Sjekking public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Artwork
 
Dette er podcasten for deg som er interessert i idrettsforskning. Alt fra trening, ernæring, søvn, treningsutstyr etc. vil være aktuelle tema for episodene. Alt av innhold skal forhåpentligvis formidles på en slik måte at folk flest kan forstå hva det snakkes om, som igjen er vår hensikt med både podcast og våre sosiale medier. Sjekk oss ut på facebook, instagram og twitter for våre lettfattelig og vitenskapsbaserte infografikker. Kom med feedback, spørsmål, tips og triks. Vi høres!
  continue reading
 
Artwork
 
Er du interessert i prosjekt, prosjektering og ledelse i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen? Jobber du med prosjekt eller har lyst å lære mer om prosjekt? Synes du vi mangler, eller kan bli bedre på, erfaringsoverføring i bransjen? Vil du bli inspirert, og vil du være med å utvikle bransjen? Alexander Strand i Multiconsult har lang erfaring fra alle sider av byggebransjen og er lidenskapelig opptatt av hvordan god ledelse, kommunikasjon og samspill mellom aktørene kan skape gode prosjekter. ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I denne episoden snakker vi med Lars Peder Bovim, som er seksjonsleder ved Energisenteret for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus. I sitt arbeid med barn og unge bruker Lars Peder en del virtuell virkelighetsteknologi, bedre kjent som VR, mot fysisk aktivitet, takle sosiale settinger og lignende. Har VR en plass i helsesektoren, og hva med …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med førsteamanuensis Egil Trasti Rogstad ved Nord Universitet. Egil har en doktorgrad som omhandler kjønnet maktrelasjoner og ulikhet i e-sport. Hvorfor er e-sporten dominert av mannlige utøvere? Hva er årsaken til at så mange kvinnelige gamere/e-sportutøvere opplever kjønnet trakassering? Hør på episoden og få svar! God…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Sigmund Loland ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Idretten, fra antikken til i dag, har alltid benyttet seg av teknologi, og idrettsprestasjonen har gjort utrolige fremskritt på grunn av dette. Men hvilke negative aspekter er det ved bruk av teknologi? Er det utelukkende positivt pga. at det gagner prestasjo…
  continue reading
 
I dagens episode har vi med oss førsteamanuensis Anne Fylling Frøyen ved Oslo Nye Høyskole. Vi tar for oss hennes doktorgrad som omhandler relasjonskvalitet mellom trener og utøver. Hva kjennetegner en god relasjon? Hvilken rolle spiller kommunikasjon? Alt dette med mer! God lytting! Kontaktinfo: Researchgate LinkedIn Jobbsiden Referanser: Frøyen, …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Jostein Hallén ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Hovedtematikken i dag er nesepusting og hvilken effekt det har inn mot utholdenhetstrening. Munntape og dermed nesepusting har blitt popularisert de siste 6-12 mnd gjennom ulike kjendiser/influensere - har det effekt på trening og helse? Kontaktinfo: Twitter/…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med coach og forsker Markus Haugen. Markus har utgitt mange artikler, men vi skal ta for oss en oversiktartikkel og meta-analyse som omhandler frivekter vs maskiner i en styrketreningskontekst. Hva er best? Hvilke av disse gir best fremgang når det gjelder muskelstyrke, muskelmasse, eksplosivitet mm.? Er det andre variab…
  continue reading
 
Mange har sikkert hørt om (og brukt?) kvalitetsplan i prosjekt, men blir det egentlig brukt slik det er tenkt? Revisjon av KS-system og kvalitetsstyring kan kanskje oppleves som et mareritt. Hvordan er det hos deg? Har du styring og kontroll på kvaliteten i ditt prosjekt? Hva betyr egentlig kvalitet? Hvordan kan vi styre kvalitet? Hvordan gjøres de…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg og eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og disku…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipendiat Kolbjørn Lindberg ved Universitetet i Agder. Tematikken vil være hans doktorgrad som omhandler kraft-hastighetstesting. Hva er dette, og hva kan denne testen brukes til? Estimering av 1RM og individualisering av treningsopplegg er ofte hensikten med denne testen, hvor god er den på disse tingene…
  continue reading
 
I dennne episoden snakker vi med fysioterapeut og tidligere doktorgradsstipendiat (NIH) Sandra Bjordal Gluppe. Hennes avhandling ved navn "Mammamage" - et problem etter fødsel? blir episodens tematikk. Hva er delte magemuskler, hvilke konsekvenser har denne tilstanden og kan den endres til det bedre eller verre med trening? Hør på episoden for å få…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Atle Hole Sæterbakken ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Atle er en meget produktiv forsker og har mange jern i ilden. Vi er innom mange tema, men episoden vil hovedsaklig dreie seg om samspillet mellom isometrisk og dynamisk muskelstyrke. Finnes noen overføringsverdi mellom disse modalitetene? Hø…
  continue reading
 
Lager du avtaler med frykt om at folk skal lure deg, eller med tro på at folk ikke skal lure deg? Det er et virvar av ulike gjennomføringsmodeller der ute, men mange har en del fellestrekk. Hva er hensikten med de ulike modellene, o ikke minst OPS - er det fremdeles aktuelt? Hva ligger bak valg av ulike gjennomføringsmodeller, og når passer de ulik…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med overingeniør Pål Hatling Haugnes ved NTNU, Senter for Toppidrettsforskning. Tematikken for denne episoden vil være doktorgraden til Pål ved navn Sprinting for the win in cross-country skiing: Pacing strategy, race tactics, and the finish sprint. Skal man gi alt fra start eller bør man være litt mer konservativ med en…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med major Thomas Andre Valnes. Thomas er utøvende fagansvarlig for menneskelig yteevne i Hæren, Forsvaret. Tematikken i dagens episode er menneskelig yteevne. Hva innebærer dette begrepet? Kan det testes og trenes, i så fall hvordan? Hør på episoden for å få svar, samt mye mer! God lytting! Kontaktinformasjon: LinkedIn…
  continue reading
 
Vi støter alle på problemer, både i prosjekter og i livet for øvrig. Hvordan håndterer vi dem? Løsningen på et problem finnes ofte i årsaken til at problemet har oppstått, eller måten vi ser på problemet. Og vet man hva problemet skyldes, kan man lettere finne en vei ut av det. Men noen problemer er nærmest uløselige. Kan det bety at man har overse…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Bent Rønnestad ved Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Tematikken i dagens episode vil omhandle blokkperiodisering og styrketrening for utholdenhetsidretter. Hva er blokkperiodisering, lengde på blokk, hvor mye volum? Styrketrening og muskelvekst går hånd i hånd, er ikke dette ugunstig for en syklist…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg & eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskut…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipdendiatene Martin Nesse ved NTNU, Trondheim og Tony Blomqvist ved Södertön Högskola, Stocholm. Tematikken i dagens episode vil omhandle inkludering i idrett og om vi i Norden er gode på dette. Segregering, integrering, assimilering er begrep vi er innom og det kan nok hende at enkelte idrettsklubber dr…
  continue reading
 
Har du noen gang hørt at prosjektene hadde vært mye enklere å gjennomføre, hadde det ikke vært for brukerne? Brukerne har ønsker og behov, og det er vel egentlig brukerne som skal tilfredsstilles for å sikre et suksessfullt prosjekt. Men hvordan skal en god prosess i tidligfase og en god brukerprosess gjøres? For å diskutere tidligfase og brukerpro…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipdendiat Kristina L. Skaug ved Norges idrettshøgskole. Tematikken i dagens episode vil omhandle urininkontinens blant idrettstutøvere der forekomst, årsaker og hvordan man kan forebygge med trening være sentralt. Hør på episoden for å få svar, samt mye mer! God lytting! Kontaktinformasjon: Facebook Rese…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med førstelektor Tom Erik Solstad ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Tematikken i dagens episode vil omhandle styrketesting, styrkeløft og litt om periodisering. Hvordan tester man isometric mid thigh pull? Hva innebærer det å programmere et styrkeløftprogram? Og hvis man skal periodisere, hvordan gjør man det?…
  continue reading
 
Nå er Futurebuilt kommet til Bergen! Futurebuilt er et innovasjonsprogram for byggebransjen som har eksistert i Oslo og kommunene rundt i mer enn 10 år. Interessen for Futurebuilt i Bergen er stor og langt over forventningene til Byarkitekten og deres prosjektleder for Futurebuilt, Thordur Bryngeirsson. 19.april var det frokostmøte om Futurebuilt p…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med førsteamanuensis Anne Tjønndal som jobber ved Nord Universitet, campus Bodø. Tematikken i dagens episode vil omhandle hennes nypubliserte bok ved navn Idrettsteknologi. Går teknologi og toppidrett hånd i hånd, i så fall hvordan? Er teknologi en forutsetning for nye rekorder? Hør på episoden for å få svar, samt mye me…
  continue reading
 
Endelig er META tilbake. Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander l…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med to gjester, Paul Solberg fra Olympiatoppen og som tidligere har jobbet med spesialstyrker i det norske Forsvaret, og Hans Christian Tingelstad som jobber for Canadian Forces Morale and Welfare Services. Vi snakker om fysisk trening og testing blant soldater der vi ser på likheter og ulikheter mellom Norge og Canada. …
  continue reading
 
I denne episoden av Prosjekteffekt podden snakker vi om logistikk i byggeprosjekter, og spesielt logistikken som skjer på byggeplassene. Etter å ha utviklet og satt i gang riktig prosjekt, er det viktig å gjennomføre prosjektet riktig. Da handler det mye om å planlegge godt i detaljprosjektering og innkjøp, og ikke minst å få til en god flyt i prod…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med to kolleger fra Høgskolen på Vestlandet, doktorgradsstipendidat Nicolay Stien og førsteamanuensis Vidar Andersen. Vi snakker kort og konsist om hva treningfrekvens er og hvordan det kan brukes og hvorfor noen trenger en høyere eller lavere frekvens. Mer volum, større frekvens? Lange eller korte økter? Følg med for å …
  continue reading
 
I denne episoden er hovedtema protein. I den sammenheng kommer vi blant annet inn på mengde, frekvens, timing, kilder og kosttilskudd. Episodens gjest heter Håvard Hamarsland. Han er post-doktor ved Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Han har forsket en del på protein og hvordan ulike kilder av protein påvirker for eksempel proteinsyntesen o…
  continue reading
 
Det er en veldig stor og økende del av europeiske lands verdiskapning, målt som andel av brutto nasjonalprodukt (GDP), som skjer gjennom prosjekter, jf. en artikkel i Harvard Business Review 2021. For å diskutere prosjekter i et næringslivsperspektiv har Alexander i denne episoden fått med Sverre Simen Hov fra Bergen Næringsråd til en prat om dette…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipendiat Stian Larsen fra Nord Universitet. Stian forsker en del innen biomekanikk med fokus på øvelsen knebøy og som vil gjenspeiles i episodens tematikk. Muskelmodellering og EMG er også begrep vi er innom i sammenheng med ulike styrketreningsøvelser og hvilke svakheter/utfordringer det er ved bruk av …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med fysisk trener og idrettsforsker Shaun McLaren fra Newcastle Falcons, England. Shaun forsker en del på subjektive intensitetsskaler der fokuset først og fremst er på RPE. Borgs intensitetsskala har fått far 6-20 til 0-10 til 0-100 med og uten bruk av desimaler, har dette noe å si? Farger, emojis, tabeller, ulik bruk a…
  continue reading
 
I prosjekter finnes det mange roller og i Bergen har vi fått en Byarkitekt, som nå har hatt sitt virke i Bergen kommune i 5 år. Hva gjør en Byarkitekt, og hvorfor har Bergen en Byarkitekt? I dagens episode snakker Alexander med Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen kommune og selveste Byarkitekten Maria Molden. De kommer inn på hva som menes med go…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipendiat Halvard Grendstad fra Norges Idrettshøgskole. Halvard forsker på vekst, modning og trening i puberteten blant idrettsutøvere. Tematikken vil være da hvordan pubertet påvirker kroppen vår i form av adaptasjon, f.eks. VO2maks. Er pubertet en slags trening og vil ekstra trening gi en ekstra effekt?…
  continue reading
 
