show episodes
 
Hiki ni kipindi cha kila Mkristo anaye tarajia kwenda mbinguni, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Fuata Bibblia Ikuongoze, Ina usika na MAULIZO, MAONYO na MAFUNDISHO ya Neno La Mungu. Soma: 2 Timotheo 3:16-17. Soma tena: Yohane 8:32 Lengo la Kipindi hiki ni, kuwaelimisha watu wa Mungu, katika Neno la Mungu. Kwakuwa Biblia ina sema katika: Methali 12:1. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa; Bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kwahio kila Mkristo ana karibishwa katika kipindi hiki, cha ...
 
ဒီအစီအစဥ်ကတော့ မိသားစုအတွက် အကြံပေးချက်၊ ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်၊ ကလေးများအတွက် ပုံပြင် နဲ့
 
Changu Chako, Chako Changu ni makala inayozungumzia masuala ya historia, utamaduni, muziki na lugha ya Kifaransa Afrika Mashariki na Kati na duniani. Makala haya yatakuhabarisha pia kuhusu Jumuiya ya Kimataifa ya Watu Wanaotumia lugha ya Kifaransa kwenye Mawasiliano (L'OIF) na jinsi gani kujifunza na kuelewa lugha nyingine inaweza kuimarisha mahusiano kwenye sehemu zote za maisha ya binadamu.
 
The Cathedral of HIS Glory is “different people with different backgrounds using different gifts at different places to meet different needs - all for God’s glory! The Cathedral of His Glory is not only a church; it is a “Cathedral”. The word “Cathedral” means a “large mother of churches”. The local church should be large. The church in Jerusalem had 3,000 members on the first day (Acts 2:41). It takes the resources of a great number of members to pray for and finance world evangelism! The C ...
 
Loading …
show series
 
Kuhusu historia na utamaduni, tunaangazia utafiti wa shughuli, asili, na tamaduni ya binadamu zaidi ya miaka Milioni tatu iliyopita, katika êneo la Turkana, nchini Kenya uliofanywa na Profesa Mfaransa Sonia Harmand kwa ushirikiano na Makavazi ya taifa ya Kenya.By RFI Kiswahili
 
Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Zoux Kuv Sic Maiv Dungx Hnyouv NamxText/Ging-sou: 2 Te^saa^lo^ni^gaa 3:13; Gaa^laa^tie 6:7-10Speaker/Douc Doz Mienh: YauzSing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/…
 
Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Jangx Jienv Ziouv Nyei En ZinghText/Ging-sou: Singx Nzung 103:1-5Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wor…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login