Best kako podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Islamic Religion Education Odgoj Vjeru Sebe Savjeti Vrste Grijeha Džehennema Prema Vjerovanje Ispravno Better Off Ted Douglas Adams Sex-positive Shareholder Kakos Audiodrama Corporation  
Kako public [search 0]
show episodes
 
K
Kakos Industries
Monthly+
 
These are the Corporate Announcements from Kakos Industries. Kakos Industries is responsible for helping you to Do Evil Better. This is a fictional podcast.
 
K
Kakos Industries
Monthly+
 
These are the Corporate Announcements from Kakos Industries. Kakos Industries is responsible for helping you to Do Evil Better. This is a fictional podcast.
 
K
Kako Bible
Daily+
 
The Kako Audio Drama New Testament (WBT) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New T ...
 
K
Kako postaneš Slovenec / How to become Slovene
 
About ten years ago, Michael moved from New York to his new home in Slovenia. In this weekly show, he looks at the things he’s learned (or tried to learn) while settling down in his new home. From language to culture to everything else, it’s a light-hearted look at what it means to live in Slovenia and how to become a proud Slovene.On programme every Monday at 11.20 - rebroadcast at Friday and Sunday at 16:40pm.Prepared by Michael Manske.
 
K
Kako će izgledati dženetlije ?
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako će izgledati ljudi koje Allah Uzvišeni Svojom milošću uvede u Džennet.
 
K
Kako se spasiti Džehennema ?
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje djela kojima čovjek sebe i svoju porodicu može spasiti Džehennemske vatre.
 
K
Kako popraviti svoj iman ?
Daily+
 
Poslušajte kako da povećamo naš iman, i koja su to djela kojima insan može da poveća svoj iman u ovome veoma korisnom predavanju.
 
K
Kako naučiti Kur’an napamet
 
Nekoliko savjeta svakom onom ko želi da postane hafizom Allahove knjige.
 
K
Kako provesti godišnji odmor ?
 
Nekoliko savjeta kako da provedemo godišnje odmore i raspuste.
 
K
Kako obuzdati nefs ?
Daily+
 
Upoznajte način na koji možete obuzdati svoju dušu od prohtjeva i grijeha kojima je sklona i time se sačuvati od Allahove kazne na ovom i budućem svijetu.
 
K
Kako provoditi ramazanske dane ?
 
Dali se ikad zapitamo kako da na najbolji način provedemo mjesec Ramazan i zaslužimo Allahovu milost? Poslušajte u ovom veoma korisnom predavanju.
 
K
Kako pravilno odgojiti dijete ?
 
U ovom audio klipu daija spominje nekoliko savjeta koji će pomoći muslimanu da pravilno odgoji svoju djecu.
 
K
Kako kod sebe povećati bogobojaznost ?
 
U ovom audio klipu daija objašnjava i spominje stvari koje utiču da čovjek kod sebe izgradi i poveća svojstvo bogobojaznosti ili takvaluka.
 
P
Pazite kako ljudima prezentujete vjeru !
 
U ovom audio klipu daija napominje na bitnost pravilnog shvatanja i praktikovanja šerijatskih propisa, u zavisnosti od društva u kome čovjek živi i njihovog poznavanja vjere.
 
K
Kako razlikovati vjeru i tradiciju ?
 
U ovom audio klipu daija spominje nekoliko stvari pomoću kojih musliman može raspoznati propise koji su od vjere, i one koji su predstavljeni kao vjera, a ustvari su obična tradicija.
 
K
Kako je Allahov Poslanik pozivao u Islam ?
 
Želi li neko da zna kako to da je kod nas toliki broj daija i svršenika islamskih fakulteta a ne vidimo isto tako velike rezultate, neka posluša ovo predavanje?!
 
K
Kako uljepšati brak i učiniti ga zanimljivim ?
 
Nekoliko savjeta oženjenima i udatima kako da uljepšaju svoj brak i da ostane izgrađen na ljubavi i milosti.
 
K
Kako se treba ponašati prema jetimima ?
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako se musliman treba, ili bolje reći mora, ponašati prema siročetu ili jetimu, koje je uzeo pod svoju zaštitu i odgoj.
 
S
Savjeti studentima
Daily+
 
Nekoliko savjeta kako postići odličan uspjeh u školi, fakultetu itd.
 
D
Dan odvajanja istine od laži
Daily+
 
Pomen stanja ljudi na Sudnjem danu, te kako će proći kafir a kako musliman, a velika je razlika među njima?
 
U
Uzroci oprosta grijeha
Daily+
 
Neki od uzroka koje je Allah učinio razlogom oprosta grijeha kako insan nebi izgubio nadu u Allahovu milost i kako bi požurio ka Njegovu oprostu i zadovoljstvu.
 
P
Postavi granicu između sebe i grijeha
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako da musliman sačuva sebe i svoju porodicu od grijeha.
 
K
Kur’anski odgoj
Daily+
 
Kako odgajati djecu u svjetlu govora Allaha Uzvišenog, a u Kur’anu je objašnjenje za sve.
 
N
Nagrada žene koja se brine o odgoju djece
 
U ovom audio klipu daija spominje koja nagrada pripada ženi koja se brine i lijepo odgaja svoju djecu, kao i ženi koja se ponovo ne uda, kako bi se brinula o njihovom odgoju.
 
I
Internet - mač sa dvije oštrice
 
Opomena daijama na mogućnost dawe putem savremenih sredstava, te kako da pozivamo a ne rastjerujemo?
 
E
Ekonomija islamske porodice
Daily+
 
Nekoliko savjeta kako biti ekonomičan, te bitnost ekonomije u životu muslimana kako bi bio daleko od rasipnika, jer su rasipnici braća šejtanova.
 
S
Savjeti klanjačima
Daily+
 
Nekoliko savjeta klanjačima kako da obave namaz punog skrušenosti i poniznosti pred Allahom Velikim.
 
I
Izgled stanovnika Džehennema
Daily+
 
U ovom audio klipu daija opisuje kako će izgledati stanovnici Džehennema.
 
O
Opasnost bluda
Daily+
 
Upozorenje na proširenost i opasnost ovog grijeha te kako liječiti probleme mladih danas?
 
I
Islamski odgoj
Daily+
 
Nekoliko savjeta svakom onom koga je Allah opskrbio sa djetetom, kako da ga odgoji islamskim odgojom.
 
V
Vrijeme fitne
Daily+
 
Poslušajte kakvo je stanovište muslimana na spram fitni i kako da se vjernik sačuva od njih, uz Allahovu pomoć?
 
I
Ispravno vjerovanje u posljednju objavu
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako musliman, a i svi ljudi, treba da vjeruju u Kur’an, posljednu objavu čovječanstvu.
 
T
Tri vrste ljudi
Daily+
 
Šta je to stvarni iman i kako je to islam podjelio sve ljude na vjernike, kafire i munafike?
 
K
Koristi vjerovanja u Sudnji dan
 
U ovom audio klipu daija spominje nekoliko koristi vjerovanja u Sudnji dan, kako na ahiretu, tako i na ovom svijetu.
 
I
Ispravno razumijevanja kadera
Daily+
 
U ovom audio klipu daija objašnjava kako musliman treba da pojmi i razumije Allahov kader ili odredbu.
 
I
Iskušenja
Daily+
 
Kako postupati onda kada Allah Uzvišeni iskuša? Kakve su osobine pravih ljudi kada bivaju kušani? Ima li mudrosti u iskušenjima.
 
D
Djeca i mesdžidi
Daily+
 
Predavanje o vrijednosti mesdžida uz dodatak o propisu vođenja djece u mesdžid te kako ih naviknuti na boravak i učenje u njemu.
 
M
Moralni odgoj kroz poziv Ibrahima alejhi selam
 
Kako je Ibrahim, alejhi selam, postupao prema svome ocu onda kada ga je pozivao Allahu i ostavljanju obožavanja kipova, šta više, pravljenja i klesanja istih?
 
M
Mjesto savjetovanja u islamu
Daily+
 
Nekoliko koristi oko savjetovanja, kako treba savjetovati i upućivati na dobro a da se pri tome postigne ono što se u osnovi htjelo.
 
V
Vrste ibadeta
Daily+
 
Predavanje na temu ibadeta i njegovih podjela i vrsta te kako da čovjek cijeli svoj dan pretvori u svoj 24-o satni ibadet.
 
O
Organizacija porodičnog vremena
Daily+
 
Da li vam je poznato da je islam sve lijepo uredio kako bi se izbjegli i otklonili problemi prilikom organizacije vremena? Odgovor na pitanje možete pronaći u ovom predavanju.
 
V
Vrijednost petka
Daily+
 
Predavanje na temu vrijednost petka te šta je na muslimanu da čini taj dan, i kako da se pripremi za njega. Kako se pripremiti za džumu namaz, šta uraditi i kada krenuti prema mesdžidu...sve su to pitanja čiji odgovor možete, ako Allah da, naći u ovom predavanju i još mnogo toga.
 
M
Mito - veliki grijeh i društvena bolest
 
Upozorenje na jedan od velikih grijeha kojeg je Allah zabranio i Njegov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem, a koji je, kako vidimo svaki dan, sve više rasprostranjen na našim prostorima.
 
V
Važnost džemata
Daily+
 
Nekoliko riječi o vrijednosti i obavezi držanja džemata i zajednice, te koliko je to bitno za uspostavljanje i održavanje jedinstva Ummeta. Koji je propis džemata te kako se uspostavlja istinsko jedinstvo i na kojim temeljima i shvatanjima?
 
V
Vjerovanje u drugi svijet
Daily+
 
Kijametski dan ili Sudnji dan počinje sa izlaskom mrtvih ih svojih mezara a završava se ulaskom stanovnika Dženneta u Džennet kao i ulazak stanovnika Vatre u Vatru, a vremenski period je 50 hiljada godina onako kako mi brojimo.
 
H
Hadždž - tvoj put do Dženneta
 
Savjeti i upute svakom hadžiji koji želi ili koji je već obavio Hadždž; šta treba da radi nakon što je obavio ovaj veliki fard kako bi bio primljen kod Allaha Uzvišenog.
 
D
Dobročinstvo prema roditeljima
Daily+
 
Daija govori o vrstama dobročinstva u islamu, te vrijednost dobročinstva prema roditeljima uz upozorenje na neposlušnost prema njima, kao i pojašnjenje kako im nastaviti činiti dobročinstvo nakon njihove smrti.
 
S
Souratoul Bakara koro (211-212)
 
Bani israila ka dansako law ka kafiri ya, dien ani ni sakow masiri la allah kako nankari bakaw bolo, allah be muminiw don aridjina kono, abe kafiriw don djahanama kono.
 
P
Propis hidžaba i zabrana nemorala
Daily+
 
Allah Uzvišeni je u Svojoj Knjizi naredio da žene obuku hidžabe te da borave u kućama, a upozorio je od nemorala i golotinje koja vodi njemu, kako bi time insana sačuvao od nereda i upozorio ga na fitnu koja neće samo zahvatiti one koji su je prouzrokovali.
 
D
Djela prijašnjih generacija
Daily+
 
Naše prijašnje generacije su prikrivali svoja dobra djela bojeći se za sebe. Kao primjer uzet ćemo tabiina Ejuba Es-Sehestani o kojem priča Hammad b. Zejd pa kaže: "Nekada bi Ejub citirao hadis pa bi zaplakao a zatim bi se okrenuo i kao da se iskašljava pa bi rekao: Kako je teška ova gripa!, krijući suze".
 
Loading …
show series
 
The Asylum Seeker Resource Centre says Australia could easily triple its humanitarian and refugee intake. The remarks come as events have been held across the country to mark World Refugee Day. (Iz Centra za tražitelje azila kažu kako bi Australija lako mogla utrostručiti prihvat izbjeglica. Primjedba je to koja dolazi iz Centra u vrijeme obilj ...…
 
Luka Budak, Director and Senior Lecturer at the Croatian Studies, Macquarie University and a member of the Croatian Goverment Advisory Council for Croats Abroad remebers an idea to build Croatian Institute in Sydney 35 years ago. The idea was not ... (Prisjećajući se neostvarene ideje izgradnje Hrvatskog instituta, ustanove za obrazovanje i kul ...…
 
Australia's first national gun amnesty in more than two decades is to begin within weeks, with the aim of keeping some of the more than a quarter of a million illegal firearms out of criminal hands. The three-month amnesty will allow people to... (Opća amnestija za nezakonito posjedovanje oružja u Australiji nakon dvadeset godina treba ponovo p ...…
 
Ep 59: WWDC follow-up Pisma slušalaca Đorđe iz Zaječara pohvalio nas, pohvalio sebe da je uspeo da otvori Apple nalog i ima pitanja oko profesionalnog rada kao iOS developera + dobrog backupa. Kalkulator bruto i neto plata Fali ti jedan papir Alek koritsi BitBucket i GitLab Miloš Damnjanović nam poslao vest da je Amazon Prime Video dostupan i i ...…
 
China believes artificial intelligence is the way to power its economy forward, and the country is investing heavily in nationwide research ( U Kini vjeruju da je umjetna inteligencija, način za jačanje i napredak njihove ekonomske moći, i u zemlji se investiraju velike količine novčanih sredstava za provođenje ovih istraživanja diljem zemlje, ...…
 
The world's forcibly displaced population remains at an all-time high. New figures from the United Nations refugee agency (UNHCR) show there are now over 65 million displaced people, largely from conflicts in the Middle East and sub-Saharan Africa... (Broj prisilno raseljenih osoba diljem svijeta rekordno je visok. Najnoviji podaci UN-ove agenc ...…
 
Socceroos know how to score but defense is still weaker side of the team! (Pobjeda Njemačke od 3:2 nad Australijom u susret Kupa konfederacija pokazala je još jednom kako Socceroosi znaju igrati i zabiti i najboljima, ali i slabiji dio igre u kojem olako primaju golove! )
 
If you live near or in Nashville, TN, New Orleans, LA, or Austin, TX, we're going to be in your area this week and next. We want to have meet ups on June 23rd in Nashville, June 27th in New Orleans, and June 30th in Austin. Let us know if you want to meet up on twitter @KakosIndustries or by email (inquiries@kakosindustries.com).…
 
If you live near or in Nashville, TN, New Orleans, LA, or Austin, TX, we're going to be in your area this week and next. We want to have meet ups on June 23rd in Nashville, June 27th in New Orleans, and June 30th in Austin. Let us know if you want to meet up on twitter @KakosIndustries or by email (inquiries@kakosindustries.com).…
 
Our Kickstarter was a huge success!
 
Our Kickstarter was a huge success!
 
Many people are asking how the fire in London's Grenfell Tower spread so quickly. It's too soon to tell and official investigations are underway, but there's speculation the building's new cladding could have contribute (Mnogi se pitaju kako je moguće da se požar, koji je izbio u stambenoj zgradi Grenfell Tower u Londonu, tako brzo proširio.Za ...…
 
K
Kakos Industries
 
There are just 48 hours left to pledge on our Kickstarter!
 
K
Kakos Industries
 
There are just 48 hours left to pledge on our Kickstarter!
 
K
Kakos Industries
 
Only 4 days left on our Kickstarter Campaign!
 
K
Kakos Industries
 
Only 4 days left on our Kickstarter Campaign!
 
V
Video dana | Video Podcast |Deutsche Welle
 
U Njemačkoj se svakog sata baci preko 320.000 plastičnih ili papirnatih šalica za kavu. Jedna bugarska kompanije je pronašla načina kako stati na kraj ovoj ekološkoj ludosti. Odgovor se zove: jestiva šalica.
 
Na neki odročni kmetiji blizu Prevalj na Koroškem imajo staro leseno mizo, ki naj bi imela nadnaravne sposobnosti. Po pričevanjih mnogih, ki so jo obiskali, se namreč dviga od tal in skozi specifičen komunikacijski kod odgovarja na njihova vprašanja, pri čemer je menda zelo natančna in “ve” tudi nekatere zelo osebne stvari o svojih spraševalcih ...…
 
NITIN MANNA June 8 Tlawngkai Nili I Bawm Aw Keimah bawm dingah tiar cia in um aw. - Saam 119:173 [Saam 139:7-12] Kan dunglam caan rei lote ah rualpi hrekkhat pawl thawn nga kan sio ih tiluan cakzetnak hmun ah ka rak feh ngah. Cuvek tiluan cakzetnak hmun ihsin ke suah saal thei ding cu a harzet ti ka rak thei lo. Cutikah thinphang le lau in ka u ...…
 
I
Ispod Obruca Podcast
 
Kreha i Gee o Finalu, a kako je tamo trenutno manje-više sve jasno, i o tradeovima, draftu, ponekoj pivi. Dolaze nekako i do Erica Williamsa i Rona Mercera. Oh mercy.
 
K
Kakos Industries
 
in which you take a great trip, the water festival disappoints yet again, preparations are made to go big and go small, the Division of Sexual Experimentation has some news, Hell is about to get more uncomfortable, you sip on a DarkMega GuzzleThumper, and Sammy Sea "wins" the Ruin-A-Life Drawing. Do Evil Better.…
 
K
Kakos Industries
 
in which you take a great trip, the water festival disappoints yet again, preparations are made to go big and go small, the Division of Sexual Experimentation has some news, Hell is about to get more uncomfortable, you sip on a DarkMega GuzzleThumper, and Sammy Sea "wins" the Ruin-A-Life Drawing. Do Evil Better.…
 
K
Kakos Industries
 
There's two weeks left to pledge on our KickstarterLive stream Monday, June 5th, 2017 at 8PM PDT over on our YouTube channel.
 
K
Kakos Industries
 
There's two weeks left to pledge on our KickstarterLive stream Monday, June 5th, 2017 at 8PM PDT over on our YouTube channel.
 
K
Kakos Industries
 
Pledge at KakosIndustries.com/Kickstarter to help us make a Twine game and get in on the next Shareholders' Brawl.Visit KakosIndustries.com/PodCon to tell PodCon that you want to see us there.
 
K
Kakos Industries
 
Pledge at KakosIndustries.com/Kickstarter to help us make a Twine game and get in on the next Shareholders' Brawl.Visit KakosIndustries.com/PodCon to tell PodCon that you want to see us there.
 
Infekcija uha, akutna upala srednjega uha, za mnogu je djecu razlog posjete liječniku te stoga pronalaženje načina kako ju prevenirati donosi dobrobit djeci, obiteljima i zdravstvenom sustavu. U kolovozu 2016. skupina istraživača iz Kanade predvođena Amirom Azarpazhoohom sa Sveučilišta u Torontu obnovila je Cochraneov pregledni članak i iznijel ...…
 
Kako su nastajali čakovečki Pinkleci? Zašto u Međimurju ima mnogo umjetnika? Koji su problemi u kazalištu za djecu i mlade? Na ta i mnoga druga pitanja odgovara Romano Bogdan - osnivač i umjetnički ravnatelj kazališne skupine Pinklec iz Čakovca.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login