Er det fakta eller en myte at alt for mange prosjekter går på en kostnadsoverskridelse? Og i så fall hvorfor? Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomarbeidet og utprøvd metode som fungerer svært godt for å skape mest mulig verdi i prosjektene. I denne episoden snakker Alexander Strand med en annen Alexander, nemlig Alexander Smidt Olsen i Metier…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Gøran Paulsen fra Norges Idrettshøgskole, professor Atle Hole Sæterbakken og førsteamanuensis Vidar Andersen fra Høgskolen på Vestlandet. Denne episoden er en videreføring av forrige episode om kjernemuskeltrening, men der tematikken omhandler restitusjon. Hva er restitusjon og hva fungerer godt utover de k…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en del andre ting. I til…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med professor Gøran Paulsen fra Norges Idrettshøgskole, professor Atle Hole Sæterbakken og førsteamanuensis Vidar Andersen fra Høgskolen på Vestlandet. Hovedårsaken til denne podcasten er artikkelen "Kjernemuskeltrening lover mer enn det kan holde: En forsknings- og erfaringsbasert gjennomgang" publisert av Fysioterapeut…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med faggruppeleder Line Dverseth Danielsen som nylig ble ferdig med sin doktorgrad der hun undersøkte lederegenskaper både hos spillere og trenere innenfor toppfotballen her i Norge. Hvordan gi kritikk, hva er en kulturell arkitekt og hva er det mannlige trenere sliter mest med i det å lede kvinnelige fotballspillere? Fø…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Tarje Iversen Wanvik som tiltrådte som direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune i januar 2022. Hva skal til for å utvikle byen på en god og bærekraftig måte? Hvordan kan plan- og bygningsetaten involveres tidligere i et samspill med utbyggere og prosjektutviklere? Vi er blitt mindre kreative i byu…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med seniorrådgiver Jørgen Melau som nylig ble ferdig med sin doktorgrad der han undersøkte konsekvenser av å svømme i kaldt vann. Norseman er et trialon der første etappe foregår i kaldt sjøvann der deltakerne virkelig får kjenne konsekvensen av å kjøle ned kroppen. Hvordan motvirke dette? Høyere fettprosent, skreddersyd…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Ida og Siri fra Frost arkitekter. De er begge arkitekter og har sammen startet et arkitektkontor i Oslo der de har 5 ansatte i tillegg til seg selv. Frost arkitekter jobber med både små prosjekter som eneboliger og hytter der de tar en overordnet rolle for ledelse av hele prosjektet, men jobber også med noen s…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipendiat Luana Loss Cabral. Luana er fra Brasil og er utvekslingsstudent her i Norge fra Universitetet i Paraná. Hun forsker blant annet på mental trøtthet og strategier for å motvirke dette. Selvprat, visualisering, selvtillit etc. er alle strategier for å motvirke mental tretthet, der vi går dypt inn p…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med associate professor James Steele som jobber ved Solent University i England. James forsker en del på treningseffekt innenfor styrketrening og om detaljene rundt repetisjoner, motstand, antall sett i det hele tatt har noen betydning. Kom deg på trening, svett litt, løft litt tungt, kom deg hjem - thats it, eller? Vi e…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander om digitalisering i bygg- og anleggsbransjen, sammen med en prosjektleder som engasjerer seg sterkt på dette feltet; Simen Bakken fra D-plan prosjekt. Simen er aktuell som prosjektleder for Ocean Space Centre i Trondheim, på vegne av Statsbygg. Han har også skrevet et interessant innlegg i DN med tittel: “Staten b…
  continue reading
 
Prosjekteffekt META er våre refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt. Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg og Eiendom i WSP Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en hel del andre ting. I tillegg til generell META-refleksjon om prosjekt + ledelse = prosjektledelse sk…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med forskningssjef Fredrik Lauritzen som jobber ved Antidoping Norge. I tillegg til jobben som forskningssjef forsker Fredrik på doping/antidoping-feltet i ulike kontekster. Blant annet har han undersøkt prevalensen av ulovlige stoffer i kosttilskudd og dopingstatistikken blant norske utøvere mellom 2003-2020. Er PWO try…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi med doktorgradsstipendiat Nina Sølvberg som jobber ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Nina holder nettopp på med sin doktorgrad som omhandler seksuell trakassering blant elever ved toppidrettsgymnas og toppidrett valgfag ved studiespesialiserende. Hva er seksuell trakassering? Hvor stort er omfanget? Når det skjer, har vi…
  continue reading
 
I denne episoden snakker Alexander med Hans Thomas Holm som er Senior prosjektleder i Statsbygg og prosjektsjef på Livsvitenskapsbygget. Vi får høre om en innholdsrik LEAN-karriere i byggebransjen fra UiO Domus Medica til Kunsthøgskolen i Bergen til UiO Livsvitenskap. Hans Thomas er en ettertraktet foredragsholder innen Lean både i innland og utlan…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide