør Utviklingspoddensialets Catharina Bu legge fram notatet, deretter en samtale mellom Jon Lomøy, Dan Banik og Suzanne Steensen, før en politikerdebatt mellom statssekretær Bjørg Sandkjær (SP), Åsm…
  continue reading
 
Vi avslutter sesongen med Norges nye utviklingsminister: Anne-Beathe Tvinnereim i studio! Vi snakker om regjeringens prioriteringer i utviklingspolitikken, og litt ulik kritikk som har kommet mot omprioriteringer og endringer. Tvinnereim kommer også med et veldig hyggelig, musikalsk juletips! Mathias og Catharina er også innom Riksrevisjonens kriti…
  continue reading
 
I denne episoden har vi besøk av bistandsekspert og ny leder av Kunnskapsbanken i Norad, Øyvind Eggen. Kunnskapsbanken forvalter bistand til offentlig sektor og institusjonsbygging i utvalgte partnerland. Hvordan gjøres dette og har det en effekt? Hva er suksesshistoriene og hva er fallgruvene? Og er dette den nye bilaterale bistanden? Mathias og C…
  continue reading
 
I denne episoden forklarer og forteller Haitham El-Noush, som er opprinnelig fra Sudan, om den politiske situasjonen i landet. Landet opplevde en revolusjon i 2019 men militæret sitter fortsatt med stor makt, hvilket de siste ukenes utvikling tydelig viser. Mathias og Catharina diskuterer også et forslag fra helseministeren i Kenya og den norske re…
  continue reading
 
Det internasjonale samfunnets tilbaketrekning fra Afghanistan førte ikke bare til en rask maktovertakelse fra Taliban, men det har også bidratt til en drastisk forverring av en allerede krevende økonomisk og humanitær krise.Økonomien i landet er i ferd med å kollapse. Rapporter om vold og overgrep, og terrorangrepene mot Sjia-moskéer viser at også …
  continue reading
 
Spesialepisode! Hva er egentlig et "utviklingsland"? Har tiden løpt fra dette samlebegrepet, og hva skal vi i så fall bruke i stedet? Betyr det egentlig noe hvilke ord vi bruker? Og når kan "u-land" faktisk være et helt greit begrep? Hør Mathias Slettholm i samtale med Øyvind Eggen, Rahwa Tilahun Yohaness og Jon Lomøy, ledet av Stig Arild Pettersen…
  continue reading
 
Oppdrettsnæringen har gitt kysten nytt liv, fått folk arbeid og skapt store verdier. Har det fjernet vår kritiske sans?«Havbruksnæringen utnytter havressurser som tilhører fellesskapet (…) Det er derfor rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes ved å utnytte denne ressursen».Så enkelt kan det sies. Det gjord…
  continue reading
 
Tankesmien Agenda og Senter for Utvikling og Miljø (SUM) inviterer til boklansering og paneldiskusjon om boka «Do Gooders at the End of Aid. Scandinavian Humanitarianism in the 21st Century».Boka argumenterer for at Norges og Skandinavias rykte og identitet om «å være god» i sitt internasjonale engasjementet har blitt en nyttig ressurs (en «merkeva…
  continue reading
 
I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Men er vi demokratiske nok?Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre.Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier …
  continue reading
 
I denne episoden har vi besøk av Jørgen Ljønes, daglig leder i Gi Effektivt, en organisasjon som bedriver effektiv altruisme. Men hva er det? Hva vil det si å være en effektiv altruist? Er ikke målet til all bistand å være effektiv? Kan effektivitet gå på bekostning av noe annet? Hva med bistand til formål som ikke så lett kan måles og telles, som …
  continue reading
 
I denne episoden må vi først innom statsbudsjett, regjeringsplattform og ikke minst den gledelige nyheten om at WHO har godkjent en malariavaksine! Deretter snakker vi med Hector Ulloa fra SAIH og historiker og journalist Maren Sæbø om avkolonialisering av bistanden. Hva betyr "avkolonialisering"? Hvorfor er denne debatten viktig? Bør bistandsbrans…
  continue reading
 
I denne episoden har vi besøk av forfatter og tidligere utviklingsminister Heikki Holmås. Hva var hans største seier i regjering? Hva er Norges ansvar i klimapolitikken? Og er det egentlig greit å bruke bistand på å kutte utslipp internasjonalt og andre globale fellesgoder? Mathias og Catharina snakker også om FNs høynivåmøte i New York og om Norad…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi litt om hva vi kan forvente av utviklingspolitikk med en ny regjering. Vi har også besøk av John Karlsrud fra NUPI for å snakke om hvordan 9/11 har påvirket utvikling- og bistandspolitikken, inkludert FN og fredsbevarende styrker. Hva skjer for eksempel når normer endres og roller blandes? Catharina og Mathias har også s…
  continue reading
 
Vi samlet ungdomspartilederne for å diskutere distriktspolitikk, ulikhet og rettferdig grønt skifte.Hvordan skal de løse klimakrisen, ulikhetskrisen og samle by og land?I panelet:• Astrid Willa Eide Hoem, AUF• Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk Ungdom• Teodor Bruu, Grønn Ungdom• Torleik Svelle, Senterungdommen• Alberte Bekkhus, Rød Ungdom• Andreas …
  continue reading
 
I samarbeid med Res Publica lanserte vi Roman Krznarics bok «Hvordan tenke langsiktig».OM BOKENVi lever i en tid der det som skjer her og nå dominerer fullstendig, drevet frem av nyheter hele døgnet hele uken, den siste twitter-meldingen og kjøp nå-knappen. Når en slik desperat kortsiktighet er utgangspunktet for kriser i samtiden – fra klimaendrin…
  continue reading
 
Med få dager igjen til valgdagen og til vi får vite hvem som skal styre Norge de neste fire årene, tar vi et dypdykk i den norske utviklingspolitikken med Nikolai Hegertun. Hvorfor er det så lite debatt om utenriks- og utviklingspolitikk i offentligheten og i valgkampen? Hva og hvem styrer norsk utviklingspolitikk? Hva er egentlig forskjellen på hø…
  continue reading
 
Harald Eia holdt en innledning om ulikhet. Deretter var det en debatt om økonomiske og sosiale forskjeller i Norge. Hvordan skal vi løse ulikhetskrisen?Paneldeltakere:- Hadia Tajik (Ap)- Kirsti Bergstø (SV)- Sigbjørn Gjelsvik (Sp)- Heidi Nordby Lunde (H)- Sivert Bjørnstad (Frp)Ordstyrer var nestleder i Agenda Hannah Gitmark.…
  continue reading
 
Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik?Vi liker å tro vi har verdens beste helsevesen. Vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke.Spesialisering og stykkprisfinansiering har ført til at leger har dårligere tid, til ansvarspulv…
  continue reading
 
I sesongens første episode tar vi for oss temaet: klimafinansiering. Vi har besøk av Harald Francke Lunch fra Cicero Shades of Green og Per Kristian Sbertoli fra Norfund. Ja, kan markedet redde klimaet eller må det også politikk til? Hvordan få til gode prosjekter i utviklingsland? Og hvordan vet man om noe er grønt nok? I tillegg snakker Mathias o…
  continue reading
 
Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk…
  continue reading
 
Valgkampen er i gang, og vi vil gjerne tipse om valgkampserien til podkasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene for å få vite hvordan de tenker, hvordan de ser verden og hvilke verdener de drømmer seg …
  continue reading
 
Valgkampen er i gang!Politisk redaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell kommer til Politisk ukeslutt for å snakke om valgkampen, de viktige sakene og hva som blir kritisk for partiene å få fram. Hvilke partier går en tøff valgkamp i møte?Hold deg oppdatert med et nyhetsaktuelt kaffeslabberas.By Tankesmien for det moderne sentrum-venstre
  continue reading
 
Vi har fortsatt ferie noen uker til i Utviklingspoddensialet, men valgkampen er i gang, og i den forbindelse vil vi gjerne tipse om valgkampserien til podcasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker her gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene f…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide