show episodes
 
Artwork

1
ESSB podcast episodes

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences - Erasmus University Rotterdam

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) wordt veel onderzoek gedaan naar maatschappelijke en gedragswetenschappelijke vraagstukken. Door middel van deze podcast serie maken we deze kennis toegankelijk voor geïnteresseerde burgers, bestuurders, professionals, studenten en collega onderzoekers. De diversiteit van de faculteit reflecteert zich in de varieteit aan onderwerpen die op deze podcast serie te vinden is. [incl DPECS Podcast serie met verhalen over wetenschappelijk ...
  continue reading
 
Welcome to The Regenerative Education Podcast with Bas van den Berg, I am the educational coordinator of the Mission Zero centre of expertise at The Hague University of Applied Sciences, where we conduct integrated research to come up with regenerative solutions for a more sustainable future. Each episode features a leading educator, activist, professor or researcher who is already engaging in more regenerative forms of higher education. Join me on this journey as we discover how these educa ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Wetenschappers in het sociale domein doen hun onderzoek samen met mensen, bijvoorbeeld in wijken, op werkplekken of op scholen. Maar wat nu als die mensen geen zin meer hebben om mee te doen aan al die onderzoeken? Steeds vaker blijven de vragenlijsten leeg en wordt het verzamelen van onderzoeksdata een moeizame zoektocht. De mensen zijn onderzoeks…
  continue reading
 
In deze aflevering praten we over een vorm van kennis die je nodig hebt als begeleider van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, maar die moeilijk onder woorden te brengen is. We doen toch een poging in deze podcast, want er is recent onderzoek naar deze gevoelsmatige en intuïtieve kennis gedaan. Projectleider Marga Nieuwen…
  continue reading
 
Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is een vak. Want het is soms balanceren tussen het respecteren van iemands eigen regie en proberen bij te sturen bij bijvoorbeeld schadelijk gedrag. Hoe voorkom je daarbij dat je als begeleider te veel bepaalt? In deze aflevering gaat orthopedagoog Lot de Swart daarover in gesprek met Brenda Fr…
  continue reading
 
Hoe krijg je als begeleider in de gehandicaptenzorg meer regie en meer plezier in je werk? Bij zorgorganisatie Kempenhaeghe in Sterksel volgden inmiddels ruim 150 medewerkers een speciale scholing om zelfbewuster in het werk te staan. In deze Klik podcast gaat Lot de Swart hierover in gesprek met Gitthy Thielen, ontwikkelaar van de cursus, en cursi…
  continue reading
 
In de verstandelijk gehandicaptenzorg heb je ook te maken met de begeleiding van mensen met een andere culturele achtergrond. Hoe sluit je aan op hun wensen en waarden, ook van familie? Lot de Swart, orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij kenniscentrum Klik, gaat in gesprek met directeur Durmus Can en begeleider George Muishou…
  continue reading
 
De uitstroom van begeleiders uit de verstandelijk gehandicaptenzorg blijft groot. Hoe zorgen we dat er genoeg begeleiders zijn en vooral blijven? Wat zijn de grootste uitdagingen in het binden van medewerkers aan je zorgorganisatie? Orthopedagoog Lot de Swart, redactielid bij kenniscentrum Klik, gaat daarover in gesprek met Peyre van der Putten die…
  continue reading
 
Meer uren werken wordt vaak als oplossing genoemd om het personeelstekort in de gehandicaptenzorg aan te pakken. In deze aflevering gaan we het hebben over die omslag naar langere diensten. We zijn hiervoor op locatie bij zorgorganisatie Frion in Zwolle, waar ze sinds de zomer van 2022 begonnen zijn met 8-uursdiensten en een vast jaarrooster. Begel…
  continue reading
 
De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien, zoals hun gezin, school en buurt, is enorm divers. Hoe kom je als pedagoog tot een opvoedadvies op maat waarin je rekening houdt met deze diversiteit? Welke voordelen en risicofactoren brengt het opgroeien in een diverse samenleving en een grootstedelijke context met zich mee? Voor dit soort actuel…
  continue reading
 
Nergens anders maakt een goede leraar meer impact dan in de grote stad! Maar wat is goed onderwijs en wat is een goede leraar in de grote stad? Hoe leren en ontwikkelen kinderen? En hoe vernieuw je onderwijs? Als deze vraagstukken je aanspreken en je overweegt om de switch te maken naar het onderwijs luister dan deze podcast. Hierin vertellen Rian …
  continue reading
 
Kayla is werkzaam als onderzoeker bij het SYNC lab wat onderdeel is van onze afdeling. Hier werkt zij aan haar proefschrift over welzijn en hersenontwikkeling bij jongeren en jongvolwassenen. Specifiek richt zij zich op de individuele verschillen in de ontwikkeling van gedragsprocessen en neurale processen in relatie tot welzijn. Daarbij bekijkt ze…
  continue reading
 
