Vetenskap public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
S
SNS Kunskap
Weekly+
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
 
P
Podden på Tiden
Monthly
 
I den här podden samtalar och filosoferar Staffan Dopping och Christer Sturmark om sådant som är aktuellt i samhället eller som kommer upp i deras sinne ändå. Det handlar om politik, nyheter, medier, vetenskap – det är vad de själva tror i alla fall. Poddens hemsida är poddenpatiden.se.
 
R
RadioScience
Monthly
 
En podcast om vetenskap och forskning
 
G
Geniförklarat
Monthly
 
Här får du höra några av vår tids största tänkares tankar om vetenskap och samhället i stort. Ingen fråga är för stor eller svår för att avhandlas i programmet. Programledare är den prisvinnande journalisten och komikern Messiah Hallberg. Kontakta våra genier: geni@messiahhallberg.se Diskutera programmet på Twitter: #geniförklarat Geniförklarat på Instagram: @messiahhallberg, @cnordhager, @majafotosthlm, @john_wl Gå med i Geniförklarats Facebookgrupp och fortsätt diskussionen.
 
H
Huvudnyheterna
Daily+
 
David Nessles och jacob Stålhammars yttre monolog
 
S
Skeptikerpodden
Daily+
 
Poddradio som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen
 
F
Fysiopodden
Daily+
 
Fysiopodden är en granskande podcast som inriktar sig på träning. Vi granskar metoder, produkter och påståenden som rör träning och hälsa.
 
P
Podtanken
Daily+
 
En podcast fylld med tankar; humanistiskt nördig och skeptiskt intellektuell.
 
K
Kunskapens träd
Monthly
 
Genom att knyta samman teorier i vetenskapens och teknikens ytterkanter med mänsklighetens urgamla myter tecknar vi en annorlunda bild av vår tids snabba utveckling. Fortfarande undrar vi allra mest: Vad är en människa? Vad kan en människa bli?
 
Y
Yogalärarna
Monthly
 
En pod om yoga, medicin och vetenskap. Av och med Jacob Lidström – fysioterapeut och yogalärare, och Erik Myrberg - läkare och yogalärare.
 
J
Ja é skeptisk…
Daily+
 
En liten blogg och en liten podcast om vetenskap och skepticism
 
I
IFN poddradio
Monthly
 
IFN-poddradio handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallades Tredje uppgiften. Det vill säga, att forskare och forskningsinstitutioner delar med sig av kunskap utanför forskarkretsar. Att sprida forskningsresultat till en intresserad allmänhet, men framför allt till makthavare och opinionsbildare, är centralt för IFN.
 
Y
Yogapodden
Monthly
 
En podcast om den enorma yoga-djungeln. Vad är det? Vad ska man ha det till? Är yogamänniskor superhjältar?
 
Loading …
show series
 
Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? Även om det i Sverige inte finns en hyresreglering i formell mening har bruksvärdessystemet under en lång tid hållit nere hyrorna på en lägre nivå än vad som hade var ...…
 
Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar. En mycket stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i förslag från statliga utredningar. Tillsättningen av och förutsättningarna för de statliga utrednin ...…
 
I våras tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad. Utredningen ska undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och särskilt ta hänsyn till mindre företags behov av flexibilitet. Samtidigt är utgångspunkten att den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess b ...…
 
Vår globala matkonsumtion och vårt nuvarande livsmedelssystem behöver ställas om för att bli mer hälsosamt och för att minska klimatpåverkan. Vilket ansvar har livsmedelsindustrin och vad kan konsumenterna göra? Och vilka styrmedel bör politiker använda sig av? Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, har forskat om ...…
 
Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare har blivit den viktigaste strategiska frågan för många företag och organisationer. Ändå händer det alltför ofta att värdefulla medarbetare tappar motivationen eller söker sig till andra arbetsgivare. Varför blir det så? Kajsa Asplund, utbildad psykolog och doktor i företagsekonomi från ...…
 
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för en ny myndighet som ska vara på plats 2021, men reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformer av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Vilka krav ska ställas på de aktörer som tar över matchning och u ...…
 
Hur kan vi säkerställa att vårdens resurser går till rätt ändamål och till patienter med störst behov? Och hur kan ett långsiktigt hållbart system för digitala nätaktörer skapas som säkerställer en behovsstyrd vård? Detta är några av frågorna som berörs i Göran Stiernstedts omfattande utredning. Man har bland annat undersökt hur förändringar i ...…
 
Höstbudgeten i september är den första mer omfattande budgetproposition som regeringen presenterar efter den sakpolitiska överenskommelsen som slöts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i början av året. Vilka skatte- och avgiftsförändringar föreslår regeringen? Vilka områden och reformer prioriteras? Hur ser regeringen på den ekono ...…
 
Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitet, beskriver i en ny SNS-rapport hur maskininlärning och stora datamängder kan användas för att förbättra planering i städer. Genom att nyttja stora datamängder som dagligen genereras i städer kan vi göra hälsoinspektioner på restauranger effektivare och prognoser av gentrifiering ...…
 
Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås? För att minska brottsligheten och öka människors trygghet krävs bland annat en fungerande rättskedja. Riksrevisionen har granskat samordning ...…
 
Getting new arrivals to settle in places where their professional skills are in demand improves the opportunities for integration. With the help of AI today it is possible to carry out this type of matching in a more efficient way and on a large scale. What are the Swedish Migration Agency and the Swedish Employment Agency views at this type of ...…
 
Podden på tiden fyller 93! Vi talar om det oroliga läget efter drönarattacker mot oljeanläggningar i Saudiarabien, om Boris Johnson och det nedstängda parlamentet, om Ylva Johanssons EU-portfölj, nya statsråd, liberal nationalism och Bokmässan. Plus mycket mer.By Staffan Dopping.
 
Tänk system och öppna plattformar i stället för enskilda tjänster – och omfamna oförutsägbarhet under processens gång. Det är företagsekonomen Anna Esséns tips för att lyckas med digitalisering inom hälso- och sjukvården. I det här seminariet från SNS presenterar hon en ny SNS-rapport om framgångsfaktorerna bakom lyckad digital innovation i vår ...…
 
Skatters omfattning, och sättet att ta ut skatt, varierar över tid och mellan länder. Samtidigt medför globaliseringen att arbetsinkomster och bolagsvinster blir mer lättrörliga. För en öppen ekonomi som Sveriges kan det innebära en större känslighet för skatteförändringar i omvärlden. Mot den bakgrunden har Konjunkturinstitutet, för SNS räknin ...…
 
Last year, the high-level group presented proposals for measures to promote the allocation of capital to sustainable assets. The aim is for the financial market to contribute to the global sustainability goals and the Paris Agreement. On the basis of the group's proposal, the European Commission has recently adopted an action plan for sustainab ...…
 
Denna sensommarpodd spelades in på restaurang Proviant.Vi talar bl a om Moderaternas ruelse över Hanif Balis nedsabling på Twitter av Carl Bildt.Dessutom om president Trumps önskan att köpa Grönland av Danmark, om de tre förvarstagna salafisterna som riskerar utvisning och ett och annat annat.By Staffan Dopping.
 
Erik ska undervisa på en yogalärarutbildning, och funderar på hur mycket anatomi man behöver ha med. Är det skillnad på att vara instruktör eller yogalärare?By Yogalärarna.
 
Den här podden spelades in under en av sommarens hetaste dagar, fast under parasoll. UR INNEHÅLLET:Boris Johnson tog över både Tories och premiärministerposten i Storbritannien. Vad är han för en gök? Och Christer berättar om sitt enda egna besök på 10, Downing street.Det aktuella rättsfallet Asap Rocky väcker många frågor, inklusive vad som få ...…
 
Staffan Dopping och Christer Sturmark summerar årets Almedalsvecka systematiskt och initierat. Inspelat lördag 6 juli vid 12-tiden. (Inspelat med en enklare, kompakt Zoom Recorder, varför stereobilden kan synas överdriven.)By Staffan Dopping.
 
Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar, men hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå dit? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver? Det är en av frågeställningarna i Anna Nergårdhs utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.…
 
Christers favorit Nyamko Sabuni lär bli Liberalernas nya partiledare. Vi gör ett försök att förstå hur det gick till när Erik Ullenhag till slut fann att han inte hade en rimlig chans. Nu blir han (Christer) medlem i Liberalerna – igen. På onsdag talar Sabuni i Almedalen. För andra gången, faktiskt.Bilden på den döda pappan och hans döda dotter ...…
 
Beskrivning: När rutavdraget infördes 2007 sades syftet vara att skapa fler jobb och att minska svartarbete i hemmet, men på senare år har rutavdraget också framhållits som ett integrationsverktyg. Frågan är om det har fungerat? I en ny SNS-rapport har nationalekonomen Johanna Rickne undersökt om rutavdraget är ett effektivt sätt att få folk i ...…
 
Professor Mats Hammarstedts forskning är inriktad på integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden samt entreprenörskap och egenföretagande. I denna podd förklarar han att integrationen av nyanlända inte bara handlar om ekonomi. Men, säger han, tidigare fanns det en föreställning om att invandring alltid leder till en vinst och så ...…
 
Vi pratar om Yogagames i Göteborg, och om yoga måste vara Jobbigt? Måste det vara utmanande eller på något annat sätt krävande för att det ska fungera? I avsnittet nämner vi J Brown yogatalks och ett avsnitt om flow och lek https://www.jbrownyoga.com/yoga-talks-podcast/2018/6/erin-heiselBy Yogalärarna.
 
Rika människor lever längre och har bättre hälsa, men enligt en ny studie påverkas människors hälsa och livslängd även av att ha läkare och sjuksköterskor i släkten. Hur kan vi använda den kunskapen för att göra vården mer jämlik? Petra Persson, assistant professor i nationalekonomi vid Stanford University och studiens författare, presenterar e ...…
 
Den populära tv-serien Chernobyl har fått många att dra öronen åt sig av tanken på kärnkraft. Men om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ska nås måste alla stenar vändas på. Behöver Sverige i själva verket satsa på kärnkraften för klimatets skull och vad säger i så fall forskningen om framtidens reaktorer?…
 
Frågan om höghastighetståg har lyfts fram som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt, men skulle det verkligen fungera? Maria Börjesson, professor i nationalekonomi, har undersökt frågan, och presenterar här effekterna på sysselsättning, bostadsbyggande och tillväxt, samt lyfter fram eventuella vinnare och förlorare på ett storskaligt infrastruk ...…
 
Varför vet inte var fjärde person om de omfattas av tjänstepensionen, hur ser framtidens vårdutbildningar ut, och bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? De är några av de frågor som ställs på det här seminariet, som presenterar ett urval av SNS aktuella forskning.
 
In this podcast Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019, reveals what he will do with the prize money and that he every year goes back to his birth country Serbia to teach a masters class in finance. He speaks about entrepreneurhip in Sweden and that the welfare state provides a safety net for risk tak ...…
 
Sedan den så kallade flyktingvågen 2015 har migration varit ett särskilt hett debattämne. Men för att kunna se hur ett land påverkas av invandringen räcker det inte att titta på antalet människor som invandrar, minst lika viktigt är det att titta på varför någon kommer. Det är en av slutsatserna som Nationalekonomen Joakim Ruist har i sin nya b ...…
 
Redan i mitten på 1970-talet var nivån på Sveriges marginalskatter ett hett diskussionsämne, inte minst efter att Astrid Lindgren gett sig in in debatten med sagan om Pomperipossa. I början på 1990-talet genomfördes det som kallats för århundradets skattereform och marginalskatterna sänktes. Vad har hänt sen dess? Den frågan tar sig nationaleko ...…
 
Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i denna podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad politikerna kan göra för att vrida rätt utvecklingen i utbildningssystemet.…
 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att till jobb och ekonomiskt självständighet. Det står i regeringens jämställdhetsmål. Men utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än både kvinnor som är födda i Sverige och män som är födda utomlands. Frida Karlsson presenterar Riksrevisionens granskning av hur väl integrerade jämstäl ...…
 
8 av 10 kommuner uppger att de har problem med bostadsbrist. Byggprocesserna för nya bostäder är ofta utdragna och hushållens skuldsättning ökar. I regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna finns förslag som rör just bostadsmarknaden - kommer de att få önskad effekt eller finns det bättre sätt? Peter Englund, professor vid H ...…
 
När Alliansen bildade regering 2007 så sänkte de arbetsgivaravgiften för unga, i syfte att försöka skapa jobb åt just unga. Nu föreslår den sittande regeringen en liknande reform, inom ramen för budgetsamarbetet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Men vad fick det för effekt första gången? Sjönk ungdomsarbetslösheten till exemp ...…
 
Det är mindre än två veckor kvar till valet till EU-parlamentet och EU-frågor står högt upp på dagordningen. I den här Finanspanelen får vi höra finansminister Magdalena Andersson prata om var EU-samarbetet är på väg i ekonomiska och finansiella frågor. Hur går det med förhandlingarna kring EU:s nya budgetram och den omtalade men trögstartade f ...…
 
Den generella brottsutvecklingen har varit relativt stabil de senaste 30 åren, men karaktären på brotten har förändrats. Det syns till exempel i statistiken över antalet detonerade handgranatsattacker som uppgår till 116 stycken sedan 2011. Så hur förebygger vi bäst den organiserade brottsligheten och hur ser vi till att de kriminella gängen in ...…
 
Sjukvården är en organisation i ständig utveckling. För att personalen ska kunna använda den högteknologiska utvecklingen på bästa sätt krävs träning, men inga krav på vidareutbildning finns idag. Överläkarna och professorerna Anders Bergenfelz, Li Felländer-Tsai och Annika Östman Wernersson diskuterar förbättringsåtgärder och vägval för framti ...…
 
I och med de minskade anslagen och löftet att förändra myndigheten i grunden har Arbetsförmedlingen varslat 4500 medarbetare och planerar att lägga ner 130 lokalkontor. Vilken roll ska denna krympta förmedling ha på framtidens arbetsmarknad, och vad ska ersätta den? Ledande politiker och företrädare från förvaltning, och forskning diskuterar Ar ...…
 
Samtidigt som stödet för EU är högre idag än på 35 år står unionen inför stora utmaningar. Storbritanniens utträde, inre slitningar och svårigheter att hitta gemensamma lösningar på vår tids ödesfrågor. Den avgående moderata EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, statsvetaren Göran von Sydow och EU-nämndens ordförande Åsa Westlund diskuterar ...…
 
Incitamenten för att arbeta har aldrig varit så starka som de är idag, samtidigt ökar inkomstskillnaderna. Det beror på att skillnaderna mellan dem som jobbar och de som inte jobbar aldrig har varit större. Så hur skapar man förutsättningar för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden att faktiskt ta sig in? Att hjälpa dem att klara gymn ...…
 
Varje år upphandlas varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Som beställare kan man ställa krav på att leverantörer erbjuder jobb eller utbildning till personer långt från arbetsmarknaden. Men bidrar kraven till att öka sysselsättningen för de som står längst från arbetsmarknaden, eller är det bara ett krångligt krav som gör att färre ...…
 
Den sittande regeringen fick inleda sin mandatperiod med att regera på Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Den 10 april lämnade regeringen över sin vårproposition till riksdagen, den första budgetpropositionen efter den sakpolitiska uppgörelsen mellan regering, Centerpartiet och Liberalerna. Hur ser den finanspolitiska inriktningen ut? ...…
 
Tips för nybörjarkurser, hur skapar man rätt stämning, och ger klar instruktion?By Yogalärarna.
 
Regeringen genomförde under förra mandatperioden Klimatklivet – ett stöd till lokala klimatinvesteringar. Men har satsningen fungerat? Riksrevisionens Cecilia Kellberg presenterar granskningens huvuddrag, och personer från politiken, myndigheter och näringsliv pratar om Klimatklivets genomförande, och framtida alternativ och lösningar.…
 
Bara 21% av svenskarna kan nämna alla partier som styr i deras hemkommun. Situationen gör ansvarsutkrävande nära nog omöjligt, men är det verkligen den enskilda medborgarens fel? Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet har studerat förutsättningar för ansvarsutkrävande i kommuner och pratar i det hä ...…
 
I denna podd har Christer Sturmark och Staffan Dopping kommit att leverera "Påsken på tiden". Inspelad i Staffans trädgård. Bland annat om: Notre-Dame och branden. EU-valet. Dålig stämning i Liberalerna. Stefan Löfven kommer inte till Almedalsveckan. Första fotot av ett svart hål. IS-barnen (får man använda det ordet?). AI som blir riktigt medv ...…
 
Patienter som har mycket kontakt med vården sitter på en bank av kunskap och erfarenheter. Hur kan vården bäst tillvarata den kompetensen, för att göra vården bättre? Och hur kan standarder skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet?
 
Google login Twitter login Classic login