show episodes
 
Artwork

1
Getting Past the Premium

Elliot Bassett & Ryan Brott

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly+
 
Welcome to Getting Past the Premium, hosted by Elliot Bassett and Ryan Brott! What's different about our podcast? We focus on breaking down problems that advisors face in the risk management industry and talk about solutions that bring value to clients. The industry is changing and clients are expecting more than just shopping their insurance for a cheaper price. Let's get past the premium and talk about truly meaningful solutions!
  continue reading
 
Lyssna på Aftonbladets kriminaldokumentärer "Historien om ett brott". Där får du höra historien bakom några av Sveriges mest uppmärksammade, mest säregna och - i några fall - mest bortglömda kriminalfall.
  continue reading
 
Två skrattiga tjejer som driver en snackig podcast om truecrime. Varannan vecka kommer ni få följa med på en resa genom mord och brott, blandat med att vi pratar om annat. Ni kan vänta er ocensurerade tankar, både kring brotten samt vardagen. Följ med oss på våran nystartade resa! Cover art photo provided by Annie Spratt on Unsplash: https://unsplash.com/@anniespratt
  continue reading
 
Skolans Inspirationsspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Kennet Fröjd intervjuar nationella och internationella experter. Musik: Andreas Lidberg Kontakt: Frojdstoolbox@gmail.com
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Andreas Jemstedt är forskare vid Stockholms Universitet med bakgrund i kognitiv psykologi och specialiserad på evidensbaserat lärande, metakognition, självreglerat lärande och lärande som främjas av teknik. Alla hans specialiteter är ju intressanta för oss i skolan så du kommer kunna få mycket att reflektera kring. Musik: Andreas LidbergKontakt: Fr…
  continue reading
 
In an insurance industry that is so set on selling products, how do you focus on selling your advice and expertise? Mike Brown, founder of Unbreakable Wealth, joins us to discuss the value of being an expert and selling that expertise. He takes a wealth coach's viewpoint to advice, understanding how to ask the right questions and unlocking a client…
  continue reading
 
Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen ligger mot spel, lärande, undervisning, kognition och perception.I dagens avsnitt medverkar professor Linderoth dock primärt utifrån sina kunskaper och erfarenheter av hantverket i att gå från evidens till undervisningspraktik. Linderoth är när det gäller T…
  continue reading
 
There are hurdles that new producers in the insurance industry must overcome. Ryan Garzon, Partner at Keyes Coverage Insurance, joins us to discuss those hurdles – and how to get past a short-sighted mindset that holds back so many firms. Learn the benefits of splitting commissions, saying no to certain clients, focusing your time and energy in the…
  continue reading
 
Where are we at in the AI journey in the insurance industry? Aaron Ammar, Co-Founder & CEO at Brightside AI, joins the show to discuss AI's adoption, the right vs. wrong debate, the rapid pace that AI is evolving, efficiencies in your agency, and more. Enjoy the episode! Episode Links: Ellerbrock-Norris: https://www.ellerbrock-norris.com Ellerbrock…
  continue reading
 
Måns Möller är en av våra främsta komiker i landet, som du säkert stiftat bekantskap med när du besökt en av hans shower eller mött honom i något TV-sammanhang. Men Måns har många strängar på sin lyra och anledningen till att han är en av dagens två gäster är av helt andra skäl. För idag handlar det om hälsa, lärande och delaktighet för våra elever…
  continue reading
 
How are agencies setting themselves apart from a growth perspective? Andy Mathisen, Regional Sales Director at FirstChoice, a MarshBerry Company, joins the show to discuss how insurance agencies are finding lead sources, investing back in their firms, tapping outside resources and more to beat their growth goals. Andy and Elliot dive into sales tra…
  continue reading
 
Den här intervjun med professor Viviane Robinson är till stora delar kopplad till hennes senaste bok "Virtous Educational Leadership - Doing the Right Work the Right way". Viviane Robertson är en framstående forskare - numera professor emeritus - som har haft och har stort fokus på skolledarskap; vad som karakteriserar framgångsrikt sådant och hur …
  continue reading
 
Talent acquisition is a game-changer for your company. But adding solid team members can be useless without proper training on your process, your ideology, or your sales model. Brett Young, CEO of Erb and Young, joins the show to talk through talent acquisition via networking, establishing culture within your team, and training new producers to ada…
  continue reading
 
Peter Habbe är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, sociologi, religionskunskap och filosofi med undervisningserfarenheter från högstadiet, gymnasiet och universitetet. Han har även disputerat i religionshistoria. Utöver sin avhandling har han också författat ett antal läromedel. Extra intressant för det här poddavsnittet och för alla lyssnare …
  continue reading
 
There has been a shift in business owners. Generationally, today's owners are different: expectations, buying habits, communication preferences, pace of production, and plenty more. Mick Hunt, CEO at Premier Strategy Box, joins the show today and challenges you as an insurance agency to put yourself in the shoes of your audience. How do you need to…
  continue reading
 
Marianne Kristiansson är professor emeritus och rättspsykiater. Hennes specialitet är brott och beteenden. Tyvärr är det ett alltmer angeläget område för oss i skolan. För oss handlar det om att bli bra på att tidigt identifiera riskbeteenden och mycket tidigt ge stöd till barn-elever som behöver. Det innebär också att samarbeta i ett tidigt skede …
  continue reading
 
Let's talk all things COIs. What kind of relationships are building with your centers of influence? Do have three or four COIs giving you multiple leads each month? Or are you spreading yourself too thin, trying to work with dozens of industry-adjacent professionals to little or no avail? Ryan and Elliot talk through what makes for an effective COI…
  continue reading
 
Tom Bennett är chef för och grundare av researchED, ett gräsrotsbaserat, lärarlett projekt, som syftar till att hjälpa lärare utveckla ”forskningslitteracitet” och skydda sig från/bli ”immun” mot pseudovetenskap. Sedan 2013 har researchED vuxit från en tweet till en internationell konferensrörelse som når de flesta av världens regioner och många lä…
  continue reading
 
Throughout his career, Kody Houk, Senior Advisor at Premier Strategy Box, has grown as an agent in a captive environment, launched and grown is own independent agency, and now spends his time consulting insurance agents and risk advisors around the country. Kody covers how to improve your overall sales effectiveness by being disciplined, having a s…
  continue reading
 
Daniel Rosen arbetar som högstadierektor på St George’s Düsseldorf. Han är ganska unik som skolledare med riktigt hög kompetens både inom The Science of Learning – d.v.s. om hur hjärnan lär sig – och om stressystemen samt om att hantera stress. Dessa delar är viktiga delar i hur han leder skolan. Det är intressant hur The Science of Learning och at…
  continue reading
 
From coaching Fortune 500 CEOs, Ryder Cup teams, four-star generals, more than 400 CEOs and even a President of the United States, Randall Stutman, PhD, has learned some of the commonalities and differences among some of the greatest leaders in the world. Randall joins us today to talk about how he's grown his company, Admired Leadership, while sta…
  continue reading
 
Samtal med tre giganter inom utbildningsområdet. Dagens tre gäster har skrivit en unik bok - Making Room for Impact. Boken är unik på flera sätt. Ett viktigt sådant är att hjälpa lärare på våra skolor att få rimlig arbetsbelastning och att kunna skapa tid för reflektion. Man kan tolka boken som en bok om att skapa bra skolresultat, men boken handla…
  continue reading
 
How do you evaluate the health of your agency? Carey Wallace, Founder of AgencyFocus and noted speaker, joins us to talk about how to maximize your business – from selecting your carriers to honing in your book of business, evaluating your producers, diversifying your revenue and more. Learn what makes a healthy insurance agency from important metr…
  continue reading
 
Laura Artusio är psykolog och forskare vid universitetet i Florens där hon leder forskningsenheten Laboratory of Psychology, Emotions & Research (PER Lab). Hon har verkat i samarbete med teamet på Yale Center for Emotional Intelligence i USA sedan 2009 och som certifierad RULER-tränare är Laura nu koordinator för The RULER i Italien. Hennes mål är …
  continue reading
 
I det här avsnittet får du lära mer om en evidensbaserad strategi som kallas The RULER och har särskilt fokus på känslor och används inom ordinarie skolundervisning. Dagens gäster är bland de som har allra mest erfarenhet av The RULER i undervisning. Birdie Reynolds och Baer Braun är experter på att undervisas med The RULER inkluderat i undervisnin…
  continue reading
 
Lisa Rosenstein är rektor på skolan The Willows i LA och Lily Solomon är lärare på samma skola, men också ledare för skolans The RULER Team. Och vad är THE RULER? Det är namnet på en evidensinformerad strategi för socioemotionellt lärande med särskilt fokus på känslor. The Willows tillämpar The RULER på en mycket hög nivå och har arbetat med strate…
  continue reading
 
Where do you begin when marketing your insurance agency? With limited time, budgets and expertise, it can be hard to stand out among the competition. This week, Cameron Carlow, Chief Marketing Officer at Ellerbrock-Norris, joins the show to talk through the essentials for a growing agency, from brand awareness to lead generation and closing the sal…
  continue reading
 
Lena Ljungdahl är säkerhetsexpert och specialist på skolsäkerhet. Hon har jobbat med över 500 skolor och besitter såväl en mycket hög kompetens på området som en unikt omfattande erfarenhet. Hon pratar här om viktiga saker för alla skolor och hon gör det på ett mycket konkret och tydligt sätt. Ett avsnitt för alla inom skolan, men nog alldeles extr…
  continue reading
 
Brett Young, CEO of Erb and Young, joins us for another crossover episode. This time, we're covering the baseline skills you need to develop ask you're growing your book of business. Where do you start? What is your focus – or, more importantly, what are you NOT going to do. From overcoming capacity issues to marketing yourself, we cover how we've …
  continue reading
 
Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och känd för sin forskning om att bygga tänkande klassrum i matematik. 15 års forskning i klassrum inom detta område har lett till utvecklingen av ett koncept med 14 verktyg eller sätt som kan hjälpa dig mot ett tänkande klassrum. Att tänka är en nyckelfaktor för att lärande ska ske. Så även om detta…
  continue reading
 
Nate Sannes, a Partner and Advisor at InCite Performance Group, joins the show to talk about successfully leading a sales team. When you're bringing on new risk advisors or insurance agents, how long does it take to train them? How are you measuring success? How are you setting them up for that success? Nate and Elliot dive into all this and more –…
  continue reading
 
Paul Kirschner är professor emeritus i utbildningspyskologi vid Open University of the Netherlands, gästprofessor vid Thomas More University of Applied Science i Belgien och ägare till kirschner-Ed. Tidigare har han även varit professor i kollaborativt lärande. Han är en internationellt erkänd expert särskilt inom utbildningsspykologi och undervisn…
  continue reading
 
What intentionality are you bringing to your firm from a cultural perspective? Often culture is tied to office fun, hiring practices, and benefits offerings. But Chris Cline, Executive Director of Agents Council for Technology with Big I, walks through how technology plays a huge role in the experience you create – and the culture that develops at …
  continue reading
 
In the first episode of our sales process series, Ryan Brott, Chief Growth Officer at Ellerbrock-Norris, joins Elliot to discuss the importance of your process – from value prop to target market and beyond. From there, how do you get tactical and ask the right questions? You want to avoid ending up in the dreaded "insurance box" – where you're view…
  continue reading
 
It's the time of year to get intentional. Strategic planning can be exciting – but it doesn't always mean being the "smartest" or the "first" in your niche. Strategic planning is about being intentional with your vision and anticipating what could throw you off of that vision. Learn what Brett Young at Erb and Young is doing to set their firm up fo…
  continue reading
 
Shift your agency's value proposition away from the carrier (price quoting) and onto your firm (broker of record). Nick Aube, Founder of Producer Systems, walks through the importance of taking control of your own destiny and selling yourself vs. selling on price. It not only helps your company, but your clients, too. Enjoy the episode! Episode Lin…
  continue reading
 
Two of the biggest agency consultants in the industry, Mick Hunt, CEO at Premier Strategy Box, and Larry Linne, CEO at InCite Performance Group, join us for a special edition of Getting Past the Premium. The duo covers what it takes to be committed to growth, solving the right problem for your clients, building the future you want and more. Enjoy t…
  continue reading
 
Insurance agencies know they need to modernize and adopt technology. But that brings in a new set of challenges. Sydney Roe, Director of Agency Marketing at Vertafore, dives into the importance of connection among your tech stack – connection to your team, your other tech, your clients and more. Enjoy the episode! Episode Links: Ellerbrock-Norris: …
  continue reading
 
How do you go from sales to consulting? What's the difference? Chase Courtney, a "recovering CPA" and the Director of Technology Sales at Imperial PFS, joins us to discuss how to apply your foundation of knowledge to help sell a particular product. Enjoy the episode! Episode Links: Ellerbrock-Norris: https://www.ellerbrock-norris.com/ Ellerbrock-No…
  continue reading
 
Marianne Döös är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hon har bedrivit forskning under lång tid på delat ledarskap och lärorienterat ledarskap. Vi skolledare i skolan kan ha stor nytta av att hitta sätt att på ett klokt sätt leda tillsammans och effektivt dela arbetsbördan. Och i interv…
  continue reading
 
Therese Lindahl är rådgivare vid Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och en av landets ledande experter när det gäller att undervisa elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Och kopplat till det har hon hög expertis när det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö så att du som lärare på ett framgångsrikt sätt kan undervisa el…
  continue reading
 
Det här är det andra avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni SO-läraren – numera utbildningskonsulten – Patrice Bain, som medverkat i forskning på området i sitt klassrum och ihop m…
  continue reading
 
Reid Holzworth, CEO of IVANS Insurance Solutions, has been an instrumental player in the insurtech space, from building one of the premier agency management systems to now leading IVANS. He joins Elliot Bassett and Ryan Brott to talk connectivity. How do you better connect your technology? How does that better connect you to carriers? To clients? T…
  continue reading
 
Det här är det första avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni matteläraren Craig Barton, som bl.a. författat två böcker på området och driver en internationell mattepodd, som närmar…
  continue reading
 
Find what works, and do more of that. Find what doesn't work, and stop doing that. In many cases, operating an insurance agency can be that simple. Ryan Hanley, Founder and President at Rogue Risk and the creator of the Finding Peak Podcast, joins the show to discuss success, personal growth, and setting aside blinders that could be holding your ag…
  continue reading
 
Wendy Murawski (professor i specialpedagogik) är en av de ledande i världen inom evidensbaserad undervisningsstrategi som kallas co-teaching. Hon har skrivit ett flertal böcker på området. Co-teaching handlar i grunden om hur två lärare skapar ett win-win på flera områden – och inte minst till gagn för eleverna – genom sitt sätt att samarbeta i kla…
  continue reading
 
Här kommer den andra intervjun i miniserien med Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik), som är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. I det här samtalet fokuserar vi på undervisnin…
  continue reading
 
Sean Brooks, Divisional Manager at Buckingham Strategic Partners, joins hosts Elliot Bassett and Ryan Brott to discuss how to go from a transactional-based business model to an agency based around client experience. An experience is something you see or feel – where service is just background work. Listen in to learn how to showcase your value and …
  continue reading
 
How do you light a fire and empower your team? Brett Young joins Elliot Bassett to share how their Leadership Summit is driving their team forward. Internal events cost time, money, planning and the ROI is apparent right away. But regular events for your teams are about belief. You're inspiring your team, bringing transparency and, more than anythi…
  continue reading
 
Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik) är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Det här samtalet, den här intervjun, handlar om hur vi så effektivt som möjligt kan undervisa och s…
  continue reading
 
Vi träffar i det här samtalet tre internationella experter på ledarskap: Jenni Donohoo (Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan), Lee Bolman (professor i ledarskap organisationsutveckling, är en av våra globalt största inom ledarskap och organisationsutveckling, som de flesta skolledare läst litt…
  continue reading
 
Töres Theorell (specialist i internmedicin och professor, numera emeritus) är en av landets allra främsta forskare inom stressområdet och har både forskat och arbetat mycket – nationellt och internationellt – med hälsa och stressrelaterade besvär i arbetslivet. Han var under ett flertal år också föreståndare för Institutet för Psykosocial medicin. …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide