Hogskulen Pa Vestlandet public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
In this episode Catharina Christophersen has a dialogue with two of the guest researchers in the FUTURED project; Judy Lewis from Potsdam State University of New York and Ailbhe Kenny from University of Limerick. They discuss some of the main outcomes from the research project.By Høgskulen på Vestlandet
  continue reading
 
Episoden tar oss med inn i situasjoner som viser hvordan aksjonsforskning kan styrke studenters og læreres handlekraft, men der deltakerne i samtalen også diskuterer aksjonsforskning som utfordrende og krevende. Deltakere i denne episoden er Bendik Fredriksen og Tine Grieg Viig, og det er Kari Holdhus som leder samtalen.…
  continue reading
 
I denne episoden presenteres erfaringer fra deltagende aksjonsforskning med musikkstudenter ved to lærerutdanningsinstitutsjoner i Norge. I samtale med Hanne Rinholm og Bendik Fredriksen spør Silje Valde Onsrud hvordan studenter reagerer når de blir utfordret på å ta større eierskap i egen utdanning, hvordan man som lærerutdanner blir utfordret og …
  continue reading
 
I denne episoden samtaler Kari Holdhus med Eyolf Nysæther og Jon-Helge Sætre om funn fra en nasjonal kartleggingsstudie av grunnskolelærerstudenter som har valgt musikk. De diskuterer for eksempel hvorfor studentene som velger musikk er så like. Hvilke implikasjoner vil dette kunne få for musikkundervisningen i framtidens skole?…
  continue reading
 
Når grunnskolelærerutdanningen ble femårig i 2017 var noe av hensikten å styrke praksisopplæringen og minke praksissjokket etter endt utdanning. Nå har de to første kullene fra denne reformen fullført utdanningen. Hvordan har det gått med denne satsingen? I denne episoden møter vi Silje Meling Bjørnvoll og Kari Holdhus som har forsket i praksislæri…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide