Hogskulen Pa Vestlandet public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
PedPod by EX-PED-LAB

BARNkunne – Senter for barnehageforskning

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
The PedPod by EX-PED-LAB podcast hopes to be a vessel for research dissemination, research translation, and a method to co-construct and explore understandings of pedagogical innovations in the field of early childhood education and care. Guests in this podcast are some of the leading researchers in the field of early childhood education and care in different parts of the world.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Catharina Christophersen i samtale med Petter Dyndahl om sosial klasse som en viktig kategori for å forstå musikkpedagogiske praksiser. Petter Dyndahl er professor ved Høgskolen i Innlandet og har i mange år vært en markant stemme innenfor det musikkpedagogiske forskningsfeltet med ulike sosiologiske og kulturteoretiske perspektiv.…
  continue reading
 
Welcome to the 2nd episode of PedPod by EX-PED-LAB. In this episode, I had an exciting conversation with Ana Marjanovic-Shane, an Independent Scholar and Deputy Editor-in-Chief of "Dialogic Pedagogy: An International Online Journal." In talking about pedagogical innovations, she asked me if I knew the etymology of "pedagogy/pedagogue," and posed ma…
  continue reading
 
Welcome to the 1st episode of PedPod by EX-PED-LAB. In this episode, I have had an interesting conversation with Prof. Dr Arjen Wals, who is a distinguished academic holding the position of Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability at Wageningen University, concurrently serving as the UNESCO Chair of Social Learning a…
  continue reading
 
Welcome to PedPod by EX-PED-LAB, an exploration of pedagogical innovations in early childhood education and care. I am Eya Oropilla, a lifelong learner and a researcher in the Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory project in the KINDknow Centre, and in this podcast, I invite you to join me as we embark on an exploration led by trailblaz…
  continue reading
 
Catharina Christophersen i samtale med Øivind Varkøy om legitimering av musikkfaget. Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole og særlig kjent for sine bøker og andre tekster om musikkfilosofiske spørsmål som musikkens nytte og unytte. De siste årene har han også knyttet slike spørsmål til bærekraft.…
  continue reading
 
In this episode Catharina Christophersen has a conversation with two of the researchers involved in the FUTURED project; Martin Faultley from Birmingham City University, who was a member of the advisory board, and Heidi Partti from Sibelius Academy at Helsinki University of the Arts, who was a guest researcher in one of the work packages. They disc…
  continue reading
 
I denne episoden presenteres erfaringer fra deltagende aksjonsforskning med musikkstudenter ved to lærerutdanningsinstitutsjoner i Norge. I samtale med Hanne Rinholm og Bendik Fredriksen spør Silje Valde Onsrud hvordan studenter reagerer når de blir utfordret på å ta større eierskap i egen utdanning, hvordan man som lærerutdanner blir utfordret og …
  continue reading
 
I denne episoden samtaler Kari Holdhus med Eyolf Nysæther og Jon-Helge Sætre om funn fra en nasjonal kartleggingsstudie av grunnskolelærerstudenter som har valgt musikk. De diskuterer for eksempel hvorfor studentene som velger musikk er så like. Hvilke implikasjoner vil dette kunne få for musikkundervisningen i framtidens skole?…
  continue reading
 
Når grunnskolelærerutdanningen ble femårig i 2017 var noe av hensikten å styrke praksisopplæringen og minke praksissjokket etter endt utdanning. Nå har de to første kullene fra denne reformen fullført utdanningen. Hvordan har det gått med denne satsingen? I denne episoden møter vi Silje Meling Bjørnvoll og Kari Holdhus som har forsket i praksislæri…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide