show episodes
 
Skolans Inspirationsspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Kennet Fröjd intervjuar nationella och internationella experter. Musik: Andreas Lidberg Kontakt: Frojdstoolbox@gmail.com
  continue reading
 
Artwork
 
Management Studio - When you need inspiration from other important leaders with experience on how to be successful and moving forward. Their own stories, their own leadership style and their own thoughts about the future.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Lisa Rosenstein är rektor på skolan The Willows i LA och Lily Solomon är lärare på samma skola, men också ledare för skolans The RULER Team. Och vad är THE RULER? Det är namnet på en evidensinformerad strategi för socioemotionellt lärande med särskilt fokus på känslor. The Willows tillämpar The RULER på en mycket hög nivå och har arbetat med strate…
  continue reading
 
Lena Ljungdahl är säkerhetsexpert och specialist på skolsäkerhet. Hon har jobbat med över 500 skolor och besitter såväl en mycket hög kompetens på området som en unikt omfattande erfarenhet. Hon pratar här om viktiga saker för alla skolor och hon gör det på ett mycket konkret och tydligt sätt. Ett avsnitt för alla inom skolan, men nog alldeles extr…
  continue reading
 
Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och känd för sin forskning om att bygga tänkande klassrum i matematik. 15 års forskning i klassrum inom detta område har lett till utvecklingen av ett koncept med 14 verktyg eller sätt som kan hjälpa dig mot ett tänkande klassrum. Att tänka är en nyckelfaktor för att lärande ska ske. Så även om detta…
  continue reading
 
Paul Kirschner är professor emeritus i utbildningspyskologi vid Open University of the Netherlands, gästprofessor vid Thomas More University of Applied Science i Belgien och ägare till kirschner-Ed. Tidigare har han även varit professor i kollaborativt lärande. Han är en internationellt erkänd expert särskilt inom utbildningsspykologi och undervisn…
  continue reading
 
I detta avsnitt:: "Från tegelsten till smarta Revolutionen" av "Strategy-la-la- land" tar vi, med gästen Per Alksten, oss genom mobilteknikens mest banbrytande era. Vi utforskar övergången från de första mobiltelefonerna till dagens smartphones och den digitala revolutionen detta ledde till. Genom Alkstens erfarenheter på Ericsson diskuterar vi utm…
  continue reading
 
Marianne Döös är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hon har bedrivit forskning under lång tid på delat ledarskap och lärorienterat ledarskap. Vi skolledare i skolan kan ha stor nytta av att hitta sätt att på ett klokt sätt leda tillsammans och effektivt dela arbetsbördan. Och i interv…
  continue reading
 
Therese Lindahl är rådgivare vid Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och en av landets ledande experter när det gäller att undervisa elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Och kopplat till det har hon hög expertis när det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö så att du som lärare på ett framgångsrikt sätt kan undervisa el…
  continue reading
 
Det här är det andra avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni SO-läraren – numera utbildningskonsulten – Patrice Bain, som medverkat i forskning på området i sitt klassrum och ihop m…
  continue reading
 
Det här är det första avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni matteläraren Craig Barton, som bl.a. författat två böcker på området och driver en internationell mattepodd, som närmar…
  continue reading
 
Wendy Murawski (professor i specialpedagogik) är en av de ledande i världen inom evidensbaserad undervisningsstrategi som kallas co-teaching. Hon har skrivit ett flertal böcker på området. Co-teaching handlar i grunden om hur två lärare skapar ett win-win på flera områden – och inte minst till gagn för eleverna – genom sitt sätt att samarbeta i kla…
  continue reading
 
Här kommer den andra intervjun i miniserien med Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik), som är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. I det här samtalet fokuserar vi på undervisnin…
  continue reading
 
Varför håller sig marknadsföringen så hårt vid åldersstereotyper? Under decennier har vi omfamnat trendrapporter och generaliseringar som delar upp världen i "ungt" och "gammalt". Många byråer tycks prioritera unga kreatörer, ibland yngre än Leonardo DiCaprios senaste flört. Ändå visar det sig ofta att målgruppsbeskrivningar inte riktigt matchar de…
  continue reading
 
Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik) är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Det här samtalet, den här intervjun, handlar om hur vi så effektivt som möjligt kan undervisa och s…
  continue reading
 
Vi träffar i det här samtalet tre internationella experter på ledarskap: Jenni Donohoo (Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan), Lee Bolman (professor i ledarskap organisationsutveckling, är en av våra globalt största inom ledarskap och organisationsutveckling, som de flesta skolledare läst litt…
  continue reading
 
Töres Theorell (specialist i internmedicin och professor, numera emeritus) är en av landets allra främsta forskare inom stressområdet och har både forskat och arbetat mycket – nationellt och internationellt – med hälsa och stressrelaterade besvär i arbetslivet. Han var under ett flertal år också föreståndare för Institutet för Psykosocial medicin. …
  continue reading
 
Våra elevers läsförmåga har en avgörande betydelse på deras förutsättningar i princip i skolans alla ämnen. Så hur vi effektivt kan hjälpa våra elever att utveckla sin läsförmåga så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar är en viktig fråga för oss alla som jobbar i skola, lärare såväl som skolledare. I det här rundabordssamtalet träffar vi …
  continue reading
 
I det här internationella rundabordssamtalet möts fyra experter, som alla har sin expertis när det gäller beteendestöd för att ge våra elever förutsättningar att lyckas i skolan. Alla fyra jobbar mycket med stöd direkt till skolor och samarbetar med lärare och skolledare. Vår svenske Peter Karlsson är psykolog, läroboksförfattare och har stort foku…
  continue reading
 
Ingegerd Ericsson är en motorikexpert av högsta internationella klass. Hon är helt naturligt också Sveriges ledande forskare och expert på motorik. Och inte minst är hon expert på evidens kring hur motoriken inverkar på olika förmågor och färdigheter, som ofta kan vara till stort värde i skolan. Motoriken har naturligtvis också ett stort egenvärde …
  continue reading
 
Vi träffar här två professorer, som arbetar mycket direkt med skolor och deras lärare. Båda har arbetat med skolor i många länder och bland annat i Sverige. Professor Murawski är professor i specialpedagogik och internationellt ledande expert på co-teaching och hennes specialiteteter är allt som har med samarbete och kommunikation att göra. Hon är …
  continue reading
 
Tidigare har vi haft ett rundabordssamtal om lärande med ett internationellt dream team. Här kommer ett multiprofessionellt rundabordssamtal om lärande och vi har ännu en gång lyckats samla ett internationellt dream team. Det unika den här gången är att alla deltagare är svenskar så samtalet är också på svenska. Vi träffar här: Barbro Westlund (hon…
  continue reading
 
Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan. I Professor Hatties stora vetenskapliga genomgång – som regelbundet uppdateras – finns det en faktor eller strategi, som verkligen står ut. Den faktorn är den enskilda faktor som visat sig ha störst positiv inverkan på elevers studieresultat. Faktorn i frå…
  continue reading
 
Professorerna Lee Bolman och Terrence Deal är närmast att betrakta som legendarer inom ledarskap och organisationsutveckling i ett globalt perspektiv. De har båda skrivit många böcker, men alldeles särskilt är de kända för boken ”Reframing organizations”, som nu getts ut i ett flertal upplagor som uppdaterats och vidareutvecklats över mer än 25 års…
  continue reading
 
Karin Mattsson blev ordförande för Sveriges största folkrörelse – idrotten, d.v.s. Riksidrottsförbundet (RF) – när hon var blott 33 år gammal. Hon lyckades med konststycket att ena många starka viljor och verkade som Riksidrottsförbundets ordförande under 10 år (2005-2015). Noterbart också att hon redan som 23-åring blev invald i Riksidrottsstyrels…
  continue reading
 
Lars Lagerbäck blev först verkligt känd hos väldigt många av oss i Sverige när han blev en del av ”Lars-Tommy”, d.v.s. när han ledde herrarnas fotbollslandslag tillsamman smed Tommy Söderberg. Efter det har Lars haft en unik internationell karriär som förbundskapten. Han har varit förbundskapten för Sverige, Island, Nigeria och Norge. Hans sejour s…
  continue reading
 
De flesta av er känner kanske inte till Dr Furst … … än? Hon är verksam i Tel Aviv, Israel. Men hon bidrar i hög grad i ett internationellt perspektiv när det gällande minnesfunktioner och lärande. Hon inledde sin karriär med att doktorera just på minnesfunktioner och lärande. Men sedan ville hon i ännu högre grad bidra till lärande i skolan och dä…
  continue reading
 
I det här Rundabordssamtalet möter du lite av ett globalt Dream Team inom lärande i skolan. Du får träffa en verkligt dynamisk grupp bestående av tre deltagare som redan är etablerade internationella giganter inom utbildningsområdet tillsammans med två deltagare som är på väg mot att bli det, men redan är på olika sätt ledande på sina respektive om…
  continue reading
 
Tobias Karlsson har sin grund som forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet och där med fokus på minnesfunktioner. Nu undervisar han, vilket s.a.s. betyder en fot i forskningen och en fot i praktiken. Den kombinerade erfarenheten och kompetensen är högintressant för oss som arbetar med undervisning i grundskolan. I det här samtalet bid…
  continue reading
 
Professor John Hattie är världens sannolikt mest kände skolforskare och en av de främsta – kanske den främste – när det gäller evidensbaserade lär- och undervisningsstrategier (strategier som bidrar till elevers förbättrade studieresultat). Professor David Mitchell är starkt förknippad med inkludering i skolan och är en av de främsta – kanske den f…
  continue reading
 
Professor John Hattie är världens sannolikt mest kände skolforskare och en av de främsta – kanske den främste – när det gäller evidensbaserade lär- och undervisningsstrategier (strategier som bidrar till elevers förbättrade studieresultat). Professor David Mitchell är starkt förknippad med inkludering i skolan och är en av de främsta – kanske den f…
  continue reading
 
Positivt beteendestöd i skolan (PBS) är en evidensbaserad strategi, som du ibland känner igen under andra förkortningar än PBS, såsom PBIS (engelskspråkiga länder), SWPBS (engelskspråkiga länder, fokus skolövergripande insatser), PALS (motsvarighet, som tillämpas i Norge), IBIS (IBIS-PBS är en svensk PBS-version). Kärnan i PBS är tydliga förväntnin…
  continue reading
 
Dr Lisa Damour är en psykolog med stor expertis när det gäller tonåringar och deras känsloliv. Hon medverkar också regelbundet som expert för New York Times och för CBS. Hon är vidare författare på området med flera New York Times bestsellers, där den allra senaste handlar om just tonåringars känsloliv. Den boken har föräldrar till tonåringar som f…
  continue reading
 
Dr Martin Karlberg är en nationellt ledande expert när det gäller olika typer av beteendestöd, inte minst i skolan. Det finns en internationell evidensbaserad strategi – positivt beteendestöd i skolan (PBS) – där Dr Karlberg och hans kollegor vid Uppsala Universitet nu utvecklat en svensk version, som kallas IBIS-PBS. Han leder också en stor forskn…
  continue reading
 
Kanada är framgångsrikt när det gäller utveckling av läsförmåga inom grundskolan. En av de ledande området – kanske t.o.m. den allra främste i Kanada, som också rönt stort internationellt erkännande – är Adrienne Gear. I Sverige är hon välkänd för sina böcker om Reading Powers och Writing Powers. En av Adrienne Gears specialiteter är utveckling av …
  continue reading
 
Här möter du Barbro Westlund, som är en av de som haft och har störst betydelse för vårt arbete med utveckling av läsförmåga i grundskolan och inte minst för den för allt vårt lärande mycket viktiga läsförståelsen. Barbro är också en av våra allra främsta författare inom skolans värld och har skrivit böcker om läsning för grundskolans alla stadier.…
  continue reading
 
Professor Dylan Wiliam är att betrakta som en verklig världsledare inom området formativ bedömning. Sannolikt arbetar varenda lärare i Sverige i olika grad med formativ bedömning. Så i detta samtal med professor Wiliam handlar det självklart om formativ bedömning, men också om så mycket mer som är viktigt och avgörande för våra elevers lärande och …
  continue reading
 
Många förknippar formativ bedömning alldeles särskilt med Dylan Wiliam och det är välförtjänt och naturligt. Han är en gigant på området, som betytt mycket. Men vår egen svenske professor Anders Jönsson är i lika hög grad ett ess på området. Hans approach till formativ bedömning är närmast att betrakta som en nästa generation av formativ bedömning.…
  continue reading
 
Har du någonsin hört en programledare som gör bort sig när han presenterar gäster? Eller har du någonsin hört ett podcastavsnitt med hallelujah-ögonblick? Jag tror inte det, så in och lyssna! I det senaste avsnittet av vår podcast "Strategy-la-land" fick vi äran att välkomna en av Sveriges mest framstående företagsledare, Magdalena Gerger, som dela…
  continue reading
 
I dagens avsnitt gästas vi av den inspirerande Evelina Fredriksson från BDO, som har gedigen erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Tillsammans utforskar vi EU:s nya taxonomier. Själva har jag och Mats på senare tid fått upp ögonen för hållbarhetsrapportering och dess potentiella inverkan på varumärkesstrategin. Vi har upptäckt att Corporate Sustainabili…
  continue reading
 
If you're interested in learning about the key factors that contribute to successful brand building in today's rapidly changing business environment, then this is the podcast for you. Our special guest, Hélène Barnekow, former CEO of Telia and Microsoft Sweden, and current Partner at Ascension, shares her insights on creating a strong and positive …
  continue reading
 
Nyligen gick Victorias Secret i Sverige i konkurs och eftersnacket fick oss fundera på hur vi bygger vår verklighetsuppfattning och hur fel vi ofta kan ha. Kort sagt: hur kan vi undvika att missa hur det egentligen faktiskt är? Därför bjöd vi in Ieva Englund från Novus till vår Pod. Ieva har lång erfarenhet på Sveriges ledande undersökningsföretag …
  continue reading
 
Ledarskap i nya tider Efter en lång tid av osäkerhet, mentalt och psykiskt startar Managementpodden nu en serie med panelsamtal om läget och ledarskapet från olika ledande personer i etablissemanget. I tider av många utmaningar, delar Hans Tiderman vd Tjörns Sparbank och Tom Rydell vd World Trade Center Office space vad de tycker om, vad som varit …
  continue reading
 
Vi hade ett antal bra intervjuer under året kring personlig utveckling och självledarskap min co-host Viktor Törn och jag. Det finns mycket fin kompetens att hämta i alla poddavsnitt för den som är intresserad. Självledarskap är ett stort ämne men vi har försökt att få till några berättelser med vinklingar och verktyg i lärandet. Vi är alla olika s…
  continue reading
 
Hur skapar du din egen success? Nathalie Banaszak, världsmedborgare och successcoach lär oss om att vårt ”mindset” styr vår med- eller motgång. Hur vill du leva ditt liv – din lifedesign kan göra stor skillnad. Äg din kraft och led ditt liv på det sätt du önskar. För mer information innan du väljer att lyssna, gå till: Management Studios blogg.…
  continue reading
 
Tommy Ivarsson, entreprenör och företagare som driver Jontefonden och Tillväxtakademin bjuder på inre tankar och funderingar kring självledarskap. Sommarvärd i P1 2017 och vintervärd 2018 samt författare till boken Hudlös - En berättelse om livsmod. Med en stor portion erfarenhet av kriser delar Tommy, vad han tycker, ligger bakom framgång och mogn…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide