show episodes
 
En konsentrert behandling av et kristent tema eller et avsnitt i Bibelen. Ca. 15-18 minutter. Hensikten er å gi kristen innsikt og forståelse, å utvide horisonten i forhold til kristent læregrunnlag og daglig anvendelse. Mange av innslagene har et sjelesørgerisk sikte, det vil si at de skal hjelpe i vanskeligheter med å tro og leve rett i forhold til etikk, sorg, kriser og dilemmaer. Asbjørn Kvalbein er teolog og formidler en klassisk, felleskristen tro som verken tradisjonelle statskirkekri ...
 
Loading …
show series
 
Når jeg skal forkynne for dere ut fra Bibelen, vil jeg først sette ord på en overbevisning, at denne boken gir oss en åpenbaring av Guds vilje. Apostelen Paulus sa det slik: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrust…
 
Profeten Jonas’ bok handler ikke om en hval, noe de fleste tror. Det fortelles om en stor fisk eller et havuhyre. Bare tre vers omtaler denne skapningen. Det handler om å få nye sjanser. Den som gir oss nye sjanser, er Gud. Kan det hende at folk har stirret så mye på den store fisken at de har glemt å se den store Gud i denne boken?…
 
Det som rører oss aller sterkest som mennesker, er forholdet til våre aller nærmeste, ektefelle og barn. En av de bøkene i Bibelen som får det til å vibrere i hjertet vårt, er Profeten Hosea. Han spiller på våre aller dypeste strenger. Guds folk i gammel tid hang fast ved sitt opprør og frafall, men Herren klarte ikke å slippe dem.…
 
Til Norea Mediemisjon får vi stadig inn spørsmål om forbønn. Hver fredag og mandag ber vi for alle som har tatt kontakt. Vi får inntrykk av at mange lider nød og har store problemer. Det som har slått meg, er hvor mange tilfeller det er av brudd i nære relasjoner. Kone bryter med mann, datter har brutt med mor, søsken ligger i konflikt med hverandr…
 
Noen ser på verden slik den er, og så konkluderer de at hvis det fins en Gud, så er han en de ikke vil ha noe med å gjøre. Har du noen gang hørt noen si at de ikke kan tro på Gud, for de ikke liker ham? Noen ser ut til å få alt til å stemme hvis Gud ikke eksisterer. Da får de sitt syn på verden til å gå opp.Hvorfor?…
 
Mange sier i dag: Jeg tror at Gud, om han fins, må være slik og slik. Andre sier: Jeg kan ikke tro på Gud hvis han er sånn. Her er mange meninger, men hvem har rett? Da er det viktig at vi lærer Gud bedre å kjenne. Bibelen er eneste kilde vi har å holde oss til. Alt annet blir spekulasjoner. Gud er annerledes enn vi kan tenke oss. Han er større i s…
 
Kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben i verden? Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med i den klubben: At du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og er blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var …
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login