show episodes
 
Artwork

1
Akademiliv

Sahlgrenska akademin

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
I den populärvetenskapliga podden Akademiliv pratar vi om kroppen, vård och hälsa med våra forskare. Podden görs av kommunikatörer och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kontakt: akademiliv@gu.se
  continue reading
 
Här får vi ta del av personliga berättelser om hur deras kamp från sin psykiska ohälsa vändes till psykisk hälsa. Vad för situationer som lett till deras problematik men också tips och råd till lyssnare hur man jobbar med den psykiska ohälsan i sin vardag för att nå en psykisk hälsa och bra tillvaro igen. Du kommer också få ta del av olika organisationer som jobbar med psykisk hälsa och ohälsa på olika sätt i samhället för att göra vardagen och tillvaron bättre för människor. Framtidsvisione ...
  continue reading
 
Följ med Jordero på denna resa mot ett mer kärleksfyllt och fullt liv. Upplev världen av helig musik, yoga, meditation, tantra, holistisk hälsa och mycket mer, genom ögonen på elever och lärare Linda och Caspar, som leder podden på ett personligt och hjärtligt sätt. Join the Jordero community on this journey towards a more loving and full life. Experience the world of sacred music, yoga, meditation, tantra, holistic health and much more, through the eyes of both students and teachers Linda a ...
  continue reading
 
Skolans Inspirationsspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Kennet Fröjd intervjuar nationella och internationella experter. Musik: Andreas Lidberg Kontakt: Frojdstoolbox@gmail.com
  continue reading
 
Artwork

1
Svar på livets frågor

Lova Loebbert & Cassandra Englund

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Denna podcast fylls med tankar, teorier och reflektioner när Lova och Cassandra möts med deras unika bakgrunder, strävandes åt två olika riktningar i livet. Med spännande synpunkter från deras karriärer som UX-designer och Arbetsterapeut diskuterar dem allt från hälsa, människan och spiritualitet till digitala distraktioner, obalans och hjärnan - allt som omfamnar det vi kallar “livets berg-och-dalbana.” Lyssna in och häng med på en minst sagt omtumlande resa medans vi utforskar svaren på li ...
  continue reading
 
Artwork

1
Akademipodden

Sveriges unga akademi

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
The Young Academy of Sweden is a interdisciplinary academy for a selection of the most prominent, younger researchers in Sweden. Its operations rest on four pillars: internationalization, outreach, science policy, and transdisciplinarity. The Academy is an independent platform that provides younger researchers with a strong voice in the science policy debate and that promotes science and research, often focusing on children and young adults. In the Academy young researchers meet across insti ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Möt Kate Jones en av de - i ett internationellt perspektiv - allra främsta på hur man befäster kunskaper i klassrummet Kate Jones är Senior Associate for Teaching and Learning vid Evidence Based Education. Hon är en utbildningskonsult som arbetar med skolor runt om i världen. Ambassadör för Winston's Wish - en välgörenhetsorganisation för att hante…
  continue reading
 
Omkring fyra procent av alla gravida kvinnor drabbas av preeklampsi (havandeskapsförgiftning), oftast under den senare delen av graviditeten. Tack vare den fina mödravården i Sverige går det nästan alltid bra för både mamma och barn, men det enda sättet att bota preeklampsi är att förlösa kvinnan i förtid. Lina Bergman, docent på Göteborgs universi…
  continue reading
 
James Nottingham är konsult, författare och lärare. Han arbetar med skolor och distrikt för att hjälpa till att identifiera sådant som kan göras för att avsevärt förbättra inlärningen för elever från förskoleklass upp t.o.m. gymnasiet Han har skrivit flera böcker och är välkänd för sitt koncept ”Lärandegropen” (”The Learning Pit”), som i det här av…
  continue reading
 
Andreas Jemstedt är forskare vid Stockholms Universitet med bakgrund i kognitiv psykologi och specialiserad på evidensbaserat lärande, metakognition, självreglerat lärande och lärande som främjas av teknik. Alla hans specialiteter är ju intressanta för oss i skolan så du kommer kunna få mycket att reflektera kring. Musik: Andreas LidbergKontakt: Fr…
  continue reading
 
Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen ligger mot spel, lärande, undervisning, kognition och perception.I dagens avsnitt medverkar professor Linderoth dock primärt utifrån sina kunskaper och erfarenheter av hantverket i att gå från evidens till undervisningspraktik. Linderoth är när det gäller T…
  continue reading
 
Måns Möller är en av våra främsta komiker i landet, som du säkert stiftat bekantskap med när du besökt en av hans shower eller mött honom i något TV-sammanhang. Men Måns har många strängar på sin lyra och anledningen till att han är en av dagens två gäster är av helt andra skäl. För idag handlar det om hälsa, lärande och delaktighet för våra elever…
  continue reading
 
Den här intervjun med professor Viviane Robinson är till stora delar kopplad till hennes senaste bok "Virtous Educational Leadership - Doing the Right Work the Right way". Viviane Robertson är en framstående forskare - numera professor emeritus - som har haft och har stort fokus på skolledarskap; vad som karakteriserar framgångsrikt sådant och hur …
  continue reading
 
På kort tid har det blivit omåttligt populärt att snusa vitt – särskilt bland unga. Samtidigt har också attityden börjat förändras – allt fler tycker att det inte är så farligt att röka eller snusa. Det vita snuset marknadsförs som ”tobaksfritt”, men det är en sanning med modifikation. I detta avsnitt hör du Louise Adermark, forskare inom beroendem…
  continue reading
 
Peter Habbe är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, sociologi, religionskunskap och filosofi med undervisningserfarenheter från högstadiet, gymnasiet och universitetet. Han har även disputerat i religionshistoria. Utöver sin avhandling har han också författat ett antal läromedel. Extra intressant för det här poddavsnittet och för alla lyssnare …
  continue reading
 
Marianne Kristiansson är professor emeritus och rättspsykiater. Hennes specialitet är brott och beteenden. Tyvärr är det ett alltmer angeläget område för oss i skolan. För oss handlar det om att bli bra på att tidigt identifiera riskbeteenden och mycket tidigt ge stöd till barn-elever som behöver. Det innebär också att samarbeta i ett tidigt skede …
  continue reading
 
Tom Bennett är chef för och grundare av researchED, ett gräsrotsbaserat, lärarlett projekt, som syftar till att hjälpa lärare utveckla ”forskningslitteracitet” och skydda sig från/bli ”immun” mot pseudovetenskap. Sedan 2013 har researchED vuxit från en tweet till en internationell konferensrörelse som når de flesta av världens regioner och många lä…
  continue reading
 
Daniel Rosen arbetar som högstadierektor på St George’s Düsseldorf. Han är ganska unik som skolledare med riktigt hög kompetens både inom The Science of Learning – d.v.s. om hur hjärnan lär sig – och om stressystemen samt om att hantera stress. Dessa delar är viktiga delar i hur han leder skolan. Det är intressant hur The Science of Learning och at…
  continue reading
 
Samtal med tre giganter inom utbildningsområdet. Dagens tre gäster har skrivit en unik bok - Making Room for Impact. Boken är unik på flera sätt. Ett viktigt sådant är att hjälpa lärare på våra skolor att få rimlig arbetsbelastning och att kunna skapa tid för reflektion. Man kan tolka boken som en bok om att skapa bra skolresultat, men boken handla…
  continue reading
 
Laura Artusio är psykolog och forskare vid universitetet i Florens där hon leder forskningsenheten Laboratory of Psychology, Emotions & Research (PER Lab). Hon har verkat i samarbete med teamet på Yale Center for Emotional Intelligence i USA sedan 2009 och som certifierad RULER-tränare är Laura nu koordinator för The RULER i Italien. Hennes mål är …
  continue reading
 