Een ‘sense of belonging’ ervaren in het hoger onderwijs is voor alle studenten van groot belang. Als studenten meer sense of belonging in het hoger onderwijs ervaren, kan dit hun motivatie, kwaliteit van interacties met docenten en medestudenten en hun succes positief beïnvloeden. In deze aflevering bespreken we onderzoek en onderwijsvernieuwingen …
  continue reading
 
What does the gender gap in academia look like? How is it experienced? And what does it entail? Ph.D. candidate Daphne den Helden and professor Hanan El Marroun, the president of VENA (Erasmus MC network of women academics), joined us to explore these questions. By sharing theoretical and practical insights, they highlighted their personal struggle…
  continue reading
 
Steeds meer begeleiders in de gehandicaptenzorg gaan werken als zzp’er. Moeten we deze beweging stopzetten en meer investeren in vaste begeleiders? Of kunnen zzp’ers ook van waarde zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Host Lot de Swart praat hierover met Meerie Mulder en Eponine Steevensz, beiden begeleiders in loondienst e…
  continue reading
 
Hoogleraar Brein & Cognitie Diane Pecher en Universitair Docent Organisatiepsychologie bundelen hun krachten en doen experimenteel onderzoek naar de relatie tussen geheugen en stereotypen over oudere werknemers. Wat zijn stereotypen? Wat voor stereotypen hebben we over leeftijd? Waarom hebben we stereotypen? En wat kunnen we doen om stereotypen teg…
  continue reading
 
Agile teams, wat zijn dat nu precies? Universitair docent Organisatiepsychologie Melissa Twemlow legt het uit aan de hand van de metafoor van Newton’s pendel. Melissa doet onderzoek naar proactief gedrag in agile teams en de reacties van teamleden op proactief gedrag van collega’s. Ook onderzocht ze het belang en de timing van teamprocessen. Meliss…
  continue reading
 
In deze aflevering spreken we met bijzonder hoogleraar Annemiek Harder over de jeugdzorg. Haar onderzoek focust zich op de succesfactoren van jeugdzorg; wat werkt er nu wel en wat niet? Ze vertelt over de behandelmodule Up2U die ze heeft ontwikkeld en over het belang van motiverende mentorgesprekken. Ze geeft tips voor hulpverleners en onderzoekers…
  continue reading
 
Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen hebben moeite om goed met geld om te gaan. Het geld dat ze hebben, geven ze in de ogen van hun begeleiders vaak onverstandig uit. Waar komt dat gedrag vandaan en hoe kunnen begeleiders hen daarbij het beste ondersteunen, helemaal nu alles duurder wordt? Het Ben Sajet Centr…
  continue reading
 
Can everyone do something to facilitate inclusion and belonging in their surroundings? Yes, we can! In this episode, we will introduce a highly effective skill called ‘active listening’, which stems from the field of psychology to understand others and establish trustful relationships. Two student-confidential persons who are part of a network of s…
  continue reading
 
In deze aflevering spreken we met wetenschapper forensische psychologie Carmen Sergiou. Carmen heeft in haar onderzoek geprobeerd om agressie in forensische patiënten te verminderen en hun empathische vermogen te verbeteren met als doel om hun gewelddadige gedrag te verminderen. Ze legt uit hoe deze nieuwe methode werkt en of deze methode effectief…
  continue reading
 
Kunnen mensen met een ernstige verstandelijke beperking écht integreren in woonwijken? Hoe voorkom je dat ze vereenzamen en bevorder je hun participatie? Of zijn deze mensen toch beter af in het meer besloten karakter van een instellingsterrein? In deze aflevering hebben we het over een groot thema: de integratie van mensen met ernstige beperkingen…
  continue reading
 
The EUR Student Wellbeing Monitor, which is led by ESSB researchers, was launched in December 2020 to find out how students are mentally doing. Students in higher education are experiencing change in a multitude of facets in their lives: increased independence, personal responsibilities and new social relations. Therefore, the transition from adole…
  continue reading
 
In deze aflevering spreken we met Sabrina Alhanachi over haar onderzoek naar cultuur responsief lesgeven. Hoe doe je dat, cultureel responsief lesgeven, en waarom is het zo belangrijk? Sabrina vertelt hoe professionele leergemeenschappen docenten kunnen helpen om meer cultureel responsief les te geven. Ook deelt ze haar eigen ervaringen en legt uit…
  continue reading
 
Hoe kunnen we ouder wordende werknemers helpen om te gaan met de cognitieve uitdagingen van hun baan? Welke strategieën kunnen we toepassen om informatie beter te onthouden en makkelijker op te halen uit ons geheugen? En hoe vatbaar is ons brein voor misinformatie en kunnen we daar wat tegen doen? Deze vragen staan centraal in deze aflevering met p…
  continue reading
 
Als je werk doet dat bij je past, dan versterkt dit je eigenwaarde. Dat geldt net zo goed voor mensen met een beperking. Op verschillende manieren wordt er geprobeerd meer mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, maar dat lukt nog niet altijd even goed. Op welke manier kun je mensen met een beperking wél aan werk help…
  continue reading
 
For this episode we link the efforts on the university to the lived experiences in the city of Rotterdam. To do so, we invited assistant professor of Public Policy, Migration and Diversity Maria Schiller, who has done extensive research in the field of urban governance and migration-based diversity. This research lens and expertise allows us to dis…
  continue reading
 
The ESSB is situated in Rotterdam, a city where diversity is the norm. Our goal is to contribute constructively and positively to this urban reality; this podcast gives a platform to researchers and students to discuss what this means for education, science, and everyday life. We will dive into questions such as ‘how do post-industrial cities tackl…
  continue reading
 
Even appen of videobellen met cliënten: doe jij dat ook steeds vaker? Begeleiden op afstand heeft de laatste jaren in de gehandicaptenzorg, niet alleen vanwege corona, een grote vlucht genomen. Hoe kan digitale ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking helpen? In deze aflevering vertellen Sander van den Berg en Rianne Dekker van zorgorg…
  continue reading
 
De gehandicaptenzorg is een prachtig vak. Tegelijkertijd is de werkdruk en het ziekteverzuim hoog, en stromen er meer collega’s uit dan dat er nieuwe medewerkers bij komen. Wat kunnen we hieraan doen? Een gesprek met begeleiders Tom Schoormans en Luka Doppen, beide ambassadeur voor de gehandicaptenzorg, over wat zij als oplossingen zien voor het ar…
  continue reading
 
In this very special episode of The Regenerative Education Podcast you can listen in on a selection of personal reflections from students who participated in the very first iteration of the national leadership programme for circular transitions. This programme is an educational innovation that emerged from a consortium that brought together the Dut…
  continue reading
 
Een relatie hebben en je geliefd voelen door een ander is fijn. Maar hoe ondersteun je mensen met een verstandelijke beperking bij hun relatie? Wat kan een gezonde relatie lastig maken? En hoe kun je je cliënt beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag? Lot de Swart, orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Klik, gaat hierover …
  continue reading
 
Wanneer doen we het als ouders goed genoeg? Streven we niet te veel naar perfectie? Wat is nu de beste manier om je kind te laten doorslapen? En wat moet je als ouder nu met alle adviezen rondom opvoeden? Maartje Luijk beantwoordt dit een andere vragen over opvoeding en de ontwikkeling van een kind. Ook geeft ze een inkijkje in haar toekomstige ond…
  continue reading
 
Hoe kan jij je werk speelser maken? En wat heb je daar dan precies aan? Zitten er ook nadelen aan het speels benaderen van je werk? In deze aflevering beantwoordt Yuri Scharp deze en andere vragen en laat hij zien dat spel en werk een hele goede combinatie zijn. Ook vertelt hij over zijn workshops en waarom organisaties spel op het werk zouden moet…
  continue reading
 
In deze vierde aflevering is orthopedagoog Lot te Swart te gast bij Vanboeijen, om te praten over de gesprekstool voor persoonsgerichte zorg die is ontwikkeld bij de zorgorganisatie. Lot praat hierover met projectleiders Katinka (coach medezeggenschap) en Leanne (hr-adviseur), en Martijn, coach van het project vanuit Vilans. Hun tool helpt om zonde…
  continue reading
 
Wanneer is je vliegangst of angst voor spinnen echt een stoornis? Hoe behandel je een angststoornis? En hoe kan je mensen verantwoord angstig maken om er onderzoek naar te doen en zo mensen met een angststoornis te helpen? Hierover spreken we met hoogleraar klinische- en biologische psychologie Matthias Wieser.…
  continue reading
 
In de derde aflevering geeft orthopedagoog Lot de Swart het stokje als presentator door aan adviseur Marjolein de Meijer en ervaringsdeskundige Mireille de Beer van Vilans. Zij gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen Idman en Milan van de LFB en Sandra Boer van Artpartner over ervaringsleren. Het is een andere manier van leren, niet met theorie, m…
  continue reading
 
In deze tweede aflevering is orthopedagoog Lot de Swart te gast bij Bartiméus, een zorgorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn, en die met hun training ‘Let us keep it safe’ meedeed aan het project Begeleiding à la carte. Lot gaat in gesprek met ervaringsdeskundige Mark, projectleider Hans en begeleider dagbesteding Mirjam. Een gespre…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan Kees Klomp, lector betekeniseconomie bij de Hogeschool van Rotterdam en co-founder van het Thrive Institute. Hij is actief aanjager van nieuw economisch denken en het transformeren van het hoger onderwijs om dit betekenisvoller te laten maken. Hij pleit voor een onderwi…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan Antoine Heideveld. Directeur van Het Groene Brein en o.a. voorzitter van het bestuur van de coöperatie leren voor morgen. Hij pleit voor een onderwijssysteem wat meer in balans is, waarbij ook ruimte gemaakt wordt voor betekenisvolle interactie met maatschappelijke uitd…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met dr. Danielle Twardy , senior-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool waar zij o.a. verbonden is aan de lectoraten Employability & Innovatief Ondernemen. Bij de Hogeschool Zuyd is zij actief om het thema circulaire economie vanuit zowel een bedrijfskundig als ontwikkelperspe…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met Nina Lotte Bohm, docent-onderzoeker bij de MSc Metropolitan Analysis Design Engineering van de TU Delft en Wageningen Universiteit in samenwerking met het Amsterdam Metropolitan Institute . Tevens is Nina als promovenda verbonden de TU Delft waar zij onderzoek doet …
  continue reading
 
In deze aflevering van The (Re)generative Education Podcast ga ik het gesprek aan met dr. Katinka Bergema, innovatiestrateeg die o.a. betrokken is bij VanWaarde en actief bijdraagt aan het oplossen van duurzaamheidtransitie vraagstukken in vele sectoren. Ze heeft veel ervaring in de luchtvaart, water en gezondheidzorg en heeft ook aan de boeg gesta…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met Dinant Roode, Hogeschoolhoofddocent bij de Hanze Hogeschool in Groningen waar hij als professional learning rebel verbonden is aan het instituut voor sport studies waar hij bijdraagt aan de transformatie van het instituut en de vier tal opleidingen die dit instituut…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met dr. Mirella Soyer, docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam, waar zij o.a. verbonden is aan de international business opleiding, het fieldlab circulaire economie & business innovations en het kenniscentrum Business Innovation. Ze co-coördineert het fieldla…
  continue reading
 
In deze aflevering van The (Re)generative Education Podcast ga ik het gesprek aan met Marlies van der Wee, docent-onderzoeker van het jaar bij de Hogeschool Rotterdam waar zij o.a. verbonden is als de master River Delta Development en d e Minor Creating Resilient Cities. Tevens is zij promovenda verbonden aan de onderwijs- en leerwetenschappen groe…
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met Eveline Kapteijn, docent-onderzoeker bij de Haagse Hogeschool waar zij ook de coördinator van de living labs van het kenniscentrum Mission Zero is. Tevens is Eveline al jaren actief als bestuurslid van het landelijk overleg finance & control waar zij een spin in het…
  continue reading
 
In deze podcast vertelt onderzoeker Loïs Schenk je alles over mentoring voor scholieren in Rotterdam. Wat is mentoring, hoe werkt het, en wat is er zo interessant aan deze vorm van samenwerken tussen studenten en scholieren? En wat brengt het hen? Ook staan we stil bij wetenschappelijk onderzoek naar mentoring. We spreken met Dayna en Merel die elk…
  continue reading
 
In deze aflevering van The (Re)generative Education Podcast ga ik het gesprek aan met Aldo van Duivenboden aanjager van onderwijsinnovatie bij Saxion Hogeschool waar hij o.a. aanvoerder is van het conscious business lab en actief betrokken is bij het Saxion onderwijs innovatiehub. Hij heeft via een honoursprogramma onderwijsvernieuwing teweeggebrac…
  continue reading
 
In this episode of The (Re)generative Education Podcast I chat with Debbie Keijner, co-founder of Soul.com and teacher at the University of Amsterdam where she teaches a course 'beyond the culture of contest’ with honour students. With Soul she designs, facilitates and runs capacity building trainings that allow people to develop their soul-driven …
  continue reading
 
In deze aflevering van The Regenerative Education Podcast ga ik het gesprek aan met dr. Frans-Willem Korsten, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en Leidse Universiteit. Zijn doel in het onderwijs is het verbreden van sensibiliseren, het verbreden van de capaciteit van lerende om te voelen. Een belangrijk onderdeel van zijn aanpak is spelen, pro…
  continue reading
 
In this episode of The (Re)generative Education Podcast I chat with dr. Johan Holmén, post-doc at Chalmers University of Technology in Sweden and co-teacher of Chalmer's Challenge Lab and accompanying courses. He recently finished his PhD at Chalmers in the field of transformative engineering education and was recently appointed to the head of the …
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide