Tankesmien Agenda public
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
T
Tankesmien Agenda

1
Tankesmien Agenda

Tankesmien for det moderne sentrum-venstre

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Agenda is a think tank focused on Norwegian domestic politics and international affairs. Our research focuses particularly on five topics: Labor economics, public welfare, immigration and integration, climate change and energy, as well as foreign policy. Most recordings are in Norwegian.
 
Loading …
show series
 
Hvordan behandles «Jeppene» i dagens samfunn? De som sliter økonomisk eller med psykisk helse, traumer eller rus – hvordan møter samfunnet deres behov?I Ludvig Holbergs 300 år gamle stykke Jeppe på Berget får vi oppleve overklassens brutale lek og harselering med de fattige. Klassekritikken i stykket virker å være evig aktuell og kanskje spesielt n…
 
Her kan du lytte til lanseringen av Oliver Bulloughs bok "Butler for verden". Oliver Bullough er historiker, forfatter og journalist. Han er i samtale med Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité og Ingrid Hjertaker i Tax Justice Norway. Moderator er Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda.OM BOKEN:Hvordan ble Storbritannia en tj…
 
David Wengrow gjestet Agenda i Aulaen 19. oktober, på ett-årsdagen for lanseringen av suksessboken «The Dawn of Everything».Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo inviterte i den anledning til et foredrag med David Wengrow, med påfølgende samtale med statssekretær ved Statsministerens kontor, Wegard Harsvik, professor i antropologi Thomas Hyllan…
 
Sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet, i planlegging, i miljøforming, i produksjon, i utdanning, sa statsminister Trygve Bratteli for mer enn 50 år siden. Har vi kommet dit i dag?Selv om vi vet det lønner seg å investere i folk og de fleste er enig i at det gode samfunn må lage plass til alle, har vi fremdeles uløste sosiale…
 
Mange unge voksne i aldersgruppen 20-24 deltar ikke i valg. De lar være å møte opp i valglokalet. Både ved stortingsvalg og lokalvalg er valgdeltakelsen blant unge voksne lavere enn befolkningen for øvrig.Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre for å øke de unges valgdeltakelse?Notatet «Demokratiguider» er vårt første notat i serien om demokratiet…
 
Den 25.05 arrangerte Tankesmien Agenda en Agenda-frokost om medarbeidereide bedrifter, i samarbeid med Evolutionary Institute, Democracy Collaboration og Mondragon-universitet.Hva er fordelene og ulempene med medarbeidereide bedrifter, og hvordan kan det se ut i praksis?Vi fikk besøk fra det berømte Mondragon-kooperativet i Spania. Mondragon ble st…
 
Krigen mot Ukraina legger et helt nytt press på norsk sikkerhetspolitikk. En farligere og mer usikker verden gjør at vi må stille viktige spørsmål på nytt. Hva er sentrum-venstres svar på en slik utvikling?Hvordan påvirker den nye situasjonen norsk alliansepolitikk, energipolitikk og forsvarspolitikk?Tankesmien Agenda inviterte i samarbeid med Norg…
 
Dagens regjering har store ambisjoner om å gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall. Men sirkulær økonomi handler om mer enn bare resirkulering og avfallshåndtering. Det handler om hele verdikjeden. At man legger til rette for repa…
 
Årets lønnsoppgjør sparkes snart i gang. Hva er bakteppet og utgangspunktet for årets oppgjør?Frontfagsmodellen er selve kjernen i den norske modellen, likevel er det flere som mener den slår skjevt ut for dem. Gjør den det og hva kan i så fall gjøres? Vi spurte partene i arbeidslivet.Politikerne har ingen rolle i selve lønnsoppgjøret, men politikk…
 
Tankesmien Agenda inviterer unge politikere og debattanter til å diskutere viktige og betente politiske saker. Første tema ut handler om hvordan fremtidens velferdsstat skal se ut.Har vi råd til å opprettholde den velferdsstaten vi har i dag fremover og kan den forbedres? Hvordan kan staten hente inn flere inntekter og skal vi kutt utgifter? Hvorda…
 
Kan lønnsomme forretningsmodeller bekjempe fattigdommen i verden? Hvor går grensene for når det er riktig å bruke markedsmekanismer for å løse problemer i lavinntektsland? Er det moralsk problematisk å tjene penger på fattige mennesker? Eller er det rett og slett veldig smart? Fins det bærekraftig utvikling uten frie og myndiggjorte mennesker som s…
 
Digitalisering i skolen skjer raskt, og det tas stadig i bruk nye digitale løsninger, verktøy og apper som registrer, lagrer og bruker barns persondata.Debatten om digitaliseringen av skolen har vært en diskusjon om for eller imot nettbrett. Det er imidlertid mindre oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak de løsningene som br…
 
Gikk du glipp av Tankesmien Agendas debattmøte om utfordringer og dilemmaer i norsk multilateral bistand? Fortvil ikke, her kommer det i podkastformat! Hør Utviklingspoddensialets Catharina Bu legge fram notatet, deretter en samtale mellom Jon Lomøy, Dan Banik og Suzanne Steensen, før en politikerdebatt mellom statssekretær Bjørg Sandkjær (SP), Åsm…
 
Vi avslutter sesongen med Norges nye utviklingsminister: Anne-Beathe Tvinnereim i studio! Vi snakker om regjeringens prioriteringer i utviklingspolitikken, og litt ulik kritikk som har kommet mot omprioriteringer og endringer. Tvinnereim kommer også med et veldig hyggelig, musikalsk juletips! Mathias og Catharina er også innom Riksrevisjonens kriti…
 
I denne episoden har vi besøk av bistandsekspert og ny leder av Kunnskapsbanken i Norad, Øyvind Eggen. Kunnskapsbanken forvalter bistand til offentlig sektor og institusjonsbygging i utvalgte partnerland. Hvordan gjøres dette og har det en effekt? Hva er suksesshistoriene og hva er fallgruvene? Og er dette den nye bilaterale bistanden? Mathias og C…
 
I denne episoden forklarer og forteller Haitham El-Noush, som er opprinnelig fra Sudan, om den politiske situasjonen i landet. Landet opplevde en revolusjon i 2019 men militæret sitter fortsatt med stor makt, hvilket de siste ukenes utvikling tydelig viser. Mathias og Catharina diskuterer også et forslag fra helseministeren i Kenya og den norske re…
 
Det internasjonale samfunnets tilbaketrekning fra Afghanistan førte ikke bare til en rask maktovertakelse fra Taliban, men det har også bidratt til en drastisk forverring av en allerede krevende økonomisk og humanitær krise.Økonomien i landet er i ferd med å kollapse. Rapporter om vold og overgrep, og terrorangrepene mot Sjia-moskéer viser at også …
 
Spesialepisode! Hva er egentlig et "utviklingsland"? Har tiden løpt fra dette samlebegrepet, og hva skal vi i så fall bruke i stedet? Betyr det egentlig noe hvilke ord vi bruker? Og når kan "u-land" faktisk være et helt greit begrep? Hør Mathias Slettholm i samtale med Øyvind Eggen, Rahwa Tilahun Yohaness og Jon Lomøy, ledet av Stig Arild Pettersen…
 
Oppdrettsnæringen har gitt kysten nytt liv, fått folk arbeid og skapt store verdier. Har det fjernet vår kritiske sans?«Havbruksnæringen utnytter havressurser som tilhører fellesskapet (…) Det er derfor rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes ved å utnytte denne ressursen».Så enkelt kan det sies. Det gjord…
 
Tankesmien Agenda og Senter for Utvikling og Miljø (SUM) inviterer til boklansering og paneldiskusjon om boka «Do Gooders at the End of Aid. Scandinavian Humanitarianism in the 21st Century».Boka argumenterer for at Norges og Skandinavias rykte og identitet om «å være god» i sitt internasjonale engasjementet har blitt en nyttig ressurs (en «merkeva…
 
I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Men er vi demokratiske nok?Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre.Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier …
 
I denne episoden har vi besøk av Jørgen Ljønes, daglig leder i Gi Effektivt, en organisasjon som bedriver effektiv altruisme. Men hva er det? Hva vil det si å være en effektiv altruist? Er ikke målet til all bistand å være effektiv? Kan effektivitet gå på bekostning av noe annet? Hva med bistand til formål som ikke så lett kan måles og telles, som …
 
I denne episoden må vi først innom statsbudsjett, regjeringsplattform og ikke minst den gledelige nyheten om at WHO har godkjent en malariavaksine! Deretter snakker vi med Hector Ulloa fra SAIH og historiker og journalist Maren Sæbø om avkolonialisering av bistanden. Hva betyr "avkolonialisering"? Hvorfor er denne debatten viktig? Bør bistandsbrans…
 
I denne episoden har vi besøk av forfatter og tidligere utviklingsminister Heikki Holmås. Hva var hans største seier i regjering? Hva er Norges ansvar i klimapolitikken? Og er det egentlig greit å bruke bistand på å kutte utslipp internasjonalt og andre globale fellesgoder? Mathias og Catharina snakker også om FNs høynivåmøte i New York og om Norad…
 
I denne episoden snakker vi litt om hva vi kan forvente av utviklingspolitikk med en ny regjering. Vi har også besøk av John Karlsrud fra NUPI for å snakke om hvordan 9/11 har påvirket utvikling- og bistandspolitikken, inkludert FN og fredsbevarende styrker. Hva skjer for eksempel når normer endres og roller blandes? Catharina og Mathias har også s…
 
Vi samlet ungdomspartilederne for å diskutere distriktspolitikk, ulikhet og rettferdig grønt skifte.Hvordan skal de løse klimakrisen, ulikhetskrisen og samle by og land?I panelet:• Astrid Willa Eide Hoem, AUF• Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk Ungdom• Teodor Bruu, Grønn Ungdom• Torleik Svelle, Senterungdommen• Alberte Bekkhus, Rød Ungdom• Andreas …
 
I samarbeid med Res Publica lanserte vi Roman Krznarics bok «Hvordan tenke langsiktig».OM BOKENVi lever i en tid der det som skjer her og nå dominerer fullstendig, drevet frem av nyheter hele døgnet hele uken, den siste twitter-meldingen og kjøp nå-knappen. Når en slik desperat kortsiktighet er utgangspunktet for kriser i samtiden – fra klimaendrin…
 
Med få dager igjen til valgdagen og til vi får vite hvem som skal styre Norge de neste fire årene, tar vi et dypdykk i den norske utviklingspolitikken med Nikolai Hegertun. Hvorfor er det så lite debatt om utenriks- og utviklingspolitikk i offentligheten og i valgkampen? Hva og hvem styrer norsk utviklingspolitikk? Hva er egentlig forskjellen på hø…
 
Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik?Vi liker å tro vi har verdens beste helsevesen. Vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke.Spesialisering og stykkprisfinansiering har ført til at leger har dårligere tid, til ansvarspulv…
 
I sesongens første episode tar vi for oss temaet: klimafinansiering. Vi har besøk av Harald Francke Lunch fra Cicero Shades of Green og Per Kristian Sbertoli fra Norfund. Ja, kan markedet redde klimaet eller må det også politikk til? Hvordan få til gode prosjekter i utviklingsland? Og hvordan vet man om noe er grønt nok? I tillegg snakker Mathias o…
 
Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk…
 
Valgkampen er i gang, og vi vil gjerne tipse om valgkampserien til podkasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene for å få vite hvordan de tenker, hvordan de ser verden og hvilke verdener de drømmer seg …
 
Valgkampen er i gang!Politisk redaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell kommer til Politisk ukeslutt for å snakke om valgkampen, de viktige sakene og hva som blir kritisk for partiene å få fram. Hvilke partier går en tøff valgkamp i møte?Hold deg oppdatert med et nyhetsaktuelt kaffeslabberas.By Tankesmien for det moderne sentrum-venstre
 
Vi har fortsatt ferie noen uker til i Utviklingspoddensialet, men valgkampen er i gang, og i den forbindelse vil vi gjerne tipse om valgkampserien til podcasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker her gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene f…
 
I år er det ti år siden terrorangrepet 22. juli 2011. I løpet av året har det blitt skrevet mye om tiårsmarkeringen i avisene og flere bøker om 22. juli har blitt publisert. Et sentralt spørsmål som har blitt stilt, er om vi har tatt et ordentlig oppgjør med tankesettet bak 22. juli.Hos Kort fortalt denne uken spør vi rådgiver i Agenda Sylo Taraku …
 
De fleste av oss gir fra oss frivillig store mengder informasjon om oss selv på internett. Alt for å kunne handle, dele bilder og si hva vi mener uten å måtte betale for det. Denne uken får Kort fortalt besøk av Agenda-rådgiver og forfatter Hilde Nagell.Kommunikasjonsrådgiver Fredrick T. Mortvedt ledet sendingen.…
 
I sesongens siste episode får vi besøk av Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti. Hvordan har det vært å sitte 8 år i utenrikskomiteen på Stortinget? Hva vil SV endre i utviklingspolitikken? Og hva er det viktigste utenrikspolitiske kravet partiet vil stille i eventuelle regjeringsforhandlinger? Mathias og Catharina snakker også om val…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2023 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service