I det här avsnittet får du lära mer om en evidensbaserad strategi som kallas The RULER och har särskilt fokus på känslor och används inom ordinarie skolundervisning. Dagens gäster är bland de som har allra mest erfarenhet av The RULER i undervisning. Birdie Reynolds och Baer Braun är experter på att undervisas med The RULER inkluderat i undervisnin…
  continue reading
 
Lisa Rosenstein är rektor på skolan The Willows i LA och Lily Solomon är lärare på samma skola, men också ledare för skolans The RULER Team. Och vad är THE RULER? Det är namnet på en evidensinformerad strategi för socioemotionellt lärande med särskilt fokus på känslor. The Willows tillämpar The RULER på en mycket hög nivå och har arbetat med strate…
  continue reading
 
Öronen är trattarna som fångar upp ljudvågorna, men det är i hjärnan som hörseln sitter. Hörapparater kan hjälpa långt för människor med nedsatt hörsel, men det kan också krävas anpassningar av omgivningen, både för att skydda hörseln från skada och för att fler ska kunna inkluderas i samtal. Hör Maria Hoff, forskare och lärare på audionomprogramme…
  continue reading
 
Lena Ljungdahl är säkerhetsexpert och specialist på skolsäkerhet. Hon har jobbat med över 500 skolor och besitter såväl en mycket hög kompetens på området som en unikt omfattande erfarenhet. Hon pratar här om viktiga saker för alla skolor och hon gör det på ett mycket konkret och tydligt sätt. Ett avsnitt för alla inom skolan, men nog alldeles extr…
  continue reading
 
Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och känd för sin forskning om att bygga tänkande klassrum i matematik. 15 års forskning i klassrum inom detta område har lett till utvecklingen av ett koncept med 14 verktyg eller sätt som kan hjälpa dig mot ett tänkande klassrum. Att tänka är en nyckelfaktor för att lärande ska ske. Så även om detta…
  continue reading
 
Paul Kirschner är professor emeritus i utbildningspyskologi vid Open University of the Netherlands, gästprofessor vid Thomas More University of Applied Science i Belgien och ägare till kirschner-Ed. Tidigare har han även varit professor i kollaborativt lärande. Han är en internationellt erkänd expert särskilt inom utbildningsspykologi och undervisn…
  continue reading
 
I världen pågår just nu ett femtiotal krig. Dessutom inträffar katastrofer så gott som dagligen. Vården ställs inför stora utmaningar i dessa områden, där begränsade resurser tvingar vårdpersonal att prioritera och sänka sin ambitionsnivå. Detta är ingen lätt uppgift för den som brister i kunskap och erfarenhet. Att höja kunskapsläget inom katastro…
  continue reading
 
I podden Akademiliv hör du Anna Grimby Ekman, professor i hälsovetenskaplig statistik, vars forskning baseras på stora mängder data med målet att rehabiliteringen för personer med smärta ska bli bättre. Samtalet handlar om hur forskare mäter smärta, varför det är så viktigt att personer med smärta är partners i forskningen och hur forskning kan hjä…
  continue reading
 
Marianne Döös är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hon har bedrivit forskning under lång tid på delat ledarskap och lärorienterat ledarskap. Vi skolledare i skolan kan ha stor nytta av att hitta sätt att på ett klokt sätt leda tillsammans och effektivt dela arbetsbördan. Och i interv…
  continue reading
 
Therese Lindahl är rådgivare vid Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och en av landets ledande experter när det gäller att undervisa elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Och kopplat till det har hon hög expertis när det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö så att du som lärare på ett framgångsrikt sätt kan undervisa el…
  continue reading
 
Det här är det andra avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni SO-läraren – numera utbildningskonsulten – Patrice Bain, som medverkat i forskning på området i sitt klassrum och ihop m…
  continue reading
 
Det här är det första avsnittet av två i en miniserie hur vi så effektivt som möjligt och rent praktiskt kan ta vara på forskning om hjärnans funktion i klassrummet för att främja våra elevers lärande. I den här intervjun möter ni matteläraren Craig Barton, som bl.a. författat två böcker på området och driver en internationell mattepodd, som närmar…
  continue reading
 
Wendy Murawski (professor i specialpedagogik) är en av de ledande i världen inom evidensbaserad undervisningsstrategi som kallas co-teaching. Hon har skrivit ett flertal böcker på området. Co-teaching handlar i grunden om hur två lärare skapar ett win-win på flera områden – och inte minst till gagn för eleverna – genom sitt sätt att samarbeta i kla…
  continue reading
 
Här kommer den andra intervjun i miniserien med Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik), som är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. I det här samtalet fokuserar vi på undervisnin…
  continue reading
 
Podcasten Akademiliv är tillbaka, denna gång med fokus på äldres syn. Gäst är Lena Havstam Johansson, specialistsjuksköterska och doktorand. Bland sjuttioåringar är det ungefär en av tjugo som har glaukom. I Sverige beräknas 200 000 svenskar ha ögonsjukdomen, som också kallas grön starr. Glaukom ger i stort sett inga symtom, och kan vara svårt att …
  continue reading
 
Daniel (bitr. professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik) är en av landets ledande experter när det gäller undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. I hans expertis ingår också inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Det här samtalet, den här intervjun, handlar om hur vi så effektivt som möjligt kan undervisa och s…
  continue reading
 
Vi träffar i det här samtalet tre internationella experter på ledarskap: Jenni Donohoo (Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan), Lee Bolman (professor i ledarskap organisationsutveckling, är en av våra globalt största inom ledarskap och organisationsutveckling, som de flesta skolledare läst litt…
  continue reading
 
Töres Theorell (specialist i internmedicin och professor, numera emeritus) är en av landets allra främsta forskare inom stressområdet och har både forskat och arbetat mycket – nationellt och internationellt – med hälsa och stressrelaterade besvär i arbetslivet. Han var under ett flertal år också föreståndare för Institutet för Psykosocial medicin. …
  continue reading
 
Våra elevers läsförmåga har en avgörande betydelse på deras förutsättningar i princip i skolans alla ämnen. Så hur vi effektivt kan hjälpa våra elever att utveckla sin läsförmåga så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar är en viktig fråga för oss alla som jobbar i skola, lärare såväl som skolledare. I det här rundabordssamtalet träffar vi …
  continue reading
 
I det här internationella rundabordssamtalet möts fyra experter, som alla har sin expertis när det gäller beteendestöd för att ge våra elever förutsättningar att lyckas i skolan. Alla fyra jobbar mycket med stöd direkt till skolor och samarbetar med lärare och skolledare. Vår svenske Peter Karlsson är psykolog, läroboksförfattare och har stort foku…
  continue reading
 
Ingegerd Ericsson är en motorikexpert av högsta internationella klass. Hon är helt naturligt också Sveriges ledande forskare och expert på motorik. Och inte minst är hon expert på evidens kring hur motoriken inverkar på olika förmågor och färdigheter, som ofta kan vara till stort värde i skolan. Motoriken har naturligtvis också ett stort egenvärde …
  continue reading
 
Vi träffar här två professorer, som arbetar mycket direkt med skolor och deras lärare. Båda har arbetat med skolor i många länder och bland annat i Sverige. Professor Murawski är professor i specialpedagogik och internationellt ledande expert på co-teaching och hennes specialiteteter är allt som har med samarbete och kommunikation att göra. Hon är …
  continue reading
 
Tidigare har vi haft ett rundabordssamtal om lärande med ett internationellt dream team. Här kommer ett multiprofessionellt rundabordssamtal om lärande och vi har ännu en gång lyckats samla ett internationellt dream team. Det unika den här gången är att alla deltagare är svenskar så samtalet är också på svenska. Vi träffar här: Barbro Westlund (hon…
  continue reading
 
I veckans avsnitt dyker vi rätt ner i kommunikation. Framförallt diskuterar vi om hur människor förstår eller missförstår varandra och hur lätt det kan vara att bilda förutfattade meningar om andra. In med hörlurarna och enjoy! ____________________ Våra sociala kanaler: Svar på Livets Frågor instagram.com/svarpalivetsfragor/ Lova instagram.com/lova…
  continue reading
 
I veckans avsnitt pratar vi om nya äventyr - vi båda har tagit examen och nya kapitel väntar! In med hörlurarna och enjoy! ____________________ Våra sociala kanaler: Svar på Livets Frågor instagram.com/svarpalivetsfragor/ Lova instagram.com/lovaloebbert/ Cassandra instagram.com/cassieenglund/ instagram.com/arbets.terapeutcassandra/ Ljud: SKY / Twel…
  continue reading
 
Dagens bonusavsnitt är en sound healing där ni får höra Cassandra spela på sina sound healing skålar samt olika ljud från naturen. In med hörlurarna, ta några djupa andetag och njut! ____________________ Våra sociala kanaler: Svar på Livets Frågor instagram.com/svarpalivetsfragor/ Lova instagram.com/lovaloebbert/ Cassandra instagram.com/cassieenglu…
  continue reading
 
I veckans avsnitt pratar vi om aktivitetsbalans med fokus på vad som kan hända när man gör för mycket av vissa grejer. Balans innebär inte att allt ska vara lika utan att alla ens delar har så stor plats i livet som gynnar dig. Därför är aktivitetsbalans super häftigt att reflektera över, och exakt det för ni höra om här. In med hörlurarna och enjo…
  continue reading
 
Sensualitet, sex och lust är precis vad vi pratar om i veckans avsnitt. Vi bjuder in dig att vidga perspektivet på vad lust är och hur den sexuella energin finns i så mycket mer än den sexuella akten. Samtalet tar upp hur yttre faktorer i vår omgivning och hur våra tankar och känslor av oro kan påverka den sexuella lusten. Vad kan vi göra och hur k…
  continue reading
 
BONUSAVSNITT - Gående meditation. Att involvera ett meditativt stadie i det dagliga livet behöver inte vara så krångligt. I denna gående meditation uppmuntrar vi dig att ta en helt vanlig promenad. Promenera gärna i ett område som du känner till och undvik gärna trafikerade gator. Låt sedan promenaden få bli din meditation. Du kommer få uppmärksamm…
  continue reading
 
En ny vecka, ett nytt avsnitt! I dagens avsnitt dyker vi djupare ner i stress och vad man kan göra när den inträffar samt vad man kan göra för att den inte ska göra det. Vi kopplar våra tankar till Cassandras examensarbete och håller öppna och ofiltrerade konversationer. In med hörlurarna och enjoy! ____________________ Våra sociala kanaler: Svar p…
  continue reading
 
Dr Donohoo är en av de globalt ledande inom utveckling av kollektiv effektivitet inom skolan. I Professor Hatties stora vetenskapliga genomgång – som regelbundet uppdateras – finns det en faktor eller strategi, som verkligen står ut. Den faktorn är den enskilda faktor som visat sig ha störst positiv inverkan på elevers studieresultat. Faktorn i frå…
  continue reading
 
Professorerna Lee Bolman och Terrence Deal är närmast att betrakta som legendarer inom ledarskap och organisationsutveckling i ett globalt perspektiv. De har båda skrivit många böcker, men alldeles särskilt är de kända för boken ”Reframing organizations”, som nu getts ut i ett flertal upplagor som uppdaterats och vidareutvecklats över mer än 25 års…
  continue reading
 
Karin Mattsson blev ordförande för Sveriges största folkrörelse – idrotten, d.v.s. Riksidrottsförbundet (RF) – när hon var blott 33 år gammal. Hon lyckades med konststycket att ena många starka viljor och verkade som Riksidrottsförbundets ordförande under 10 år (2005-2015). Noterbart också att hon redan som 23-åring blev invald i Riksidrottsstyrels…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide